Skolotāja Ilariona iknedēļas vēstījums

2009.g. 15.-22.novembrisSveicu jūs atkal, mīļie Gaismas  darbinieki!


Kā dauzi jau būsiet pamanījuši, mēs ātri esam pārvietojušies Augstāku enerģiju oktāvās, kas ikvienā izsauc aizvien lielāku un agrāk vēl nebijušu attīrīšanos. Esiet stipri un turpiniet! Ikdienas lasiet afirmācijas un piesauciet Gaismu, un jūs daudz vieglāk spēsiet pārvērst enerģijas. Atcerieties dzert daudz ūdeni. Daži jūtas iespiesti vecajās enerģijās, citi atbrīvo un iziet cauri lielām bēdām un skumjām, dusmām un sabrukumiem. Nekritizējiet sevi par šīm domām un sajūtām, jo  tā ir notiekošā procesa daļa- smalka jūsu fiziskā ķermeņa pieskaņošanās-, lai pieņemtu un ielaistu sevī jūsu Augstāko Būtību. Ļaujiet šīm jūtām iziet jums cauri un turiet sevī vīziju par lielākas Gaismas esamību, kas jūs esiet.


Pasmejieties par sevi (mākat to izdarīt), smiekli automātiski padara vieglāku nesamo nastu. Jūsu labsajūta nav atkarīga no ārējiem apstākļiem, tā ir iekšēja lieta. Mēs ļoti labi saprotam, dažkārt jums šķiet, ka grimstiet savās sajūtās, kamēr atrodieties to atbrīvošanas procesā. Tas tā ir, mīļie, jo jūs atrodieties fiziskā ķermenī, kas iziet milzīgas transformācijas un dažkārt tas ietekmē jūsu līdzsvaru un līdzsvara izjūtas. Mēs vērojam un redzam jūsu lielo potenciālu un spēku to izturēt, un vēl arī apgūt tos milzīgos enerģijas daudzumus, kas tiek katram jums iedoti.


Cilvēce stāv uz lielas evolūcijas sliekšņa. Visa atmosfēra pulsē kaut kā labāka, kas  ir tepat aiz horizonta, solījumos. Visu visaugstākās spējas un potenciāls gaida, lai piepildītos. Tā kā jūs atrodieties iesaistīti lielos tīrīšanās procesos, jums ik dienas jāatkārto sevī vēlmju pilnie nodomi, lai saglabātu un uzturētu šo augsto nākotnes vīziju. Jo spēcīgāk turpināsiet savu darbību, jo lielāku labumu sasniegs gan cilvēce, gan jūs paši. Jūsu Brāļi un Māsas tagad sāk  Mosties un tie ceļi, kurus gājāt jūs nu ir pavērti tiem. Daudzi tagad meklē un jūs variet tiem palīdzēt.


Jums ikvienam savā ikdienā ir jāspēj saglabāt jūsu vibrāciju līmeni un palikt austākajā savienojumā. Jūs visi ziniet, ka būt par Gaismasdarbinieku nav tikai runāt par Mīlestību un Gaismu… ikviens esiet gājuši cauri daudzām, daudzām savas dzīves grūtībām, kas jūs pamatīgi ir pārbaudījušas un to rezultātā vienmēr jūs esiet izvēlējušies stingri palikt Gaismā, nav svarīgi, kas bijis jāuzvar. Ja dzirdiet neticīgas vai izsmējīgas runas par jūsu lielo Darbu kā par ko nesvarīgu, tad vienkārši novērsieties un ejiet prom. Nav nekādas jēgas sēt sēklas un audzēt stādus vecā neauglīgā augsnē. Atrodiet sev jaunu augsni un veidojiet jūsu Ēdenes Dārzu un kādu dienu tie, kas runāja par nenozīmību un mazsvarīgumu, sekos jums jūsu iemītajā ceļā.


Savās sirdīs vienmēr esiet pazemīgi. Ziniet, ka ceļš uz priekšu pieprasa koncentrēšanās vienkāršību un tīru mērķi, un jūsu paŗliecību, ka tas ir vienkārši. Jūs ziniet, ka esiet individuālas Radītāja dzirkstis un daļa no Dzīves Veseluma. Ikviena rīcība ietekmē visu. Tādēļ atgādinājums, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, jo tavs tuvākais ESI tu pats, tā ir daļa no Dzīves Veseluma, kurā jūs visi piedalieties. Šie vārdi kļūs jums vēl tuvāki un saprotamāki tad, kad jūsu apziņa sāks atcerēties jūsu mērķi un izcelsmi.


Esiet savā dzīvē un ikdienā vienkārši, priecīgi, izbaudiet ik brīdi, un sāciet atkal savienoties ar apkārtesošās Dzīves brīnumiem un notikumiem. Tā vienmēr te tāda ir bijusi, tikai cilvēce veltījusi savu uzmanību uz ne - dzīvi izceļošiem izpausmju veidiem un ir vienkārši aizmirsusi visā pašu radītajā troksnī un kņadā, ka tie eksistējuši daudzas daudzas reizes. Pieņemiet savās sirdīs, mīļie, to ka aizmirstības plīvuri paceļas un atcerēšanās nāks pie jums it visos veidos. Šī atcerēšanās nāk jums pretim ikvienā satiktajā personībā, un vecā šaurā dzīve tiek aizstāta ar bezrobežu plašiem laukiem.


Kā vienmēr, mēs esam ar jums un jūs neesiet vieni.

ES ESMU Ilarions


©2009 Marlene Swetlishoff            Marlēne Svetlišofa

http://www.therainbowscribe.com


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2009/11/23