Katru dienu esiet Mīlestība un Gaisma

19. aprīlis/2010


Helioss un Vesta caur Marlēni Svetlišofu


Mīļie, no Gaismas! 


Esam tik pagodināti šodien runājot ar jums! Ziniet, mēs no Centrālās Saules, ikvienu jūs augstu cienām un mēs pievienojam mūsu vareno Gaismu un enerģijas katrai jūsu rīcībai, lai iezemētu Lielo Gaismu uz Zemes un tās iekšienē. Jūsu centieni rada brīnumus un, ja vien turpināsiet, tad Kosmosā sāks manifestēties visbrīnumainākās iespējas un varbūtības. Jūsu Gaisma, atdeve un vēlme palīdzēt visiem Pacelties, ir pamanīta un tiek godināta. Ziniet, ka tiek īstenots milzīgs labums.


Mēs no Augstākajām realitātēm vienmēr esam cienījuši Zemes cilvēku brīvo gribu un tad, kad lasāt Lielās Kosmiskās Gaismas Invokāciju, mēs priekpilni pastiprinām mūsu pūles un centienus Zemes un visa uz Zemes vārdā. Turpiniet lasīt šo Piesaukumu, mīļie Gaismasdarbinieki, tas tiek godināts daudzās galaktikās. Jūs radāt Debesis uz Zemes. Neviens, ja vien izvēlēsies mūžīgo Dieva Gaismu, kas mīt ikvienā sirdī un dvēselē, netiks atstāts. Jums ir jāzina, ka tā tas ir!


Aizvien lielāka Gaisma un frekvences paceļ visu rūpīgi slēpto un atklāj Gaismai, pārskatam un pārveidei. Daudzi apgūst mācību stundas, sākas lielāka apvienošanās. Jūs sākat saprast, ka arī  viens cilvēks individuāli spēj mainīt pasauli. Jūsu individuālā Gaisma pievienojas varenajai Gaismai. Gaismas Pulki, kas sapulcējušies palīdzēt šajos laikos, ar priekpilnu entuziasmu reaģē un jūsu Lūgumiem, un tad, kad Piesaucat, jūs dodat atļauju visas Cilvēces vārdā, lai notiktu šī iedarbība.


Lēdija Vesta un es esam vislaimīgākie par šāda veida Lūgumiem un atbildē sūtām mūsu enerģijas un Mīlestību. Mūsu sirdis ir prieka un līksmes piepildītas, kad skatāmies uz Dieva bērniem un redzam plūstam no to sirdīm Mīlestību un Gaismu, kas izstarojas uz ārpusi lielos koncentriskos apļos iekļaujot pilnīgi visu. Mēs jums pievienojamies. Mēs apņemam katru Gaismasdarbinieku, kurš lasa Piesaukumus, mūsu Mīlestībā un aizsardzībā. Jūs mums esat dārgi un mēs turam jūs savās sirdīs. Mīļie Bērni, turpiniet radīt Debesis uz Zemes un tās īstenosies ātrāk nekā domājiet!


Mīlestība ir visstiprākais spēks visā Visumā, nekas nespēj tai stāties pretim. Esiet pasaulē katru dienu Mīlestība un Gaisma, nav svarīgi, kas notiek visapkārt, jūs paliekat kopā  ar visu to, kas ir labs un pareizs. Mēs sūtām jums savu vareno Mīlestību un pateicību no visas sirds! 


Helioss un Vesta

©2010 Marlene Swetlishoff 

http://www.therainbowscribe.com/jaunumi2010.htm


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/04/22