HATORU PLANETĀRAIS VĒSTĪJUMS CAUR TOMU KENJONU

03.08.2010


        

    Māksla mainīt laika līnijas.


    Lai arī dažiem tas liksies paradoksāli, jūsu dzīves laika līnija ir tikai viena no daudzām vienlaicīgi esošām iespējām. Mainīt laika līnijas un jūsu dzīves potenciālu ir iespējams un tās ir jūsu pirmdzimtās tiesības.

    Dažādu iemeslu dēļ jūsu kultūra ir nohipnotizēta ticēt, ka jūs ierobežo viena laika līnija. Kad palielinās haotisko notikumu skaits, vienlaicīgi parādās daudzas laika līnijas. Saskaņā ar faktu, ka jūsu planēta ir iegājusi haotiskajā mezglā un viņa piedzīvo arvien pieaugošu haosa līmeni, pieaug arī tas, ko mēs saucam par laika mezgliem.

    Laika mezgli parādās, kad saplūst viena vai vairākas laika līnijas. To satuvināšanās dēļ, dažreiz rodas svārstību efekts, kad vienas laika līnijas realitāte izsūcas cauri un to var sajust kaimiņu laika līnijā. Stipras laika līnijas var arī iespaidot citas tuvumā esošas laika līnijas ar laika mezgliem. Citiem vārdiem sakot, radoši un jauni efekti laika līnijās bieži parādās, kad tās ieiet laika mezglā (pietuvojas citām laika līnijām).

    Tie ir evolucionāri lēcieni, kas satur milzīgas paātrinātas attīstības iespējas tiem, kuri saprot, kā tos pielietot. Sakarā ar jūsu planētas notikumu mainīgo dabu, rodas daudzi laika mezgli. Šī ir ļoti komplicēta un kompleksa lieta, un mēs mēģināsim to sadalīt mazākās daļās, jo saprotam, ka šī informācija ir vitāli svarīga tiem no jums, kas ir iesaistīti augšāmcelšanās procesā, jo no tās atkarīga izdzīvošana. Atļaujiet mums vispirms pievērsties plašākai ainai un tad - mūsu ieteiktām individuālajām stratēģijām. 


    Pamatojums.

    Jūsu planēta ir uz dziļas transformācijas sliekšņa. Šai transformācijai ir dažādas izpausmes, un jūs kā kolektīvs lielākā vai mazākā mērā ietekmēsiet iznākumu. 

    Daži no šiem iznākumiem, šīm iespējām piepildīs planētas destrukcijas un attīrīšanas pareģojumus. Citas laika līnijas, citas izpausmes rada pavisam savādāku iznākumu. Cilvēku apziņas pēkšņs, negaidīts pavērsiens var nolikt uz ceļiem kontrolierus, kuri tik negatīvi ir ietekmējuši jūsu likteni. Starp šīm divām polaritātēm ir simtiem citu iespējamu laika līniju. Jūsu sabiedrībā ir slēptas intereses, kas vēlas, lai jūs paliktu nohipnotizēti, kas grib, lai turpinātos maldi, ka ir tikai viena laika līnija, un, kā viņi uzskata, viena dzīves izpausme.

    Taču, jūsu būtībā slēpjas spēja mainīt laika līnijas un iespējas ikviena, kā personīga tā kolektīva notikuma pēdējā brīdī. Mēs neapgalvojam, ka tas noteikti ir „pozitīvi”. Mēs sakām, ka tas ir faktisks jūsu evolucionārs potenciāls. Mēs redzēsim, vai jūs kolektīvi sasniegsiet šo potenciālu, vai nē, bet iesāktais ceļš ved augšup uz augstāko potenciālu, neskatoties, kas var vai nevar notikt ap viņiem. Šajā vēstījumā mēs runāsim par to. Ko jūs variet darīt un kā to darīt.

    No mūsu perspektīvas jūsu kolektīvais liktenis summējas no jūsu izdarītajām individuālajām izvēlēm. Tās kombinējas ar evolucionārajiem un zemes spēkiem, kas ir tālu pāri jūsu un jūsu līdzcilvēku ietekmes spējai. Šajā spēku kopumā ir arī kosmiskas enerģijas un intencionalitāte  no kosmosa ārpus jūsu lokālās saules sistēmas, jums kā jūsu visuma kompleksās kosmiskās matērijas daļai.

    Jā mēs lietotu metaforu, mēs varētu teikt, ka jūs kā cilvēce esat liels okeāna kuģis. Bet daudzi no jums ir aizmiguši, un kāds pie stūres vada kuģi nepareizā virzienā. Daudzu vēsturisku un trans-vēsturisku iemeslu, kuros mēs šobrīd neiedziļināsimies, dēļ jūsu kuģi ir komandējušas dažādas būtnes.

     Bet te, ak, šausmas, saceļas viļņi. Vairāki no jums pamostas, kamēr citi pusaizmiguši streipuļo pa klāju, vēro, kā spēcīga vētra maina viņu pasauli viņu acu priekšā. Kontrolieri zina, ka pārāk daudzi no jums ir pamodušies, un nevar justies mierīgi.


    Dzīvot šajos laikos ir tiešām interesanti!

    Pašreizējā ekoloģiskā situācija Līcī ir viens daudzu laika līniju piemērs. No vienas puses jūsu mēdiji cenšas šo situāciju atlaist, bet no otras daudzi jūt, cik drausmīga situācija ir patiesībā, ka Līča rajona problēmas ir dziļumā – burtiski un pārnestā nozīmē.

    Iepriekšējā vēstījumā mēs norādījām uz dažām šī notikuma laika līnijām. Tās, kuras no šīm laika līnijām izpaudīsies jūsu trešās dimensijas realitātē, nav iekaltas akmenī, bet gan ir maināmi notikumi vai iznākums. Šajā vēstījumā mēs vēlētos parunāt, kā jūs kā indivīdi, varat mainīt laika līnijas, lai mainītu likteni, par kuru esat brīdināti. To var attiecināt arī uz to, kā jūsu civilizācija kopumā varētu mainīt laika līnijas, bet tā ir citas reizes tēma.

    Šinī brīdī mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību jums kā individuālam cilvēkam un tam, kā jūs varat pārlēkt no nelaimi nesošas laika līnijas – no nevēlama iznākuma, uz kaut ko daudz labāku, dzīvei draudzīgāku un pilnu evolucionāra potenciāla. 

    Patiesībā, ir tehnoloģiski līdzekļi, kā mainīt laika līnijas, bet mūsu informācija šobrīd ir par cilvēka apziņu un to, kā jūs ar jūsu pašu apziņas un vēlēšanās spēku varat pārlēkt no vienas laika līnijas uz citu. Lai to mēģinātu, jūsu būtībā jau ir divi lieli dārgumi – brīvā griba (spēja izvēlēties) un spēja sajust. Šīs divas spējas, pareizi savienotas, ļaus jums kā līdzradītājiem nevis bandiniekiem uz šaha dēļa mainīt laika līnijas, kā vien jūs vēlaties.

     

    Pamatprincipi.

     Laika līniju mainīšanas pamatā ir dažu nozīmīgu tīšuma lauku koordinācija.

1) Jūs izvēlaties laika līniju, uz kuru jūs vēlaties nokļūt.

2) Jūs mainiet savas vibrācijas, lai tās atbilstu šai laika līnijai.

3) Jūs nostipriniet šo vibrāciju līmeni, lai tas nesvārstās.

4) Jūs veicat darbības, kas ir šīs laika līnijas izpausmes.

5) Neatkāpjaties.

    Šinī, piektajā stadijā, jums ir jānotur jaunās izvēlētās laika līnijas vibrāciju līmenis un jāveic izvēle atbilstoši jaunajai laika līnijai, jānosargā tā par spīti pretējai sajūtu informācijai.

    Šī pēdējā neatlaidības fāze ir svarīga, jo pašreizējā laika līnija ir jūsu pārliecības un vēlēšanās uzkrājums. Atkarībā no jūsu ticības un vēlēšanās stipruma, jūs varat būt uzkrājuši lielu daudzumu enerģijas, lai pārvarētu noliktās dzīves problēmas.

    Informāciju, ar kuru mēs dalāmies, var attiecināt uz jebkuru laika līniju vai dzīves izpausmi, pat līdz visikdienišķākajām situācijām. Tomēr šajā vēstījumā mēs adresējam šo laika līniju maiņas metodoloģiju uz augšāmcelšanās procesu un to, kā varat pārcelties no laika līnijas, kurā jūsu kultūra šobrīd atrodas, uz citu laika līniju.

    Dažam tā var likties revolucionāra ideja, bet mums tā ir vienkārši patiesība par jūsu dabu. Jūs esat dievi un dievietes, un šo informāciju mēs jums pasniedzam vienkārši, kā jūsu pirmdzimtās tiesības. Mēs piedāvājam tās jums šinī laikā ar gaidām un cerībām, ka daudzi no jums pārlēks uz citu laika līniju, pagriezīs tā kuģa ķīli, uz kura jūs esat, un nogādās kuģi drošos un bagātos ūdeņos.

    Pietiek ar metaforām, pievēršamies tam, kā jūs varat pārlēkt uz citu laika līniju. 


    Augšāmcelšanās.

    No mūsu skata punkta augšāmcelšanās process ir saistīts ar jūsu otro ķermeni, jūsu KA, tā vibrāciju paaugstināšanos un lielāku gaismas izstarošanu, iespējamu kļūšanu par SAHU, nemirstīgo enerģijas ķermeni. Ir daudzi veidi, kā paaugstināt KA vibrācijas. Vairumam jūsu garīgo tradīciju ir savas metodes, kā paaugstināt vibrācijas, bet, par nelaimi, daudzas no tām ir saistītas ar dogmām, aizliegumiem un, ja godīgi, ar to domu formu ietekmi, kuri nevēlējās un nevēlas jūsu brīvību, kuri gūst labumu no jūsu nebrīves.

    Un, jā, ir skumji to sacīt, bet dažas no jūsu garīgajām tradīcijām – un īpaši reliģijām – ir garlaicīgs slazds, un, ja jūs vēlaties pacelties līdz jūsu būtnes augšāmcelšanās stāvoklim, tad jums jāprot atdalīt patiesību no meliem. Vienīgi jūs spējat izpildīt šo uzdevumu, jo tā ir viena no meistarības nepieciešamībām. Tā ir līnija smiltīs tiem, kuri ir izvēlējušies savas būtnes augšāmcelšanos. Viņi kļūs par patiesības meistariem un nenovirzīsies no melu atšķiršanas no patiesības. Viņi nav dogmas vergi. Viņi neklanās nevienam citam kā savai dievišķībai.

    No enerģētiskā viedokļa augšāmcelšanās process sākas, kad jūsu dzīvības spēks, ko senie ēģiptieši sauca par sekhem, sāk celties augšup pa djed vai svēto čakru ceļu. Tā ir vienkāršākā augšāmcelšanās forma. Tā ir apziņas un apzinīguma paplašināšanās. Kad dzīvības spēks ieiet jūsu smadzeņu augstākajos centros un KA ķermenī ieplūst enerģija, jūs ieejat citā augšāmcelšanās fāzē. Šinī fāzē sākas gaismas metabolisms. Gaisma baro KA ķermeni un paaugstina tā vibrācijas. Kad KA ķermenis ir sasniedzis noteiktu vibrāciju amplitūdu vai spēku, kas nesvārstās, tas iededzina ēterisko uguni, pārvēršoties par SAHU vai nemirstīgo enerģijas ķermeni. To var uzskatīt par vienu no šīs formas augšāmcelšanās beigu stadijām. Bet mēs gribam īpaši paskaidrot, ka ikviena apziņas virzība augšup, ikviena dzīvības spēka kustība augšup pa djed , neatkarīgi, kāda metode ir lietota, ir augšāmcelšanās daļa.

    Tagad mēs gribam apspriest dažas pamatkoncepcijas un treniņa stratēģijas, kas dos jums laika līniju pārlēkšanas pamatmetodi. Tad mēs pievērsīsim uzmanību, kā jūs varat radīt sev jaunu iespēju pat lielu grūtību laikā. Un, vissvarīgākais, mēs izpētīsim nozīmīgo evolucionāro iespēju, kāda ir jūsu pašreizējā laika mezglā.

    Viens no pirmajiem uzdevumiem, jā jūs gribat mainīt laika līnijas, ir baiļu pārvarēšana. Vairums cilvēku baidās no nezināmā, bet te slēpjas vairāki viltīgi elementi. Kontrolieri, tie, kuri grib kontrolēt jūsu likteni un gūt no tā labumu, ir baiļu projicēšanas meistari un viņi lieto milzīgus prāta kontroles un mēdiju hipnozes resursus, lai pārliecinātu masas, ka ir daudz iemeslu baidīties. Un kamēr, ja godīgi, bailēm neliels iemesls arī ir, tad lielā patiesība tiek noslēpta. Augstākā patiesība, pēc mūsu domām, ir jūsu spēja mainīt jūsu realitāti, jūsu iedzimta spēja lietot divus dārgumus – jūsu brīvo gribu un spēju just – lai ceļotu uz jaunu laika līniju. Ļaujiet konkretizēt.

    Kā mēs minējām jau iepriekš, augšāmcelšanās sākas ar vienkāršu dzīvības spēka virzīšanos augšup pa djedu vai muguru uz augstākajiem smadzeņu centriem. Ja tas notiek, enerģija dodas uz jūsu KA ķermeni, ko sauc par čakrām, un to aktivē jaunos veidos. Tas paver jaunu iespēju logu un jaunas atklāsmes, jaunas iedvesmas formas un radošuma ziedus. Bet, ja apziņu ir aizslēgušas bailes, tā paliek iesprostota zemākajos centros - izdzīvošanas, seksa un varas impulsos.

    Dažādu – vēsturisku un trans-vēsturisku iemeslu dēļ, kā mēs netieši norādījām agrāk, ir bijis un ir joprojām slepens iemesls turēt cilvēci ieslēgtu zemākajos centros, iemūžināt bailes, kā likteni kontrolējošu līdzekli. Katram meistaram, kurš ir izvēlējies ceļu augšup, viens no pirmajiem šķēršļiem ir ceļš cauri Baiļu ielejai, ko projicē viņa kultūras formas. Tad jums jāiet cauri ierobežojumu portāliem, kas jūs var sasaistīt, ir jāatpazīst meli, kurus iemūžinājušas pat jūsu svētākās reliģijas.

    Tomēr ļaujiet teikt, ka jums ir drosme un sīkstums uzsākt šādu ceļu, un, piemēram, laika līnija, kurā jūs vēlētos dzīvot, ir labvēlība: mīloša laipnība. Un te ir arī veids, kā to sasniegt – atceroties, ka šis pats princips ir ikvienas laika līnijas pamatā, kuru jūs vēlaties sev radīt.


     Gatavošanās un vingrināšanās.

     Pirmais solis ir noteikt, kādu laika līniju jūs vēlaties radīt, kādā dzīvot. Šinī gadījumā tā ir mīlošas laipnības laika līnija. Otrs solis ir nonākt tādās vibrācijās, kas raksturo šo laika līniju. Šoreiz tās ir mīlošas laipnības jūtas, un jums ir jādzīvo šādā stāvoklī, cik vien tas jums iespējams. Ar to mēs domājam, ka jūs izrādīsiet mīlošu laipnību pret citiem un pret sevi.

    Tas ir svarīgs laika līniju mainīšanas aspekts, jo vecajām vibrācijām ir sava dzīve. Vienīgi tāpēc, ka jūs esat izvēlējušies jaunu laika līniju un esat nonākuši vibrācijās, kas iezīmē laika līniju, vēl nav garantija, ka laika līnija izpaudīsies un turpināsies. Jums ir jā nostiprina vibrāciju lauks, lai tas nodrošinātu jūsu pieeju jaunajai laika līnijai.

    Pirmie divi soļi ir saistīti ar jūsu brīvo gribu. Jūs izvēlaties laika līniju, kuru jūs vēlaties piedzīvot. Jūs izvēlaties vibrācijas, kas raksturo šo laika līniju. Un trešais solis – vibrāciju līmeņa nostiprināšana – jūs lietojat otro jūsu dabas dārgumu: jūsu spēju sajust.

   Tā vibrāciju līmeņa sajušana, kurā jūs vēlaties būt, to palielina, tā jūs to stipriniet. Un ja vēl piesaistīsiet saskanīgu emocionālo stāvokli – tādu kā atzinība vai pateicība par šo vibracionālo realitāti, jūs paātrināsiet tā piedzimšanu.

   Vienkāršais atzinības akts, pateicības sajušana par jaunu laika līniju katalīzēs tās realitāti domu paātrināšanas ceļā. Tādā veidā divi jūsu dabā esošie dārgumi savienojas šajos trīs soļos. Nākošajā soli atkal vajadzīga brīvā griba. Jums ir jābūt neatlaidīgam, lai noturētu jauno laika līniju un vibrāciju līmeni, neskatoties uz to, ko saka jūsu sajūtas. Tā ir pāreja, kur daudzi cieš neveiksmi.

    Jaunas laika līnijas manifestācija jūsu trīsdimensiju realitātē prasa enerģijas uzkrājumus. Ja jūs neatlaidīgi turat acīs jauno laika līniju ar vibrāciju lauku ( vai tā sajūtu) pilni pateicības jau esošajam, jūs tādejādi uzkrāsiet enerģiju.

    Te svarīgs ir redzējuma patiesīgums, pievēršot uzmanību tam, ko jūsu pašreizējā realitāte jums parāda. Te nav runa par pretenzijām. Runa ir par realitāti, kāda tā parādās, kamēr jūs vienlaicīgi uzturat augstāku redzējumu. Citiem vārdiem sakot, jūs saskaraties ar dzīves realitāti, uzturot citas dzīves redzējumu. Tā ir māksla.

    Lietojot mūsu piemēru, ja jūs vēlaties veidot dzīvi, kurā ir vairāk mīlošas laipnības, jūs varēsiet nonākt šādā vibracionālā stāvoklī, izrādot mīlošu laipnību citiem. Tas paātrinās jaunās laika līnijas radīšanu.

    Patiesībā, būs laiks, kad jūs sapratīsiet, ka ne katrs ir spējīgs izrādīt mīlošu laipnību, ne arī to saņemt. Jūsu redzējums būs dzīves realitātes attīstīts, un šis apziņas briedums radīsies dabīgi jums saskaroties ar pašreizējās laika līnijas realitātēm vienlaikus ar jūsu jaunās laika līnijas parādīšanos.

    Viens no šādas rīcības rezultātiem būs tas, ka jūs kļūsiet par mīloša laipnības meistariem un meistars darbā ar tiem, kuri neprot izpaust šādas vibrācijas. Visbeidzot jūs piedzīvosiet dzīvi, kurā ir vairāk mīlošas laipnības, kur vairāk cilvēku izrāda šo kvalitāti jums un jūs viņiem. Un ja jūs saskarsieties ar kādu, kurs nav spējīgs izpaust šo kvalitāti, jūs būsiet spējīgāks sadarboties ar viņu nezaudējot šo kvalitāti sevī.

    Tā jūs iesēsiet sev jaunu laika līniju, jaunu realitāti.

    Tagad atgriezīsimies pie kolektīvās laika līnijas. 

    Kā mēs jau agrāk minējām, laika mezgli ir savienojuma punkti, kur satuvojas daudzas laika līnijas, un jūs varat pārlēkt no vienas uz otru, ja jūs saprotiet, kā to darīt. Mēs tikai izskaidrojām pamatprincipus, kā tie pielietojami individuālām laika līnijām. Tagad apspriedīsim, kā jūs varat pārlēkt uz citu laika līniju kādā noteiktā kolektīvā.

    Var likties paradoksāli, ka ir iespējams dzīvot uz atsevišķas laika līnijas, gūt pavisam citādu dzīves pieredzi kā pārējie ap jums.

    To var pateikt arī savādāk. Ir iespējams dzīvot debesīs, kamēr citi dzīvo mocībās. Dziļākos apziņas līmeņos tā vienkārši ir izvēles lieta.

    Mēs apzināmies, ka ar jums manipulēja un manipulē joprojām spēki, kuri tur jūs ieslodzītus. Mūsu izvēle šinī saskarsmē ir iedot jums atslēgu, lai izbēgtu no šī cietuma tā vietā, lai kavētos cietuma vēsturē vai to identitātē, kas tajā iesaistīti. Patiesībā īstie Kontrolieri jums ir neredzami. Viņi ir īsti marionešu meistari. 

    Tā kā haotiskie notikumi saasinās, jums būs daudzas iespējas mainīt laika līnijas. Mūsu ieteikums it atcerēties mūsu iepriekš apspriestos soļus. Jūs varētu eksperimentēt ar šo metodi, izvēloties eksperimentējamo rīcību. Izvēlieties kaut ko, ko jūs gribētu, lai tas parādās jūsu realitātē, jūsu dzīvē un, lietojot minētos soļus, raugiet, ko jūs varat radīt.


    Fiziskā un garīgā izdzīvošana.

    Patiesais iemesls, kāpēc mēs sniedzam šo vēstījumu, ir kaut kas daudz svarīgāks nekā personīgo vēlmju piepildīšana. Šis „kaut kas” ir saistīts ar jūsu izdzīvošanu – kā fizisko, tā garīgo.

    Haotiskie notikumi saasinās, jūsu intuīcijas spēki būs daudz svarīgāki kā jebkad agrāk.

    Daži cilvēki to sauc par „nojautām”. Nezinot kā jūs zināt, jūs pēkšņi zināt , ko darīt kādā situācijā.

    Tā strādā intuīcija. Šajos intuīcijas momentos jūs esat savienojuma punktos – laika mezglā – te jūs varat pārlēkt uz dažādām laika līnijām un uz dažādu iznākumu.

    Intuitīvās uztveres pieaugums ir personiskās augšāmcelšanās vai apziņas attīstības pazīme. Attīstītākai intuīcijai ir acīmredzamas priekšrocības fiziskā izdzīvošanā.

    Brīdi atpakaļ mēs teicām, ka kaut kas var būt paradoksāls dažiem indivīdiem. Mēs teicām, ka spējai mainīt laika līnijas ir priekšrocības gan fiziskā, gan garīgā izdzīvošanā.

    Ar to mēs domājām, ka spēja pārlēkt uz laika līniju ar citādu iznākumu var vainagoties ar fizisku izdzīvošanu noteiktās situācijās. Ar garīgu izdzīvošanu mēs domājām draudus jūsu garīgai atmodai. Ja jūs zaudējat ceļu uz jūsu pašu patiesību, ja jūs pazaudējat abus savus dārgumus, kas ir jūsu dabā – savu brīvo gribu un spēju just – tad jūs garīgi esat briesmās. Turiet acīs šos savus dārgumus. Haotisku notikumu kļūst vairāk un tā tas būs, jo tā ir jaunas pasaules dzimšana – Kontrolieri pastiprinās savas pūles. Esiet uzmanīgi attiecībā uz domu kontroli un visu, kas samazina jūsu brīvo gribu un spēju just, neskatoties uz to izcelsmes – pat ja tie nāk no kādas jūsu „svētās” reliģijas.

    Ir jāizvairās no katras domu formas, kas ierobežo jūsu brīvo gribu un spēju just, neskatoties, kā tā ir ietērpta – svētā tērpā vai politiskā korektumā. Tas ir vitāli svarīgi tiem, kuri vēlas izdzīvot neskarti šajā pārejā.

    

Laika līniju saplūšana un iespēju izmaiņas.

    Tagad pievērsīsimies mūsu komunikācijas primārajam iemeslam. Viss, ko mēs teicām līdz šim, ir pamatojums un jūsu apziņas treniņa ieteikumi, lai varētu mainīt laika līnijas.

    Tagad mēs pievērsīsim uzmanību divām nozīmīgām laika līnijām, kuras eksistē neatkarīgi no tā, ko jūs esat radījuši. Tās ir divi dažādi eksistences veidi. Tos nerada jūsu personiskā izvēle. Tie ir diametrāli pretēji viens otram.

    Jūs dzīvojat, kā mēs daudzreiz esam teikuši, daudzās laika līnijās un iespējās vienlaicīgi. Viena no laika līnijām, kurā dzīvojat jūs un visa cilvēce, ir to pareģojumu piepildīšana, kas paredz nolemtību un planētas bojāeju. Tā ir ļoti reāla laika līnija. Bet tā ir tikai viena no iespējamām laika līnijām. Jūs atrodaties konverģences punktā, laika mezglā, kur ir iespējams lēciens no pastardienas iespējām uz Jauno Zemi, uz jaunu eksistences veidu.

    Laika līnija, ko mēs saucam par Jauno Zemi, ir pavisam savādāka laika pieredzes dimensija nekā jūsu pašreizējā realitāte. Šajā laika līnijā Zemi vairums cilvēces dziļi ciena un novērtē, apzinās un augstu vērtē patiesību, ka vis dzīvais ir saistīts.

    Šeit Zeme netiks postīta un eksplotēta ienākumu dēļ, kaitējot visai tās ekosistēmai. Tehnoloģijas tiks transformētas līdz ar cilvēku apziņas paaugstināšanos. Aizies dzīvību apdraudošās tehnoloģijas un dzīvi ārdošā domāšana, kas raksturo pašreizējo laikmetu. Kari paliks pagātnē. Varu zaudēs Kontrolieri, kuri negatīvi ietekmēja jūsu likteni, manipulējot caur reliģiju, ekonomiku un starptautiskajām attiecībām. Dzīvība būs svēta un cilvēce apsveiks jaunu matērijas svētuma izpratni. Debesis un Zeme jaunajā pasaulē nekaros.

    Ir vēl daudzas lietas, ko mēs varētu stāstīt par šo laika līniju un arī par otru, kas beigās var novest pie briesmām un destrukcijas.

    Ir vēl viena lieta, ko mēs gribētu teikt par jaunās Zemes laika līniju. Tā ir īpašība, ko mēs īpaši augsti vērtējam. Jaunajā laika līnijā aizkars starp pasaulēm ir ļoti plāns, ir iespējama ciešāka sadarbība starp cilvēkiem un starpgalaktiskajām būtnēm – tādām kā mēs – ar to, ko jūs saucat par dēvu un garu pasauli.

    Senajā Ēģiptē bija dieviete, kuru sauca par Maatu, kura turēja svarus. Pēc nāves neofīta sirdi lika vienā svaru kausā, bet otrā lika spalvu. Ja sirds bija tikpat viegla kā spalva, neofītam ļāva ieiet Debesu valstībās – tika ņemts vērā apziņas augstākais stāvoklis. Bet ja sirdi pildīja negatīvas jūtas, nožēla un sāpes, neofītam bija jāatgriežas zemākajās valstībās.

    Ļoti reāli cilvēce atrodas punktā, kur tā satiekas ar Maatu. Ikviena persona, kura tic nolemtībai, destrukcijai un briesmām, pievienosies šai realitātei. Ikviens, kurš uzskata par reālu Jaunās Zemes laika līniju, pievienosies šai realitātei.

    Jūs neesat bezspēcīgi šajā situācijā. Dziļi jūsu dabā sakņojas spēks radikāli mainīt sevi un planētu – cilvēces labā. Ja jūs jūtat rezonansi ar šo Jaunās Zemes laika līniju un jūs izvēlaties dzīvot šajā jaunajā dzīves kārtībā, jūs pievienojat svaru, palīdzot nosvērties svariem.

    Mēs vēlamies teikt kaut ko, ko jau teicām agrāk, jo tas ir vitāli svarīgi. Nav iespējams dzīvot Debesīs, kamēr citi ap jums dzīvo mokās. Jūs maz varat mainīt laiku un telpu, bet vienīgi vibrāciju stāvokli.

    Ja jūs sajūtat patiesību mūsu teiktajā un izvēlaties pievienoties šai Jaunajai Zemei, mēs apsveicam jūs ar jaunu laika līniju un jaunu likteni.

    Mūsu ieteikums ir iet pa soļiem, ko mēs iepriekš devām, lai pārlēktu uz citām laika līnijām, un sākt grandiozu eksperimentu. Pārejiet uz Jaunās Zemes laika līniju un sagatavojieties brīnumiem.

    Beidzot – ļaujiet Zemei runāt ar jums. Ļaujiet viņai jūs glāstīt un nodot viņas dziļākās zināšanas un gudrību. Viņa būs varena jūsu sabiedrotā priekšā stāvošajās izmaiņās.

    Mēs arī turpmākajās komunikācijās dosim informāciju par laika līniju mainīšanu un jauno Zemi. Bet šobrīd mēs ceram, ka jums ir pamata izpratne, kā virzīties uz priekšu.

   Kā vienmēr, pat šādu lielu jūsu grūtību vidū, mēs jums – cilvēku saimei - uzturam augstāko redzējumu. Mēs redzam jūsu apslēpto dižumu pat, ja jūs paši to neredzat. Mēs uzturam Gaismu šinī tumsas stundā. Tas ir tikai atgādinājums par lielo gaismu ko jūs slēpjat sevi. Ir laiks šo iekšējo Gaismu atbrīvot. Nākošās paaudzes būs jūsu augšupejas svētītas. Lai tas tā ir.

Hatori.

http://tomkenyon.com/jumping-time-lines


Tulkoja Ruta R.

          


Pievienots: 2010/09/06