Mahačohana Sen Žermēna vēstījums caur Natāliju Galssoni

2009.gada 9.novembris


    

Tā kā Zeme un cilvēce turpina spirālveidīgi griežoties un paceļoties attīstīties un evolucionēt, lai uzsūktos augstākās un lielākās gaismas vibrācijās, ļoti daudz informācijas, mācību un apgaismības tiek koncentrēts uz Zemi, tās apziņu un atmosfēru. Cilvēces enerģijas mostas kopā ar apziņas aktivizēšanos. Tā apziņa un senās Zemes gudrības paveras tiem, kas ir vadīti to saņemt un dalīties ar citiem. Informācija un apgaismība nepārtraukti plūst no Radītāja uz Zemi un cilvēku prātos. Tas notiek ne tāpēc, ka Gaismas Skolotāji un eņģeļi iekšējos plānos laipni piedāvātu gudrību, mācības un apgaismību, tas notiek tādēļ, ka cilvēki sāk jautāt, meklēt un lūgt vadību, apgaismību un garīgo viedumu. Tie vēlas saprast savu pagātni, tagadni un nākotni, enerģijas ap tiem un viņos iekšā. Tie ir cilvēces nolūki (nodomi), kas iedrošina informācijas viļņu plūsmu uz Zemi, tādējādi ieejot to prātos, kas lūdz sevi vadīt, kā arī to prātos, kas ir atvērti dievišķajai vadībai un spējīgi to uzņemt. Tā vieduma un gudrības padeve, kas šobrīd notiek Zemē un cilvēces ķermeņos ir apbrīnojama un neparasta, jo mēs redzam, ka cilvēce savieno savas enerģijas ar Radītāju, atkal- atmodina daudz atmiņu un izceļ no saviem dziļumiem seno viedumu, kā arī piesauc informāciju un iedvesmu, kas nepieciešama garīgajam progresam.


Tā apziņa un iedvesma, ko piesauciet, ne tikai iezemējas jūsu būtībā un realitātē, bet iezemējas arī Zemes apziņā. Ikviena situācija, emocija un rīcība, ko esiet piedzīvojuši visā Zemes eksistences laikā ir ierakstīta Zemes apziņā un tā tas ir ar ikvienu personu uz Zemes. Tagad varat redzēt, kāpēc Zemei ir vajadzīga dziedināšana un kādēļ tik daudzas pozitīvas un mīlošas enerģijas ir nepieciešams iezemēt, lai enerģetizētu Zemi un celtu atkal tās vibrācijas.


Kad 2012. gadā mēs ieiesim Mīlestības Ērā, mūsu mērķis ir attīrīt vismaz pusi negatīvo enerģiju, kas uzkrājušās Zemes apziņā, aizstājot tās ar pozitīvu apziņu. Ikviena jūsu radīta pozitīva doma vai emocija piepildīs Zemes pozitīvo apziņu, bet ir jāsasniedz vairāk par pusi pozitīvo Zemes apziņas vibrāciju, lai mīlestības ēra manifestētos. Tā ēra, kurā valda mīlestība un cilvēces vibrācijas ir mīlošas, laipnas un pozitīvas. Protams, būs arī negatīvais un bailes, jo negatīvais un sāpju atmiņas ir ierakstītas Zemes atmosfērā, bet tās pakāpeniski laika gaitā izšķīdīs, un cilvēces garīgā apziņa aizvien pieaugošāk koncentrēsies uz mīlestību. Saprotiet, fokusējoties uz individuālo garīgo izaugsmi, jūs pārvērtiet arī Zemes apziņu, paplašiniet tās spēku un stiprumu, vairojiet un veidojiet tos Radītāja pozitīvos faktorus, kam jātiek iezemētiem Zemē. Tuvojoties 2012.gadam mūsu mērķis ir pārvērst Zemes negatīvo apziņu par pozitīvo un mīlošo apziņu.


Uz Zemi plūstošais viedums iezemējas Zemes atmosfērā vai apziņā un ceļ vibrācijas, bet pieaugošais viedums rada arī apmulsumu un neskaidrības. Jums ir jāsaprot, ka Radītāja dvēsele un enerģija ir milzīgi plaša un tās paplašinātās dvēseles kā jūs, piemēram, un Gaismas skolotāji iekšējos plānos, visi pārstāv Gaismu un Radītāja apziņu dažādās formās un metodēs. Visi ir patiesi, bet katrs ir citādāks, jo atrodas savā svētajā mācību ceļā, lai atgrieztos atpakaļ gaismā, savā dvēseļu grupā vai monādē un Radītāja komfortā (mājās). Visu cilvēku prāti nestrādā vienādi un visi nespēj uztvert vienādi gaismas vibrācijas, bet tas ir tāpēc, ka visi esam viena veselā dažādi aspekti. Jaunajai informācijai iezemējoties uz Zemes tā dažkārt konfliktē ar jau pieņemto vai saprasto viedumu un gudrību, bet tas nenozīmē, ka tā ir nepareiza. Tā kā jūs visu laiku maināties un augat, tā arī Radītājs bez apstājas mainās un tādējādi nākošā gudrība vienmēr būs piemērota tagadnei un tagad.


Tas gudrības un vieduma apjoms, kas tiek iezemēts uz Zemes patlaban un tiek pasniegts caur tik daudzām būtnēm viegli var novērtēt kā mulsinošu vai prātus jaucošu, bet jāsaprot, ka ne visa informācija, kas nāk ir domāta tieši jums, jo jūs eksistējiet esošajā tekošajā garīgās izaugsmes pakāpē. Pienāks laiks un varēsiet pieņemt visas mācību formas, dziedināšanu, gudrību un pat reliģijas un sintezēt tās kā veselas savā būtībā, un tā sevī sasniegsiet lielākas patiesības un spēkus. Zemes fiziskajos plānos jūsu dvēseles radītais mērķis un misija ir vadīt jūs pa mācību un integrācijas ceļu, kas piemērots tieši jums. Tā ir unikālā Zemes realitāte, jums jāfokusējas uz to, kas ir pareizs jums, apmierina un šķiet patiess jums. Tas ir būtiski, jo ļauj saglabāt jūsu pašu spēku un jūs lietojiet tos instrumentus, kas pieņemami jums nevis centieties progresēt ar nepareiziem instrumentiem.


Pieņemiet to, kas jums šķiet pieņemams, pareizs jums, un saprotiet, ka citu mācības jums var nešķist tik piemērotas un šis iemesls ir, tikai tās neatbilst jūsu esošajai izaugsmes pakāpei. Galvenais ir saprast, kas ir pareizi un patiesi tavam ceļam vai nu jautājot to savai dvēselei, vai sekojot savām sajūtām vai dvēseles vadībai. Tas ir brīnišķīgs, bet dažkārt izaicinošs uzdevums- sekot savai iekšējai vadībai un sajūtām, kā arī apjaust kāda gudrība, informācija vai mācības jums ir nepieciešams pieņemt un no kādām jums vajadzētu nošķirties. Tas nāks ar laiku, ar sevis veltīšanu šai lietai un praktizēšanu un es lūdzu jūs veltīt sevi, lai sasniegtu šo uzdevumu, jo tas padarīs jūsu ceļu uz priekšu daudz vieglāk ejamu, tāpēc es sūtu jums manus uzmundrinājumus. Smalki pieskaņojiet jūsu enerģijas un savas patiesības saites un sajūtas, lai spētu izšķirt, kas vajadzīgs jūsu izaugsmei.


Es tikto lietoju vārdus: pareizs, īsts, patiess, kad iedrošināju jūs apgūt jums nepieciešamās enerģijas un gudrību, kā arī nošķirties no tām, kas jums nav vajadzīgas. Šo vārdu pielietojums nenozīmē, ka ir nepareiza gudrība un viltus informācija. Visai gudrībai un vadībai, kas nāk no Radītāja un tā daudzajām paplašinātājām dvēselēm, ir sava vieta un mērķis un nozīmē, ka viss, kas pastāv ir ar kādu mērķi (tam ir iemesls). Vadība, kas daudziem šķiet viltus, iespējams ir ievietota Zemes apziņā un cilvēces dzīvēs, lai tos iedrošinātu pieņemt gudrību vai sasniegt kādu apjēgu.


Patiesībā, gudrība, kas uzņemta kā viltus, sniedz daudzas mācību stundas īpaši tās, kas saistītas ar kritizēšanu. Pie šīs īpašības īpaši jāpiestrādā tagad uz Zemes. Tā šķīdinās daudzas sāpes un negatīvo cilvēku starpā, kā arī tajā, kas glabājas zemes apziņā. Kritizēt savā vienkāršajā būtībā nozīmē pateikt, tas ir labs un tas ir slikts, vai viens ir labāks par citu. Kritizēšana var palīdzēt mums saprast to, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs, bet mana vēlēšanās ir likvidēt sāpju un naida formas, kas rodas no kritizēšanas un piepildīt šo vietu ar mīlestību. Tas nozīmē, viedokļi tiek pausti mīlestības veidā un tā, lai tie būtu dziedinoši, iedvesmojoši un padomu dodoši, kā tas arī oriģināli bija paredzēts.


Skatoties uz pasauli, tāds ir mans mīlošais viedoklis par tuvojošās vieduma pārpilnību, kas izsauc apmulsumu un dažkārt sāpes tāpēc, ka notiek negatīva kritizēšana. Jābūt atvērtībai, vēlmei klausīties un saprast vienam otru un apjaust, ka ne viss, kas nāk no Radītāja dvēseles ir paredzēts tieši jums, bet, iespējams, perfekti der jūsu kaimiņam. Tāds ir mans, Zemi mīlošā, viedoklis. Jums ir tiesībās ar mīlestību pieņemt manas izaugsmes idejas un jums ir tiesības ar mīlestību noraidīt tās, bet vismaz mainīsim kritiku no negatīvas izpausmes un pozitīvu un mīlošu izpausmi tādējādi dziedinot Zemi un pārvēršot Zemes apziņu. Es ticu, ka pieņemot manis izteiktās idejas, tās palīdzēs paātrināt cilvēces augšāmcelšanos, kā arī cilvēces, kā Radītāja te uz Zemes, integrāciju ar visu.


Es būtu ļoti pagodināts, ja jūs pievienotos man tagad un piesauktu violetās gaismas liesmu no tās mājām, iekšējo plānu violetā 7.stara ašrama, pārklāties pār jūsu visu būtību un realitāti, pāri Zemei un pāri Zemes apziņai, lai izšķīdinātu visus negatīvos strāvojumus, sāpes un ciešanas, kas radušās cilvēces negatīvās kritikas rezultātā. Apsēdīsimies visi kopā un iedomāsimies violetās gaismas liesmu tik izplūstošu, apņemošu, kustīgu un brīnumaini izplešot savu enerģiju pār Zemi un mūsu būtībām, tā sadedzina visu negatīvo, ko izsaukusi kritizēšana un atbrīvo visu cilvēces pagātnes kritiku no Zemes apziņas. Izbaudīsim violetās gaismas liesmu tik ilgi cik nepieciešams pirms ļausim tai atgriezties mājās. Savās sirdīs mēs zinām, šī ir svēta iespēja uzsākt ko jaunu un pārprogrammēt mūsu prātus, lai saprastu mūsu vajadzības un visam izteiktu savu mīlestību.


Svētā manas dvēseles mīlestībā.


Es esmu Mahačohans Sen Žermēns

http://lightworkers.org/node/53079


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2009/11/18