Kļūstot Kvantiski

Kryon vēstījis caur Lī Kerolu


(1.turpinājums)


Magnētisms (Magnetics)


Ko jūs šodien iemācījāties par magnētismu (atkal, no Grega Bradena lekcijas)? Vai saredzat līdzību ar Kryon mācīto? Es sniedzu jums informāciju par šo procesu zinātniski, caur indukciju, par to kā saules sistēma paņem pati savu gravitācijas nospiedumu un burtiski izsūta to Saules heliosfēras plūsmā... norisinās kvantiska komunikācija caur Saules vēju. Sastopoties un mijiedarbojoties ar jūsu magnētisko režģi, Saules vējš daļēji pārklāj  jūsu Zemes magnētisko režģi, kurš, savukārt, pārklāj to lauku, kuru ir radījusi jūsu DNS. Tādējādi – tieši tās pašas ziņas, kuras saņem Saules sistēma, saņemat arī jūs.


Atbilstoši, tā ir „magnētiskā kušete,” kurā jūs sēžat. Jūsu DNS ir magnētiska un tas ir zinātnisks fakts, kas tagad beidzot ir pieļauts. Tagad jums ir mazais, kas ietekmē lielo un lielais, kas ietekmē mazo. Jūs to dzirdējāt arī šodien, vai ne? Kad pietiekams cilvēku daudzums domā atšķirīgi, kad pietiekamam cilvēku daudzumam ir līdzjūtīga reakcija, kad visi kopā virza savas emocijas tik spēcīgi, ka zinātniskie instrumenti to var izmērīt. Tādā veidā tiek iespaidotas pašas planētas vibrācijas! Vai tagad sāk savstarpēji sasaistīties tas, ko jūs domājat un tas, ko jūs darāt – ka tas tiešām kaut ko spēj izmainīt? Un, ja jūs tam neticat, ko stāsta šis savādais puisis (par Lī Kerolu), varbūt jūs noticēsit- ja jums to pastāstīs zinātnieks? Varbūt tikai varbūt, vai tik viņi abi nestāsta taisnību? Un kā tas izklausās?


Kļūstot Kvantiski jeb Tverot Kvantu apziņas stāvokli (Becoming Quantum)


Dzīvot kvantu apziņas stāvoklī ir šodienas aktuālākais jautājums. Tas ir smags un grūts, jo pieprasa jums domāt citādi. Mīļais Cilvēk, pašlaik norisinās evolucionāras pārmaiņas. Tā ir evolūcija caur magnētismu, kas uzrunā DNS, un tas dod iespēju domām rādīt apziņas pārslēgšanos (shift) starpdimensionāli. Tā ir visgrūtākā lieta, ko mēs jelkad esam mācījuši.


Trīs gadus atpakaļ, es teicu manam partnerim, ka viņš mācīs to, ko mācīt nav iespējams, un šodien sēž krēslā un to dara. Šeit ir tie, kuri to sapratīs un arī tie, kuri – nesapratīs. Ja jūs esat studējuši par kvantu apziņas stāvokli, tad spēsiet apzināties dažus atribūtus, bet šodien mēs runāsim tikai par vienu no tiem. Tikai vienu, bet tam būs tendence de-linearizēt dažus jūsu dzīves atribūtus. Es gatavojos parādīt jums, ko dzīve kvantu apziņas stāvoklī var mainīt jums.


Cilvēki ir emocionāli un tas ir labi, jo emocijas ir kvantiskas (quantum). Tās ir nekontrolējamas, jūs zināt, un abos virzienos: nekontrolējamas dusmas, nekontrolējama mīlestība... tās neatbilst shēmai, vai ne? Intelekts būvē kasti apkārt emocijām, un jūs to nosaucat par līdzsvaru. Tādējādi jūs jau sākat redzēt, ka Cilvēka prātam ir kvantu atribūts. Apziņa pēc savas būtības ir kvantiska. Cilvēka smadzenes tika izveidotas, lai domātu kvantiski. Tā ir tikai loģika un intelektuālais līdzsvars, ka bioloģiskā sinapse kļūst lineāra. „Kryon, mēs nesaprotam, par ko tu pašlaik runā.”


Palūkosimies uz autisku Cilvēku, kam piemīt tāds atribūts, kur kaut kas acīmredzami iztrūkst. Varbūt esat bijuši šādu autisku apziņu apkārtnē? Tad jūs zināt, kas ir Tas – kas viņiem pietrūkst. Tā ir linearitātes konstrukcija. Autiskais prāts ir tas , kurš cenšas saprast linearitāti un vienmēr mēģina notvert kārtību un simetriju. Viņš bezcerīgi mēģina būvēt konstrukciju apkārt savai apziņai, lai izprastu pasaules jēgu. Patiesība ir tāda, ka viņš ir daudz vairāk kvantisks nekā jūs! Vai jūs kādreiz esat par to aizdomājušies? Tādēļ tur ir struktūra. Kvantu apziņas stāvoklis ir jau jūsu tvērienā. Viss, kas jums vien ir jāizdara, ir izprast (izkalkulēt) kā atvērt un aizvērt daudzās sinapses, lai radītu tāda veida Cilvēku, kas ir evolucionējušo būtņu sākums. Vai izvēles punkts tiks sasniegts un „bizness kā vienmēr” būs rezultāts? Vai Cilvēks pēkšņi taps apgaismots, izvēlēsies kaut ko, un tad atkāpsies atpakaļ uz neapgaismoto stāvokli? Atbilde ir – nē un jūs to zināt. Nē, tā vietā – jūs izmaināties un paliekat izmainīti. Tādā veidā tiek radīts jauns sākums, vai tad ne? Tā ir šī savvaļas kārts (wild card), kas parādās pašreizējā cikla laikā, kas nekad agrāk nav parādījusies. Tieši šī iemesla dēļ Kryon 1989 gadā ieradās, tāpēc es esmu šeit. Šī pāreja ir jūsu priekšā. Jūs sēžat tieši tās vidū.


(turpmāk vēl)


Publicēts no http://www.kryon.com/k_channel09_sedona.html


No angļu valodas tulkoja Evita Kristapsone (www.taidzi.lv)


Pievienots: 2009/09/30