Ego un īpašība būt pazemīgam

Erceņģelis Mihaēls caur Mišeli Kotantu


decembris/2009


Mīļie!

 

Šodien runāsim par ego un pazemību. Daudziem ir grūti dzīvot pasaulē, kurā valda ego. Jūs cīnāties ar ego, lai iegūtu skolotāja īpašības un tikumus. Mēs lūdzam jūs būt centīgiem, katru dienu turpināt darbu, lai iegūtu šīs īpašības, jo tās nesīs daudz prieka un labuma un atalgojums būs neizmērojams. Kad kļūstat pazemīgs, tad sākat saprast, ka pilnīgi viss notiek dievišķā kārtībā un ir perfekts.  Šī ir tā īpašā iezīme, kas rada skolotāju un veido jūsu meistarību. Pazemības iegūšana ir vissvarīgākā jūsu būtības izaugsmes daļa vai kārta, tā ir atbrīvošanās no ego dominēšanas jūsos. Ego ir lielisks iebiedēšanas līdzeklis tad, kad ejat pa šauro meistarības apgūšanas taciņu. Kļūstot pazemīgam no jums atkrīt jūsu ego, tā pieļaujot jūsu tālāko izaugsmi. Tā vieta, kur sēdēja ego un turēja jūs verdzībā, tad var piepildīties ar Mīlestības gaismu. Ikreiz, kad ļaujat dominēt ego, jūs apstiprināt savu atrašanos 3./4.dimensijā. Ego jūs atdala no jūsu iekšējā Dievišķās būtības; ego rada lielas ciešanas un sāpes. Ar savām prasībām jūs provocē tikai un vienīgi ego; un tad visbiežāk jūs tam izdabājat; un runājat un darāt kā liek ego. Kad ego noliekat malā, jūs attīrat ceļu mīlestības valodai un darbībai, kas nāk no jūsu augstākā es un no jūsu iekšējā dievišķā vieduma.

 

Jums jālūdz ego pakļauties jūsu dvēseles vadībai. Netika paredzēts, ka ego vadīs un diriģēs jūsu dzīves un kontrolēs jūsu darības. Ego bija paredzēts funkcionēt harmonijā ar jūsu Dievišķo būtību. Kad kritāt no Dieva valstības, trešajā dimensijā, jūsu ego ņēma virsroku un radīja jums lielas sāpes un ciešanas. Kad aizvērāt savas sirds portālus, tad ego bija brīvas rokas un vara valdīt pār jums. Kad esat līdzsvarā un harmonijā, ego atrodas Dievišķās būtības vadībā. Ego kalpo kādai svarīgai funkcijai jūsu ikdienas dzīvēs. Kad ego funkcionē jūsu Dvēseles vadībā, tas palīdz jums saglabāt līdzsvaru, harmoniju, uzstājību un neatlaidību. Nekontrolēts ego rada vainas apziņu, kaunu, dusmas, agresivitāti, bailes un visas citas zemās emocijas, kas kavē jūsu apvienošanos ar iekšējo Dievišķo būtību.

 

Pazemībai pa pēdām seko mīlestība, jo būt pazemīgam- tas ir mīlēt; ir jāmīl, lai būtu pazemīgs. Sirds centram jābūt piepildītam ar mīlestību; tur jābūt neatlaidībai, bet lēnprātīgai. Tur jābūt viedumam, laipnībai, visam tam labajam ko devis Radītājs, tad, kad nolaidāties savā fiziskajā izpildījumā. Atveriet savas sirdis, un ļaujiet pazemībai pārņemt jūsu būtību. Kad koncentrējaties uz šo dievišķo izpausmi, jūs paceļat sevi un noliekat mīlestībā, jo mīlestība ir augstākā vibrācija. Tie, kas sevī sasniedz pazemību pavirzās milzu soli uz priekšu savā pašizaugmē un meistarībā. Tā ir vissvētīgākā absolūtākā labā īpašība, kas būtu sevī jāiestrādā, Mīļie. Esiet stingri, nelokāmi, neatlaidīgi- tas ir vēl kāds izaugsmes solis, kad meklējat starp visām zvaigznēm savu ceļu atpakaļ mājup.

 

Mēs vienmēr esam ar jums, mīloši un atbalstoši.

 

Es Esmu erceņģelis Mihaēls un dodu jums šīs patiesības.


Mīlestība un svētība,

Mišele

www.transformingradiance.com.


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/02/22