Fragmenti no privāta čenelinga

2010.gada 6.oktobrī


„Pašlaik ir 2 miljoni dvēseļu, kas līdz 10.10.2010. saņems saplūšanu ar Kristus apziņu. Šīs dvēseles (2 milj.) atšķiras no pārējām ar to, ka šajā dzīvē, reinkarnācijā ir izgājušas „atdalīšanās" pieredzi, proti, ir bijušas daudzas situācijas, kad pieņemti "netradicionāli" cilvēku izpratnē lēmumi, pieņemti un veikti izšķirīgi soļi, kas vidusmēra cilvēkam nav raksturīgi. Baiļu pārvarēšana caur darbību. Saplūšana ar Kristus apziņu paver lielas iespējas, bet arī uzliek papildus atbildību.”

„Visu dvēseļu, kas nākušas uz Zemi šajā laikā, mērķis ir dziedināt savas dvēseles sāpes, traumas, un jūs visi esat te nākuši, lai palīdzētu viens otram savu traumu dziedināšanai, lai varat saplūst ar Kristus apziņu pilnībā. Kristus apziņa ir svarīga jūsu augšāmcelšanās procesam, bet ar to saplūst ir iespējams tikai tad, kad ir dziedinātas lielākā daļa dvēseles traumu, slimību, saucat to kā vēlaties, jo mūsu izpratnē tā vienkārši ir pieredze, mācību process, kuram nu ir pienācis „izlaiduma eksāmenu” laiks un, nokārtojot eksāmenu, šis priekšmets, mācība vairs nebūs jāiziet. Ja netiek dziedinātas dvēseles traumas, tad, cilvēka dzīvē atkārtojas tā pati mācība, bet jau ar citām dvēselēm.”

„Par cik, nākot uz Zemes, reinkarnējoties, jums tiek dzēstas atmiņas par mājām, jūs bieži vien aizmirstat mērķi - dziedināt savas dvēseles traumas - kā dēļ esat te atnākuši un sākat just negatīvas emocijas, kad tiek iedarbināts jūsu dvēseles sāpju dziedināšanas process, jūs tam pretojaties, apspiežot un noraidot savas negatīvās emocijas, tā vietā, lai tās izjustu, pieņemtu un iemīlētu, jo tas ir vienīgais veids, kā jūs varat tās transformēt - iemīlot savu arī negatīvo daļu, daļu jūs, kas spēj dusmoties, baidīties, ienīst, skaust utt. Viss šajā pasaulē ir pareizi!!! Viss ir Dieva griba un izpausme, taču jau tūkstošiem gadu, izejot savu dvēseles pieredzi, jūs kultivējāt sevī upura arhetipu - vainas apziņu, ka jūs atdalījāties no Radītāja, pieņemot lēmumu, iziet dvēseles pieredzi caur reinkarnācijām. Jūs jūtaties atdalīti no Radītāja, no mājām, jūtat vainas apziņu par to, kas glabājas jūsos dvēseles līmenī, bet tas ir tāpat, kā, ja Dievs būtu cilvēks un viņš vienas rokas pirkstus iegremdētu bļodā ar ūdeni tā, ka daļa pirksta būtu ūdenī, bet augšējā pirkstu daļa virs tā, un pirksta daļa, kas ir ūdenī redz sev blakus citus pirkstus, bet tas neredz, kas ir virs ūdens un tas neredz, ka pirksti blakus ir tās pašas rokas pirksti, kam piederīgs ir viņš pats, kuras neatņemama daļa ir viņš pats. Tā tas pirksts iegremdēts ūdenī (dvēsele reinkarnējusies uz Zemes - ūdens) domā, ka viņš ir atdalījies, ka ir viens un grib mājās.”

„Ja pieņem, ka visas dvēseles te ir reinkarnējušās ar mērķi palīdzēt viena otrai dziedināt dvēseles traumas, ka jūs visi esat Dieva daļas, tad kļūst saprotams, ka patiesībā nav nekas, kas ir jāpiedod, jo viss ir pilnīgs, jā, pat karš, vardarbība, bads.... tas viss ir pilnīgs, jo norisinās šeit ar mērķi norādīt uz dvēseles traumām, dvēseļu grupu - kas ir tautas, valstis... utt., traumām. Arī Latvijas valstij ir "dvēseles trauma", proti, te ir reinkarnējušās dvēseles, dvēseļu grupas ar radniecīgu dvēseles traumu, tāpēc jūsu valstī arī notiek notikumi, kurus jūs varat vērot - ekonomiskā krīze, iekšējās nesaskaņas, nacionālais jautājums utt. Vainojot savu valdību, vainojot kaimiņus - Krieviju, EU... citas valstis, ASV, atsevišķus politiķus un uzņēmējus, jūs patiesībā atsakāties no iespējas dziedināt savas tautas, kā dvēseles, traumu, kas gadiem ir kultivēta un krāta pieredze. Ja katras Latvijas iedzīvotājs, kurš ir neapmierināts ar esošo stāvokli un tajā vaino valdību, atsevišķas dvēseles - personālijas, vaino citas valstis vai organizācijas, kā ES vai Krievija utt., apstātos uz brīdi un aizdomātos - ja jau viss ir Dieva griba un viss šeit ir tā, lai es varu dziedināt savu dvēseles traumu, tad kādu dvēseles traumu grib man parādīt ES, Krievija, valdība, atsevišķi politiķi? Kas ir tas, kas man ir jādziedina? Man, kā šīs valsts iedzīvotājam? Tad situācija valstī ievērojami uzlabotos, jo jūsu tauta atbrīvotos no upura arhetipa, kas dzīvē izpaužas, kā citu vainošana visās savās bēdās un likstās. Dvēselēm, kas ir reinkarnējušās Latvijā, ir raksturīga viena dvēseles trauma - okupācijas, brīvības atņemšana, kas apziņā radīja maldīgu priekšstatu - mēs esam maza valsts, mēs neko nevaram utt. - mazvērtības komplekss. Ja lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju spētu redzēt vairāk, spētu ieraudzīt visu bildi, nevis tikai vienu mazu puzles gabaliņu, ka valstī ir krīze, tad jūs saprastu, uz kādu dvēseles traumu norāda šī situācija un ar to vien, ka jūs pieņemtu to un izteiktu vēlmi šo traumu dziedināt, uzlabotos kopējā situācija valstī, un tā savā attīstībā ietu uz augšu. Bet tik ilgi, kamēr lielākā dvēseļu daļa, kam ir kopīga šī trauma, turpinās kultivēt šo upura arhetipu, ka pie visa vainīgi ir citi, tik ilgi jums būs jādzīvo krīzes apstākļos, un ja mācība un trauma netiks dziedināta, tā vēl arī pasliktināsies, lai vēl vairāk jums norādītu uz "slimību", kuru ārstēt nu ir pienācis laiks. Patiesībā, krīze jums ir Dieva svētība, lai dotu jums iespēju dziedināt savas tautas dvēseles traumu - mazvērtību, kļūdaino priekšstatu, ka kāds cits vienmēr izlemj par jums un jūs izmanto.”

„ . . . jo patiesībā, sievietēm mēnešreizes ir viņu spēka un saites ar māti Zemi vislabākais un spēcīgākais laiks. To zināja jau sensenos laikos, bet tad vēl bija līgums par sievietes, mātes Zemes spēka apspiešanu un noliegšanu, tāpēc daudzās reliģijās - musulmanisms, hinduisms u.c. laiku, kad sievietei ir mēnešreizes, uzskatīja par laiku, kad viņa ir netīra, bet patiesībā, tas ir laiks, kad sieviete ir sava spēka augšgalā, un šo dogmu - ka sieviete mēnešreižu laikā ir netīra - radīja ar mērķi, lai nedotu sievietēm iespēju realizēt savu spēku, ko viņām deva Māte Zeme. Pats lielākais spēks, kas ir jūsu Visumā, ir jūsu planētas mātes Zemes spēks - nekāds cits, nekur ārpus Zemes, kosmosā nav varenāka spēka par māti Zemi. Māte Zeme ir jūsu Visuma radītāja reinkarnācija, planēta zeme ir līdzīgi Sai Babam - reinkarnējies Dievs :)”Pievienots: 2010/10/26