Kļūstot Kvantiski

Kryon vēstījis caur Lī Kerolu

(2.turpinajums)


Miegs – starpdimensionāls atribūts (Sleep - An Interdimensional Attribute)


Šeit ir vēl kāds kvantu aspekts. Es piedāvāju jums šos piemērus, lai jūs saprastu – cik kvantiskums (kvantu apziņas stāvoklis) spēj būt mulsinošs. Neskatoties uz to – tas ir jūsu smadzenēs, tātad es zinu – ka galu galā jūs to sapratīsiet. Kad jūs ieejat tajā stāvoklī, kuru jūs sauciet par miegu, varbūt pat tajā, kuru sauciet par alfa stāvokli, tajā apziņas vidusdaļā, kura ir bez struktūras, kas tad notiek? Vai jums kādreiz ir bijis sapnis, kurā nekam nav nekādas nozīmes? Ārpus laika, ārpus telpas, kurā Cilvēki jūsu sapnī nevarēja viens otru pazīt lineārā laika dēļ. Jūs drīkstējāt būt dažādās vietās un dažādos laikos, kam nav nekādas saistības ar īsto dzīvi, lai gan tam bija jēga tajā brīdī, vai ne? Tātad es jums pastāstīšu, kāpēc: jo, kad jūs ieejat šajā stāvoklī – tas ir kvantisks! „Alfa” sapņi – tas ir kvantu apziņas stāvoklis. Smadzenes ir stāvoklī, kad tās ir ārpus intelekta kontroles. Tādejādi – tās kļūst kvantiskas un nestrukturētas. Tāpēc arī tās atrodas ārpus linearitātes. Varētu sacīt, ka virs tām nav laika konstrukcijas. Viss notiek vienlaicīgi un ir labi tikmēr, kamēr jūs tur esat. Kad jūs esat sapnī, jūs apjukumā neraujat sevi aiz matiem , vai ne? Jūs vienkārši izbaudiet to. Kvantiskums (kvantu apziņas stāvoklis) ir dabisks.


Jūs pat drīkstat teikt, ka šī intelektuālā konstrukcija, kura „klīst” pa jūsu apziņu, sāk mainīties, varbūt pat ļaujot saprast vairāk no tā, ko es pašlaik mācu?


„Kryon, Es joprojām nesaprotu.”


Es to zinu, tāpēc arī es paskaidrošu vienkāršākiem vārdiem, lai jūs saprastu. Paskatāties uz to veidojumu, kuru sauciet par laiku. Cik gan tas ir lineāri, ka jūs varat iet tikai vienā virzienā! Jūs nevarat pagriezties pa kreisi, jūs nevarat pagriezties pa labi, vienīgi tieši uz priekšu – nākotnē. Pulkstenis iet tikai vienā virzienā.. uz priekšu. Ak, cik lineāri. Un tas ir tas veids, kā jūs domājat. Jūs ņemat tik lineārus aizspriedumus un attieciniet uz visu. Visas domas, visi spriedumi, visa loģika, viss garīgums sakņojas un ir pamatots ar jūsu aizspriedumiem. Jūs sakāt- „mēs esam lineāri, tātad arī Dievam jābūt lineāram.” Un tomēr – Dievs tāds nav. Un vēl pie tam, patiesi, - arī jūs neesat tādi! Daži no jums ļoti drīz izkāps no visa šī ārā un būs daudz saprotošāki par to, kas norisinās jūsu dzīvē, mani mīļie. Tomēr pašlaik daudz no tā visa ir kā liekulība.


Vilšanās Laikā – jūsu visspēcīgākie aizspriedumi. (The Frustration With Time - Your Most Powerful Bias)


Tad sāksim mācīšanos. Šeit būs tādi kā apkopojumi, par ko jau agrāk būsiet dzirdējuši, bet šodien tie apvienojas vienā grupā, lai palīdzētu jums izprast vairāk. Es sēžu vērīgas un gudras grupas priekšā, no kuras daudzi sevi dēvē par Gaismas meistariem. Jūs varat to nosaukt kādā vārdā vēlaties. Tā ir apzināšanās - lietu un parādību, kas atrodas ārpus linearitātes, apzināšanās. Tā ir pārliecība, ka jūs patiesi esat Dieva daļa. Šajā telpā – manā priekšā ir daudzi no viņiem – vairāk to, kas domā – jā nekā nē. Šajā saprotošajā gaisotnē pašlaik notiek komunikācija ar to otro priekškara pusi. Tātad es precīzi trāpīšu vienā no maldiem un vilšanām par to - kas notiek, kad jūs veicat šo ceļojumu uz linearitātes otro pusi.


Mīļais Cilvēk, cik daudzi no jums ir saņēmuši vēstījumus, kuri izmaina dzīvi? Varbūt jūs ieejat meditatīvā stāvoklī, vai arī miegā sapņojot? Bet tur tas ir – kāda ideja, varbūt pat instrukcija? Varbūt ir bijusi kāda vizualizācija? Tas var izpausties šādi: Šeit ir tas, kas ir jādara. Šeit ir grāmata, kuru tu uzrakstīsi. Šeit ir tava nākotne – kāda tā būs. Šeit ir dziedināšanas metode, kuru tu mācīsi. Šeit ir instrukcija, ka tu kādu satiksi. Tu kaut ko darīsi.


Jūs esat pārsteigti par to, vai tad nē? Varbūt jūs atgriežaties no šīs vizualizācijas un pastāstiet savam draugam, „Tas ir tik reāli! Tas ir tas, kas man ir jādara. Tas ir tas, ko es uzsākšu. Vai tas nav pārsteidzoši?”  Un ko tad jūs darāt? Jūs sākat to realizēt. Ak, cik lineāri jūs esat! Vai tā ir tā ziņa, kuru jūs saņēmāt? Kvantu stāvoklī, vai Dievs teica jums nākt atpakaļ un darīt to tagad? Atbilde ir – nē. Joprojām jūs domājat, ka jūsu pulkstenis iet vienā virzienā, jūs nākat atpakaļ lineārajās laika dzirnavās un jūs sākat īstenot to, kas  jums ir pasacīts. Tā ir liela kļūda, bet jūs nezināt to.


Ļaujiet parādīt, kas tad notiek pēc tam, ak, lineārie mani. Lielāko daļu laika – lai kad tas arī tika jums parādīts.. tas neizdevās. Neapmierinātība guva virsroku: „Man bija jāuzraksta šī grāmata un es mēģināju un tur tā bija... un nekas nenotika. Nebija kāda, kas to vēlētos publicēt, nevienam tā patiesi nepatika. Es laikam būšu kļūdījies. Man bija šīs ģeniālās idejas un es tās īstenoju, bet nekas nenotika,” tā jūs sakāt.


Jūs redzat, mani mīļie, es zinu, kas šeit ir atnākuši un lasa šo, un es esmu runājis ar dažiem no jums tieši tagad un jūs zināt, kas es esmu. Pat, ja nevienam neesat to stāstījis, tāda izskatās neveiksme. Cilvēka smadzenes negrib iznākt ārā un pateikt tieši tagad, ”Es nezinu, kāpēc man nav bijusi laba komunikācija ar Garu. Es saņēmu ziņu, es atgriezos atpakaļ, es mēģināju un nekas nenotika.” Ak, kādi jūs  esat lineāri. Tad ko jūs darījāt ar to? Šī ideja, šis skaistums, šī doma, darbības, kuras plānojāt, lietas, kas jums tika parādītas – bija jūsu... ko jūs darījāt ar to vienreiz un jums neizdevās? Jūs nolikāt to uz plaukta un aizvērāt skapja durvis! Tas ir beidzies!


Varbūt daži jūsu draugi ir sacījuši, „Tu zini, es atceros, ka dažus gadus atpakaļ tu kaut ko pamēģināji. Kāpēc Tev to nepamēģināt vēlreiz?” Ko jūs viņam atbildētu?


„Nē, es to pamēģināju, un man neizdevās.”


Ko? Ak, cik lineāri! Vai jūs saprotat, ko es ar to domāju? Dievs nav teicis jums to darīt tagad. Jūsu laika aizspriedumos jūs izlemjat – kad, kur, un tad pret visu racionālo kvantu domāšanu – vienreiz pamēģinājāt un tad jau atmetāt! Cik lineāri! Cik gan jums vienkārši aizspriedumi par laiku piemīt! Bet ko tad dara kvantu domātājs: viņš saņem ziņu, atgriežas atpakaļ no vizualizācijas, un nosvin šo ziņu. Tā ir biļete, kuru viņš tur savā rokā, un tā saka – tur tuvojas vilciens. Ja viņš biļeti aplūko tuvāk – tur nav nekādu laika norāžu. Tā nepasaka - kad, vai tad ne? Bet viņam joprojām ir biļete. Tas ir pilnīgi pietiekoši kvantu prātam!


Viņš nosvinēs biļetes parādīšanos un tad apsēdīsies un radīs sinhronitāšu gaidīšanas izturēšanos. Varētu sacīt tā – viņš „ieliks āķi” savā kvantu apziņā (quantumness) par to – kas viņš ir, un tad vēros sinhronitātes, kas parādās, lai tādējādi atpazītu, ka vilciens tuvojas. Vai jūs to saprotat? Lai svētīts ir Cilvēks tieši šobrīd, sēžot šeit, kurš apzinās to, ko es saku. Tās lietas, kuras slēpjas jūsu aizslēgtajā skapī, pašlaik ir gatavas un viegli pieejamas. Tieši tagad ir laiks. Tas ir apņemšanās brīdis. Tagad ir tas brīdis, kad tam ir bijis jānotiek. Tas nedarbojās, jo agrāk tam nebija iespējams darboties. Vēl tur nebija sinhronitātes, tur arī nebija enerģijas, nebija kvantu stāvoklis, bet tagad tas ir.


Tātad - ko tas jums nozīmē? Topiet kvantiski ar mani kopā uz brīdi. Ko tas nozīmē – kā jūs domājat? Kādu lēmumu jūs vēlētos pārskatīt no jauna? Tas ir ielūgums. Tas ir par laiku, vai ne? Jūs domājat lineārā veidā un, tādējādi, jūs esat noskaņoti arī lineārā veidā, un tas traucē garīgā satura plūsmai jūsu komunikācijā ar dievu. Jo tas ir normāli, jūs pat to neapzināties. Un vai zināt – ko tas rada? Vilšanos, un dažreiz pat dusmas. Dažkārt jūs pat pagriežat muguru Garam sakot, „Tas nedarbojās. Es domāju, ka man ir jāiet.” Vai arī, „Tas nenostrādāja. Es neesmu tik daudz mīlēts, cik es biju domājis.”

Šie ir Cilvēka lineārie aizspriedumi, un tie neattēlo patiesību.


(turpmāk vēl)

Publicēts no http://www.kryon.com/k_channel09_sedona.html

No angļu valodas tulkoja Evita Kristapsone (www.taidzi.lv)

Pievienots: 2009/10/01