Jums nav limitu, aizsniedziet Kosmosa viedumu

Caur Rev. Mišeli Kotantu


Vēstījums no Heliosa, 29.jūnijs, 2010


Dārgie mīļotie!


Es esmu Helioss, jūsu Saules sistēmas Solārais Logoss. Es sveicu jūs lielā mīlestībā un priekā par šo iespēju sarunāties ar jums izmantojot šo labo dvēseli. Es gaidīju šo laiku, arī šī dvēsele gaidīja izdevību savienoties ar lielāku viedumu, mīlestību, sapratni un prieku, kas pieejami augstākās realitātēs. Mēs gaidām jūs, kad jūs pārliksit tiltu pāri zemākajām vibrācijām, kurās esat iegājuši, uz augstākām, kas tagad tiek lietas pāri jūsu planētai, jūsu saules sistēmai un jūsu galaktikai. Ir vajadzīgs konkrēts laika sprīdis trešajā un ceturtajā dimensijā, lai iestrādātu šo gaismu un augstākās vibrācijas. Plaisa kļūst aizvien šaurāka, mazāk izteikta, un tie, kam piemīt lielāka atdeve šim darbam, tie arī veido tiltu.


Kosmosa viedums ir pieejams jums visiem. Šī vēstītāja ir tam piemērs. Neierobežojiet sevi ar to ko redzat jūsu trešajā/ ceturtajā dimensijā. Tās ir lineāras, un jums pieejama ir tikai pavisam maza daļiņa no tā, kas esat patiesībā un ko varētu padarīt daudzos līmeņos, dimensijās un plānos. Varētu teikt, ka viss ir kosmiskais rotaļu laukums. Pievienojieties grupai, kas atrodas uz šī laukuma priekā un mīlestībā, radot harmoniju un skaistumu, zinot, ka jūsu neapbruņotajām trešās/ceturtās dimensijas acīm nav saskatāmas daudzas lietas, bet neskatoties ne uz ko, tās tomēr eksistē. Aptveriet to, atveriet savas sajūtas. Ziniet, ka esat bez ierobežojumiem, kosmiska būtne, tik varena, ka par to uzzināsiet tikai tad, kad atgriezīsities augstākajos plānos.


Sāciet paplašināt savu apziņu pāri planetārajam līmenim, atveriet savu apziņu sapratnei par lietu daudz lielākiem apmēriem. Atveriet sevi solārajam, galaktiskajam, visuma un multi visuma līmenim, kosmiskajai pacelšanai. To darot, noteikti iezemējieties. Šīs reizes uzdevums ir pabeigt planētas līmeņa pacelšanos, jums ir jāpalīdz Mātei Zemei un jūsu brāļiem un māsām. Bet esiet atvērti arī domu formām par vēl augstākiem augšāmcelšanās līmeņiem, par ceļojumu, kas turpinās un turpinās, sasniedzot aizvien jaunus līmeņus, garīgās dāvanas, viedumu un apjēgu. Sāciet apzināt savu bezierobežojošo varenību. Jūs esat mūžīgi, neaprakstāmi lieli un vareni. Jūs esat Dieva Kodols. Jūs esat Dieva Prāts. Tas palīdzēs jums pieprasīt atpakaļ jūsu personīgo spēku, jums tas ir jāpieprasa savas pazemības robežās, jūsu Svētā Prāta robežās, kurā ieklausoties atklāsies mīlestības, prieka, līdzjūtības, vieduma, intuīcijas, spēka un drosmes īpašības. Sava personīgā spēka, Svētās Sirds un Svētā Prāta pieprasīšana nevar jūs maldināt vai novest neceļos, jo atļaujat sevī ienākt viedumam, mīlestībai iesūkties un piepildīt jūsu būtību ar Kosmosa viedumu.


Tas viss jums ir pieejams, svētītās dvēseles. Kā Saules Logoss, es esmu šeit, lai jums palīdzētu, jums tikai jālūdz. Izjūtiet Kosmisko Sirdspukstu pulsu. Savienojieties ar šo pulsu. Tas ir Dieva pulss, Dieva Sirdspuksti. Visā Mūžībā un Bezgalībā mēs esam Vienoti šajos Sirdspukstos.


Es esmu Helioss, es Svētu jūs jūsu Svētajā Kosmiskajā Ceļojumā, esmu šeit kopā ar visiem no augstākajām realitātēs, kas gatavi jums palīdzēt.

  

Mīlestība un daudz, daudz Svētības,

Mišele

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/07/10