Kļūstot Kvantiski

Kryon vēstījis caur Lī Kerolu

(3.turpinājums)


Gaidot virziena norādi(Waiting for Direction)


Ļaujiet man parādīt vēl kādu aizspriedumu. Manā priekšā ir pilna telpa ar Gaismas meistariem un daudzi no viņiem ir bijuši Gaismas meistari jau ilgu laiku.Bet tik daudzi joprojām gaida atbildi uz jautājumu – kas man būtu jādara. Hmm? Jūs zināt- man ir taisnība. Vai esmu trāpījis mērķī? Atšķirībā no iepriekšējās nodaļas, jūs neesat noraizējušies par uzdevumu, bet jūs gan vairāk gaidāt un gaidāt iespēju atklāt – kas jūs esat un kāpēc jūs šeit esat. Tas ir daudz savādāk, kopš tam nav nekādas saistības ar to, kas jums bija pateikts vīzijā, bet gan – ko jūs jūtat Akašas līmenī. Kāpēc jūs šeit esat? Kad jūs to uzzināsiet?


Jūs esat piedzīvojuši šo apzināšanās dzirksti un jūs zināt par dievišķo. Jūs zināt par to, kas ir ietverts jūsu DNS, un jūs sākat to visu atklāt un jūtat, ka tur ir kaut kas vairāk. Jūs nezināt – kas tas ir, bet - „kādreiz tas tur būs,” jūs sakāt. „Kādreiz es zināšu, kāpēc es šeit esmu,” jūs sakāt. Tas ir novecojis uzskats, lineārā melodija, kuru jūs jau ilgu laiku esat sacījuši un izjutuši. Tā vienmēr jums izkliedz vienu un to pašu lineārā laikā. „Jūs vēl neesat tur,” tā jums saka. „Laiks vēl nav jūsu pusē,” tā saka jums. Dažreiz tā saka, „Tas pagāja jums garām un jūs to nepamanījāt!” Tad jūs sākat raizēties un kļūstat skumīgi.


Es vēlos dot jums patiesību un es gribu atvērt jūsu sirdi, jo es sēžu tieši to cilvēku priekšā, kuriem ir nepieciešams dzirdēt šo informāciju precīzi, emocionāli un patiesi. Es negribu, lai jūs paceļat rokas atklāti, bet gan tā neredzami, metafiziski, es gribu, lai jūs ieslēdzat tieši tagad gaismu virs jūsu galvām, ja tie esat jūs. Lasītāj, šis ietver arī tevi. Tieši tagad. Es lūkojos šajās gaismās tieši tagad, un es gatavojos dot jums jūsu mācību programmu. Es došu jums - „kāpēc jūs esat šeit” plānu. Es jums pastāstīšu, kāpēc jūs jūtaties tieši tā, kā jūs jūtaties, un došu jums zināšanu kopumu, kas dos iespēju jums atstāt šo vietu zinošiem par to, kas jūs esat un kāpēc jūs atnācāt. Dažiem tas nepatiks, bet daži to iemīlēs. Tas atkarīgs no jūsu lineārajiem aizspriedumiem. Es ceru, ka šī gaisma, kuru jūs ieslēdzat virs savām galvām saskaņojas ar gaismu, kas izstaro no mana partnera tieši tagad, jo tā ir patiesība. 


Ieklausies, Gaismas meistar, visu savu dzīvi jūs esat gaidījuši, kas būs tālāk. Jūs esat gaidījuši iespēju atklāt, kurp jūs dodaties un kas jums būtu jādara. Ļaujiet man ko sacīt jums: svētīts ir Cilvēks, kurš apzinās, ka apziņas apzināšanās pati par sevi ir tas, ko jūs darāt planētas labā. Tas ir tiešais uzdevums. Esiet apzināti – apzināšanās stāvoklī. Uzturiet gaismu. Ejiet no vienas vietas uz otru ģimenēs un darbā. Uzturiet šo apzināšanos. Tas ir izšķirošais punkts, jo apzināšanās izmaina režģi.


Tas nav tas, ko jūs darīsiet, bet gan tas – ko jūs domājiet katru dienu. Kvantu apziņas līmenī – nav pulksteņa. Vai jūs spēsiet uzturēt šo enerģiju līdz pat jūsu nāves dienai? Ja jūs varat, tad ikviens no jums, kurš tur šo gaismu tieši tagad, zinās, ka tieši tas ir iemesls – kāpēc jūs esat šeit. Nelūkojaties uz vēl kaut ko citu, jo jūs pašlaik kvantu apziņas līmenī darāt tieši to, kāpēc jūs esat šeit ieradušies. Tas arī ir tieši Tas. Jūs esat šeit, lai būtu apzināšanās stāvoklī. Ja jūs apzināties savu dievišķo dabu, tad jūs esat īstenojuši uzdevumu pilnīgi. Pilnīgi perfekti! Aizejiet no šīs vietas apmierināti par to, ko jūs darāt planētas labā. Esiet apzinātā stāvoklī. Nepadodaties! Topiet kvantiski – dzīvojiet kvantu apziņas līmenī (apmierināti tagadnē).


Ja visu, ieskaitot savu garīgo darbu, pakļausiet laika ratam, tad cietīsit neveiksmi, jo lietas – ko jums piegādās pulkstenis, nebūs tās, kuras jums nesīs sirds. Sirds (līdzjūtība) ir kvantiska. Mācaties dzīvot bez nākotnes. Tas salauzīs lineāro prātu, kas saka – sasniegums ir veiksmes mērs. Lineārā laika apziņā – tā tas arī ir; bet kvantu apziņā – tā vietā – tas ir drīzāk jūsu miers un prieks par vienkārši būšanu šeit un tagad. Vai tie esat Jūs?


Akašas pierakstu aktivēšanas dāvana (The Gift of Activating the Akash)


Divus gadus mēs jau esam atvēruši durvis kvantu apziņas lēcienam šūnu līmenī un esam sākuši dot jums informāciju, kura ir vienkārši neticama. Akašas pieraksti atrodas jūsu DNS iekšienē. Tur ir visas jūsu dzīves, ko esat dzīvojuši uz šīs planētas. Jūsu „Augstākais – Es” ir bijusi vienmēr viena un tā pati dvēseles enerģija ikkatrā dzīvē. Tādējādi – jums ir draugs, kurš ir piedalījies ikvienā jūsu dzīvē! Līdz pat šim brīdim, visa šo iepriekšējo dzīvju informācija ir bijusi sakrauta kaudzē veidojot tādu kā ledus serdi (gara cauruļveida ledus serde, kas satur vēsturi, kuru zinātnieki ir izmērījuši). Jums ir bijis jālūkojas visā tās garumā, uz šo lineāro marķējumu, un jāredz, kas jūs bijāt un varbūt kādas enerģijas tur bija un kas notika. Uz šo visu informāciju, ko jūs uzskatījāt par nepieejamu un atrodošos pagātnē, jūs skatījāties tā - it kā lasītu kādu vecu laikrakstu.


Tā nav kvantu domāšana. Kvantu prāts skatās uz to visu kā uz pašlaik notiekošu tagadni. Tādējādi – tas, ko mēs jums esam teikuši vēl un vēl – tas, kas norisinās pašlaik, ir arī pieejams jums pašlaik. Kā jums patiktu ieiet tajā šķietami lineārajā neaizskaramajā vēsturē un paņemt tieši to palīdzību, pēc kuras jūs šeit esat ieradušies? Es runāšu ar trīs cilvēkiem, kuri pašlaik ir šajā telpā: pārstājiet dziedināt sevi! Jo jūsu „bioloģiskais es,” šis mūžs, neatsauksies. Tas netiks izdziedināts. Bet turpretī - viena no pēdējām reizēm (dzīvēm), ja jūs to izceltu savā priekšā, bija tīra. Ejat un paņemat to! Kāpēc gan jums to nepaņemt un neuzlikt uz pjedestāla (priekš savas lineārās domāšanas). Kā jums tas patiktu? Tas ir tieši tas, ko dara kvantu cilvēks.


Tagad, kad jūs to varat darīt, tad ko tieši jūs darījāt? Vai jūs dziedinājāt sevi, vai jūs pārskatījāt Akašas pierakstus ( mine tke Akash – jau kādu laiku Kryon vēstījumos lietots izteiciens, tulk. piez.)? Vai jūs redzat - kāpēc šī slimība nekad vairs neatgriezīsies? Jo kvantu līmenī jums tā nekad nav bijusi. Ja jūs varat uzģērbt jūsu iepriekšējo dzīvju enerģiju, tad jūs atklāsiet tādu DNS, kas ir pilnīgi tīrs un kam nekad nav bijusi tā problēma, kas jums ir pašlaik. Kā? Ļaujiet man jums ko pajautāt. Vai jūs mīlat ikvienu uz šīs planētas? Ja atbilde ir – jā, tad es jautāšu jums ... kā? Jūs redzat, dažām lietām būtu jābūt paveiktām ne-lineārā līmenī, neatkarīgi no tiem sarakstiem, kurus Cilvēkiem patīk jums izdalīt. Saraksti ir jauki pamat- apmācībai, bet nav noderīgi šajā uzlabotajā kvantu enerģijā, kurā jūs mācāties „absorbēt (uzsūkt) un tapt.”


Vai jūs redzat – ko es jums saku? Kas ir tas, ko jūs vēlētos spēt paveikt? Kas ir jūsu bloki? Kas jums tāds piemīt, ko jūs domājat, ka jūs nevarētu to izmainīt? Akašā arī esat jūs, daudzi jo daudzi „jūs.” Kāpēc jums nedoties turp un neaizvietot pašreizējo „sevi” ar iepriekšējo „sevi”? Tā ir Akašas revīzija (mining the Akash). Tas ir kvantu Cilvēks, un tas iziet tālu ārpus tām nozīmēm, par ko agrāk jums tika stāstīts – kam domātas iepriekšējo dzīvju enerģijas. Jums bija sacīts – ka tās ir domātas karmiskās enerģijas apmaiņai. Tā ir vecā ideja, ka pagātnes dzīvju pieredze veido jūsu DNS un tā var jums kaut kādā veidā traucēt. Tā ir ļoti veca informācija, un tagad jūs varat iziet ārpus tās daudz tālāk.


Kā būtu, ja visa Akašas pierakstu būtība būtu tieši pretēja? Ja nu tās ir zelta raktuves ar jūsu vārdu uz tām? Jūs esat dzīvojuši visas šīs dzīves. Padomājiet par to. Tā ir dzīves pieredze; tā ir gudrība, šamani. Tagad, ej un iegūsti to. Tas ir tas, ko kvantu Cilvēks dara. Tas rada meistarību. Padomājat par to.


Atkal apciemojot iekšējo bērnu (The Inner Child Revisited)


Tagad pavēstīšu ko tādu, kas kādam uz šīs skatuves patiesi patiks (uzrunājot – Jan Tober), jo es tagad gatavojos jums atklāt iekšējā bērna noslēpumu. Tas ir kvantu jautājums un vienmēr tāds arī ir bijis! Kāpēc iekšējais bērns ir tik svarīgs? Jūs esat to dzirdējuši jau gadiem ilgi, tomēr daudzi ir bēguši no tā. „Es negribu būt bērns,” jūs sakāt. „Es esmu izaudzis, un man vairs nav nepieciešams ar to visu saskarties. Esmu tam izgājis cauri.” Varbūt tas ir citādāk nekā jūs domājat?


Ļaujiet man pastāstīt jums, kas šeit ir tik kvantisks. Tagad ieklausieties manī un atveriet uz brīdi savu sirdi. Tas ir par laiku, vai ne tā? Neviens no jums vairs nav bērns, bet visi no jums ir tādi bijuši. Tad kāpēc gan ar mani kopā šobrīd nepaveikt kaut ko? Izslēgsim pulksteni un izliksimies, ka viss – kas jums jelkad uz šīs planētas ir bijis, noticis ar jums šī mūža laikā, tagad ir jūsu priekšā. Līdzīgi kā lādes, no kurām jūs varētu ko izvēlēties – viss ir šeit. Tās neatrodas pagātnē, bet drīzāk tās ir kvantu stāvoklī, gatavas – lai jūs tās ieraudzītu kā šobrīd notiekošu.


Apdomājiet: es gribu, lai jūs aizejat un apskatāt dažas no šīm lādēm – kad jums bija astoņi gadi, kad jums bija septiņi, kad jums bija seši, kad jums bija pieci. Skatieties! Jums nebija nekādu rūpju. Cik gan daudziem no jums astoņu gadu vecumā bija jāuztraucas par kredīta atmaksāšanu? Vai arī par uztura līdzekļiem, vai arī par automašīnu – tā darbojas vai nē? Atbilde? Nevienam. Jūsu lielākie satraukumi bija par to – cik ilgi vēl drīkstam palikt ārā un spēlēties. Padomājiet par to... tā bija lielākai daļai no jums. Tas ir bērna prāts... tīrs, nesarežģīts, ārpus rūpju redzeslauka.


Un tagad, es gribu, lai jūs uz brīdi pastiprinātu šīs domas. Es gribu, lai jūs iztēlojaties, kā jūs paņemat uz mirkli to personu – to bērnu, kas esat jūs. Tai ir jūsu vārds un jūs to esat izdzīvojis. Paņemiet to no lādes un novietojiet uz sevis. Nekādu raižu. Nekādas drāmas. Nedz arī rītdienas, patiešām. Bērns nedomā par rītdienu, ja nu vienīgi rīt ir Ziemassvētki, tad tā būs prieka un satraukuma sajūta. Cik ilgu laiku atpakaļ tu to esi jutis, Cilvēk?


Kāpēc es par to runāju? Jo dieva mīlestība ielūdz jūs šajā īpašajā kvalitātē (spējā, kura jums patiesi piemīt)! Jums ir tikai viens modelis, un tas piederēja jums kā bērnam. Tātad- paņemiet to atpakaļ kā modeli, kurā jūs izjūtat – cik ļoti mēs jūs mīlam, un nodrošinām jūs ar mīlestību un mieru, kas jums ir nepieciešams pārejai šajā jaunajā enerģijā! Tas ir kvantu Cilvēks, kurš var aiziet atpakaļ un lietot šīs kvalitātes savā dzīvē. Jūs varat pateikt, kas viņi ir, jo viņi staigā apkārt un viņi mirdz! Viņi nedzīvo noliegumā. Viņi ir kvantiski (kvantu apziņas stāvoklī - quantum).


Ir bijuši ļoti daudz skolotāju, kuri ir staigājuši pa šo planētu un kuri ir labi pazīstami jums daudzās reliģijās. Es gribu jums pastāstīt, kas viņiem visiem ir kopīgs: viņi bija kvantiski! Kad jūs skatījāties viņu sejās, vai jūs ievērojāt – kā viņi mirdz? Vai varat aiziet turp kopā ar mani? Vai varat pabūt kopā ar jūsu iemīļoto skolotāju tikai uz mirkli? Esiet kopā ar viņu kādu brīdi! Un, ja jūs varat - kādu jūs sajūtiet enerģiju (esot kopā)? Tas ir miers, vai ne? Vai viņi satraucas par saviem kredītiem? Vai viņus satrauc rēķinu apmaksāšana? Kāda veida drāma ir viņu dzīvēs? Viņiem to var būt ir daudz, bet jūs nekad to neredzat! Kaut kādu iemeslu dēļ viņi to nezina, un jūs pievelk viņu miers, vai ne? Jums tikai gribas pastāvēt viņiem blakus. Jūs pat sev sakāt, „Ak, ja vien es spētu tā vienkārši būt. Man tas patiktu.” Labi, jūs varat, mans mīļais, un to sauc par iekšējā bērna esences notveršanu. Tā nav nevainība; tā nav neziņa; tā ir absolūta, pilnīga kvantu gudrība. Tā ir spēja paņemt šīs lietas, par kurām jūs lineārajā pasaulē raizējaties, un pārlikt uz kādu vietu, kur viņas jūs vairs neiespaido. Kas notiek ar apziņu, kuru vairs neiespaido bailes? Es jums pastāstīšu. Tā ceļas augšup! ( „uzlido gaisā”) Vai jūs to gaidījāt? Iekšējā bērna darbs ir kvantu darbs. Viss, ko mēs esmu jums mācījuši šo pēdējo mēnešu laikā ir ielūgums Cilvēkam kļūt kvantiskam.


(turpmāk vēl)

Publicēts no http://www.kryon.com/k_channel09_sedona.html


No angļu valodas tulkoja Evita Kristapsone (www.taidzi.lv)Pievienots: 2009/10/02