Ceļojums sevis atklāšanā

Erceņģelis Mihaēls


2009.gads 7.decembris


Sveicināti, Mīļie Gaismas darbinieki!


Nāku šodien runāt par enerģijām, kas šobrīd plūst pār Zemi. Tās ir augstu frekvenču enerģijas, kas spēj savienot jūs ar jūsu Augstāko Es un pavērt ceļu vēl tālākai jūsu sadarbībai. Tas ir nākamais solis. Bet tas nebūt nenozīmē, ka jūs visi pēkšņi atcerēsities visu un kļūsiet par saviem Augstākajiem Es, tas vienkārši nozīmē to, ka tupinās sagatavošanās process, lai šis notikums īstenotos. Šobrīd ikvienam vajadzētu vairāk laika veltīt vērošanai un klusai apcerei. Svarīgi ir arī ļaut sajust un izbaudīt sevi kā Augstāku Būtību un tas, protams, prasa laiku savienoties ar savu sirdi un ļaut tam notikt. Tādā veidā jūs pavirzāties krietni uz priekšu. Iepazīstiet tās domas, kas nāk no jūsu iekšienes, tās ir svarīgi ieraudzīt un atklāt. Ikviens atrodaties sevis atklāšanas ceļojumā un šis ceļojums var aizvest jūs uz daudzām vietām sevī, kur iepriekš nebijāt bijuši.


Neskatoties uz visiem, šim gadalaikam raksturīgajiem, notikumiem un norisēm, ļaujiet sev būt priecīgiem un pateicīgiem. Mēs gribam uzsvērt, tas ir ļoti svarīgi. Ja skatāties TV, tad skatieties to, kas liek jums smieties un paceļ garu, kas spēcina jūs, iedvesmo pacelt cilvēcisko garastāvokli. Jūs esat daudz lielāki un varenāki nekā domājat, mīļie. Dariet visu, lai jūsu gars būtu pacilāts un priecīgs katru dienu līdz pat mēneša beigām. Jo augstāk spējat pacelt savu garu un enerģijas, jo lielāks labums no tā visai cilvēcei. Turpiniet iezemēt savu Gaismu Mātes Zemes kristāliskajā kodolā un ļaujiet turpināties saplūšanai, integrācijai, sadarbībai. Esiet labi arī pret sevi un ļaujiet sev atpūsties tad, kad tas vajadzīgs. Veidojiet sev par ieradumu domāt par visiem cilvēkiem, notikumiem un lietām, kas piepilda jūs ar Mīlestību un dariet, ar prieku tā, ik dienas. Ja ar Mīlestību domāsiet visi, tas pievienosies kolektīvajām sajūtām un sniegs tikai un vienīgi pozitīvu un paceļošu ietekmi.


Zeme turpina savu ceļu un ieiet nākamajā stadijā. Tas ir iemesls lūgt jūs domāt pozitīvas, paceļošas domas, jo tās ļoti stabilizē situāciju. Zemes un okeānu iekšienē notiek lielas izmaiņas, kas nav redzamas vai pierakstāmas, bet šis process notiek. Tāpēc jūsu domas ir tik svarīgas. Tās veic savu ieguldījumu procesa pozitīvajā iznākumā, jo vienmēr atcerieties, jūs esat savas pasaules radītāji-, gan savas personīgās, gan kolektīvās pasaules radītāji. Apbrīnojamas ir jūsu ziņu mediju pūles un centieni turēt jūs baiļu un uztraukuma stāvoklī tā vietā, lai ikvienu iedrošinātu būt patstāvīgam un katram kontrolēt un atbildēt par sevi. Atrodoties Mīlestības, miera, prieka un pateicības sajūtās, jūs atbrīvojat sevi no masu mēdiju manipulējošās iedarbības. Pasaule ir viss tas, ko jūs spējat ieraudzīt. Tāpēc turpiniet turēt sevī augstākās vīzijas un gala iznākumus.


Parasti decembris ir pazīstams ar visaugstāko Mīlestības enerģiju frekvencēm un mēs jūs aicinām vēl dziļāk savienoties ar šīm enerģijām. Tas radīs impulsu, kas kalpos un ieies arī Jaunajā gadā un vēl tālāk. Gaismas darbinieka darbs šobrīd prasa stabilu noteiktību un neatlaidību. Nav nekādu iespēju atgriezties atpakaļ pie vecajām metodēm, bet kurš tad to gribētu? Daudzi sajūtat savu tagadējo dzīvi kļūstot par dziestošām atmiņām, kas nespēj vairs daudz ilgāk jūs noturēt savā tvērienā; jūs izplešat sevi ar katru brīdi. Un šī izplešanās nākotnē tikai  vairosies. Tās ir ļoti uzmundrinošas sajūtas- kļūt brīvam un paplašināties. Izbaudiet tā prieku! Vingrinieties ik dienas! Domās ļaujiet sev bezierobežojumu ceļojumiem, lidojiet uz Mēnesi un tālāk! Mīļie, šis ir paplašināšanās laiks. Piesauciet mūs, mēs piedalīsimies ar jums šajos ceļojumos un parādīsim daudz dažādus brīnumus, mēs esam jums aiz muguras, sauciet.


ES ESMU erceņģelis Mihaēls


©2009 Marlene Swetlishoff        Marlēne Svetlišofa

http://lightworkers.org/channeling/94515/archangel-michael-journey-self-discovery-december-7-2009


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2009/12/14