PIRMĀ KONTAKTA PLĀNS

GALAKTISKĀ FEDERĀCIJA


03.07.2010


     Mēs sveicam jūs no Galaktiskās Federācijas un Garīgās Hierarhijas. Mēs apliecinām, ka esam no Gaismas un nākam pie jums Radītāja vārdā, lai jūs labāk saprastu un varētu rīkoties, kad sāksies pārmaiņas, kas drīz nāks pār jūsu planētu.


    Sakarā ar jūsu ierobežoto spēju redzēt, jūsu centrēšanos sevī un tieksmi uz konfliktiem jums varētu būt kārdinājums domāt, ka mēs nākam jums kaitēt vai jūs iekarot. Jūsu visumā tiešām ir spēki, kuriem varētu būt šādi nodomi. Taču viņu spēks šobrīd jau ir lielā mērā neitralizēts. Es jau apgalvoju un ar lielu prieku apliecinu vēlreiz, ka mēs esam no Gaismas un ka esam šeit jūsu interesēs.


    Ir pienācis laiks visam virzīties uz priekšu, atšķirot tos, kuri ir gatavi doties tālāk un kuri nē. Jūsu planēta ir jāattīra gan fiziskā, gan garīgā līmenī, jo tā, dodot jums patvērumu, un ir daudz cietusi. Ir svarīgi, lai jums izveidotos zināms priekšstats, kas jūs sagaida tuvākajā nākotnē, kāpēc tam ir jānotiek un kā jūs tam varat sagatavoties. Tas šeit ir mūsu galvenais uzdevums.


    Kā kolektīvam jums ir lieli sasniegumi zinātnē un tehnikā, bet to dēļ jūs bieži neesat ņēmuši vērā tādu nozīmīgu informācijas avotu, kā intuīcija. Savā apsēstībā ar fiziskām, redzamām, sajūtamām, izmērāmām lietām jums ir radies priekšstats, ka tas, ko jūs neredzat, nejūtat, arī neeksistē. Jums ir aizvērtas acis uz visām iespējām, kas atrodas aiz jūsu izpētes lauka. Man jāsaka, ka ir vairāk neredzamā kā redzamā, nesaprotamā kā saprotamā, ka jūsu pasaulē un visumā ir daudz kā vairāk nekā jūs šobrīd spējat iedomāties.


    Matērijai svarīgs ir blīvums. Fiziskajiem objektiem ir dažādi blīvumi, cilvēka fiziskajam ietērpam ir dažādi blīvumi, tā tas ir arī ar vārdiem. Mēs esam no vieglāka, smalkāka blīvuma nekā jūs, līdzīgi kā tas ir ar parādībām, ko jūs saucat par gariem vai spokiem. Ievietojiet sietā dažus oļus, tad uzlejiet tiem virsū ūdeni un novērojiet, kā ūdens smalkā struktūra ļauj tam iztecēt cauri blīvajiem oļiem. Tā spoki var iziet cauri sienām. Tāpēc arī mūsu kosmosa kuģi var pārvietoties jūsu acīm gandrīz neredzami. Tomēr, ja mēs gribam, tad varam kļūt redzam. Tā ir iespējams tas, ka tik daudzas lietas ap jums jūsu acīm ir neredzamas.


     Planēta Zeme šobrīd eksistē savā visblīvākajā stāvoklī, un tas nosaka vidi, kurā jūs dzīvojat un darbojaties, lai apgūtu mācību stundas, kuras esat izvēlējušies apgūt. Katrai planētai visumā, katrai civilizācijai ir sava konstitūcija pēc gara un būtības līdzīga, kā jūsu attīstītākajām valdībām. Konstitūcijas uzdevums ir norādīt uz uzvedības galējām robežām, kuras ne indivīds, ne valdība nedrīkst pārkāpt. Tomēr jūs esat spējuši parādīt ekstrēmu vardarbību un sevis atalgošanu uz citu rēķina, kā tas citās civilizācijās nekad nebūtu pieļauts. Tā jūs un visi mēs, kas jūs novēro un redz jūsu pasauli korelācijā, varam mācīties, piedzīvojot efektus, kādus rada šādas darbības. Tomēr šī situācija drīz beigsies. Šobrīd ir laiks izšķirties un doties tālāk. Laiks pārskatīt, novērtēt un izvēlēties jaunu ceļu. Tas attiecas uz visu planētu un plašu viņas apkārtni. Jūsu planēta tiks attīrīta un viņas cilvēki dosies uz jaunām pasaulēm saskaņā ar savu evolūciju un tiekšanos apgūt jaunas mācību stundas jaunā vidē. Katram indivīdam būs iespēja pārskatīt savu dzīvi, attieksmi un apsvērt, uz kādu nākotni viņš grib tiekties.


    Dodot jums tikai īsu ieskatu ap jums notiekošajā, mums jārunā par uzdevumu, ko Zemes Garīgie Vadoņi un Hierarhija ir mums uzticējuši, un to, kā mēs šos pienākumus domājam izpildīt.


     Mēs plānojam lietot taktiku, ko jūsu valodā sauc par „burkānu un nūju”. „Nūja” nav tas, ko jūs sākumā varat iedomāties – ierocis, ko paceļ agresijā, dusmās vai nenovīdībā. Tas nav mūsu ceļš. Patiešām, mūsu dzīves un civilizācijas konstitūcija neko tamlīdzīgu nepieļauj. „Nūja”, ko mēs lietosim ir aizsardzības stiba, žagars, kas necieš izņēmumus. Jūs jau būsiet nojautuši, ka jūsu kara ieroči zaudē savu iedarbību ar laiku šie fiziskie ieroči sadalīsies putekļos, to agresijas un dusmu aura tiks neitralizēta vienlaicīgi ar fiziskās formas iznīcību. Jūs redzēsiet, ka visu, kas tiek lietots, kā agresijas ierocis, pat nūju vai dusmās paceltu dūri, apturēs neredzama roka. Ar laiku jūs sapratīsiet, ka, ja kāds izrunā vārdus dusmās vai agresijā, runātāja balss sāk drebēt un viegli piesmakt, lai šādi vārdi netiktu izpausti. Beidzot, kad kara troksnis pakāpeniski būs nomierināts un miera gars nolaidīsies pār jūsu planētu, mēs ceram to nostiprināt, pārklājot visu ar visu aptverošu mīlestības un labās gribas segu.


    Jums jāsaprot, ka uzvara nesīs arī atalgojumu un jums jāzina, ka nepārtrauktie kari un konkurējošā agresija, kas ir jūsu planētas pastāvīga iezīme, ir iespaidojusi jūsu emocijas un sajūtas, radot nepārtrauktu spriedzi. Ja šo nastu pakāpeniski noņemtu, jūs justos arvien gaišāk, kļūtu priecīgāki, vairāk spētu saskatīt skaistumu ap jums un gaismu citu dvēselēs.


    Jūs varbūt ar savām pilnīgas brīvās gribas tradīcijām to izjūtat kā nelūgtu brīvības ierobežojumu. Lai gan jūs principiāli piekritīsiet, ka agresijas, dusmu un visu ieroču neitralizācija varētu būt brīnišķīga lieta, jūs tomēr varat nejusties labi, ka to ir uzspieduši citplanētieši, ārējs spēks. Man tomēr jāsaka, ka likumu ievērošana nav nekas neparasts, tiešām, jūsu planēta ir gandrīz unikāla, pieļaujot šādas aktivitātes, kas neiekļaujas citu civilizāciju konstitucionālās robežās. Daudzi no jums varbūt domā, ka, ja vardarbības beigšana principā ir laba lieta, tad tomēr ir jānolīdzina visi parādi, pieprasot „aci pret aci”. Man tomēr jāsaka, ka šādai asinsatriebībai, šādiem vardarbības aktiem vienmēr sekos atbildes vardarbības, sava goda aizstāvēšana, tās ir gājušas cauri gadsimtiem, jūsu kolektīvajām dzīvēm.


    Mums vēl ir jāpaskaidro, kāpēc jums ir tik svarīgi būt mierīgiem, lai mēs jums varētu palīdzēt, kā tas mums ir norādīts. Mēs taču nevaram palīdzēt un dot padomu uzklausīt mūsu teikto tādiem, kuri ir aizņemti cits ar cita nogalināšanu. Ja jūs varētu redzēt savu planētu no malas, kā mēs to skatām visu laiku, jūs ieraudzītu drūmu auru, kura ir piesūkusies ar naidu un agresiju, un jūsu ausis kļūtu kurlas no nepārtrauktām kara klaigām, šaušanas, bombardēšanas, ievainoto un mirstošo kliedzieniem, jūs redzētu, kā iznīcina tik daudzas fiziskas vērtības, kuras jūsu civilizācija ar tādām pūlēm ir agrāk radījusi, būvējusi, kā iznīcina planētas resursus.


    Ja tie spēki, kurus jūs ieguldiet ārdīšanā un atjaunošanā, tiktu virzīti uz saglabāšanu, vairošanu un nepārtrauktu celšanu, tad varat iedomāties, cik tad bagāta būtu jūsu civilizācija! Tomēr tāds ir jūsu liktenis, un šī nav tā reize, kad to jautāt, bet mēs gribam uz to norādīt, un, lai jūs mūs varētu uzklausīt, būtu informēti, uzlabotu savu rīcību, izdarītu pareizu izvēli, jums vispirms ir jānomierinās.


    Mūsu „nūja” būs aizsardzībai, pārliecinot, ka agresijas akti var tikt apturēti un tāpat arī kara sadursmes var tikt pārtrauktas un ka agresijas, vardarbības un atriebības gars var tikt izbeigts.


    Pārliecināšanas „burkānam” būs ieteikuma forma, ka jūs varat pavadīt savu dzīvi daudz mierīgāk, daudz garīgāk, ar „atalgojumu”, ka tā, jūs varētu būt daudz gatavāki pacelties uz augstāku esības līmeni.


    Mēs ceram, ka, ja jūs uz brīdi apturētu agresiju un pretagresiju, ja jūsu ausīs visu laiku neskanētu kara dārdoņa un ja jūsu jūtas nebūtu pārņemtas ar vēlēšanos būt labākam par citiem pirms citi nav kļuvuši labāki par jums, tad mierā un neitrālā telpā mēs jūs varētu pārliecināt sākt visu no jauna un veidot sev sabiedrību, kur attiecības balstītas uz savstarpēju cieņu, neagresiju un sadarbību, kur konstruktīvismam ir pārsvars pār ārdīšanu.


    Jūs varbūt baidāties, ka tas ir neizpildāms uzdevums? Nē. To ir daudz vieglāk izdarīt nekā iztēloties. Citās, daudz attīstītākās sabiedrībās, ir viens vadošais uzvedības princips cilvēku vidū.


    Jums būtu jāsāk agri ar vismazākajiem bērniem, kā mēs to darām. Jāmāca viņiem, ka vissvarīgākais likums dzīvē ir cieni citus, ja tu gribi, lai citi ciena tevi. Nedomā nelaipnas domas, nesaki nelaipnus vārdus, nenomelno otru, lai pats izskatītos labāks. Iemācies novērtēt pats sevi, pilnveido sevi uz savas iedzimto īpašību pamata, attīsi sevi un savus talantus. Atcerieties, ka jūs varat bagātināt savu dzīvi, nepadarot emocionāli, garīgi un fiziski nabagāku citu dzīvi.


      Jūsu valdībām ir ātri jāpārveidojas, jo par spīti tam, ka daudzi domā, ka viņi dzīvo demokrātijā, patiesībā tikai daži cilvēki tic valdības kompetencei, godīgumam un produktivitātei. Ja jums kaut reizi būtu bijusi valdība, kas nodrošinātu mieru, patiesu sociālu taisnīgumu cilvēku vidū, darbotos produktīvi, bez liekas izšķērdības, godīgi, caurspīdīgi, cilvēku –  savu vēlētāju interesēs, jūs neticēsiet, cik tai būtu svētīgs, gandrīz maģisks efekts. Ar to pilnīgi pietiktu, lai būtu fiziska pārpilnība, lai varētu vadīt rosīgas, gandarījuma pilnas dzīves patīkamā vidē uz cienījamas planētas.


    Ja jūs atteiktos no agresīvā sacensības gara, sacenšoties vienīgi ar nezināšanu, lai vairotu zināšanas, visas jūsu radītās tumšās drēgnās vietas pārvērstos un uzplauktu, apspiestie atrastu jaunu brīvību dot savu ieguldījumu, un kaitējums, kas nodarīts jūsu planētai, varētu lēnām izzust.


    Būtu pietiekami daudz laika, lai iesakņotos jaunais gars. Jums tikai jāpārtrauc ilgi valdījusī agresija, jāpriecājas par miera klusumu. Ja jūs varētu saskaņot savas kolektīvās lietas ar Visuma Likumiem, tad acumirklī to atalgotu miers, taisnīgums un kooperācija, un to piedzīvojot, ikviens no jums gūtu labumu  jaunajā vidē, pārskatot savu personisko attieksmi, pieeju sev un citiem, jums pavērtos daudz spožāka nākotne.


    Mūsu vēlēšanās ir būt ar jums, uzturēt kontaktus ar jums, lai pavērtu jums plašāku skatījumu uz to, ko jūs nevarat redzēt, uz sasniegumiem ārpusē, uz to, kā tie ietekmēs jūs. Savā attieksmē pret jums, mēs gribam parādīt radošo, stiprinošo mīlestības, savstarpēju rūpju un palīdzības spēku, kuru, kā mēs ceram, jūs pārņemsiet arī sev.


    NEBAIDIETIES MANI BRĀĻI UN MĀSAS šinī pasaulē, ko sauc par Zemi. Lielo katastrofu laikā, nemierīgajos laikos notiks visas dzīvības evakuācija no Zemes, jo Zeme pāriet 5. dimensijā. Sakarā ar Zemes frekvences paaugstināšanos, elektriskās ierīces nedarbosies. Daudzas tautas un rases uz Zemes pārsteigs masu nosēšanās, Galaktiskās federācijas, gaismas kuģu un gaismas būtņu tuvošanās katrai pilsētai, ikvienam Zemes rajonam. Katra dzīva lieta, cilvēks, dzīvnieks, augs, dabas resursi nonāks uz gaismas kuģiem. Tiks atdalītas negatīvās dvēseles no pozitīvajām, atšķirtas dzīvās dvēseles no dvēselēm bez ķermeņiem, tiks atdalīts labais no ļaunā, daudzi 5. dimensijas cilvēki tiks atdalīti no 3. dimensijas Zemes cilvēkiem. Tiks īstenota visu Zemes cilvēku dvēseļu reformācija. Gaismas kuģos virs Zemes viņi varēs noskatīties Zemes varenajā transformācijā, daudzi cilvēku radīti veidojumi pazudis no Zemes virsmas masīvajās izmaiņās, kas pārveidos visas zemes un ūdeņus. Zeme palielināsies 10 reizes, jo viņa kļūs par dzīvu gaismas pasauli ar milzīgu gaismas auru un viņai būs 2 jauni Zemei līdzīgi Mēneši, kas riņķos ap viņu, bet vecais Mēnesis kļūs par aizsardzības gaismas kuģi vai novērošanas priekšposteni, kas nākotnē novēros jauno Zemi, Saules sistēma un viss Visums mainīsies uz labu. No lielajām pārmaiņām piedzims jauns Visums, kas iesāks attīstīta matērijas visuma, augstākā astrālā ūdens visuma un gaismas ķermeņu visuma apvienošanu, kas būs  iesākums trīsvienīgajam visumam, kas ir atdalīts no kauzālā vai GARA visuma, kas ir augstāko dimensiju būtņu mājas.


    Jaunā Zeme būs savādāka, jo tā būs 5. dimensijas vide. Zeme paplašināsies Iekšējās Zemes un Zemes virsmas apvienošanās rezultātā, nākotnē atvērsies iekšējā pasaule, nebūs tuksnešu, tropiskajā paradīzes zemes dzīvos pārpilnībā, dzīvība būs daļēji aukstās paradīzes rajonā, būs apdzīvojama zeme mākoņos vai debesu zeme, kas peldēs debesīs, būs kupolveidīgas telpas un pilsētas dzīvei zem lielajiem okeāniem. Visās pasaules daļās būs dimensionālie pasaules koki, ja jūs ieejat tādā kokā, jūs ieejat citā Zemes kontinuitātē, Zemes kopējās vides paplašinājumā. Elementālās būtnes būs vienotas ar cilvēci kā Zemes līdzpārvaldītājas. Jaunās Zemes krāsas būs spilgtākas, visas dzīvās būtnes būs daudz skaistākas nekā uz vecās Zemes.


     Pirmais kontakts ir operācija, Sīriusa reģionālās padomes vienkārša direktīva. Tās vēriens paplašinājās, kad galvenā federācijas padome šo darbību apstiprināja. Pirmais kontakts sāksies pēc speciālas lielu paziņojumu sērijas, kurus sniegs pasaules lielākās valdības, kas nāks gandrīz vienlaicīgi. Tiks paziņos, ka citplanētieši ir šeit un ir labdabīgi, tiks atzīta loma, kādu šeit ir spēlējusi Galaktiskā federācija, tiks apliecināts, ka jaunā realitāte manifestējas saskaņā ar dievišķo plānu. Kad beigsies formālo paziņojumu sērijas un globālā mērogā būs veiktas piegādes, mēs uzsāksim savu rīcību. Tajā būs ietvertas pārlidojumu sērijas dienā. Tos pavadīs paziņojumi, kas mēs esam un ko darām.


    Nākošais solis būs virkne mazo nosēšanos. To laikā mēs ļausim jums apskatīt mūsu kuģus, izvēlēsimies dažus indivīdus, kas gribēs nedaudz pavizināties mūsu kuģos. Pirmais kontakts būs arī, kad mēs masveidā nosēdīsimies, ja to prasīs Garīgā Hierarhija. Šai Pirmā kontakta misijai kalpos planētas lieluma komandas kuģi no zinātniskās un izpētes flotes. Piecdesmit cilvēciskas zvaigžņu nācijas ir iesaistītas Pirmajā kontaktā. Mūsu misija ir dievišķa un mūsu mērķis ir realizēt daudzus svarīgus projektus, veicināt mieru pasaulē, mainīt sociālās, kultūras un ekonomiskās struktūras un ļaut Mātei Zemei pārveidoties.


    Visbeidzot mēs iepazīstināsim jūs ar jūsu vietējo Garīgo Hierarhiju, apvienosim jūs ar brāļiem un māsām Iekšējā Zemē. Būs Lielo Skolotāju paziņojumu sērijas, kas palīdzēs atrisināt zināmas dažādu kultūru cīņas, veicinās kulturālu sadarbību. Katrs nāks un izskaidros daudzu kultūru un reliģiju saknes un vēsturi, jūsu reliģiju cīņās būs radikālas izmaiņas.


    Mūsu zemes sabiedrotie skaidri apzinās, ka Pirmais kontakts pieliks punktu daudzus gadu tūkstošus valdošam principam „skaldi un valdi”. Tiks skaidri pavēstīts, ka turpmāk neviens necietīs pašreiz valdošo kliķu alkatību un uzpūtību. Pirmā kontakta paziņojumi veicinās valdības atklāt šobrīd īpaši slepenās NLO lietas. Tā sauktais NLO pētījumu lauks prasa garīgu bruņojumu. Šī joma iedrošina mūs skatīties pāri tehnoloģijām un saprast, ka attīstītas un izglītotas sabiedrības vispirms pēc savas dabas ir garīgas. Iekšējā „saule”(centrs) mainās, Māte Zeme gatavojas strauji mainīt savu pašreizējo izskatu. Viņas spēja uzturēt savu ekoloģisko sistēmu ir sarukusi jūsu rūpnieciskās sabiedrības radīto, dzīvībai bīstamo faktoru dēļ. Ekosistēma ir nonākusi krīzē. Jums ir jāizvirza uzdevums aprūpēt Mātes Zemes trauslo ekosistēmu. Vaļveidīgie un Iekšējās Zemes Agarthas sabiedrība dedzīgi vēlas būt par jūsu padomdevējiem šajā jomā. Vajadzības gadījumā mēs arī esam gatavi piedāvāt savu palīdzību. Visbeidzot, mēs esam noorganizējuši zinātniskas sadarbības brigādes, kas ir specializētas modernajā ekoloģijā.


    Mātes Zemes izmaiņām ir zināmas laika robežas, kurās Debesis ļauj viņai pilnībā pārveidoties par Jauno Zemi. Tiklīdz šī transformācija sāksies, jūs nebūsiet vairs spējīgi dzīvot uz tās virsmas. Jūs ātri tiksiet pārvietoti uz mūsu kuģiem vai pagaidu mītnēm, kas šim mērķim ir izveidotas Iekšējā Zemē. Jūs varat tās iztēloties kā vietas, kas ir spēka lauku, hologrāfiskās tehnoloģijas un mīlestības pilns risinājums. Šeit jūs ātri kļūsiet par pilnīgi apzinīgām būtnēm. Zemes flora un fauna tiks pārvietota uz speciālu vidi Mātes kuģī. Šīs pasaules un Sīriusa Skolotāji apvienosies, viņi būs jūsu priekšā. Tiešā kontakta personāls ieradīsies no Sietiņa zvaigznāja līgas, Andromēdas zvaigznāja, Līras, Perseja un Arisa, arī no Sīriusa zvaigžņu nācijām. Viņi jūsu pārejas laikā darbosies kā vadītāji un skolotāji jūsu pārejas laikā. Kuģi no daudzām dažādām galaktiskajām sbiedrībām apsveiks jūs Galaktikas līgā. Pirmais kuģu loks ietvers Māti Zemi un viņas mākslīgo Mēnesi. Šī flote sastāvēs no vairāk nekā miljona kuģu. Mūsu pirmie reportieri būs vēsturnieki, kuri izvēlēti no dažām sākotnēji cilvēciskām ārpuszemes sabiedrībām. Sakarnieku brigādes sniegs virkni vispasaules pārraižu ir paredzētas divas programmas kuras iepazīstinās ar mums. Mēs sagatavosim nelielas vienības – katru no diviem līdz sešiem kuģiem. Šie kuģi nosēdīsies, lai ļautu vietējiem cilvēkiem sevi apskatīt. Uz īsu laiku Galaktiskās federācijas brigādes atstās savus kuģus, lai jūs instruētu par tehnoloģijām un izskaidrotu jūsu kā fizisku eņģeļu atbildību. Mēs sāksim programmu, kuras ietvaros jūs varēsiet apmeklēt mūsu Mātes kuģus. Pirms sāksies masu nolaišanās, būs plaši izlūkkuģu pārlidojumi.


     Mēs atklāsim jums apslēptās tehnoloģijas un citas brīnumainas ierīces, tajā skaitā daudzus ar enerģiju un transportu saistītus izgudrojumus, kas radušies jūsu pasaulē pēdējā gadsimta laikā. Jūsu slepenā valdība ir apspiedusi šīs tehnoloģijas vienlaicīgi ar daudzām citām vides inovācijām, baidoties, ka šādi atklājumi varētu veicināt viņu krišanu. Mēs iepazīstināsim jūs ar citām viegli pielietojamām tehnoloģijām, ļausim ikvienam no jums iegūt informāciju, viegli kontaktēties savā starpā.


    Rodoties pēc interneta videi, kuru mēs iesāksim, jūs tiksiet iepazīstināti ar jaunām saziņas un izklaides iespējām. Viegli lietojamas ierīces nodrošinās acumirklīgu informācijas piegādi un ļaus jums sazināties ar ikvienu jūsu pasaulē. Lietojot mazus organiskos datorus, jūs varēsiet kļūt globāli atpazīstami ar savu ķermeņa īpašo frekvenci. Šīs ierīces saslēgsies ar jūsu domām, radīs 3D hologrāfisku attēlu, kas saturēs informāciju, attēlus u.tml.


    Komerciālā sistēma būs 3D pilna krāsu telepātiskā hologrāfija. Ikviens, kurš vēlēsies sazināties, varēs vienkārši vizualizēt personu un dators sazināsies ar to. Tur būs iekļauta universāla tulkošana un speciāla frekvenču savienošanas sistēma, kas sasaistīta ar jūsu unikālo fizikālo parakstu. Katra mājsaimniecība, lai tiktu nodrošināta ar apģērbu un barību, saņems ierīci, kas pārvērš gaismas enerģiju matērijā. Atcerieties, ka pārpilnības programma ļaus iegūt tādus finansiālos resursus, kādi jums vajadzīgi. Mūsu Zemes sabiedrotie ir noslēguši daudz spēcīgākus līgumus par NESARA. Tautai rezerves netiks piegādātas, kamēr publiski netiks izziņota vienošanās pirmā kārta. Tai sekos otrais un trešais darbību vilnis un tiks pieņemts publisks likums.


    Tehnoloģijas, ar kurām mēs jūs iepazīstināsim, ļaus jums daudz brīvāk ceļot. Jūs tiksiet apgādāti ar jaunu transporta formu un jūsu jaunie personiskie transportlīdzekļi levitēs dažas pēdas virs zemes un varēs attīstīt apmēram 500 jūdzes (800km) stundā. Lidmašīnas tādas, kādas jūs tās pazīstat, izzudis un tiks aizstātas ar „magnētiskā pacēlāja” tehnoloģiju ar 8 dažādām iespējām, kā arī mūsu kuģiem līdzīgām ierīcēm. Liela attāluma neatliekamiem reisiem būs pieejama teleportācijas sistēma. Mēs to pielietosim, lai uzbūvētu pilnībā automatizētu automaģistrāļu sistēmu.


    Lai iepazīstinātu ar veselībai nekaitīgiem medicīnas veidiem, būs daudzpusīgas apmācības programmas. Tās tuvinās jūsu medicīnas pakalpojumus mūsējiem. Jūs saņemsiet milzīgu jaunas informācijas daudzumu un palīdzību asimilēt lielo zināšanu kvantitāti mēs nodrošināsim tehnoloģiju, ar kuru zināšanas varēs tieši „lejupielādēt” jūsu smadzeņu atmiņā, un atmiņā atsaukšanas sistēmas. Jūs attīstīsiet savu zinātni un ar savu filozofiju aptversiet vēl nebijušas jomas, radot spožu šo pretrunīgo elementu savienojumu. Mēs iepazīstināsim jūs ar „mākslīgā intelekta” brīnumiem.


    Mēs jums piegādāsim tehnoloģiju sistēmu, kura, izmantojot jūsu esošās iespējas, novērsīs šobrīd esošo Mātes Zemes gaisa, zemes un ūdens piesārņojumu mazāk nekā sešu mēnešu laikā. Otrais mūsu mērķis būs rūpnīcas, biroji, mājas, spēkstacijas, gaisa, ūdens un virszemes transporta līdzekļi, kuri izdala visvairāk piesārņojuma. Mēs iepazīstināsim jūs ar brīvās enerģijas ierīcēm, kuras ātri varēs ražot masveidā.


    Pielietojot mūsu tehnoloģijas, mēs varam likt ēkām izkūpēt vai pilnībā uzcelt tās dažu dienu laikā, pārkārtot jūsu ražošanas tīklu mazāk nekā nedēļas laikā. Vēl vairāk – pilnīgi to automatizējot. Tehnoloģiskās ierīces ļaus izbeigt jūsu atkarību no izejvielām. Jūs varēsiet veidot savas mītnes un kolektīvi plānot pilsētas. Jūsu lauku apvidi atgriezīsies neskartu mežu un pļavu sākotnējā stāvoklī. Daudzas mūsu tehnoloģijas spēj piesātināt ar dzīvo Gaismu barību, apģērbu un citas vajadzīgas lietas, tā izbeidzot jūsu atkarību no agrokultūras un kokmateriālu ražošanas. Atcerieties, ka tehnoloģijas ir apziņas līdzeklis, lai radītu pēc iespējas patīkamāku vidi. Jums  jāveic liels „lēciens” – jāizaug no planētāras sabiedrības līdz galaktiskajai. Nekad neaizmirstiet, dārgie, ka jūsu pārveidošanās no Homo Sapiens par Homo Galacticus daudz integrētākā jūsu versijā – galaktiskājā cilvēkā, prasa daudz atvērtāku, saprātīgāku dialogu ar jūsu patieso „es”.


     Tiks radīti īpaši Pasaules Centri. Dzims jauna finansiālā sistēma. Jūsu vispasaules bagātību reorganizācija sagatavos ceļu jaunai varas ērai jūsu pasaulē. Šī vara balstīsies uz cilvēku interesēm nevis uz ļaunprātīgām, egoistiskām iepriekšējo slepeno vadītāju interesēm. Daudzas grupas jūsu pasaulē un ārpus tās sadarbojas ar garīgajām pasaulēm, lai izbeigtu visu, kas neļauj izpausties jūsu finansiālajai pārpilnībai un ātri nostiprināties vispasaules mieram.


     Mūsu galvenais mērķis ir un paliek „drošs un veiksmīgs” mūsu Pirmā kontakta misijas noslēgums. Šajā procesā ir daudz dažādu iespēju. Pirmkārt, mēs dotu priekšroku mierīgam ātram jūsu pasaules militārās, politiskās un ekonomiskās pārejas atbalstam. Milzīgas summas ir pārkārtotas, uzskaitītas un sagatavotas izdalīšanai. Fondi, banku tīkls un saņēmēju saraksti jau ir gatavi. Mēs spējam iespaidot, kontrolēt un piespiest atkāpties daudzas iespaidīgas valdības. Vēl vairāk, oficiāli dokumenti, lai sāktu šo procedūru, ir jau parakstīti, likumīgi izlemti visaugstākajā līmenī. Valdības reformēsies, tiks izsludināts starptautisks cilvēku suverenitātes un brīvības mandāts. Liels daudzums sevi meklējošu dažādu tautību cilvēki tiks restrukturizēti. Tiks ieviesti jauni pārvaldes likumi. Pašreizējais „korporāciju” koncepts tiks legāli apstiprināts. Milzīgās elektrostacijas, kas apgādā jūsu pilsētas un industriju, izzudīs.


    Mēs esam novērojuši daudzus bioloģiskus objektus, kas ir radīti tumšo laboratorijās. Kamēr mēs ievērojami samazinājām šos projektus no 1990. gada, daži, kuri parādījās 1970. – 1980. gados, izplatījās un kļuva par lielām globālām epidēmijām. Mūsu medicīniskās brigādes tās novēro, bet tieši iejaukties varēs vienīgi pēc Pirmā kontakta. Tāpēc mēs aicinām visus, kuri ir norūpējušies, lietot garīgus un fiziskus resursus pret šīm mākslīgi radītām epidēmijām. Pagātnes slepenā slēgto durvju politika tiks atcelta.


    Mēs esam dubultojuši aizsardzības kuģu skaitu, kas darbojas solārās sistēmas Zemes – Mēness kvadrantā. Mēs esam arī izveidojuši speciālu, blīvu starpdimensionālu drošības vairogu, kas ietver jūsu planētu un var atvairīt ikvienu, kuram nav ļauts piekļūt jūsu planētai. Mēs padarīsim nekaitīgus visus kodolieročus un piegādāsim piemērotas ierīces, kas var aizvietot atomelektrostacijas. Dažas mūsu flotes divīzijas būs jāvirza jums tuvāk. Tas nozīmē, ka piemērotā brīdī mēs slēgsim visas naidīgās militārās komunikācijas un nekavējoties nodosim šo atbildību Zemes sabiedrotajiem. Mēs uzņemamies apgalvot mūsu sabiedrotajiem, ka viņus gaida pilnīga uzvara, jo personāls, ko šobrīd kontrolē Zemes pēdējā kliķe, tiks ātri sagūstīts. Šis ātrais uzbrukums kliķes nometnei ļaus mūsu Zemes sabiedrotajiem sasniegt viņu mērķus mierīgi un ātri. Pēc kliķes vadītāju arestēšanas tiks sniegts formāls paziņojums par dažām lielām un nenoliedzami pozitīvām izmaiņām. Tiklīdz tiks izziņots miers, mūsu pārraudzībā ātri tiks atrisinātas karojošo pušu domstarpības.


    Mūsu parādīšanās dos iespēju jaunajām valdībām publiski pasludināt mūsu eksistenci. Vēl vairāk – tās varēs iepazīstināt ar mums raidījumos pirms Pirmā kontakta. Sākotnēji šo raidījumu sērijas izskaidros mūsu lomu šajos notikumos un sagatavos Mātes Zemes iedzīvotājus Pirmajam kontaktam.


    Mūsu transporta līdzekļi ir dzīvas organiskas būtnes, apgādātas ar augsti attīstītiem organiskiem datoriem, kas ir palielināts mūsu smadzeņu atveidojums. Kuģim ir iespēja sazināties ar mums jebkurā līmenī. Katrā kuģī ir iebūvēts plaša diapazona saziņas tīkls un ir mazāka diapazona tīkli, kas telepātiski savieno apkalpes locekļus ar kuģi. Tiklīdz jūs atrodaties mūsu kuģī, jūs nekavējoties tiekat ietverts šajā tīklā, kas lietpratīgi seko katra indivīda, kas atrodas kuģī, ķermeņa funkcijām, domāšanas procesam, emocionālajam stāvoklim. Šī brīnišķīgā tehnoloģija jums liksies kā dzīva, augsti inteliģenta būtne.


    Viena no lielākajām iespējām, ko paver šīs tehnoloģijas, ir starpzvaigžņu ceļojumi. Mēs varam uzstādīt tādu kuģa frekvenci, kas ļauj ceļot no zvaigznes uz zvaigzni. Šie „lēcieni” no vienas saules sistēmas uz otru ir iespējami, pateicoties fizikalitātes konstrukcijai.


    No izlūkkuģiem, lielajiem mātes kuģiem mēs ar radio, televīzijas, datoru tīklu palīdzību atklāsim pasaules reālās vēstures ainu un konspiratīvi apslēptās tehnoloģijas. Pārraides izskaidros, kā Iekšējās Zemes cilvēki seko jūsu dzīvei. Viņi jums ir sagatavojuši gandrīz bezgalīgus anklāvus, Ēdenei līdzīgas valstības, kur jūs varēsiet pabeigt jūsu pārveidošanos par pilnīgi apzinīgām būtnēm. Daudzas speciālas vietas jau pilnībā gatavas, spējīgas darboties un gaida jūs. Masu nolaišanās tiks atlikta līdz brīdim, kad būs laiks jūs nogādāt uz jaunajām pagaidu mājām Iekšējā Zemē. Debesis ir atvēlējušas jūsu pārejai laiku no dažām nedēļām līdz pat gandrīz 14 mēnešiem.


    Mēs esam šeit no dažādām galaktikas vietām – pat no daudzām tuvējām galaktikām un plašām debesu vietām un Dzīvības straumēm. Mēs sāksim šeit veidot galaktisko sabiedrību, un jūs varēsiet ceļot visur šajā neaptveramajā Visumā. Jūs drīz pietuvosieties Sīriusam un ieņemsiet vietu tā daudzzvaigžņu sistēmā. 2013. gadā jūsu liktenis ir pievienoties lauveidīgajām būtnēm uz Sīriusa A un galaktisko cilvēku sabiedrībām uz Sīriusa B un C. Īsā laikā atkal uzplauks Marss, Venēra; zemes un plašie okeāni būs dzīvības pilni. Atkal parādīsies Meldeks un visapslēptākā planēta, ko astronomi sauc par Vulkānu. Mēness kļūs par jūsu jauno Zemes „kosmosa staciju”. Marsu jūs iepazīsiet tikpat labi, kā šobrīd dārgo Māti Zemi.


    Mīļotais Lielais Skolotājs Sen-Žermēns strādā, lai jūsu Zeme pieredzētu harmoniju un tādu sadarbības līmeni, kāds nekad agrāk nav bijis. Tiks izveidota jauna sistēma, kas pārveidos visas pasaules sistēmu darbību. Lielais Skolotājs Sen-Žermēns ir šīs sistēmas aizbildnis. Veidosies vispasaules pārpilnība un dzims jauna vispasaules sabiedrība. Jūsu realitāte ir procesā, kas to pārveidos uz visiem laikiem.


    Šī priekšā stāvošā transformācija ir jaunas, pilnībā apzinātas realitātes radīšana. Pagātne, tagadne un nākotne kļūs vienotas. Nevajadzēs būt ierobežotam un dzīvot tumsā. Ikviena kolektīva apziņa izmainās vienīgi tad, kad tā sasniedz kritisko masu. Kad tas notiek, jūsu realitāte visā pilnībā izmainīsies. Māte Zeme, uz kuras jūs dzīvojat, kopā ar visiem viņas iedzīvotājiem, pārveidosies. Jūs pāriesiet pilnas apziņas stāvoklī kā īsteni  Gaismas Galaktiskās federācijas locekļi.


     Jūs piepildīsiet senu paredzējumu un satiksieties ar savu galaktisko ģimeni. Tiks likti pamati jaunai valstībai, balstoties uz apstākļiem, kas šādas galaktiskas sabiedrības rašanos veicinās. Skolotājs Sen-Žermēns un Hillrions, tāpat El Morija un daudzi citi Skolotāji pārraudzīs jaunās galaktiskās sabiedrības veidošanos. Kad Zemes iedzīvotāji sasniegs 5. dimensiju, viņi sapratīs, ka ar savām domām var piepildīt visas savas vēlmes, ka fiziski manifestējot domas matērijā var veidot savu dzīvi, tehnoloģijas un dabas resursus. Lielo Skolotāju vadībā daudzi Zemes cilvēki lietos manifestācijas spēku zemes un visu dzīvo būtņu labā. Zemes cilvēki, atmodušies 5. dimensijā, atklās sevī daudzas spējas, prasmes, zināšanas un talantus. Atkal apvienojoties ar Garu, Visuma Radītāju, Kosmisko Avotu, Zemes cilvēce izpildīs savu uzdevumu kļūt par līdzradītājiem un dzīvības sējējiem. 

      

http://www.galacticfriends.com/updates/galactic-federation.html?start=18

Tulkoja Ruta


 


Pievienots: 2010/08/08