SEN ŽERMĒNS caur Alisi A.Rammeli

19.jūlijs, 2010ES ESMU Skolotājs Sen Žermēns un nāku šodien ar vēstījumu par Atmodu. Šis ir ļoti svarīgs brīdis uz Zemes, jo Viņa šobrīd atrodas Jaunās Zemes dzimšanas pēdējā stadijā…Viņa ir gatava brīdim laist pasaulē Jauno Zemi. Kopā ar to nāks arī vecās pasaules gals, nāve. Mēs vēlamies, lai jūs uz notiekošo skatītos šādā veidā, jo tad notiekošais jums nešķitīs tik varmācīgs. Jaunas dzīvības došana var būt sāpīga, tā jūs uz zemes domājat. Jūs nespējat iedomāties, ka dot dzīvību var arī bez sāpēm, bet mēs sakām…var būt…un pirms daudziem simtiem gadu tā tas arī bija, bet šie laiki ir pagājuši un jūs uzskatiet, ka dzimšanai jānāk kopā ar lielām sāpēm. Tieši šī paša iemesla dēļ jūs domājat, ka pārejai uz augstākām dimensijām jānāk kopā ar ķermeņa sāpēm. Vienmēr ir arī alternatīva izvēle, un visa nokalpojušā atlaišanai nav jānotiek ar sāpēm. Tikai lieta tāda, ka jūs nespējat noticēt, ka lietas var notikt arī viegli un savādāk. Jūs stingri turaties pie pārliecības, ka dzīve ir grūta un smaga. Patiesībā, tie ir jūsu uzskati par ciešanām, kas saista jūs pie Zemes.


Mēs nākam ar Vēsti- jūs ikviens esat Jaunās Pasaules saņēmējs (bērna pieņēmējs). Jūs jautājāt- kā? Kā mēs varam to darīt? Atbilde: mēs esam to stāstījuši jau simtiem gadu, un šodien atkal atkārtojam…MĪLIET SEVI…SKATIETIES SEVĪ UN DZIEDINIET SEVI. KAD ATKLĀJAT, KAS ESAT- JŪSU VIBRĀCIJAS SAKUSTAS UN PACEĻAS AUGSTĀKĀ APZIŅAS STĀVOKLĪ. KAD PACEĻAT SAVAS VIBRĀCIJAS, TAD PACEĻAS VISAS PASAULES VIBRĀCIJAS—UN TAS IETVER ARĪ MĀTI ZEMI, MĪĻO GAIJU!


Kritiskās masas daudzums pietuvojas, un ja jums šķiet, ka sava uzmanība jāvērš uz pasauli un tās problēmām, tad JUMS TAS NAV JĀDARA. Tā pasaule, ko skatāt savām acīm nav reāla. Tā ir ilūzija!!! JUMS TAS JĀSAPROT PAVISAM DRĪZ, mīļie, vairs daudz laika nav atlicis šīs lietas saprašanai un apguvei. Tā pasaule, ko redzat, ir jūsu pašu prātu atspulgs, un tās domas, ko domājat, ir tas, ko REDZAT jūsu pasaulē. JŪSU SPĒKS IR JŪSU PRĀTĀ. Tā kauja (karš) kurā piedalāties nav par jūsu fizisko, materiālo vai ar zemes lietām saistīto pasauli… tā cīņa notiek jūsu PRĀTĀ. Jūsu prāts ir kaujas lauks, jūsu emocijas ir munīcija!! LŪDZU, SAPROTIET TO.


Mentālā līmenī uz jums iedarbojas (uzbrūk) ar domām un tēliem, kas jūsu būtībās rada un, patiesībā arī ir BAILES. Jūs paši ar savām domām un emocijām iznīcināt sevi. Jūsu pasaule piedzims no jauna, tā eksistēs JUMS citā augstākas apziņas plānā, bet tikai tad, kad JŪS PERSONĪGI PAAUGTINĀSIT SAVAS DOMAS UN EMOCIJAS, LAI SASTAPTU JAUNO PASAULI, CITĀDI JŪS PALIKSIT TEPAT. Mēs to nesakām baidīšanas dēļ, mēs sakām, lai jūs necīnāties pret British Petrolium. Jums nav jācīnās, lai glābtu! TUR JUMS NAV JĀKONCENTRĒ SAVA UZMANĪBA. Tieši tāds ir tumšo mērķis- likt jums cīnīties, baidīties… Jūsu uzmanībai vienmēr ir jābūt vērstai uz SIRDI…JŪSU SPĒKS IR JŪSU SIRDĪ. Jūsu “munīcija” ir MĪLESTĪBA…jūsu svētā zeme atrodas jūsu prātā. Pasargājiet savus prātus no tēliem un domām, kas jums tiek pamestas no visām pusēm. Mēs esam te, lai palīdzētu, lai jūs zinātu ko darīt, jums jāzina par ko “cīnāties”, un kāda ir jūsu munīcija. Jūs cīnāties par domāšanas brīvību un sava prāta izmantošanu pēc saviem ieskatiem; un jūs lietojat Augstāko Vibrāciju Enerģiju - MĪLESTĪBU.


Jūsu prāts un kolektīvais prāts atspoguļojas redzamajā pasaulē, un lai mainītu to, ko redzat, JUMS IR JĀMAINA JŪSU PRĀTS. Tas nozīmē, ka jums jāpielieto savs spēks, lai pateiktu ‘nē’ visam, kas neatbilst jūsu AUGSTĀKAJAM ES, jūsu Dievam Es, jūsu Sirdij. Jums nav jādara tas, ko jums stāsta. Jūs esat stiprāki nekā paši apzināties, bet neatradīsit savu spēku līdz nesāksit izrādīt Dievišķo Gribu savā lēmumu pieņemšanā. Ja savā sirds un dvēseles līmenī NEJŪTATIES LABI, tad NEDARIET TO! Tāds ir sākums. Jums jāsaprot, ka jums ir izvēle. Jums jāsaprot, ka spējat pieredzēt to ko paši vēlaties redzēt. Jums visiem ir „izskalotas smadzenes” ar uzskatu, ka jums nepiemīt spēks un jūs nevarat. JUMS IR SPĒKS UN JŪS VARAT VISU. JUMS IR VISS SPĒKS!


Mēs paaugstinām mūsu vēstījumu toni, lai pielāgotos tam, kas tiek darīts no pretējās puses. Dievišķajā Pasaulē neeksistē ‘pretējā’ puse, jo Apvienotās Apziņas stāvoklī vairs neeksistē dualitāte, mēs runājam ar jums par līmeni, kurā pašreiz atrodaties, ja vien neesat tikuši pāri dualitātes ilūzijai. Jūsu trešajā dimensijā, kuras prātos vēl eksistē labais un sliktais, jūs cenšas kontrolēt- jūsu prātu, emocijas un dzīves spēku. Tie, kuri tic šai dualitātei, ir visuzņēmīgākie kontrolei un pārvaldīšanai. Tiem pretējiem nav Mīlestības, viņus baro negatīvas emocijas, kas nāk no cilvēku masu prātiem. Ja par kaut ko baidāties, tad gribam teikt, ka jūs pastāvīgi piebarojiet tumšos ar savām bailēm. Tumsas cilvēki atrodas pie varas tikai tāpēc, ka paši esat tiem devuši savu spēku valdīt pār jums, un paši esat nolēmuši, ka jums nav izejas no šīs situācijas uz zemes.


JUMS IR!! Jūsu prāts ir jūsu glābiņš, ceļš ārā no tumsas. Jūsu sirds būs tas ceļš, kas aizvedīs uz Mīlestības, Prieka, Līdzjūtības un Skaistuma augstākajām realitātēm. Ja nolemjat koncentrēties uz jūsu paša Sirdi un savienot savu prātu ar Kristus Prātu, tad redzēsit, ka jums tūlīt pat palīdzēs.


Mīļie, jums ir brīvā griba!!! Mēs nevaram iejaukties, ja neesam lūgti, un mēs nevaram izdarīt jūsu vietā to, kas jādara jums pašiem. TĀDA IR JŪSU MĀCĪBU STUNDA TE... mēs palīdzēsim, mēs asistēsim visos iespējamos veidos, bet nevaram iejaukties jūsu dvēseles mācībās. Jūs nebūt nepiesaucat mūs tik bieži kā mēs gribētu. Atmetiet domas par traucēšanu ar maznozīmīgiem lūgumiem. Šobrīd sīkumu nav.


Jau esam lietojuši sekojošu alegoriju. Iedomājaties, ka skatāties spogulī. Redzat savu atspulgu. Sejā ieraugāt pumpu. Vai jūs tai pieskarsities spogulī? Nē. Jūs vērsīsities uz vietu, kur tā atrodas—uz jūsu seju! Atspulgs tikai parāda to, kas izaudzis no jūsu iekšienes. Tas pats attiecas uz jūsu pasauli un to, ko redzat. Dažas lietas attiecas uz jums personīgi, tāpēc, ka tās ir iedzīvinātas jūsu domu izpausmes vai jūsu paša prāta atspoguļojums, vai arī tas ir kaut kas traumatisks vai pasaules mēroga katastrofa kā, piemēram, Meksikas līcis. Jūs sakāt: „es to neradīju! Man nebija ne mazākās nojausmas par notiekošo pirms nesākās izplūde.” Kolektīvais prāts „saķer” visas negatīvās domas un emocijas ko izstarojat no sevis...un ja masu prāts kolektīvi ir negatīvā noskaņojumā par savu bezspēcību, tad jā! Jūs palīdzat īstenot šo nelaimi! Pirmais solis dziedināšanā- uzņemties atbildību par savu līdzdalību, vai nu katru reizi to atceroties tad, kad uzpildāt degvielas bāku vai tad, kad augsto cenu dēļ jāatliek kāds izpriecu brauciens. Jo vairāk koncentrējaties uz ilūziju, jo tā izplatās jūsu realitātē. Enerģija plūst turp, kurp ir vērsta jūsu uzmanība. Tas pieprasa prāta disciplinētību un vistīrākos nodomus un vēlmi dzīvot to dzīvi, ko paši esat kop- radījuši ar jums doto Avota Enerģiju. Jums nav visa sava uzmanība jāvērš uz nelaimes notikuma faktu. Līča ūdens tīrīšana ir pavisam kas cits, nekā negatīvās enerģijas koncentrēšana kolektīvajā prātā ienīstot BP. Jums šķiet, ka esat īpaši aktīvs izrādot naidu par notiekošo... bet Pievilkšanās Likums saka- tas ko nīstat vai kam sūtāt enerģiju, vienalga kādas vibrācijas, jūs to piesaucat savā dzīvē. Jūs neesat upuri, jūs esat līdz- radītāji. Jo ātrāk to saprotat, jo veiksit pamatīgu apziņas lēcienu. Jums ir jākontrolē savas domas un emocijas!


Pievilkšanās likums netika radīts tāpēc, lai jūs ar savu domu straumi radītu lielākas materiālās vērtības un apmierinātu alkatību un patmīlību. Tas tika radīts tādēļ, lai jūsu apziņas domu straume izmantotu tās spēku mainīt pasauli un lietot to nevis personīgā labuma gūšanai, bet VISPASAULES PĀRPILNĪBAI un AUGŠĀMCELŠANAI. Materiālisms ir vecās pasaules programma. Jūsu Augstākajam Es ir pavisam citi plāni kā pielietot Pievilkšanās Likumu. Ja līdzīgais pievelk līdzīgo ar nodoma, domas, pozitīvas emocijas spēku, tad pielietojiet šo likumu visa sliktā labošanā. Mostieties sapratnei, ka NEESAT CILVĒKVIEDĪGAS BŪTNES... jūs nekad neuzzināsit, kas esat, ja uzskatīsit šīs pasaules ‘miesu’ par realitāti un īstenību.


Kas un kāds esat- tas IEDZĪVINA ‘miesu’. Jums jāsāk samazināt savas bailes no nāves. Arī tas ir tumsas spēks pār jums. Jūs baidāties mirt, tāpēc, ka nezināt, ka nāve ir nereāla. Jūs neesat jūsu ķermenis, jūsu esat gars un nemirstīga dvēsele. Kad to saprotat, tad esat neuzvarami! Jums visu laiku tiek skaitīts pretējais, piepildot prātu ar baiļpilnām domām, kas sevi jūsu ķermenī izpauž kā īstas slimības un kaites. PIENĀCIS LAIKS, LAIKS IR KLĀT- visiem- VISIEM, atcerēties, kas esat un kādēļ te ieradāties. Tiklīdz atmodīsities šai savas būtības PATIESĪBAI, tad tiem PĀR JUMS VAIRS NEBŪS VARAS!!!


Jūsu prāts ir jūsu precīzākais un vērtīgākais darba rīks, JUMS TAS PIEDER, tikai esat ļāvuši nelabajam tur apmesties. Pienācis laiks paņemt atpakaļ to, kas jums pienākas, kas ir jūsu. Pienācis laiks izdzīt dēmonus no jūsu prāta, un lūgt un locīt ceļus Svētajam Garam, lai tas ieietu jūsu prātā un atbrīvotu jūs.


Mēs gaidām, mēs nevaram palīdzēt līdz neesat pieņēmuši lēmumu savā prātā atbrīvoties no baiļu un ilūziju žņaugiem.


Kaut vai tagad, nometieties ceļos un lūdziet mums, Gaismas skolotājiem un Gaismas Būtnēm, atbrīvot jūsu prātu no iluzorās pasaules saitēm, atbrīvot jūsu sirdi no depresijas emocijām un skumjām, vainas un bailēm. Mēs gaidām, lai palīdzētu. Tas prasa tikai vienu mirkli patiesas, īstas un dziļas lūgšanas no sirds, lai Dievišķais Stāds pamostos tumšajā sēklas kodolā un vienā mirklī atvērtos sākot rāpties augšup, augt pretim saules gaismai. Patiesais Es gaida šo sēklas atsprāgšanu....nepamodušies, jūs esat tumšs kodols, kas apglabāts dziļi sirdī, bet kodolā atrodas Sēkla, kas nes Patiesību, zinot par jūsu Dievišķo Būtību un Izcelsmi. Mēs laistīsim jūs, virzīsim jūsu nevainīgo būtību...Uzticieties varenākām Būtnēm nekā paši savām acīm, Reālas Acis atrodas jūsu iekšienē...gaidot piedzimšanu.


Jūs esat neaptverami spēkpilni, jūs to zināt jau ļoti sen...daži tikai tagad mostas tam, ka neesat miesa un kauli, bet kaut kas vairāk. Tas kaut kas vairāk prasa visu jūsu pašreizējo uzmanību. Jums jāieiet sevī, ik dienas jāmeditē, jākoncentrējas Mīlestībai pret sevi un citiem. Ik reizi, kad izdarāt necienīgu izvēli, jūs izrādāt necieņu Visam. Izvēlieties viedi. Esiet viedi.


Mīļie, planētas Zeme, bērni, jums ir jāmostas. Pienācis laiks. Tas ir jūsu prāts, kas pretojas, tas ir jūsu prāts, kas jums ir jāaizsargā. Jums ir jāieiet savā sirdī, kad jūtaties nedroši vai bailīgi. Jūsu drošība atrodas Sirds dziļumu Svētnīcā. Izslēdziet TV. Pārstājiet lasīt ziņas, kas nerunā neko labu, kas liek jums justies slikti. Jūs nevar kontrolēt, ja nelietojat un neklausāties mēdiju ziņas. Pieprasiet, lai internets būtu atvērts brīvām izpausmēm un runām! Domājiet!!! Lietojiet Pievilkšanās Likumu. VIENMĒR KONCENTRĒJIET UZMANĪBU TIKAI UZ LABO. Tas taču ir tas ko gribat? Koncentrējieties uz to, nevis uz pretējo negatīvo.


Jums ir spēks, tikai jums viedi tas jāpielieto. Jūs taču nevēlaties kļūt par naidīgiem un negatīvi noskaņotiem, jo tad būsit tādi, kādus jūs grib redzēt tumsa. Tie vēlas jūsu prātu. TAS JUMS IR JĀZINA. Tiek darīts viss, lai turētu jūs pastāvīgā baiļu stāvoklī... KĀ JŪS VARAT SEVI SAGLABĀT POZITĪVĀ NOSKAŅOJUMĀ?? Neielaidiet tos savā prātā! Ja lūdzat vai meditējat, tad koncentrējieties uz Mīlestību un Debesīm uz Zemes, uz Mātes Gaijas Augšāmcelšanos... jūs to pievilksiet un pieredzēsit...tāds ir Pievilkšanās Likuma Visaugstais mērķis.


Mēs jūs šodien atstājam milzīgas Mīlestības Svētībā, pie atvērtām Kristus Apziņas durvīm. Mēs nevaram ieiet jūsu vietā, mēs varam lūgt un aicināt jūs ienākt Mūsu Dievišķajā Prātā, tur vienmēr būsit drošībā.


Jūsu domas ir jūsu ieroči, mīļie bērni, kādas „bumbas” vēlaties mest? Mīlestības vai baiļu? Un, vai vēlaties uzņemties atbildību par vietu, kur tās krīt??? Jūs radāt vai iznīcināt savu zemi ar jūsu prātu, Zemei arī ir prāts...ko vēlaties pieredzēt? Kas jūs vēlaties Būt?


Lai domas par Debesīm pilda jūsu prātu.

ES ESMU SEN ŽERMĒNS un mēs esam jūsu GAISMAS SKOLOTĀJI


Šis vēstījums tika saņemts caur kanālu Alisi A.Rammeli


http://www.spiritualunfoldment.net

Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/07/25