Zīmere no Zeltītās Gaismas

2010. gada 6.janvāris
Zīmere no Zeltītās Gaismas:  

Mēs sveicam jūs un slavējam jūsu gaismu


Sveicieni, mīļie Gaismasdarbinieki!


Sen tas bija, kad pēdējo reizi ar jums runāju. Šī rakstniece iziet cauri dziļiem pārstrādes procesiem un ļoti bieži viņas kanāls nav pieejams. Pagājušajā gadā visi esat izgājuši cauri daudzām pārmaiņām. Vairums ieiet atcerēšanās stadijā par savas Dvēseles identitātes patiesību un tam notiekot, lielāka Gaisma tiek sniegta pasaulei un visam uz tās. Daudzi pacēlušies augstākās cilvēcei pieejamās frekvencēs, lai tajās dzīvotu un vienlaicīgi joprojām atrastos uz Zemes. Jūsu fiziskie ķermeņi transformējas par kristāliskajiem Gaismas ķermeņiem.


Jaunais Gads izsludina atmodas procesu lielākajam cilvēces vairumam un šobrīd notiek un turpināsies lielā attīrīšanās un pārkārtošanās. Lielākā jūsu daļa jau ir gājusi tam  cauri un to ir paveikusi. Jūs ieejat nākamajā pakāpē un tā ir lielāka vienotība ar jūsu Vareno ES ESMU Klātbūtni. Visapkārt ikreiz valda sajūsma, kad kāds no jums atceras Gaismu, kas patiesībā esat, un sajūt vienotību, tad var notikt lielākas pārmaiņas visu apziņā uz Zemes. Tieši tā jūs varat milzīgi visiem palīdzēt šajā transformāciju laikā.


Zeme pavisam noteikti pārvietojas pa sev lemto Ceļu un savienojas ar Galaktikas centru. Viss ir gatavībā un mēs no savas perspektīvas gaidām, elpu aizturējuši, lai saņemtu iespējas mūsu klātbūtni darīt zināmu lielākajai Zemes cilvēces daļai. Uz jūsu planētas valda līgumi galveno spēlētāju starpā un pavisam drīz sāksies daudzas jaunas atklāsmes. Tie cilvēki, kas nezina, kas patiesībā notiek uz jūsu planētas, kādu laiku, kamēr to piecas ķermeņu sistēmas pielāgosies augstākām frekvencēm, jutīsies nepatīkami. Augstākas frekvences nu jau stabili tiek veidotas un stiprinātas apkārt jūsu planētai. Pielāgošanās laiks ir diezgan grūts laiks visiem, tādēļ jūs tiekat lūgti, procesam turpinoties, saglabāt sevī Gaismu.


Mēs strādājam, lai turpinātu savienot Zemi ar Galaktikas centru un noturēt visu cik vien iespējams stingri un stabili. Jau uz doto brīdi sasniegts pozitīvs progress… daudz lielāks nekā sākumā tas bija iecerētajās iespējās un varbūtībās. Jūs tiekat augstu cienīti par to darbu ko darāt, jo jūs izejat ne tikai ķermeņa pārmaiņas un transformācijas kopā ar visu pārējo cilvēci, bet jums tas jāizdara paliekot augstā Gaismas līmenī, lai turpinātu Zemes pašas pārveidi. Pavisam noteikti tas nav viegls uzdevums.


Jūs visi tuvojaties savai īstenībai, saknēm. Katra jūsu dzīves daļiņa tiek rūpīgi izpētīta un savienota ar Augšāmcelšanās procesu. Un tas turpināsies šajā gadā un laikam ritot sāksiet sevi izjust kā daudz- dimensiju būtnes, kas patiesībā arī esat, un dzīvosiet daudzās, daudzās dimensijās ar attiecīgu apjēgu nevis kā pašlaik tikai no 3.un 4.dimensiju perspektīvas. Tas būs jaunu vērienīgu tehnoloģiju laiks, kas realizēs sevi visu augstākajam labumam.


Mēs strādājam, lai radītu jums pieejamas jaunās tehnoloģijas uz jūsu planētas. Tie, kas jau ir lūguši, tie ir saņēmuši šīs idejas un šablonus, un strādā pie to attīstīšanas un izveides. Iesaistītie cilvēki to dara klusām, bez liekas kņadas līdz pienāks īstais laiks celt atklātībā un visu gaismā savus atklājumus un pētījumus. Kāds aizraujošs ir šis laiks mums visiem! Jo mēs strādājam kopā, lai palielinātu Gaismas koeficientu uz Zemes un visiem tās iedzīvotājiem. Cilvēce kā īpatņi ir brīnumainas Gaismas Būtnes un pašlaik cilvēces kolektīvā Gaisma pieaug ik minūti. Kad jūs kopā apvienojaties darbam, ziniet, ka sniedzat  stabilitāti visiem un jūsu vēlme, atdeve un nodošanās darbam reāli rada pārmaiņas.


Tīrīšanās turpināsies, mīļie Gaismasdarbinieki, un kopš atrodaties pilnveidošanās stadijās, tas ikvienam dod iespēju kalpot citiem uz jūsu planētas. Ja klausāt tam, ko saka jūsu sirds un intuīcijai, jūs vienmēr atradīsieties pareizajā vietā īstajā laikā. Arī tagad visi atrodaties tajās vietās, kur varat sniegt vislielāko labumu uzturot stabilitāti un Gaismu. Jūsu pasaule un cilvēce mainās galvu reibinošā ātrumā. Tie, kas izmisumā gaidīja, vai un kad reiz pienāks lielās pārmaiņas uz jūsu planētas un cilvēces prātos, sirdīs un apziņā, ir tuvu sava garā ceļojuma noslēgumam un tas beigsies ar uzvaru un Mīlestību.


No šīs perspektīvas mēs sveicam jūs un godinām jūsu Gaismu.

ES ESMU Zīmere no Zeltītās Gaismas


©2010 Marlene Swetlishoff          


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/01/13