Plejādiešu vēstījums


Hello, esmu Alaje.


I

Es nāku no Plejādes zvaigžņu sistēmas. Es esmu Galaktiskās Federācijas biedrs, kurā strādā kopā tūkstošiem civilizācijas no visa Visuma.


Ja esi gudrs, tad vispirms izvērtēsi šo informāciju, pirms kritizēsi.


Es sniedzu daudzus seminārus par apziņas attīstību Vācijā, Austrijā, Šveicē. Daudzi no mums dzīvo šeit kā brīvprātīgie, lai samazinātu negativitāti. Katram ir savas iespējas un uzdevumi.


Visums ir pilns ar dažādu dimensiju dzīvām būtnēm, bet uz jūsu planētas tas tiek turēts noslēpumā. Jūsu tumšās valdības tēmas par ārpuszemju civilizācijām un garīgo attīstību apzināti padara par smieklīgām, lai jums nebūtu nekādas intereses un smaidītu par to. Cilvēki un vara ir melojuši jums jau tūkstošiem gadu par kosmiskajiem likumiem un ārpuszemes civilizācijām. Tie negrib, lai jūs kaut ko uzzinātu, jo baidās zaudēt varu pār jums. Ja neticat tam, tad mēģiniet atrast patiesību. Patiesība eksistē, bet tā būs jāatrod pašiem. Tikai tad noticēsiet pilnībā un uzzināsiet patiesību.


Ir spēki, kas vēlas, lai jūs radiet negatīvas enerģijas un pakļaujaties kā vergi, finansējot to karus ar saviem nodokļiem, noliedzot, izsmejot visu, kas saistīts ar garīgumu un ārpuszemju civilizācijām. Tie rāda jums viltotas kosmosa fotogrāfijas, lai jūs domātu, ka tur ārā nekā nav. Meklējiet paši un būsiet vairāk kā neapmierināti saprotot, ka viņi vienmēr ir melojuši. Augstāk attīstītas būtnes no citām planētām vēlas jūs atbrīvot no šīs sistēmas. Patiesība ir tā, ka viss Visums ir apdzīvots, tā ir dabīga parādība un tam nav nekāda sakara ar zinātnes izdomājumiem, fikcijām vai zinātnisko fantastiku.


Daudzi ārpuszemes civilizāciju pārstāvji ir apmeklējuši Zemi. Un pagātnē tie tika pielūgti kā eņģeļi vai dievi no primitīvo Zemes iedzīvotāju puses. Tas ir iemesls tam, ka jums uz Zemes vēl joprojām pastāv reliģijas un ticības. Jūs pielūdzat ārpuszemes civilizācijas, kas šeit dzīvoja pirms tūkstošiem gadu; pozitīvas un negatīvas ārpuszemes civilizācijas. Patiesības noskaidrošanā tam nav nozīmes vai ticat, vai neticat, tā vienmēr bijusi realitāte. Tūkstošiem Zemes cilvēku to jau zina, bet dažu gadu laikā to zinās visi, ka nekad jūs neesat bijuši vieni paši Visumā. Neesiet pārsteigti, kad redzēsiet tūkstošiem kuģus debesīs. Izpētiet, no kura nāk mīlestība. Tie ir garīgie kosmosa kuģi. Daži negatīvie ārpuszemes civilizāciju pārstāvji izliekas par Plejādiešiem - par mums. Un ir cilvēki, kas kontaktējas ar tiem un izplata nepareizu informāciju. Neesiet maldināti ar patiesām NLO bildēm, svarīgāk ir tas, kas ir iekšā šajos kuģos.


Noris karš starp Gaismu un tumsu, un tas notiek jums aiz muguras, lai atbrīvotu jūs no atmiņas zuduma kurā dzīvojat jau 12.000 gadu. Jūs neesat brīvi uz Zemes, jūs esat aizmirsuši, kas ir Brīvība. Vienīgais ko zināt ir naids, vardarbība, terors, cigaretes, narkotikas, zāles, nodokļi, neīstas valdības, TV, bailes, ticības sistēmas, māņticība. Slepenās valdības rada šīs lietas, lai kontrolētu jūs. Tie rada teroru paši, lai legāli varētu dot vairāk spēka militāristiem un kontrolēt tehnoloģijas. Viņu mērķis ir paplašināt negatīvās enerģijas. Vai jūs vēlaties dzīvot tādā pasaulē? Mēs zinām, ka daudzi tam netic un atkal meklējiet patiesību paši. Pierādījumi ir, bet jums ir jāspēj tos atrast. Mēģiniet mazināt sava prāta negativitāti. Koncentrējieties uz pozitīvo enerģiju. Tas ir jūsu spēks pret ļaunumu. Tie ir bezspēcīgi pret šo enerģiju. Tādēļ arī vēlas jūs novērst no šī spēka. Neļaujiet tumsas valdībām manipulēt ar jums. Tie lieto TV, radio, laikrakstus, cigaretes, narkotikas, reliģijas, TV politiķus, militāristus, elektromagnētiskos viļņus un pašizraisītus karus, lai turētu jūs negatīvā noskaņojumā. Ikviens, kas smejas par šo informāciju, jau tiek tādā veidā manipulēts un šim cilvēkam ir jāmācās vairāk nekā citiem. Gudrs cilvēks vispirms tēmu izpēta, tad izsaka viedokli. Visums ir apdzīvots ar daudzām būtnēm, ar humanoīdām un nehumanoīdām. Jūsu valdībām ir kontakti ar tiem un tas tiek turēts noslēpumā. Tāpēc jūsu tehnoloģijas pēdējo 50 gadu laikā attīstījās tik ātri.


Jūs dzīvojat uz šīs planētas, lai iemācītos palikt pozitīvi pat tik negatīvā pasaulē. Dzīves nozīme ir apziņas attīstība, sirds, prāta, rakstura attīstība uz augstāku līmeni. Spēt būt garīgam pat negatīvu enerģiju aplenkumā. Šīs mācības notiek daudzās dzīvēs un uz daudzām planētām, jo dvēsele vēlas iemācīties visu. Katra planēta ir skola, kurā varat mācīties tālāk. Katrai dvēselei ir mērķis iet augstāk, atpakaļ pie Avota, uz Kosmisko Centrālo apziņu. Jūs to saucat par Dievu, bet tā nav persona, tā ir enerģija, no kuras eksistē viss. Jums nav nekādu zināšanu par Visumu, jo esat saņēmuši maldīgu informāciju no savām valdībām un priesteriem. Pat jūsu Zemes vēsture grāmatās-, tā rakstīta vai dzēsta viduslaikos. Atklājumi par citām civilizācijām tika turēti noslēpumā vai dzēsti. Tā vietā jums rāda kāda dzīvnieka kaulus un pārdod to kā sensāciju. Tie vēlas jūs turēt neziņā, lai tikai pašiem būtu zināšanas un vara. Vai tas ir taisnīgi pret jums? Pierādījumi ir, bet tie jāatrod pašiem. Mēs to neteiksim publiskajā TV. Ja patiešām vēlaties gūt zināšanas, tad dzīve pati parādīs ceļu kā tās atrast. Lielākā cilvēces daļa ir aizmirsusi kā klausīties savā dvēselē. Tie tīšuprāt dzīvo negatīvajā sabiedrībā, kas ir apkārt. Draugi, pienācis laiks to mainīt. Jūs dzīvojat murgā. Izdzēsiet katru negatīvo emociju sevī. Salīdzinot ar citām visuma civilizācijām, jūs ejat bērnudārzā. Koncentrējieties uz pozitīvām emocijām. Vismaz mēģiniet. Radiet sevī vēlmi gūt zināšanas par Visumu. Neļaujiet negatīviem cilvēkiem sevi traucēt. Tie zog jūsu enerģiju un vēlas jūs saglabāt primitīvu- kādi ir paši.


II

Esiet uzmanīgi ar alkoholiķiem un smēķētājiem. Tos ietekmē negatīvas astrālas būtnes, kas dzīvo to auras laukā un barojas no dzīvības enerģijām. Ar garīgu spēku apveltītie to var redzēt. Ja kaut kas vibrē augstāk par jums, tas jums ir neredzams. Tas nav nekas mistisks. Nav mistisku lietu ir tikai augstākas garīgas sfēras, kuras lielākā cilvēces daļa nepazīst. 


Negatīvi cilvēki cenšas strīdēties ar jums un padarīt jūs dusmīgus un bezspēcīgus. Pozitīvi cilvēki dod jums mīlestību, spēku un zināšanas. Jums vienmēr ir izvēle, ko vēlaties izvēlēties: Gaismu vai tumsu, mīlestību vai naidu. Neļaujiet sevi maldināt, ja kāds saka, ka ir garīgs un tai pat laikā smēķē vai ir reliģijas piekritējs. Garīgs cilvēks rūpējas par savu veselību, jo viņš pazīst mīlestību. Tas nepielūdz nevienu, jo izjūt atbildību par savu dzīvi. Tikai, ja mīli sevi, vari mīlēt citus. Smēķētājs, kas sagrauj sevi, nemīl sevi. Viņam tas vispirms jāsaprot un jāiemācās.


Ikvienam tagad jāizdara sava izvēle. Vai vēlies dzīvot pozitīvajam vai negatīvajam? Netērē savu dzīvi ar stulbiem TV šoviem, ātrām uzkodām, zālēm, narkotikām vai reliģijām, kas pagātnē nogalinājušas miljoniem cilvēku. Kad nācāt uz planētu Zeme, jūsu plānā bija iekļauts kas augstāks, nevis kas zemāks. Padomājiet par to.


Miljonu cilvēku negatīvās domas tūkstošu gadu laikā spiež Zemi atbrīvoties no tām. Tādēļ jums ir haotisks laiks, zemestrīces, plūdi, vulkānu izvirdumi. Zeme cieš ne tikai no gaisa piesārņojuma, bet arī no domu piesārņojuma. Domas ir enerģija. Un enerģija vienmēr ir ietekmējusi Visumu, jo viss, kas eksistē ir saistīts. Tā ir Augstākā zinātne. Centieties uzstrāvot savas domas ar pozitīvām enerģijām. Kad vien varat koncentrējieties uz draudzību nevis uz naidu. Vai spējat tā darīt? Tūkstošiem cilvēku, tādi kā es, var palīdzēt to sasniegt. Mēs esam Gaismas darbinieki, kuri lieto Eksistences augstāko gaismu līmeņus, lai izskaustu negatīvo. Jūsu vēsturē jūs saucat mūs par eņģeļiem. Visi, kas strādā Gaismas pusē saņem pastiprinātus tumsas spēku uzbrukumus. Tādēļ, ir svarīgi, ka Gaismas darbinieki palielina savu Gaismu vēl vairāk. Neļaujiet negatīviem cilvēkiem vai problēmām, ar ko saskaraties, mazināt jūsu drosmi. Koncentrējieties mērķim: palīdzēt šai planētai ienirt garīgajā Gaismā, kur nevar eksistēt negatīvais.


„Eksperiments Zeme”, kurā mēs gribējām redzēt, vai varam noturēt Gaismu negatīvā vidē, lēnām tuvojas savām beigām. Tumsas puse vēlas to aizkavēt. Neļaujiet skeptiķiem, augstprātīgiem cilvēkiem vai apmaksātiem psihologiem mazināt jūsu drosmi. Tie baidās no mīlestības un no cilvēkiem, kuri gudrāki par viņiem. Viņiem vajadzīgas vēl daudzas dzīves līdz tie būs gatavi Augstākam viedumam. Tā ir viņu brīvā griba. Katram ziediņam ir savs laiks ziedēt. Jo vairāk Gaismas sūtiet ārā no savas sirds, jo vājāka kļūst tumsas puse. Jo vairāk tumsas puse uzbrūk par to, jo lielāks kompliments tas ir jums, ka darāt visu pareizi. Cīņa pret ļaunumu norisinās vairāk iekšēji nekā ārēji, jūsu sirdīs, domāšanā.


Enerģija, ko sūtāt, ir svarīga. Ja domājat iekšēji negatīvi, tad palieliniet haosu sev visapkārt, jo jūs to barojat. Ja vēlaties likvidēt haosu uz planētas, sūtiet no sevis ārā mīlestības domas. Šīs domas ar morfoģenētiskā lauka palīdzību tiks nogādātas visai planētai. Tā var izšķīdināt tumsas puses plānu. Tie plāno haosu ne tikai uz šīs planētas, bet visā Galaktikā. Vai mēs to pieļausim? Tumsas puse izmanto TV, lai melotu jums. 90%TV šovu būtība ir padarīt jūs trulus. Tie nevēlas, lai jūs domātu par dzīves jēgu. Tie vēlas, lai jūs noticētu, ka viss ir kārtībā. Vislielākie melu šovi ir tie, kas saistīti ar politiku. Tie rāda politiķus un viltus vēlēšanas, lai liktu jums domāt, ka jums ir tiesības balsot. Īstie varas cilvēki nekad nav TV. Tos ievēl pašu ģimenes locekļi. Kamēr ļausiet šādiem cilvēkiem pār sevi valdīt, jūs paliksiet par viņu vergiem, kas finansē viņu karus ar saviem nodokļiem. Sevī iedomājieties- kādā pasaulē jūs patiešām vēlaties dzīvot. Iedomājieties pasauli bez ļaunuma, bez karaspēkiem, bez politiķiem, bez svētulīgiem priesteriem, bez māņticības, bez ticību sistēmām, bez meliem. Iedomājieties pasauli, kurā valda tikai mīlestība, kur visiem ir viss nepieciešamais, kur zināšanas pieejamas visiem un kontakti ar Augstāk attīstītām pasaulēm ir dabīga parādība. Jums jābūvē stingra iekšēja vēlēšanās, lai dzīvotu šādā pasaulē. Jo vairāk cilvēku var iedomāties un sūtīt šādas domas, jo vieglāk būs virzīt planētas evolūciju pozitīvajā virzienā. Sāciet ieklausīties savas dvēseles teiktajā. Ne vārdos, ko saka TV, radio. Jūs varat klausīties savas dvēseles balsī un tās teiktajā tikai tad, kad jūs esat klusumā, bez stresa un bez trokšņiem. Lielākā cilvēku daļa ikdienas koncentrējas uz naidu, skaudību, strīdiem, lepnību. Tie dzīvo bez apziņas, nevis apzinīgi, tie iznieko savu dzīvi. Pieņemiet lēmumu TAGAD, kādā pasaulē vēlaties dzīvot. Sūtiet mīlestības domas visai pasaulei. Tas traucē tumsu vairāk par visu. Iedomājieties, kā visa planēta ir piepildīta ar Mīlestības Gaismu, šī Gaisma sadedzina visu ļauno. Tagad ir laiks pierādīt sev, vai patiešām esat pieauguši savā prātā vai nē. Tie, kam patīk naids un ļaunums ir mazāk attīstīti nekā dzīvnieks vai augs. Dzīves jēga ir jūsu apziņas evolūcija, attīstība un jūsu sirds mīlestība. Tas nav jūsu auto, mobīlais, bankas konts, reliģija, sporta pārraides, šausmu filmas, ļaunums vai kas cits. Tā vienkārši ir jūsu mīlestība sirdī. Tikai tad, ja jūs domājat ar sirdi, esat uzvarētāju pusē. Tā ir atslēga Augstākajai Eksistencei (Būtībai). Vai lietosiet šo atslēgu, vai metīsiet prom? Lēmums ir jūsu.


(turpmāk vēl)


www.youtube.com

Pleiadian message from the Galactic Federation

1 of 4; 2 of 4; 3 of 4; 4 of 4.


Tulkoja Māra Brante

Pievienots: 2010/03/03