Kļūstot Kvantiski

Kryon vēstījis caur Lī Kerolu

(nobeigums)


Mīlestības neiedomājamais spēks(The Incredible Power of Love)


Nekas nav salīdzināms ar šo pašu pēdējo. Šī ir jau trešā reize, kad es jums to vēstīšu, tomēr daudzi no jums šeit nav to dzirdējuši. Klausieties rūpīgi: šeit ir pat tādi garīgā darba darītāji, kuri ir deklarējuši, ka būt emocionālam ir nepareizi. Viņi saka, ka, ja jūs kļūstat emocionāls, tad jūs neesat racionāls. Ja jūs raudat, tad jums tur nebūtu jābūt. Viņi teic, ka intelektuālais prāts būs tas, kurš visu izpratīs. Tur ir jūsu loģika, un tā ir jūsu spriešana. Tādā veidā, jūs gribat nokļūt kādā vietā, kur jūs varat „aizsviest prom” visas emocijas un vienkārši izkalkulēt to ar jūsu Dieva-doto loģisko prātu.


Ieklausieties, mani mīļotie, tā ir galīgi lineāra domāšana. Šajā telpā  nav tāda Cilvēka, kurš izkalkulēs kvantu apziņas stāvokli ar savu intelektu, jo tas nav stāvoklis, kurā viņi ir dzimuši, un tas nav stāvoklis, kurā viņi dzīvo. Tā vietā – ir intelekta un sirds līdzsvars. Emocijas ir izlaistas cauri priekškaram, un tas ir kāda ļoti liela iemesla dēļ.


Es jums pastāstīšu, kur atrodas patiesais spēks ... līdzjūtības un mīlestības neiedomājamā spēka cēlonis. Es grasos sniegt jums viskvantiskāko enerģiju uz šīs planētas un es ceru, ka jūs sapratīsiet to. Šī ir trešā reize, kad es to daru , un es vēlos, lai jūs klausītos patiešām rūpīgi.


Ir kāds spēks, kas atrodas ārpus visiem spēkiem un tas plūst ārā tieši no emocionālā stāvokļa. Vai jūs esat pārsteigti? Es attēlošu jums kādu ainu – kā jau esmu to darījis iepriekš. Ak, mātes arī ir šajā telpā. Viņu ir daudz. Māmiņa, atgriezies atpakaļ ar mani tajā laikā, kurā es biju ar Tevi kopā, atceries? Atgriezies tajā mirklī, kad Tavs pirmdzimtais bija tur – daža minūtes pēc piedzimšanas. Atgriezīsimies atpakaļ kopā ar mani tajā brīdī, kad Tavs pirmdzimtais ievilka savu pirmo elpu un dzīve sākās. Tas simbolizē tavas DNS daļu, Tavas izcelsmes daļu, Tavas Akašas daļu, sēklas notikumu. Tagad, es Tev kaut ko pajautāšu: vai Tu dzirdēji, kā eņģeļi dzied? Viņi stāvēja apkārt gultai, Tu zināji, vai ne? Ko Tu juti, kad pirmo reizi ieskatījies zīdainim acīs? Ko Tu juti, kad jūsu acis satikās un dzīve sākās? Vai Tu dzirdēji eņģeļus dziedam? Vai tu biji aizkustināta? Vai sirds gandrīz „izkusa”? Vai tā šajā mirklī izpletās Visumā .... Vai Tu ievēroji, ka arī tehniskie darbinieki tajā istabā raud? Kāpēc tas notiek?


Varbūt Tu domāji, ka šo īpašo spēku rada T prāts vai sirds? Nē, tā tas nav! Tālu ārpus tā, ko cilvēks viens pats jelkad spētu radīt, šī pārsteidzoša enerģija piepildīja istabu, jo tur bija klāt īpašs svēts prieks. Uz vienu mirkli Tu atvēri starpdimensionālo portālu, kurā dzīvība sākas, un tad ikviens raudāja no prieka. Bērns lūkojās uz Tevi un Tu lūkojies viņā. Nekad vairs nebūs tāpat kā toreiz. Vai Tu atceries to, Māmiņa? Vai atceries to dienu? Vai atceries to īpašo brīdi? Tā ir enerģija tālu ārpus tām robežām, ko sirds ir spējīga veikt pati ar savu spēku. Tev tika sniegta palīdzība un visu, ko Tu juti, pastiprināja Dieva enerģija Tevī (iekšā).


Es runāju par tādu līmi, kas satur apziņu kopā, kura ir emocionāla. Es runāju par Dieva mīlestību. Tā ir bijusi galvenā ziņa, kopš es esmu sācis sniegt jums informāciju. Manam partnerim bija nepieciešami četri gadi, lai viņa sirds atvērtos tik spēcīgi, ka viņš ar šo visu spēku varētu raudāt ikviena priekšā. Tas ir pārāk tālu un neaptverami, lai viņš to spētu radīt pats. Šo telpu piepilda svīta, kuras spēks spēj ģenerēt daudz vairāk kā Cilvēka sirds viena pati! Tā ir kvantu enerģija ... mūžīga... tas nav kāds nākotnes notikums ... tā ir piepildīta ar sajūtu, ka ikkatra mīloša lieta un būtne, kas jelkad ir bijusi, ir jūsos iepildīta. Tā ir pati daba, jūsu pašu dzīves enerģija, un mūžsenā gudrība. Māmiņ, vai Tu to atceries?


Cilvēki iemīlas. Viņi kļūst dīvaini. Ar dažiem no jums tā ir bijis, vai ne? Daži no jums atceras tās lielās ilgas un skatīšanos vienam otra acīs. Psihologi saka, ka tas ir tāds kā īslaicīgs neprāts. (Smiekli.) Jūs taču to atceraties, vai ne? Pastāsti man par to, mīļais Cilvēk. Vai Tu to pats izraisīji? Vai arī Tu domā, ka tā bija tā otra persona, vai arī Tu domā, ka kaut kas cits tur tomēr notika? Vai jūs domājat, ka bijāt daļa no kaut kā, ar ko tu esi kopā vienatnē? Iemīlējušies pastāstīs Tev, ka tad, kad cilvēki satiekas – var dzirdēt kā eņģeļi dzied, tur ir dzirksteles un daudz vairāk nekā cilvēki paši varētu radīt! Daži pat dzird šo dziedāšanu! Vai arī tas ir tikai mīlētāju sapnis? Nē, viņiem ir taisnība.. tā ir daļa no Cilvēku pieredzes – kad divi cilvēki satiekas, un kaut kādā veidā viņi ģenerē enerģiju, kura ir daudz lielāka nekā daļiņu summa. Un tas ir tāpēc, ka Dievs tur ir klātesošs!


Eņģeļi smaida. Tādā veidā tas notiek. Tas ir kvantiski. Šeit ir pamat spēks. „Kāpēc Tu stāsti mums šo visu, Kryon?” Es jums pastāstīšu iemeslu: tas ir tāpēc, ka šeit ir tie no jums, kuri ir gatavi iemīlēties apziņas sēklas pirmdzimtajā, kurš ir izvēles punkts. Tā ir iemīlēšanās sevī, Dievā, kas ir mūsos, dabā, vai visā radīšanas procesā. Tas rada enerģiju uz šīs planētas līdzīgi kā bērniņa piedzimšana. Tā ir lielāka nekā daļu summa, jo jūs esat pietiekoši kvantiski, lai to paveiktu. Vai tas jums šķiet mulsinoši vai dabiski? Tā ir daļa mācību līknes, un tas drīkst būt arī mulsinoši.


Vai jūs apzināties, ka jums nekur nav jāpievienojas? Jūs nesaprotat. Izturaties labvēlīgi pret citiem savā apkārtnē, kuri mīl šo zemi. Vai jūs apzināties, ka jūs varat piedalīties tik daudz, cik paši vēlaties? Sirds atvēršanās rada enerģiju tālu aiz tā, ko jūs jelkad spētu paveikt vieni paši, kaut tas izskatās kā individuāls lēmums. Šis ir ielūgums kvantu apziņā. Nosauciet to, kā vien vēlaties. Jūs varat to saukt par Dievu; jūs varat to saukt par Garu; jūs varat to saukt par savu dievišķību? Tas nav būtiski. Bet jūs to sajutīsiet. Daudziem no jums jaut tas ir - vienīgi jūs nezināt, kas tas ir. Tāda ir mīlestība. Tā ir tīra un skaidra. Tai nav dienas kārtības. Tā nav iedomīga. Tā ir bez nosacījumiem. Tā ir Dievs jūsos. Tāda ir šī ziņa.


Un tādējādi, jums priekšā ir šis darbs. Pieceļaties no krēsliem un dodieties projām citādāki nekā jūs ieradāties, ar mazliet lielāku izpratni par to, kā Gars ar jums strādā. Varbūt jums ir mazliet omulīgāka sajūta par to, kas jūs esat, un kurp jūs dodaties. Varbūt šeit kādam no jums, kuram likās, ka parasti neizdodas vai arī nav sasniegts tas, pēc kā viņi ir ieradušies, - šodien ir notikusi kāda atbrīvošanās. Es jums saku, jūs esat to paveikuši! Patiesi.

Vai jūs mīlat Dievu? Tad jūs esat to paveikuši. Vai jūs mīlat sevi? Tad jūs to esat sasnieguši. Vai jūs esat mierīgi? Vai jūs varat atbrīvoties no tās drāmas, kas aptver lietas, kuras jūs nespējat kontrolēt? Ja jūs esat viens no tiem, tad jūs esat paveikuši. Tāpēc jau jūs bijāt šurp atnākuši. Un tā tas ir, kad mēs sakām jums šajā laikā, ka mēs zinām – kā sauc katru no jums. Ko jūs darīsiet ar šo informāciju? Vai tā vienkārši ir informācijā vai tā ir patiesība? Izlemjat jūs.

Un tā tas ir.


KRYON


Publicēts no http://www.kryon.com/k_channel09_sedona.html

No angļu valodas tulkoja Evita Kristapsone (www.taidzi.lv)


Pievienots: 2009/10/04