Sava patiesā ceļa un mērķa saprašana

21.septembrī /2009

 

KUAN  IŅ caur Natalie Glasson


Sveicieni un mana mīlestība  katram jūsu būtības aspektam, šobrīd ar jums kontaktējoties, es pulsēju mīlestībā un gaismā,. Es esmu Kuan Iņ, 11. gaismas stara čohans un pārraugs- oranžās un rozā krāsas stara. No sava ašrama es sūtu iemiesošanās spēju, dvēseles attīstības un atklājumu enerģijas kā arī liela miera izjūtas. Lūdzu, pieņemiet šīs enerģijas plūstam no mana ašrama, no mana enerģētiskā ķermeņa uz jums. Mana enerģija palīdzēs jums jaunā līmenī saplūst ar Pieņemšanas enerģijas vilni, jo tā savienojas ar visiem jūsu būtības aspektiem. Mani draugi, meditējot variet lūgt mani nostāties jums pretī un sūtīt jums manu oranžo un rozā gaismu jūsu būtībās iezemējot visas svētā 11. gaismas stara īpašības. Ļaujiet manai enerģijai jūs mazgāt, ļaujiet tai izkust jūsu aurā, ķermenī un dvēselē tā, lai izjustu manas gaismas “labumus” un kā tie var palīdzēt jūsu garīgās izaugsmes procesā un atmodā uz Zemes. Atveriet savas sirdis 11.gaismas staram un ļaujiet tam ielīt jūsos.


Šodien nāku ar īpašu ieganstu- palīdzēt jums apjaust savu īsto ceļu un mērķi šeit uz Zemes. Atrodoties  11. stara ašramā, iekšējos Radītāja Visuma plānos, un strādājot ar mani apmeklējošiem skolniekiem, sastopos ar kādu jautājumu, kas vienmēr saskatāms to sirdīs un prātos, kas mostas Radītāja gaismai. Mani apmeklētāji vēlas gūt lielāku saprašanu par tām grandiozajām Radītāja enerģijām, kas aptver tos gan ārēji, gan mīt iekšēji viņu  būtībās. Un šis jautājums vienmēr saistīts ar savu patieso ceļu vai mērķi uz Zemes. Katra dvēsele, kas pieņem lielāku savienību ar Radītāja dvēseli, jūt vēlmi kalpot citiem.  Daudzi jūt vēlmi kalpot citiem un modināt tos, un lietot savas spējas citu dziedināšanai vai iedvesmošanai. Arī jau veicot šo darbu, cilvēki jūt sevī enerģiju vai balsi, kas vēlas vēl vairāk sevi izpaust, sajūtot, ka ir vēl kāds lielāks eksistences iemesls šeit uz Zemes.


Kalpot tas ir dalīties savā enerģijā ar citiem. Šī procesa laikā jūsu enerģija spēj pievienot vai integrēt Radītāja dvēseles jaunus aspektus ar jūsu enerģijām, gaismu un būtību, jo ikviens cilvēks ir Radītāja dvēseles daļiņa. Arī tā ir taisnība- kad palīdziet augt un dodiet savas enerģijas citiem, jūs palīdziet paši savā garīgajā izaugsmē. Jo vairāk cilvēku atmostas Radītāja dvēseles vibrācijām un Radītāja visums kļūst gaišāks un paceļas augstāk, jo tas veicina visu cilvēci, ieskaitot jūs, pieņemt jaunās enerģijas un gaismu, nākošo no Radītāja dvēseles.  Lai īstenotos, notiktu pilnīga saplūšana ar Radītāja dvēseli, visiem Radītāja Zemes un iekšējo plānu aspektiem jāstrādā kā komandai, kā apvienotai enerģijai. Cilvēki pulcējas vienkopus, iezemē enerģijas vai izplata savu gaismu, un tas viss ir Zemes, iekšējo plānu un Radītāja visuma  izaugsmes un mācību process.


Svarīgi ir saprast, ka jums ne vienmēr publiski ir jādziedē vai jāiedvesmo cilvēce, tādējādi izrādot savu kalpošanu. Jūsu domas, darbi un uzvedība ir viss, kas vajadzīgs. Konstanti domājot pozitīvi, daloties šajā pozitīvismā un mīlestībā ar satiktajiem cilvēkiem, esiet droši, ka jūsu rīcība ir saskaņā ar Dieva gribu, un, dzīvojot kā mīlestības bākai, jūs patiesi kalpojiet  cilvēcei un Radītājam. Lai saprastu sava patieso mērķi šeit uz Zemes, ļaujiet man izklāstīt jūsu izaugsmes procesu uz Zemes.


Iedomājieties sevi atdaloties no liela gaismas avota, kas ir Radītāja dvēsele. Jūs iznirstiet no šīs gaismas ietīts lotosa ziedā, kas ir tik skaists un mirdz zeltītā gaismā. Jūs laižaties zemāk cauri daudziem Radītāja visuma līmeņiem. Kad sasniedziet kādu noteiktu Radītāja visumas līmeni, tad saprotiet, ka no tās gaismas, kur patreiz atrodieties, izplūst kāds cits jūsu enerģijas aspekts. Jūs turpiniet laisties zemāk un variet virs sevis saskatīt  tiko atstāto gaismas avotu, tā ir jūsu monāde vai dvēseles grupa. Sēžot savā zeltītajā lotosa ziedā, redziet sarežģītu karti zem sevis ar tik daudziem ceļiem, kas visi savstarpēji savijušies. Skatoties kartē redziet kādu noteiktu punktu, kas jums ir jāsasniedz, tas ir augšāmcelšanās vai pacelšanās gaismā vibrāciju punkts. Tas ir kā liela bulta, kas norāda uz mērķi vai izaugsmes vietu, kas jums jāsasniedz, lai iegūtu jaunu enerģijas līmeni un lielāku savienošanos ar Radītāju. Jūs redziet kartē arī vietu, kas ir vispiemērotākā šī  ceļa uzsākšanai. Ceļš no jūsu ceļojuma sākuma līdz galam ir vienkāršs un tīrs, jo jums piemīt liela Radītāja dvēseles zināšanu bagāža un spējiet saskatīt visu attēlu kopumā.


Jūs pamaniet tuvojamies daudzus pavadoņus vai gidus, kas asistēs jums jūsu Zemes ceļojumā, citi ir seni draugi, citi jauni. Jūs variet apjaust, ka daudzas dvēseles ar kurām jums ir ciešas saites, nolaižas kopā ar jums Zemes fiziskajos līmeņos, lai palīdzētu jums šajā mācību procesā. Ar savu gidu palīdzību, atbalstu un zināšanām par to, ka uz Zemes jūs jau gaida cilvēki, jūs sākat gatavoties nolaisties Radītāja visuma fiziskajos plānos. Pirms tas notiek, jūs savienojieties ar savu dvēseli un lūdziet- kādas Radītāja dieviškās dvēseles īpašības jums ir nepieciešams saprast un ar kādām jums ir jāsaplūst (tātad, kādas mācības jāapgūst). Gan pozitīvās, gan negatīvās īpašības nāk no Radītāja dvēseles. Kopā ar savu dvēseli un pavadoņiem jūs izkombinējiet īpašu ceļu tieši sev, kā ceļu, kas vedīs  jūs uz augšāmcelšanās punktu vai paātrinātu izaugsmi un ļaus apgūt visas jums nepieciešamās mācības. Jūs apjautiet, ka jūsu patiesais mērķis, šeit atrasties uz Zemes, ir saprast un pieņemt īpašības, ko jūsu dvēsele jums ir ieteikusi apgūt, bet pastāv arī īpašības vai vēl lielāka sapratne, ko iegūsiet sava ceļojuma noslēguma etapā, kad tuvosieties  tuvāk un tuvāk augšāmcelšanās punktam. Jūs variet saprast, ka patiesais mērķis ir pieņemšanas process. Jūs  variet saprast un iemiesot Radītāja īpašības tā, lai spētu ar tām dalīties iekšējos plānos. Tā jūs saņemiet lielāku integrāciju ar Radītāja dvēseli, un vēl tās  jaunām šķautnēm un spēsiet dalīties mācībās ar citiem- kā integrēt šo Radītāja dvēseles aspektu. Jūs apjautīsiet- katrs solis uz Zemes palīdz sasniegt mērķi.


Ar šīm apjausmām, tad jūs nolaižaties kartē un fiziskajos Zemes plāna līmeņos. Kad esat piezemējušies jūs apzinieties kartes klātbūni jums aiz muguras; laika secībā tā ir pagātne, un to piedzīvo citi. Jūs ziniet arī kartē rakstīto nākotni, daudzi Radītāja dvēseles aspekti eksistē nākotnē. Daudzo ceļu karte simbolizē Zemi, kas eksistē visa uzreiz.


Nolaižoties jūs jūtiet, ka zelta lotosa zieds ap jums zaudē savu kustīgo mirdzumu, jo tas uzsūc Zemes un fiziskā plāna zemās enerģijas. Jūs jau iepriekš ar savu dvēseli vienojāties par atvērtības līmeni un to apjausmu kādā dzīvosiet, kad ieiesiet Zemes plānā un spējas, kas jums piemitīs. Variet izjust arī zaudējuma sajūtu, jo fiziskās enerģijas aptumšo jūsu normālo mirdzošo apzināšanos un spējas. Jūs varētu justies tā it kā dzīvotu nepārredzamā un plašā juceklī vai labirintā, ar nepārredzami augstām sienām visapkārt. Skaidrība, kāda jums bija iepriekš, skatoties kartē, un uz savu nosprausto ceļu, ir izšķīdusi, kopā ar sava Zemes ceļojuma sapratni.  Es runāju lielos vilcienos par to, ka ir cilvēki, kas neapjauš savu izaugsmi, kas jāpieņem dzīves laikā, bet citi ienāk Zemes plānā ar pilnu zināšanu sapratni, to visu nosaka jūsu dvēseles izvirzītās jūsu mācību stundas kā arī tās īpašības, kas jums  jāapgūst un jāpieņem. Tas nenozīmē, ka kāds ir labāks vai sliktāks.


Pakāpeniski sākat veidot savu ceļu cauri labirintam. Jūs atklājiet, ka noteiktās savas izaugsmes pakāpēs, jūs apjautiet pareizo virzību kurp iet, bet citkārt jūs variet stāvēt krustcelēs, nespējot skaidri saredzēt savu tālāko virzienu. Ceļošana cauri labirintam līdzinās spēlei. Jūs krājiet - vāciet punktus. Šie punkti ir īpašibas un atskārsmes, kas nāk no iegūtās pieredzes un situācijām kurām izejat cauri. Man jums jāsaka kas svarīgs -  šajā labirintā nav strupceļu; katra taka ved jūs uz citu ceļu, kas aizvedīs uz jūsu mērķi. Dažkārt jūs izvēlaties taisnu ceļu, citreiz tādu, kas ved garākā ceļojumā un izsauc apjukumu, bet vienmēr tiksiet tur, kur jānonāk tieši dievišķajā laikā. Nav noteikta ceļa pa kuru iet, bet daudzi virzīs jūsu izaugsmi dažādos veidos, kas vienalga novedīs pie tā paša mērķa un sasniegumiem.


Svarīgi saprast, ka vienā dzīves laikā jūs variet to arī nesasniegt, bet jūs atgriezīsieties uz Zemes, lai turpinātu savu ceļu ar jauniem apstākļiem un iespējām dziedināt vai turpināt strādāt pie darba ko jau iepriekš sasniedzāt.


Ar savu stāstu un skaidrojumu es vēlējos palīdzēt jums saprast, ka jūsu dvēsele var vest jūs pa ceļu, kas pieļauj  jums palīdzēt daudziem cilvēkiem, bet tas nav jūsu īstais mērķis, tas ir tikai izaugsmes ceļš. Jūsu patiesais mērķis ir sasniegt tās/to īpašības/u, ko jūsu dvēsele vēlas sasniegt no Radītāja jūsu Zemes eksistences laikā. Īpašību piemēri varētu būt- beznosacījumu mīlestība,  drošsirdība, Radītaja prāta vai emociju sapratne un iekšējais miers. Tik daudz īpašību izstaro Radītāja dvēsele un visas satur kādas mācības un stundas mūsu sapratnei. Pastāv kāda īpašība, kas ir arī jūsu eksistences mērķis, un tas kā izaugsmes simbols mudinās jūs rīkoties tālāk. Tā, varbūt, ir jūsu dvēseles dievišķā griba- nesaprast šo īpašību tagad, bet jūs to apjautīsiet dievišķi īstajā laikā.


Mans mērķis bija dalīties ar jums šajā izskaidrojumā, lai jūs varētu saprast savas rīcības un enerģiju pielietojuma svarīgumu uz Zemes, un jūs spētu pieņemt Radītāja īpašības, kas virza jūsu tālāko izaugsmi.


Es lūdzu jūs šonedēļ padomāt par šīm lietām un es turpināšu nākamajā nedēļā.


Mana miera un dalīšanās svētība jums tagad,

11.gaismas stara čohans Kuan Iņ


Labākie vēlējumi un svētība, Natalie

 http://www.wisdomofthelight.com/Lady_Quan_Yin.html


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2010/03/05