Brīvības dejaTe Kuthumi, kas jūs atkal sveic. Nāku šajā jums katram tik svarīgajā laikā uz jūsu planētas- vārtu ejā- katram jums. Jā, katram. Daudz esat pārdzīvojuši pēdējo divu gadu laikā. Jūs tikāt pārbaudīti. Bieži jutāties vientuļi, uzdevāt sev nesapratnes jautājumus. Un daudzi tā vietā, lai pieslēgtos Gaismas enerģijām, izvēlējās norobežošanos, izolāciju, tādējādi atdalot sevi vēl vairāk no Gaismas, no mīlestības, no cerības.


Jūs paši esat izvēlējušies to piedzīvot. Jā. Jo vienmēr ir bijusi izvēle. Jums tika sagādāti daudzi fiziski un emocionāli pārdzīvojumi. No ārpuses radītas realitātes pienāca pie jūsu durvīm. Un atkal saku, jums bija izvēle. Daudzi to nesaredzēja. Citiem likās, ka izvēles nav, jo balstījās uz vecajām uzvedības paradigmām. Bet jūs izdarījāt. Jums vienmēr ir bijusi iespēja sevi atbrīvot. Iet citu ceļu. Laist sev garām citu prasības un cerības.


Ja jūtaties bez izvēles iespējām un bezpalīdzīgs, jūs radāt izolāciju un tā ir tā jūsu sajustā emocija.

Tagad stāvat citā ejā gada noslēgumā. Un atkal jums ir dota iespēja izolācijas, atdalītības  un vientulības emociju pārvarēšanai. Atlaist visu  veco, tumšo, pagājušo, savas visdziļākās vientulības sajūtas. Tas ir viegli. Vienkārši izsakiet to balsī, lai tās izšķīstu. Un  pieredze ir pabeigta. Tai vairs nebūs jāturpinās. Atbrīvojiet ar nodoma spēku.


Savienojieties ar viedumu sevī. Savienojieties ar Dimanta gaismu sevī. Atverieties tai. Sajūtiet siltumu, cerību, Gaismu. Dejojiet brīvības deju, prieka deju. Ļaujiet Dimanta gaismai jūs apskaut, pārvērst visas sāpes, tumsu, ļaujiet tai sevi lutināt. Planetārās enerģijas jūs atbalsta. Mēness šajā naktī, izgaismos jūsu ceļu. Savienojieties ar Dievu Māti, ar viņas Gaismu, viņas brīvību. Pienācis laiks atbrīvot sevi no pašradītās destrukcijas. Laiks atvērties, ieiet Dievišķajā telpā, pamosties, apzināt jūsu paša Dievišķo Gaismu sevī, jūsu Dievišķo būtību.


Visās lietās savienojieties ar Dievišķo gribu. Savā sirds centrā, nevis prātā. Visi ir pieredzējuši dualitāti. Tā beidzas ar šo nakti. Šajā dievišķi spēcīgajā mēness Gaismā, esiet gatavi izmaiņām. Sagatavojiet sevi atlaist veco. Sagatavojiet sevi brīvības dejai.


Esmu iepriekš runājis par ērgli. Lidojot augsti pāri visam. Visu redzot, bet paliekot savā lidojumā. Jūsu jaunajam gadam, kad atbrīvosiet veco, jābūt kā ērglim, mans draugs. Redzēt visu, labo, slikto, visu pamanīt, bet palikt uz ceļa. Palikt Gaismā, saplūšanā, Vienotībā. Ja kādu redziet esam dusmīgu, vai aizskarot citu ar sliktiem vārdiem, tad saprotiet, arī tie ir savā ceļā. Arī tie mācīsies un pieredzēs tāpat visu. Novērsieties prom. Nedodiet sliktiem vārdiem savu enerģiju. Nepievienojieties tiem.


Palieciet uz ceļa. Neļaujiet tumsai jūs nostumt malā. Neļaujiet sevi tā apmuļķot.

Esiet viedi, mani draugi. Jūs atbildat tikai par saviem paša vārdiem, savām paša jūtām, reakcijām un rīcību. Ne par citu. Nē. Atcerieties to tagad, kad tūlīt gatavosieties atbrīvot, pārveidot sevi,  gatavībā jaunajam tālakajam ceļam.


Pienācis laiks sevi tīrīt. Neļaujiet vecajām emocijām jūs nospiest pie zemes. Tā ir pagātne, tā ir gūtā pieredze. Rūgtuma vietā, jautājiet sev, ko esat iemācījies, ko apguvis, nav svarīgi, cik sāpīgā veidā tas notika. Tad jautājiet sev- kam pieder šī pieredze? Jā, tā ir jūsu. Un šī atziņa jūs var atbrīvot.

Es aicinu ikvienu jūs izlietot 31.decembra enerģiju, lai attīrītu sevi, pamodinātu sevī Dimanta Gaismu un kļūtu par vareno ērgli- visu zinošo, redzošo, mierīgo un rāmo.

Esiet mierā.


Skolotājs Kuthumi

http://indianinthemachine.wordpress.com


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2010/01/01