SASKARSME AR AUGSTĀKAJĀM PASAULĒM IR ATVĒRTA

2009.gada 30.oktobris

               

ERCEŅĢELIS MIHAĒLS caur  Ronnu HermaniLūdzu, atcerieties, “kalpošana” ir svarīga augšāmcelšanās procesa daļa. Daudzi no jums saņem atcerēšanos par to ko jau esiet piedzīvojuši uz ziniet. To, ko mēs lūdzam no jums, to jūs jau esiet darījuši daudzas reizes, tāpēc tas ir izdarāms. Tādēļ, tik daudz kas jums pēdējā laikā šķiet pazīstams un zināms.

 

Jūs variet piesaukt sev lielu apjomu Dievišķās enerģijas, esences tomēr, pēc tam kad esiet to uzsūkuši sevī, tik daudz cik jums personīgi ir vajadzīgs, pārējais jums ir jādod ārā formu pasaulei. Jūs nevariet noglabāt Dieva Gaismu sev, tā domāta visu labumam un lietošanai. Ar to jādalās ar visiem.


Vēl, ziniet, ka atrodoties dualitātes 3. un 4. zemākajos dimensiju slāņos, jums ir ierobežota pieeja un spēks lietot transformējošo Violeto Liesmu. Kad sasniedziet harmonisku vibrāciju līmeni, ap 4.dimensijas vidu, jūs gūstiet pieeju Violetās Liesmas Dievišķajai alķīmijai. Tad saņemiet iespējas piesaistīt sev Radītāja Apziņas Dievišķās Daļiņas. Kamēr eksistējiet zemākajos limita un haosa slāņos, ir gandrīz neiespējami pastāvīgi izstarot beznosacījumu mīlestību no sava sirds centra. Šīs Radītāja dzīves daļiņas tiek aktivizētas tikai ar jūsu altruistiskajiem un mīlošiem nodomiem. Ziniet, jo augstāku līmeni sasniedziet, jo Violetās Liesmas un visa Radītā Baltās Uguns daļiņas attiecīgi pieaug un spēcinās.

 

Šobrīd uz zemes valda divi domformu strāvojumi, tā viena negatīvā vietā, kas valdīja līdz šim laikam un veidoja Zemes auru. Negatīvā enerģija sastāv no tūkstošgadu ilgas uzkrātās baiļu, naida, egoisma pilnas rīcības sekām.


Lielākā cilvēces daļa ir iestrēgusi starp 3 un 4 dimensiju domformām, kas tādas bijušas vecvecvec….tēvu laikos. Daudzām dvēselēm nav bijušas neviena sevis paša oriģināli radīta doma. Negatīvā masu apziņa to arī neveicina, tā tur vainas, baiļu un inertā stāvoklī. Šī apziņa māca pakļauties un gaidīt augstāku vadību no reliģiskajiem un valdošajiem grupējumiem.

 

Visas reliģijas savos pirmsākumos iedvesmojās no lielajiem Skolotājiem, kuri patiešām deva vieduma mācības. Tie tika apgaismoti ar Gaismu un atradās Dieva Tēva - Mātes vadībā un to dzīves laikā reliģiskie koncepti bija tīri un skaidri. Laika gaitā viņu tīrās mācības tika izkropļotas un mainītas.

 

Jūs esiet ļoti drosmīgi, jo esiet atkāpušies no populārās uzskatu sistēmas, no cilvēces kolektīvās apziņas, kas bijusi cietums tik ilgu laiku. Lai arī tagad vēl esiet mazākumā, jūsu rindas pieaug lēcienveidīgi. Tik abstraktas vairs nešķiet sarunas ar eņģeļiem…kā tas bija pagātnē.

 

Labās ziņas - augstāku frekvenču emocionālas izpausmes saites šobrīd riņķo ap Zemi virs negatīvajām saitēm. Šīs enerģiju saites pilnas ar Gaismu, cerībām, stingru vēlmi un gudrību. Tāpēc ar katru dienu kristāliskā režģa sistēma ap Zemi kļūst aizvien stiprāka. Aizvien vairāk cilvēku sāk domāt ar savām galvām un nepiekrist valdošajiem uzskatiem un ticībām.

 

Daudzi nesaprot, ka sāpīgās situācijas, kas tagad tiek piedzīvotas, ir radītas tikai nevajadzīgu un nelīdzsvarotu domu un rīcību rezultātā. Šobrīd cēloņu - seku likums nostrādā daudz ātrāk nekā agrāk. Katras Zemes dvēselei vissvarīgākais uzdevums šobrīd ir atgriezt līdzsvaru un harmoniju savā iekšējā un ārējā eksistencē.

 

Jums ir jālīdzsvaro jūsu fiziskie, mentālie, emocionālie ķermeņi, lai varētu sākt strādāt ar savu Dvēseli vai Augstāko Es. Jums šajā inkarnācijā jālīdzsvaro sievišķā - vīrišķā daba: lietojot Dievišķo gribu, Radītāja Tēva spēku un autoritāti, bet arī integrējot mīlestību, viedumu, līdzjūtību, rūpes, radošās Radītāja Mātes aspektus. Jūs esiet te, lai līdzsvarotu zināšanas un komunicēšanās prasmes, caur intuīciju iemācīties patiesās vērtības un dzīvot ar šīm patiesībām kā piemērs citiem, līdzsvarot saskarsmes prasmes, kad runāt, kad paklusēt, nekritizēt, iemācīties to, ka ikvienam cilvēkam ir savs personīgais ceļš un savas apgūstamās mācības.

 

Tie, kas jau nostājušies uz garīgā ceļa, ir pienācis laiks atcerēties, ka Zeme nav jūsu īstās patiesās mājas. Jūs esiet šeit uz līguma pamata. Jūs variet būt no ļoti tālām zvaigžņu sistēmām un galaktikām, pat no citiem visumiem. Pienācis laiks, jums Miera-Gaismas kareivjiem, uzzināt cik vareni esiet, un cik drošsirdīgi bijāt, kad atsaucāties aicinājumam nākt šurp un nolaisties zemās blīvuma zemes eksperimentā. Notikumi jūsu galaktikā, Saules sistēmā un uz Zemes ļoti strauji virzās uz priekšu, notiek pamatīgas izmaiņas. Tādēļ ir tik svarīgi koncentrēties uz to labo, kas ir jūsu pasaulē nevis piesaukt negatīvo un bailes, kas izšļācas TV ēteros. Jūs dodiet enerģiju tam par ko domājiet.

 

Pienācis laiks visā pilnībā sevi pilnveidot un pieprasīt Dievišķās pirmdzimtības tiesības. Par ko tad kļūsiet? Ko tad darīsiet? Tad jūs spēsiet kļūt vai radīt jebko ko vien iedomāsieties, bet to, kas ir saskaņā ar Dievišķo matricu. Jūsu Svētajā Prātā paslēpts brīnumains Gaismas informācijas apjoms, kas tikai gaida, lai to piesauktu. Ceļot un pilnveidojot jūsu Gaismas piramīdu 5.dimensijā, jūs redzēsiet, ka jūsu radītais īstenojas aizvien ātrāk un ātrāk. Citu  mācīšana caur savu piemēru ir visefektīvākais veids kā kļūt par sava likteņa noteicējiem. Vienmēr lūdziet visam beigties visu augstākajam labumam. Zinām tas ir pagrūti, jo jūsu pasaulē jūs variet apšaubīt viens otra rīcību un spējas un tādējādi mazināt rīcības efektu.

 

Ikviens daudzas reizes esiet dzīvojis gan sievietes, gan vīriešu ķermeņos. Esiet arī dzīvojuši daudzās rasēs, formās un kultūrās. Mīļie, kad kritizējiet citus, tad jūs kritizējiet sevi, jo visticamāk esiet tādi paši kādreiz bijuši… Tā ir liela privilēģija inkarnēties uz Zemes, un vienmēr stāvējušas miljoniem garas dvēseļu rindas, lai fiziskajā realitātē izdzīvotu to, ko var piedāvāt Zeme. Jūs neesiet izņēmums, jo jūs vēlējāties izmēģināt zemes radīto - pēc iespējas vairākos veidos un izpausmēs. Tā kā ilūziju priekškars lēnām tiek pacelts, jūs iegūsiet un attīstīsiet milzīgu sapratni un līdzjūtību pret tiem, kas iesprūduši 3.un 4.dimensijas sāpēs un ciešanās. Esiet stiprs un drosmīgs piemērs citiem. Kad jūs spersiet soli uz priekšu pretim savai meistarībai, jums sekos arī citi.

 

Daudzi šobrīd piedzīvo Dievišķu neapmierinātību, kā arī dramatiskas pārmaiņas savā dzīvē. Lietas, kas agrāk sniedz baudu vairs neapmierina, un jums iespējams ir zudusi interese par jūsu agrākajiem draugiem. Tās ir tāpēc, ka jūsu Dvēsele-Pati bīda jūs uz priekšu, lai jūsu redzes lauks paplašinātos un sāktu paši kontrolēt savu likteni. Jums ir jāatlaiž iepriekšpieņemtās normas vai uzskati par jūsu dzīves uzbūvi. Jums jāatlaiž viss, kas notur jūs iesprūdušā stāvoklī. ‘Atlaišana’ vai ‘Lai iet!’- dod jums spēku paplašināt savu apziņu vai realitātes kopējo ainu. Jo augstākas vibrācijas sasniedziet, jo plūstošāks ir laika- telpas plūdums, vai plūstošāka kļūst darbu secība un notikumu laiks. Vecie ieradumi jūs saista ar 3.,4.dimesiju. Nepieķerieties strukturētajai vecajai dzīvei, ko paši esiet radījuši. Ir svarīgi vēlēties un gribēt mainīt dzīvi ļaujot tajā ienākt jauniem uzskatiem par nākotnes apziņas iespējām. Jūs esiet kopradītāji, vai nu sāpju, ciešanu, ierobežojumu vai arī mīlestības, prieka, miera un pārpilnības. Izvēle ir jūsu.

 

Tā nav nejaušība, ka šobrīd ļoti daudzas dvēseles izvēlas šai dzīvei par Dvēseles Staru Septīto Transformācijas staru. Redziet šo Svēto Uguni liesmojot, apņemot, izstarojot aizvien pieaugoši lielākos apļos, īpaši tad, kad palīdziet citiem paaugstināt viņu apziņu atpakaļ Mīlestības-Gaismas frekvencēs. Jūsu rīcība šajos paātrinājuma laikos reāli maina situāciju. Redzam, ka daudzi ir satraukušies par apkārt notiekošo un valdošo netaisnību. Dziļi sevī taču ziniet, ka tās vajadzīgas tikai visu vislabākajam labumam. Esiet pārliecināti, ka variet būt izmaiņu instruments. Ļaujiet mums sūtīt cauri jums un jums pašiem Dieva Tēva-Mātes mīlestību, kas piepilda jūs līstot pāri malām… Visu kopā jūsu darbs palīdzēs cilvēcei un Zemei viegli pārvietoties uz rītdienas Jauno laikmetu. Ziniet, jūs tieciet mīlēti un jūs esiet mūsu aizsardzībā.

 

ES ESMU ERCEŅĢELIS MIHAĒLS

 

© 1998-2008 Ronna Herman, Star Quest All Rights Reserved -  775-856-3654  775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502 www.ronnastar.com

http://spiritlibrary.com/star-quest/the-lines-of-communication-are-open-to-the-higher-realms


Tulkoja Māra BrantePievienots: 2009/11/19