Ir varbūtība, ka atnāks Zelta Laikmets uz Zemes.

Skolotājs Ilarions 2009. gada 5. jūlijsEs Esmu Ilarions.

      Mūsu šīsdienas sarunas tēma būs tāds jēdziens, kā Dievišķo lēmumu pieņemšana jūsu dzīvēs. Jums droši vien mūsu vēstījumos ir nācies lasīt par to, ka visai jūsu rīcībai un domām jābūt saskaņā ar Dieva Gribu. Taču daudziem no jums rodas jautājums, kā visā tajā haosā, kas jums ir visapkārt, atšķirt, kas atbilst Dieva Gribai, kas nē, kas ir Dievišķais lēmums, bet kas nē.

      Kā  vienmēr galvenais ieteikums, kas ir pamatā, būs – ieklausīties jūsu sirds balsī. Tāpēc, ka tieši tur ir atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Bet ko darīt tiem, kas nedzird atbildes?

      Par nožēlu daudzo jo daudzo iemiesojumu laikā ļoti daudzu cilvēku sirdis ir pārklājušās ar necaurlaidīgām bruņām, un ļoti grūti cauri šīm bruņām sadzirdēt Dieva atbildi.

      Jūs esat saskārušies ar ļoti daudzām traģiskām situācijām jūsu dzīvēs. Un šīs traģiskās situācijas jūsu sirdīs atstāja rētas, kuras sūrst un smeldz pat zem tās bruņu kārtas, kurās jūs esat ieskāvuši jūsu sirdi, lai tā nejustu sāpes.

      Ko iesākt? Jūsu sirdis ir jāsaved kārtībā, lai tās spēj atkal darboties. Jums slāni pēc slāņa jānoņem no tām visas tās negatīvās ietekmes, kuras ir bijušas iepriekšējās dzīvēs un ir tagad. Jūsu sirds ir ļoti jūtīga. Un pirms iemācīties atvērt jūsu sirdis, ir nepieciešams parūpēties, lai jūsu dzīves ārējie apstākļi neradītu jaunas brūces jūsu sirdīm.

      Diemžēl jūsu pasaulē ir daudz kā tāda, kas liek jūsu sirdīm sarauties no neciešamām sāpēm. Vienmēr tā nebija.

      Cilvēces vēsturē ir bijuši laimīgi laikmeti, kad cilvēki priecājās viens par otru, priecājās par sauli, priecājās par visu dzīvo. Prieks bija galvenā īpašība. Tas bija sen. Tas bija senos laikos, kad uz Zemes dzīvoja Zelta Laikmeta civilizācija.

      Labākie cilvēces pārstāvji un viņu Skolotāji bija iemiesojumā. Daba un visa apkārtne bija Dievības harmoniska izpausme. Visi, kas eksistēja šajā brīnišķīgajā laikā, bija laimīgi. Laimes un prieka stāvoklis bija visa dzīvā dominējošais stāvoklis. Tik pat pilnīgas un piepildītas ar Mīlestību bija cilvēku savstarpējās attiecības. Viss bija saprātīgi iekārtots.

      Un šajā laikmetā cilvēku sirdīm nebija vajadzības, lai tās tiktu noklātas ar necaurlaidīgām bruņām. Cilvēku sirdis bija atvērtas katram tāpēc, ka nebija nekādu negatīvu izpausmju. Un cilvēku sirdis vienmēr zināja, kā jārīkojas saskaņā ar Dievišķo likumu.

      Tas bija ļoti sen.

      Cilvēce pakāpeniski noslīdēja līdz tam stāvoklim, kādā tā atrodas patlaban. Viss, kas ir ap jums jūsu dzīvē, atbilst jūsu sirds stāvoklim. Un nesapratnes, naida, nepatikas un vienaldzības bruņu slānis nogūlies pār cilvēci.

      Jūs pilnā apjomā esat izbaudījuši nepaklausības augļus. Jo tieši patvaļa un vēlme iegūt kaut ko priekš sevis, atņemot to citiem, noveda cilvēci pie tā apziņas stāvokļa, kādā  tā atrodas patlaban. 

      Tāpēc atpakaļceļš no šī stāvokļa būs tieši pretēju paraugu demonstrācija visās dzīves sfērās.

      Naidu ir nepieciešams aizstāt ar Mīlestību.

      Bailes vajag izstumt ar Mīlestību.

      Vienaldzību, ļaunumu un nepatiku vajag aizstāt ar draudzīgumu.

      Priekam ir jānomaina īgnumu.

      Visas nedievišķīgās īpašības var tikt aizstātas ar Dievišķām īpašībām līdzīgi kā pēc burvju nūjiņas mājiena tikai tādā gadījumā, ja cilvēces lielākā daļa mainīs uzvedības modeli, kas ir balstīts uz egoismu, godkāri un vēlmi gūt baudas no dzīves, pret uzvedības modeli, kas balstās uz savstarpēju palīdzību, sadarbību un vēlēšanos visu atdot dzīvībai.

      Jums būs taisnība, ja teiksiet, ka es runāju par pozīcijām, kas balstītas uz egoismu un uz altruismu.

      Tad, kad cilvēka apziņa novēršas no Dievišķām vibrācijām, tajā gadījumā cilvēks pats  atdala sevi no Dieva, viņš vairs nejūtas drošībā un viņš vairs neizjūt Mīlestību. Tad, kad cilvēks atgriežas Dievišķās vibrācijās, notiek tieši pretējais. Cilvēks izjūt vienotību ar visu Radīto, izjūt Mīlestību un prieku. Viņš ir apmierināts, mierīgs un līdzsvarots.

      Dievišķās pasaules robeža iet cauri jūsu sirdīm. Tieši tur zem bruņu kārtas ir Dievs. Un tad, kad katrs cilvēks spēs atvērt savu sirdi, visa cilvēce atgriezīsies tajos laikos, kad cilvēki uz Zemes dzīvoja pastāvīgā laimes un Mīlestības stāvoklī.

      Ir varbūtība, ka Zelta Laikmets atgriezīsies. Ir varbūtība, ka Zelta Laikmets atnāks uz Zemes. Un mēs gaidām un minam, kur uz Zemes izveidosies apstākļi, lai atnāktu Zelta Laikmets.

      Es jums nestāstīšu par mūsu plāniem. Bet jums ir jāzina to, ka ne vienmēr debesis ir apmākušās un līst lietus. Pienāks laiks, kad Dievišķās apziņas saule apspīdēs Zemi. Varu tikai pateikt, ka Zelta Laikmeta atnākšanai nepieciešamie apstākļi jau tagad sāk veidoties, un tās dvēseles, kuras sevī nes Zelta laikmeta apziņu, gatavojas nākt iemiesojumā un jau iemiesojas. Un būtu labi, ja jūs priekš šīm dvēselēm radītu uz Zemes apstākļus, kuros viņas pilnā apjomā varētu izpaust savas spējas un talantus.

      Es beidzu savu šīsdienas vēstījumu cerībā, ka jūs spēsiet rast sevī spēkus un pārvarēt savus negatīvos stāvokļus planētas Zeme nākotnes vārdā.

      ES ESMU Ilarions.


http://sirius-ru.net/2009/2009-07-06.htm © Tatjana Mikušina, 2009

Tulkoja Jolanta D.


Pievienots: 2009/07/13