Manisfestēšanās Mīlestībā Jaunajā gadā

Ješua caur Mišeli Kotantu

2010.gada janvārī

 

Mīļie!

 

Šajā Jaunajā gadā, jaunais sākums ko gaidījāt, ir ieradies. Mēs dziedam un dejojam kopā ar jums augstākajās realitātēs! Ilgi gaidījāt šo sākumu, daudzi jau zaudēja cerības un pacietību, gaidot tās pārmaiņas, par kurām jums tika stāstīts. Lielā pārbīde ir notikusi. Gaismas padeve vairs nav apstādināma un Jaunais ir ieradies. Pēc jūsu gadalaika- rudenī- notika pamatīga atbrīvošanās, ļaušana aiziet; iespēja visiem, kas tajā brīdī vēlējās pievienoties augšāmcelšanai, nostāties uz ceļa un uzsākt ceļojumu.

 

Tagad pienācis jaunā radīšanas laiks, jaunas manifestēšanas laiks, no jauna piepildot savas sirds vēlmes. Tagad varat sākt ar nevainojamu reputāciju visi tie, kas vēlas un ļaus vecajam aiziet, aizstāt jūsu pagātni ar Mīlestības augstākajām vibrācijām. Šis ir prieka laiks, augstāko vibrāciju, miera, harmonijas un labas gribas izpausmes laiks pret visiem. Jūsu ieceres nesīs augļus pavisam ātri ja vien noturēsiet sevī Mīlestības vibrāciju, ja koncentrēsieties uz Dievu Sevī. Visam pa priekšu un vienmēr jums sevī ir jātur Mīlestības vibrācija, koncentrējoties un Mīlestību sevī, izstarojot šo Mīlestību uz Māti zemi un visām dzīves formām. Turiet savu fokusu tikai uz Mīlestību, visu laiku. Un jūsu ieceres īstenosies bez piepūles, jo tagad esat visur esošās Mīlestības vibrācijās. Mīlestība ir tā vibrācija, kas ļaus jums sasniegt Dimanta Daļiņas un Mīlestība ir tā vibrācija, kas aktivizēs šīs Dimanta daļiņas. Jūsu ieceres tiek radītas saplūstot un veidojot un sajaucoties šīm Dimanta daļiņām, visa Radītā substancē. Dimanta daļiņas ir Viss Kas Ir, pieejamas tikai tiem, kas sevī nes Mīlestības vibrāciju ar vistīrāko nolūku radīt visu augstākajam labumam. Tās ir Dzīves Eliksīra daļiņas, visa augstākajās realitātēs radītā forma un struktūra.

 

Ļaujiet sev pilnībā izpausties Jaunā gada visa jaunajā. Padomājiet, ko vēlaties radīt un esiet gatavi iet uz priekšu. Ejiet priekā un mīlestībā, vienmēr turiet sevi visaugtākajās vibrācijās. Tagad jums ir lielākas izvēles pārvietoties brīvāk un plūstošāk, jo varat ceļot iekšā un ārā pa dimensijām. Jums pieejamas 3. ,4. ,5. dimensijas un jums ir brīva griba izvēlēties kurai dimensijai vēlaties ik brīdi pievienoties, piedalīties, būt daļai no tās un nest tās vibrācijas. Apjaušat, apjēdzat, saprotat to, mīļie, un eleganti izvēlaties turēt sevī 5.dimensijas vibrācijas. Vērojiet savas domas, vārdus, rīcību, katru dienu, n katru dienu jautājiet sev, kā darīt tā lai tas atbilstu augstākām vibrācijām, kā pacelt ik brīdi vibrācijas uz piekto dimensiju, uz Mīlestības vibrāciju. Tad pārskatiet visu dienas laikā notikušo, kuras bija Mīlestības vibrācijas. Apsveiciet sevi, spēciniet sevī Mīlestības vibrācijas tā lai spētu tajās palikt, vairot ik dienas.

 

Jums jākļūst par visu dimensiju meistariem. Jūs nevarēsiet brīnumainā kārtā uzreiz nokļūt 5.dimensijā. Visas dimensijas ir viena un jums jāmāk, jāsaprot, jāapgūst atbilstoši katra dimensija, apgūstot tās stundas, uzņemot to viedumu ko katra dimensijas jums piedāvā.

 

Tā kā jūs spējat palikt kādā iekšā un uzturēt piektās dimensijas vibrācijas aizvien vairāk un vairāk nesot sevī Mīlestības vibrāciju, jūs sasniegsiet priekpilno plato un jums būs pieejamas Dimanta daļiņas kā gaismas plūsma, kā gaismas duša, mirdzoši un spīdoši, lai jūs viegli radītu jauno zemi un jūsu jauno realitāti.

 

Ejiet uz priekšu un radiet Mīlestībā, Priekā, mīļie. Es esmu te ar jums, vienmēr, Mīlot un atbalstot.

 

Ješua

Mīlestībā un Svētībā


www.transformingradiance.com

 

Tulkoja Māra Brante
Pievienots: 2010/01/26