Vai dzīvnieki Augšāmceļas?Sveicieni. Es, Kuthumi, atkal jūs sveicu. Man uzdeva jautājumu, vai dzīvnieki paceļas? Interesanta tēma. Daļa cilvēku izturas pret dzīvniekiem kā pret svētajiem, noliekot tos augstāk par sevi. Citi, kā pret naudas līdzekļiem. Dzīvnieki tiek mocīti, spīdzināti, izkropļoti, daži sajūk prātā no tā ļaunuma kādam pakļauti. Citi cilvēki uzskata dzīvniekus par apgrūtinājumu un sodību, par ko tādu, kas jāšauj nost un jānogalina. Citi dzīvniekus uzskata vienkārši kā ēdienu un paņem no tiem to, ko grib.


Bet ir arī tādi, kas savus dzīvniekus peldina mīlestībā. Tos baro, lolo, pat sabojājot tos. Tie tik emocionāli un mīloši izturas pret dzīvniekiem kā pret saviem paša bērniem. Diezgan liels kontrasts, vai ne? tieši tāpat kā eksistē cilvēku valstība, tāpat eksistē arī dzīvnieku valstība. Dzīvnieki kalpo cilvēku valstībai tāpat kā minerālu un augu valstība kalpo dzīvniekiem.


Daži dzīvnieki ietilpst cilvēces barības ķēdē. Tie dzīvo un zina to. Jūs domājat putnam, govij, aitai nav apziņas, nav sajūtu? Jūs tā varat spriest tikai tāpēc, ka ar tiem nekomunicējat sev ierastā veidā ar valodu. Tomēr tie spēj kliegt un raudāt no sāpēm un bailēm. Tiem ir miesa, asinis, kauli un nervi tieši tāpat kā jums. Tiem ir sava gudrība un intelekts. Lai arī tas nav cilvēces līmenis, tas tomēr dzīvo un pastāv. Varu apgalvot tie sajūt sāpes gan emocionāli, gan fiziski.


Pienācis laiks cilvēcei mainīt savu attieksmi  pret dzīvnieku valsti no uzpūtības uz līdzjūtību. Viss kalpo kādiem dzīves cikliem, kādām eksistencēm.


Parunāsim par jūsu dzīvniekiem - mīluļiem. Tā kā tādu ir ļoti daudz, es runāšu par mājas suņiem un kaķiem. Daudzi ienāk jūsu dzīvēs un dziedē jūs tādā vai citādā līmenī. Parasti tā ir emocionālā dziedināšana. Jūs nodrošināt barību, drošu pajumti. Pretī saņemat beznosacījumu mīlestību un uzticību. Jūs šīs īpašības meklējat cilvēku valstībā, bet neatrodat. Tāpēc sniedzat savu mīlestību un pieķeraties saviem mīluļiem. Tiem dažkārt tikai vienkārši jāzina, ka esat vienā istabā. Jūs mēdzat izkratīt saviem mīluļiem sirdi, izstāstīt savas problēmas, raizes, jūtas. Un redzat to dziļo dzīvnieka acu skatienu. Tajā brīdī dzīvnieks saprot jūsu emocijas, sajūtas.


Suns visbiežāk piecelsies, pienāks jums klāt, apsēdīsies, uzliks galvu uz jūsu kājas. Tas atbilst cilvēka apskāvienam. Dzīvnieki komunicē ar cilvēkiem citā līmenī. Tomēr saprot vairāk nekā jūs apjaušat. Acis ir jūsu dvēseles spogulis. Tāpat arī dzīvnieku. Tie, kas klausās savā dvēselē, sapratīs par ko runāju. Jums bieži ir grūti mīlēt pilnīgi un absolūti, bez nosacījumiem. Dzīvnieks to var. Daudzi mājas suņi tā dara. Tie ir pieņēmuši, ka cilvēks ir viss. Un viņu attieksmē valda mīlestība, miers, uzticība. Tie kļūst uzticami, lojāli.


Cik daudzi no jums var teikt, ka izjūt tādas attiecības ar cilvēkiem? Vai daudzi spēj mīlēt bez nosacījumiem? Padomājiet. Jo tas prasa pieņemt cita jebkādu rīcību- gan labu, gan ne tik labu. Vai varat pilnībā pieņemt? Suns var. Bet jūs to uzskatāt par zemāku būtni par sevi. Dažkārt dzīvnieki ir skolotāji. Kad esat dusmīgs, suns sēž malā, gaida, kad pāries jūsu dusmas un tikai tad nāk jūsu enerģētiskajā laukā. Suns jūs nekritizē.


Daži suņi un kaķi var pienākt pie jums vai ienākt jūsu dzīvēs tāpēc, ka jūs kopā esat dzīvojuši iepriekšējā dzīvē. Tas laiks nebija ticis pabeigts un tāpēc tie atgriežas.


Tāpat kā cilvēku dvēseles var atpazīt viena otru, tā var notikt arī cilvēku un dzīvnieku starpā. Jūs jūtat īstu atzinību,  patiesu apjēgu, kad atpazīstiet citu dvēseli.


Tad jūtaties ļoti labi. Šie dzīvnieki inkarnējas ar mērķi. Ir teiciens: “piedāvā noklīdušam dzīvniekam pajumti, un tas atmaksās tev ar labsirdību”. Un vēl teiksiet, ka dzīvnieki nav gudri? Tad saku vēlreiz, padomājiet vēl. Mierīgi pavērojiet.


Man uzdeva jautājumu, vai dzīvnieki Augšāmceļas? Ko jūs sauciet par Augšāmcelšanos? Kas tad notiek? Tāpat kā cilvēki dzīvo dzīvi pēc dzīves un uzkrāj pieredzi, to pašu dara arī mājdzīvnieki. Es saku - mājdzīvnieki. Mājdzīvniekiem ir augstākas vibrācijas nekā savvaļas dzīvniekiem. Ceļoties to vibrācijām, tie nes sevī vairāk Gaismas, vairāk mīlestības, tie paceļas augstākā Augšāmcelšanās ceļā. Tie kalpo cilvēcei un Dievam tāpat kā jūs. Un jūs domājat, ka Augšāmcelšanās ir mācīšanās un mācīšanās. Tā ir cilvēka izpratne, cilvēka viedoklis. Augšāmcelšanās nevar tikt sasniegta, kamēr tā nenāk no jūsu sirds, bez nosacījumiem, ar mīlestību, bez kritikas. Nenodarot citam pāri ne fiziski, ne verbāli. Redzat? Vai tagad saprotat tos daudzos līmeņus, kas eksistē Augšāmcelšanās ceļā?


Starp cilvēku un viņa mīluli bieži veidojas ļoti spēcīgas saites. To sajūt abi un savstarpēji valda mīlestība un maigums. Dzīvnieks kļūst par ģimenes locekli. Un tāpat kā jums dažkārt nepieciešama dziedināšana ar visuma enerģiju, tāpat tā nepieciešama jūsu mīlulim. Kaķi un suņi, arī zirgi ir ļoti intuitīvi.  Tie lieliski reaģē uz apkārtējo enerģētisko lauku. Ļoti bieži uzņem sevī negatīvās enerģijas, visbiežāk no saviem cilvēkveidīgajiem līdzgaitniekiem. Es nelietoju vārdu ‘īpašnieks’ , jo neviena dvēsele nevienam nevar piederēt. Visuma dziedinošajai enerģijai piemīt īpašs labums, tā tīra un dziedina dzīvnieka auras lauku un fizisko ķermeni- tieši tāpat kā jūsējo. Tā pagarina dzīvi un atjauno harmoniju visos līmeņos.


Vai zinājāt, ka mājdzīvnieki tāpat dzīvo augstākajās dimensijās, pēc tam kad tie veikuši pāreju? Un daudzi spēj nākt pie jums ar mēdiju- kanālu, čenelingu- palīdzību? Lai apzinātu savu cilvēku ģimeni, kuru tik ļoti mīlējuši savas dzīves laikā, nu tieši tāpat kā jūs pēc tam, kad veiciet pāreju? No turienes nāk tikai mīlestība, nekas negatīvs tur nespēj eksistēt.


Kad arī jūs paaugstiniet savas vibrācijas un spējat kontaktētis augstākos līmeņos, daudzi spēj sarunāties ar saviem mīluļiem telepātiski. Redzat, jums atveras citi komunikācijas līmeņi.

Esiet ar mīlestību atvērti visam

Skolotājs Kuthumi


Erceņģelis Ariēls ir dzīvnieku valsts aizstāvis un sargātājs no enģeļu valstības.

Copyright  2001 - 2009. All rights reserved. Kuthumi School of Wisdom.


Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/03/09