Ceļi apvienojas kļūstot par vienu

Kuan Iņ caur Marlēni Svetlišofu


28. augusts, 2010


Mīļie!

  

Nāku šodien ar vēstījumu cerot un lūdzot, ka tas pacels jūsu garus. Augšāmcelto Skolotāju vārdā vēlos teikt, ka jūsu pūles nav bijušas veltas un esat jau veikuši pārmaiņas šajā Pasaulē. Lai arī varbūt jūtaties, ka stāvat mīņājoties uz vietas, bet patiesība ir tāda, ka jūs šķērsojat dažādas laika līnijas un tieši tas ir vismulsinošākais.

  

Mēs atrodamies vietā, kurā saplūst pagātne, tagadne un nākotne vienā veselā sfēriskā laikā un spēles laukumā atgriežas daudzi pagājušo dzīvju dramatiskie notikumi, kurus pat atpazīstat un varat izvēlēties vai iesaistīties agrāko dzīvju drāmās un iziet tām cauri, transmutējot un transformējot katru situāciju ar jūsu Vareno Gaismu. Nav bijis tāda brīža, kad, mīļie, esat palikuši vieni, mēs vienmēr esam jums blakus un piedāvājam palīdzību. Kaut arī izejat cauri ēnu ielejai, ziniet tās ir jūsu fināla pārbaudes, fināla iesvētības. Šie pārbaudījumi pieprasa „rakt dziļi” sevī, lai savienotos ar savu paša patiesību un atkal izdarītu izvēli un ietu Gaismas ceļu neskatoties uz to, cik tumša bijusi jūsu Dvēseles nakts. 

  

Ikviens atkal no jauna izdarāt izvēli par Gaismu un tieši tāpēc jūsu Gaisma mirdz jo spožāk un pārklāj apkārtni lielākā rādiusā nekā pirms tam un tā Gaisma, jūsu Gaisma iekvēlina citu cilvēku sirds liesmas lielākā perimetrā nekā agrāk. Tas uzliek savu atbildību jums iet ceļu vislielākajā godīgumā un integritātē. Esat nogājuši garu ceļu, mīļie, un esat jau pie mājām. Te mēs domājam mēnešus un gadus nevis dienas. Jūsu laika sajūtas paātrinās un tāpēc šis brīdis pienāks ātrāk nekā iespējams domājat.

  

Palieciet stabili Gaismā, lai stabilizētu jūsu apkārtnes enerģijas un piesauciet mūs palīdzēt. Šajos laikos mēs jums varam palīdzēt daudzējādā veidā, mēs alkstam palīdzēt.

  

ES ESMU Kuan Iņ

  

©2010 Marlene Swetlishoff

 www.therainbowscribe.com 


Tulkoja Māra Brante Pievienots: 2010/09/04