Izpletiet savas Svētās Sirds Mīlestību Vienotajā Apziņā

marts 2010

 

Ješua caur Rev. Mišeli Kotantu

  

Mīļie!

 

Jūsu pagātnē bija laiks, pašos sākumos, jūsu mīļotās Mātes Zemes uzsākumā, kad tā bija zināma kā Ēdenes dārzs. Viss uz jūsu brīnišķīgās planētas bija tīrs un nevainīgs, negatīvā neaptraipīts un nepakļauts tam blīvumam, kas kopš tā laika nācis pār jūsu planētu. Upes tecēja tīras un dzirkstošas, ūdens pilieni dejoja saules gaismā, kas straumē plūda uz jums un jūsu planētu un kā dzīves spēks jūs spēcināja, jūsu saules šūnas un fiziskos traukus. Jūsu okeāni kūsāja neiedomājamā dzīvībā un dažādībā. Mīlestībā un priekā tajos lēkāja delfīni un vaļi, rotaļājoties ar jums un visi kopā izbaudot visa radītā harmoniju un tīrību, vienotību ar Radītāju. Vaļi un delfīni ir šo ierakstu glabātāji, tāpat arī jūs, un tie ir saglabājuši šo visvērtīgāko mīlestības un uzticēšanās pozīciju pret jums līdz pat šim laikam, mīļie. Tie ir glabājuši gaismu jūsu brīnumainajos okeānos, izgaismojot ūdeņu dziļumus, nesot dievišķās gaismas daļiņas visur un visā, kas atrodas jūsu Dievišķajos okeānos. Visa dzīve uz jūsu planētas bija perfekta un dievišķā kārtībā, tāpat arī jūs paši, un bijāt iesaistīti visperfektākajā evolūcijā. Jūs esat izvēlējušies mācību stundas, kas nesīs jūs atpakaļ uz to gaismas būtību, uz jūsu Dievu Sevī, un jūs izvēlējāties piedzīvot lielas sāpes un ciešanas, lai pilnīgi pārliecinātos, ka spēsiet pamosties savai būtībai, Dievam sevī, jo jūs esat Dievs. Katrs jūsu aspekts un šķautne ir Dievs. Lai te nebūtu pārpratumu. Tagad jums šīs svētās zināšanas jāuzņem atkal sevī, lai spētu sasniegt augstākos līmeņus un saplūst ar jūsu Dievišķo Es Esmu Klātbūtni, jūsu Dieva Būtību.

 

Atkal apvienojoties par vienu ar savu Es Esmu Klātbūtni, jūs atkal kļūstat par vienu veselu ar citiem un viens ar visu dzīvi. Atkal, mīļie, tā ir saplūšana ar šīm zināšanām, kas nešaubīgi jūs aizvedīs līdz jūsu vēlmju apvienošanas. Ieskatieties acīs apkārtējiem, tās ir svētītas būtnes, kas dala šo mīļoto planētu ar jums. Redziet Dievu katrā un visā. Ar katru dienu izjūtiet aizvien spēcīgāk, ka katra būtne ar ko satiekaties ir Dieva Avots, tāpat kā jūs esat Dieva Avots. Redziet Dievu; saskatiet tajos Dievu; redziet savi Pašu atspoguļojamies citu acīs. Pār jums nāk jaunas sapratnes un vieduma padziļināšanās, un jūsu savienošanās ar visu Radīto, un tas notiek tad, kad sākat integrēt šīs sapratnes un zināšanas, un tās kļūst par jūsu būtību. Nav atdalītības, separācijas, separācija bija varena ilūzija, spēle, kurai tūlīt jābeidzas, un jūs katrs triumfējat, jo esat spēlējuši šo spēli ar lielu stiprumu un drosmi.

 

Tagad atrodaties vissvētākajā visu savu sapņu un sirds vēlmju radīšanas laikā, kad jums ir visas iespējas vest jūsu skaisto un svētīto Māti Zemi atpakaļ uz pilnību. Tas sākas ar dziļām zināšanām, atkal par to, ka esat viens ar visu Radīto un esat Dieva Avots. Kā gan ar šo sapratni jūs varētu palikt viens un nesaplūdis ar apziņu par jūsu planētu un visu to dzīvību, kas mīt uz tās? Mīļie, ieskatieties atkal acīs dzīvei, dzīvniekiem, visam dzīvajam, visam jūtīgajam. Vai varat apšaubīt, ka tās nav Dieva Avots? Katrai radībai ir piešķirta dvēsele un tā atrodas savā evolūcijas ceļā. Arī tie paceļas. Tiem vajadzīga jūsu palīdzība, caur mīlestību un prieku. Šīm svētajām dvēselēm ir apziņa, kas arī apvienojas kopējā apziņā. Putniem ir sava vienotā apziņa, tīģeriem un leopardiem sava. Visas dzīvnieku valstības klases ir tieši savienotas, lai komunicētos, tāpat kā jūs- cilvēka izpildījumā, komunicējaties savā starpā.

 

Tagad jums jāpaplašina sava apziņa, lai tajā iekļautos arī apvienošanās un visa Radītā Vienotība, kas sākas mājās ar visas dzīves vienotību un apvienošanos uz jūsu Mātes Zemes. Sāciet paplašināt savu apziņu redzot Dievu katrā svētītā radībā, vai tas cilvēks, vai dzīvnieks. Ziniet arī to ,ka minerālu un augu valstībai tāpat ir apziņa, un tie ir piekrituši te atrasties šajā laikā, lai palīdzētu jums augšāmcelšanās ceļojumā. Viss ir enerģija, viss ir apziņa. Jebkurš Tagad moments ir Svēts un svētīts, tas brīdis paredzēts tam, lai jūs paliktu Svētās Sirds mīlestībā un apvienojumā ar visa Radītā Veselumu.

 

Te arī redzams ceļš, kas atgriezīs jūsu mīļo zemi uz to pilnību, ko tā vēlas un ko tā ir pelnījusi atkal saņemt atpakaļ. Te rodama atbilde dzīvei harmonijā ar visiem svētītajiem dzīvniekiem un visu dzīvi uz jūsu planētas. Te atrodas vissvētākā miera un harmonijas atslēga, augstāko pasauļu mīlestība, ko tik ļoti vēlaties pieredzēt uz jūsu planētas. Jūs katrs esat vissvarīgākā šī procesa daļiņa un katrs nesat sevī šo atslēgu, kas atvērs dievišķo misiju ko jūs visi un katrs atsevišķi te nācāt paveikt. Esiet droši- šī jūsu misija ir mīlestības, prieka un debešķīga harmonijas kop radīšana ar jūsu brāļiem un māsām.

 

Speriet šo soli, mīļie, izpletiet savas Svētās Sirds mīlestību, spēciniet savu gribu, jūsu lēmumu, un ziniet, ka es esmu te, ar jums, jūsu Svētās Sirds mīlestībā.

 

Ješua

Mišele Kotanta

www.transformingradiance.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/03/19