Es atnācu brīdināt, ka ne viss ir kārtībā uz Zemes

Elohims Herkukess


 2009. gada 26. decembris


ES ESMU Elohims Herkuless. ES ESMU varenais Dieva Elohims. Kaut ko par mani jūs varējāt dzirdēt senajos mītos un leģendās. Taču visiem mītiem vajadzīga atslēga, lai tos atšifrētu un saprastu. Nedrīkst akli atkārtot mītus. Ir jāredz, kas stāv aiz šiem mītiem. Un ne vienmēr aiz šiem mītiem ir notikumi, kas risinājušies uz Zemes. Visbiežāk tie satur aprakstus par notikumiem, kas risinājušies augstākos esamības plānos.

ES ESMU kalpoju uz Dieva Gribas stara. Spēks ir mana galvenā īpašība. Spēks un uzticība Dieva Gribai. Es esmu atbildīgs arī par formu pasauli, par to, lai formu pasaule turpinātu savu eksistenci līdz tam laikam, kas norādīts, bet to zina tikai es un Augstākie Valdoņi.

Jums var likties dīvaini, kāpēc es atnācu pie jums šajā dienā. Es atnācu pie jums šajā dienā, lai brīdinātu, ka ne viss ir labi uz Zemes. Cilvēce turpina šūpot laivu ar neapdomātām darbībām, domām un jūtām. Sevišķi daudz nepārdomātu lietu notiek gada beigās, kad cilvēki, kā viņi to uzskata, svin jauno gadu.

Man jums jāsaka, ka dažu šādas svinēšanas dienu laikā tiek radīts tikpat liels karmas daudzums kā visa pārējā gada laikā. Tāpēc, pirms sākt svinēt, padomājiet, kādā formā jums labāk to darīt. Varbūt tomēr izmainīt tradicionālo priekšstatu par svētkiem kā obligātu nevaldāmu dzeršanu un pieēšanos?

Ja es ar visu savu varenību un spēku nenoturētu balansu uz planētas, tad planēta jau sen būtu sašķīdusi gabalos kā valrieksts, kas pārsists ar milzīgu akmeni. Tāpēc, ka cilvēces karma pašreizējā laikā spēj sagraut planētu dažās sekundes daļās.

Jums liekas dīvaini, ka es esmu tik atklāts pret jums un runāju tik briesmīgas lietas. Jūs domājat, ka es jūs biedēju vai gribu uzdzīt jums bailes.

Nē, es esmu tālu no tā. Mana vienīgā vēlēšanās ir vest pie prāta nolaidīgos, uz planētas Zeme iemiesotos bērnus un padalīties ar jums informācijā par to, cik daudz Dievišķās enerģijas cilvēce ir parādā kosmiskajai bankai.

Katru gadu šajā sarežģītajā gada laikā Karmas Valde uz Lielās Centrālās Saules saņem Dievišķās enerģijas kredītu, lai planētas Zeme evolūcijām būtu platforma, uz kuras tās varētu evolucionēt.

Un katru reizi ir izdevies pārliecināt visuma Augstāko Padomi, lai enerģija tiktu atvēlēta. Bet es zinu piemērus par citām planētām, kurām pienāca moments, kad Dievišķās enerģijas piešķiršana fiziskās platformas uzturēšanai tika pārtraukta. Planēta izšķīda gabalos dažās sekundēs. Asteroīdu josla starp Marsu un Jupiteru ir piemineklis sagrautās planētas civilizāciju nesaprātīgumam.

Daži šīs planētas pārstāvji ir atraduši patvērumu uz Zemes. Un viņi, daži no viņiem atkal turpina nodarboties ar tādām pašām lietām, acīm redzot, noticējuši savai nemirstībai un nesodāmībai.

Es kā Elohims darīšu visu, kas no manis atkarīgs, lai uzturētu veselu planētas Zeme fizisko apvalku. Tomēr pastāv Augstākā Padome, kurai es pakļaujos bez ierunām.

Jūs, Zemes cilvēce, turpināt jūsu evolūciju, pateicoties Debesu žēlastībai, kurai nav robežu. Un es jūsu vietā pateiktos Debesīm visās jūsu svētnīcās 24 stundas diennaktī līdz jaunajam gadam atlikušajās dienās.

Ja jūs kaut vai 10 procentus no tā laika, ko jūs izlietojat izpriecām, veltītu lūgšanām un meditācijām, tad Karmas Valdei būtu argumenti priekš Centrālās Saules.

Taču tas nenotiek. Padomājiet.

Vai to cilvēku vidū, kas dzīvo jūsu pilsētās, ir kaut vai desmit taisno cilvēku? Vai viņi ir spējīgi uz vientulību un lūgšanu nomodu Zemes evolūciju labā un viņu glābšanas vārdā?

ES ESMU ļoti reti atnāku. Un es esmu ļoti lakonisks. Un man šķiet, ka es jau pateicu visu, kas nepieciešams.

ES ESMU Herkuless.


© Tatjana Mikušina, 2009   www.sirius-ru.net;   www.sirius-riga.lv  

Tulkoja Lauma Ērgle
Pievienots: 2009/12/28