PĀRSKATS PAR KOSMISKO STARU DISPENSĀCIJU

ANRITA MELHISEDEKA

  

Sākot no šī brīža līdz rudens saulgriežiem cauri planētas Kristāliskajam režģim nāks paaugstinātas informācija par kosmisko un fotonisko enerģiju. Tās pulsē uz Zemi, lai stabilizētu un radītu Vienotības (Kristus) Apziņas veidošanos. Tās mums „jāievieš” savā ikdienā un jāpalīdz arī citiem. 

  

Katram mums pašam integrējot šīs enerģijas sevī, mēs tās iezemējam jaunās apziņas matricā, kas tuvina mūs un paceļ visu dzīvi jaunā enerģijas sistēmā.


GALAKTISKĀ LĪMEŅA KOSMISKAIS STARS

MŪSU PĀRVEIDOŠANĀS PAR ANDROGĒNU PILNĪBU

  

Galaktikas līmeņa Kosmiskais stars sāk ietekmēt planētu. Dievišķi Gaismas starojumi iedarbojas uz mums, pārveidojot mūs par perfektiem, androgēnas pilnības ES ESMU Avatāriem. Tas ir stāvoklis, kad mūsu iekšējā vīrieša vai sievietes polaritāte ir pilnīgi sabalansēta un mēs vairs nesajūtam sevi ne kā vīrieti vai sievieti, bet gan kā paplašinātu DNS izpausmi, kā mūsu dievišķo ES ESMU Klātbūtni, mūsu Gaismas Dievu Es.

  

Šobrīd šāda veida starojums tiek aktīvi pludināts uz zemi. Tā izplatībā iesaistās ne tikai augsti attīstītas apgaismotas būtnes, bet arī Sīriusa Erceņģeļu Gaismas līga, sestās dimensijas būtnes no Sīriusa. Sīriusa būtnes koncentrējas uz ģeometriju, skaņu un gaismas stariem tad, kad orientējas vai iedarbojas uz cilvēci. Tie strādā ar mūsu vecās programmas matricas likvidēšanu, vecās ģenētiskās struktūras aizvākšanu no mūsu smadzenēm un izkropļotā nervu tīkla.


Jaunā Nervu sistēmas programmēšana

  

Cilvēces apziņa šobrīd iziet pēdējo fināla sabrukuma procesu, tādēļ cilvēkos vieglāk spēj ienākt „Augstāka Mentālā ķermeņa” domas, apjausmas un tās ir vieglāk iezemēt cilvēku būtībā. Lai tas varētu norisināties visā pilnībā, tad mums ir vajadzīga Dievišķās Mātes enerģijas līdzsvarošana mūsu ķermeņos. Šīs enerģijas izpausme ir Mīlestība, līdzsvars, balanss un pakļaušanās, ļaušanās Dievišķajai Gribai rīcībā.

  

Tātad, mums sevī jāiestrādā (jāintegrē) Dievišķās Vīrišķās un Dievišķās Sievišķās enerģijas un šīs svētais process noslēgs cilvēka prāta matricas veco programmu, lai tā vietā varētu stāties augstāka prāta struktūra. 

  

Tas ļoti līdzinās uz mūsu planētas dzīvojošo delfīnu un vaļu darbībai, tie izstaro gaismas kodus. Ar apziņu mums ir jāiziet cauri visām vecajām, cilvēku izveidotajām programmām, tās jāatbrīvo no sevis, no ticībām, uzskatiem, kas tur mūs duālajā pasaules konceptā un mūsu identitātē ar materiālo pasauli.  

  

Šī ir pilnīgi noteikti pirmā reize, kad kāda rase to paveic apzinātā fiziskā formā, tieši tādēļ mums tik ļoti palīdz daudz un dažādas augstu attīstītas gaismas būtnes. Tas ir ļoti pakāpenisks un smalks alķīmisks process. Katram cilvēkam šis attīstības ātrums ir savādāks, un lielākajam cilvēku vairumam, šīs metamorfozes prasīs daudzus gadus.

  

Ja mūsu Augstākais Mentālais ķermenis varētu ienākt mūsu būtībās tagad visā savā pilnībā, mūsu ķermeņi eksplodētu no dzidrajām gaismas vibrācijām. Tādēļ te darbojas noteikti aizsardzības mehānismi, kas pārskata procesa drošību. Mēs tiekam ik reizi pacelti tieši tik, cik mūsu fiziskie ķermeņi spēj izturēt. Saprotot iepriekš teikto, mēs varam tikai izrādīt dziļu cieņu tām visām dvēselēm, kas nostājušās „pirmā viļņa trieciena” uzņemšanai. 

  

Tātad, kopumā...

Šī brīža kosmiskās gaismas frekvences mums palīdz enerģētiski un struktūriski atkal apvienoties par veselumu, par androgēno būtību. Šis veselums dos mums iespēju saņemt informāciju no Visuresošās Vienotības līmeņiem kolektīvi mūs paceļot un pārveidojot par neticami mīlošām un viedām būtnēm. Jēzus Kristus to pareģoja teikdams „NEAIZSKARAMIE” kuri staigās šo Zemi.

  

Uzņemot sevī šo jauno programmu, mēs spēsim arī radīt tikai ar tīras domas un sajūtu spēku. Mēs darbosimies daudz dziļāk un gudrāk, līdzsvaroti un nosvērti, mākot pielietot Kosmiskās Mīlestības, Kosmiskā Vieduma un Kosmiskā Spēka brīnumu.


GALAKTISKĀ LĪMEŅA KOSMISKAIS STARS


Planētas dzimuma dalījuma un traumu dziedināšana

Pilnīgi noteikti nākamais solis mūsu darbībā ir musulmaņu sieviešu un afrikāņu ciešanas. Tam ir jābūt mūsu nākamajam dziedināšanas un transformāciju solim.

  

Pašreizējās ciešanas uz planētas, barbariskā cilvēku nogalināšana liecina par labās uz kreisās puslodes atdalītību. Lai aktivizētu gaismas ķermeni, vitāli svarīgi ir apvienot abas smadzeņu puslodes gan ar prātu, gan sirdi, lai tās strādātu kā apgaismots viens veselums.

  

Mēs varam īstenot šīs pārmaiņas tikai pašiem sirsnīgi to vēloties un ļaujot aiziet visām vecajām programmām, domām, cilvēces uzskatu un ticības sistēmām.


VISA CILVĒCES PROGRAMMA IR JĀIZDZĒŠ

Kaut mēs visos dziļumos apzinātos ko tas nozīmē! 

Mēs nevaram sakārtot vai likvidēt šobrīd uz Zemes esošās problēmas, ja pieturamies pie vecās dualitātes uzskatu sistēmas. Mums ir visā pilnībā jāaizstāj visa enerģētiskā programma ar pilnīgi jaunu struktūru, tādu, kurā nav pat iedomājamas vai nav vietas jebkādām ciešanām. Tāds ir Planetārā režģa projekta augstākais mērķis. Mēs palīdzam iezemēt un aktivizēt pilnīgi jaunu apziņas matrici, kas izplešas bezgalībā, ne lineāras dimensiju apvienošanās pārklājumu.

 

Ļaujot Kosmiskajiem Stariem dziļāk ienākt mūsu fiziskajā struktūrā un mūsu pašu ķermeņos, mēs izdarām lielu pakalpojumu Mātei Zemei, mūsu galaktikai un visam visumam. Mūsu vēlme atbrīvoties no hologrāfiskajiem atdalītības aizspriedumiem pārveido mūsu uzskatos mītošo dzimuma dalījumu no tā pamata līmeņiem- ieskaitot tādus uzskatus un pārliecības kā kari, konflikti, naids, atriebība, apspiešana, kontrole, varmācība, seksuālā uzmākšanās un citas disfunkcijas.

    

Ik dienas atceramies izteikt pateicību un apbrīnu mūsu Dievišķajai ES ESMU Klātbūtnei (Gaismas Augstākajam Es) par šo neparasto pieredzi, kalpojot Dievišķajam. 

  

Šis raksts tapis sadarbojoties Children of the Sun un The Melchizedek and Pleiadian Light Network 

  

www.pleiadianlight.net  


Saīsināts tulkojums: Māra BrantePievienots: 2010/08/09