Turiet sevī Zemes Zvaigznes vīziju

2009.gada 24.novembrisDieviete Lakšmi caur Marlēni Svetlišofu


Mīļie pasaules Gaismas darbinieki!


Šodien nāku, lai izskaidrotu jums daudzas lietas. Gaismas darbinieku vidū valda apmulsums attiecībā par to, kas notiek uz Zemes saistībā ar tās Augšāmcelšanos. Māte Zeme - Gaija šobrīd atrodas pārdzimšanas procesā. Tas nozīmē, ka šajā jaun-piedzimšanā iesaistītas ļoti daudzas enerģijas. Tieši tāpat, kā tas notiek ar visu uz jūsu pasaules un pat arī jūsu Visumā, vecajam ir jānomirst pirms piedzimst jaunais. Tas arī šobrīd norisinās ar jūsu Zemes Māti. No Gaijas kodola paceļas tās jaunais Es, kas sāk viļņveidīgi stumt ārā visu, kas nevibrē rezonansē ar jauno piedzimšanu un tādējādi visi uz Zemes izjūt notiekošās izmaiņas. Lūdzu, atcerieties, jūsu attiecības ar Zemes Māti ir simbiotiskas un tas, kas notiek ar Viņu, notiek ar ikvienu jūs un visiem, kas apdzīvo Zemi.


Zemes Māte sajūt ikviena sūtīto Mīlestību un tas iedrošina Viņu turpināt pieņemties spēkā tā, lai ikviens uz tās harmoniski pārdzīvotu šo dzimšanas procesu. Daudz kas jau ir mainījies un daudz kas atrodas (lielas iespējamības notikt) realitātē. Te nu jūs, pasaules Gaismas darbinieki, varat sniegt neatsveramu palīdzību, uzturot sevī vīziju par Zemes Mātes transformēšanu par Zemes Zvaigzni un tā sniedzot milzīgu palīdzību un atbalstu. Redziet mirdzam tās Gaismu jūsu Galaktikas debesīs kā skaistu mirdzošu Zvaigzni, kas padara gaišākas Debesis. Tāds ir tās liktenis un attiecīgi arī jūsējais. Tieši tāpat kā jūs ikviens maināties un transformējaties savā cilvēciskajā fiziskajā ķermenī, tā arī to dara Zemes Māte. Viss ir tā kā tam jānotiek, un visam tiek sekots ar lielu uzmanību. Pienācis laiks visai cilvēcei apvienoties savā starpā un ar Zemes Māti. Notikumi, kas tuvojas, pieprasa visiem strādāt kopā dziļā Būtības apvienībā. To mēs redzam kā dzimšanas procesa nākamo soli.


Cilvēce kā veselums Mostas. Aizvien vairāk ļaudis novēršas no vecajām un nogurdinošajām programmām, kas verdzināja cilvēci ar sen nolietotiem un nederīgiem uzskatiem. Tas, kas bija iesākumā paredzēts kā tikai uz laiku nepieciešams, kļuva jums par cietumu laikmetu ilgumā, paveikts ar krāpšanu un viltu tā, ka sekojošās paaudzes pat nespēja apjaust, ka atrodas cietumā. Līdz pat šai dienai cilvēce domā, ka ir brīva, bet, faktiski, tā tiek īpaši kontrolēta. Tikai pateicoties scenārijam, kas tūlīt jānoslēdzas un cilvēcei mostoties un izdarot savu izvēli- atbrīvot sevi  no ilgā ilūziju miega. Zemes ļaudis no saviem prātiem noņem zirnekļu tīklus, sāk skatīties apkārt un redzēt jaunām acīm, atmodinātām acīm. Tas liek nojaust labas lietas uz Zemes un par Zemi. Tas ļauj cerēt, ka pavisam drīz sāksies Lielā Atmoda un viss tiks apvienots kā Viens.


Šiem varenajam notikumiem risinoties tālāk, dzīve paplašināsies un cilvēki uz Zemes atcerēsies un sapratīs, ka viss Visums gaida šo notikumu. Tā bija un ir Zeme ar visiem tās iemītniekiem, kas noturēja daudzu lietu līdzsvaru. Tāpēc mēs lūdzam jūs, mīļie, sākt sevi saskatīt kā Dievišķas Būtnes, kas patiesībā esat. Ikviens te atrodaties un radāt visa lielā notiekošā jauna ceļa apstākļus. Visā Visumā ļoti liela ietekme ir tam, kas notiek uz Zemes. Tie, kas te pavadījuši daudzas savas dzīves, ir nākuši nest jaunu dzīvi visam Visumam. Tas jums kļūs ar katru dienu skaidrāks. Tikai gribēju vēlreiz atgādināt, ka esat patiešām Dievi radītāji, kas iesaistījušies ļoti svarīgā un lielā misijā, un jūs tajā gūstat panākumus. Visi visapkārt Visumā gaida elpas aizturējuši jūsu nākamo soli. Jums tiek sniegta palīdzība, mīlestība, jūs tiekat iedrošināti. Jūs tiekat bezgalīgi mīlēti par savu darbu ko darāt. Turpiniet!


ES ESMU Lakšmi


©2009 Marlene Swetlishoff           

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra Brante

Pievienots: 2009/11/28