Jūs dzīvojat apbrīnojami svētīgā laikā. Jums ir vēl nebijusi iekšējās izaugsmes iespēja


Varenais Kosmoss
2005. gada 3. maijā

ES ESMU Varenais Kosmoss, atnācis pie jums šajā dienā. 
Es atnācu, lai nedaudz paplašinātu jūsu pasaules uztveres robežas. ES ESMU Kosmiska Būtne. ES ESMU mītu šajā visumā. Un viss visums ir manas mājas. 
Tas patiešām ir brīnums, ka es tā vienkārši varu atnākt pie jums jūsu zemes mājās un dot jums savu Mācību. Debesu žēlastība patiešām ir bezgalīga. 

Jūs saistāt savu apziņu ar jūsu pasauli, un jūs domājat jūsu pasaules robežās. Tāpēc, ja es runāšu par lietām, par kurām jums nav ne mazākā priekšstata, tad šī informācija aizies jūsu apziņai garām un neatstās tajā pēdas. 
Viss Kosmoss ir caurstrāvots ar enerģiju, un viss Kosmoss ir caurausts ar informāciju. Šī informācija vārda tiešā nozīmē iet jums cauri nepārtrauktā plūsmā. Kosmosā nav nekādu noslēpumu. Tikai jūsu vibrācijas, jūsu vibrāciju līmenis atdala jūs no visiem Kosmosa noslēpumiem. 

Katrs no jums, paaugstinot savas vibrācijas, saņem pieeju arvien jauniem un jauniem zināšanu līmeņiem. Jūs savā apziņā bezgalīgi kāpjat augšup pie mūžīgās Patiesības. Šis jūsu ceļš pie Dievišķās Patiesības prasa no jums visu jūsu spēku sasprindzinājumu. Tikai izjūtot pastāvīga sprieguma un pastāvīgas sevis pārvarēšanas stāvokļus, jūs augat un jūs kāpjat arvien augstāk un augstāk Dievišķās apziņas virsotnē. 
Jūs pārejat no vienas pasaules citā pasaulē, jūs ceļojat pa šo visumu, pēc tam jūs iegūstat iespēju ceļot citos visumos. 

Droši vien daudziem no jums tas būs negaidīti, ja es teikšu, ka viss ir jūsu iekšienē. Pasaules savienojas jūsos. Visi jūsu sasniegumi uzkrājas jūsos. Jūs esat absolūti unikāli. Jūs tik tiešām esat radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Patiesību sakot, jūs arī esat Dievi. 

Sākotnēji jūs bijāt dzimuši Dievi, un jūs vēlējāties radīt šo iluzoro pasauli, kurā jūs uzturaties. Lūk, beidzot jūs papilnam esat izspēlējušies jūsu ilūzijā. Un ir pienācis laiks atgriezties pie savas realitātes, jūsu dzimtajā pasaulē. 
Jūs zināt, ka jūsu uzbūve ir līdzīga matrjoškai*. Jums ir fiziskais ķermenis, bet jums ir arī citi, smalkāki ķermeņi, kas veido jūsu auru. Jums ir astrālais ķermenis, mentālais ķermenis, ēteriskais ķermenis. Jūs zināt, ka šos smalkos ķermeņus saista čakru sistēma. Jūs zināt septiņas galvenās čakras, kas izvietotas gar mugurkaulu. 
Jūsu attīstības līmeni patiesībā nosaka jūsu čakru tīrība. Jo lielāks ir jūsu atvērto čakru skaits, jo lielākam kosmiskās informācijas apjomam jūs varat piekļūt. 

Es šodien gribu parunāt par apslēpto staru čakrām. Šīs čakras ir izvietotas starp jūsu septiņām galvenajām čakrām. Un šīs čakras ir saistītas ar jūsu augstākajiem ķermeņiem, ar jūsu Es Kristus, ar jūsu kauzālo ķermeni un jūsu ES ESMU Klātbūtni.

Uz planētas ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir atvērtas septiņu galveno staru čakras. Nāk jaunas rases, kurām jau no dzimšanas ir atvērtas gan septiņu galveno staru čakras, gan pat apslēpto staru čakras. Šiem cilvēkiem ir raksturīga piekļuve informācijai, kas cilvēces pamatmasai ir apslēpta. Jūs atceraties, ka es teicu, – informācijai  ir brīva pieeja. Visai informācijai. Bet iegūt pieeju šai informācijai jūs varat, tikai paaugstinot savu vibrāciju līmeni. 
Patiesībā jūs esat visjutīgākais elements. Jums nav vajadzīgi nekādi vispilnīgākie datori un datu bāzes, nekādas sakaru ierīces. Viss, kas jums vajadzīgs, ir: vienkārši paaugstināt savu vibrāciju līmeni. Un jūs iegūstat pieeju visuma datu bankai. Jūs vienkārši zināt. Jūs dažkārt pat nevarat saprast, no kurienes jūs to zināt. 
Bet viss noslēpums ir jūsu apslēpto staru čakrās. Tieši caur šīm čakrām jūs iegūstat pieeju kosmiskajai datu bankai, un jūs iegūstat pieeju tām zināšanām, kas glabājas jūsu kauzālajā ķermenī. Līdz tam laikam, kamēr vispārējā situācija jūsu pasaulē nemainīsies, jūs nevarēsiet pilnībā realizēt savas spējas pat tad, ja jums ir atvērtas apslēpto staru čakras. Pārāk daudz traucējumu rada jūsu tehnokrātiskā civilizācija. Tie ir traucējumi radioviļņu un dažādu izstarojumu veidā, bet vislielākos traucējumus rada cilvēku domas, jo domas frekvence ir vistuvākā tām frekvencēm, kurās strādā jūsu čakras. 

Caur jūsu čakrām Dievišķā pasaule ieaug jūsu fiziskajā pasaulē. Jūsos savienojas pasaules. Lūk, kāpēc pats galvenais ir jūsu apziņas attīstības līmenis, kas tieši saistīts ar jūsu čakru tīrību un jūsu čakru atvērtību. Caur jūsu apslēpto staru čakrām notiek mūžīgā cilvēka dzimšana. 

Tagad jūsos ir daudz ķermeniskā, smagā, cilvēciskā, egoistiskā. Jūs pamazām atsakāties no šiem jūsu spēles atribūtiem fiziskajā pasaulē. Ar laiku jums vairs nebūs vajadzīgs jūsu fiziskais ķermenis. Pēc tam jūs šķirsieties no jūsu astrālā, mentālā un pat ēteriskā ķermeņa. Un līdzīgi tam, kā no kūniņas dzimst tauriņš, jūs uzspurgsiet un aizlidosiet Kosmosā. Jūs iegūsiet jaunu eksistenci jaunos ķermeņos.

Jo jūsu tagadējie ķermeņi jums vajadzīgi tikai, lai dzīvotu fiziskajā pasaulē. Kad pienāks kosmiskais moments, jūs šķirsieties no šiem saviem ķermeņiem un dzīvosiet citos ķermeņos, jūsu reālajos ķermeņos. 
Jums vairs neeksistēs telpas un laika ierobežojumi. Tāpēc, ka gan telpa, gan laiks ir tikai dekorācijas, uz kuru fona notiek jūsu nemirstīgās daļas attīstība. 

Pienāks moments, kad jūs atcerēsieties savas uzturēšanās minūtes fiziskajos ķermeņos, jo no jūsu kosmiskās apziņas augstuma visas jūsu zemes dzīves šķitīs kā tikai dažas minūtes, kas pavadītas blīvajā pasaulē. Jūs atcerēsieties savu zemes pieredzi, un jums nebūs saprotams, kāpēc jūs neredzējāt savu pagātni un nākotni, kāpēc jūs bijāt tik akli un aprobežoti. 
Tomēr, tieši pārvarot sevi, notiek mūžīgā attīstība un pilnveidošanās. 
Visums pārstās eksistēt, ja tas zaudēs spēju pašattīstīties un pilnveidoties.

Attiecībā pret visumu darbojas tieši tāds pats princips, kāds darbojas attiecībā pret to cilvēku dzīvēm, kuri negrib attīstīties, kuri kā prusaki ielīduši savas šaurās apziņas spraugā un negrib iznākt Gaismā. 

Viss, kas negrib pakļauties šī visuma galvenajam likumam, pašattīstības un pilnveidošanās likumam, nevar eksistēt ilgāk par noteiktu robežu.
Iemīliet visu savu spēku un iespēju sasprindzinājumu. Iemīliet tiekšanos un bangojošo šķēršļu straumi, ko jūs pārvarat.
Svētiet šos šķēršļus, svētiet savus ienaidniekus, svētiet visus apstākļus un grūtības jūsu dzīvē, jo tie palīdz jums augt un pārvarēt sevi.
Attīstīti indivīdi cenšas piedzimt pēc iespējas grūtākos dzīves apstākļos. Viņi pazīst sevis pārvarēšanas garšu un priecājas par šķēršļiem. 
Jūs dzīvojat apbrīnojami svētīgā laikā. Jums ir vēl nebijusi iekšējās izaugsmes iespēja. 

Vienā ziņā es pat apskaužu jūs. Es atklāšu jums noslēpumu, ka katra būtne, kas ir sasniegusi Dievišķās apziņas stāvokli**, cenšas iegūt kaut vismazāko iespēju, lai nokļūtu jūsu vidū šajā grūtajā laikā, lai vēl reizi pārbaudītu sevi un lai būtu iespēja palīdzēt tām dzīvesplūsmām, kuras ir zaudējušas savu gribu dzīvot un attīstīties.

Jūsu attīstības process ir iegājis tajā fāzē, kad jūsu apziņa ar grūtībām piemērosies mainīgajiem ārējās dzīves apstākļiem. Šīs straujās pārmaiņas piespiedīs jūs koncentrēties uz pašu galveno no evolūcijas viedokļa un atmest visas jūsu vecās rotaļlietas un nevajadzīgās izklaides.

Dievs visu ir paredzējis. Miljoni Gaismas Būtņu rūpīgi apsargā jūs un uzrauga, lai jūs maksimāli droši veiktu pāreju savā apziņā uz jaunu, kvalitatīvi jaunu jūsu attīstības līmeni. 
Es piedāvāju jums savu palīdzību, un katram no jums, kas vērsīsies pie manis, es norādīšu uz pašu galveno trūkumu, uz to īpašību, kas pašreiz kavē jūsu attīstību un virzību. Kad jūs pazīsiet savu galveno ienaidnieku sevī, jūs varēsiet lūgt jebkuru Skolotāju, kas strādā ar šīm īpašībām, palīdzēt jums pārvarēt šo īpašību sevī. Bet es jūsu vietā pacenstos pats tikt galā ar savām nepilnībām. 

Tātad jūs sakāt::
„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, Varenais Kosmos, palīdzi man ieraudzīt manu galveno nepilnību, kas aiztur manu virzīšanos Ceļā pie Dieva”. 
Atkārtojiet šo aicinājumu trīs reizes 9 dienas ilgi, un es apsolu jums, ka jūsu dzīvē būs notikums, kas ļaus jums pievērst uzmanību savai nepilnībai. 

Es esmu pārliecināts, ka jūs katrā ziņā to pārvarēsiet. Jums vienkārši nav citas izejas. 
Es vēlu jums panākumus jūsu Ceļā! Man bija patīkami sarunāties ar Zemes cilvēkiem.

ES ESMU Varenais Kosmoss.

Tatjana Mikušina, 2005

_________________________________________________________________
* Krievijā populāra, tradicionāla rotaļlieta – apaļa, koši izkrāsota koka lellīte ar tukšu vidu, kurā ievietota tāda pati mazāka lellīte, kurā savukārt – vēl mazāka, un vēl mazāka, un vēl... (tulk. piezīme)
** вознесенное состояние сознания

Tulkoja D. Daija, L. Ērgle, O. Gaile 2007.g.
Red. L. Ērgle 2015.g.

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html

Pievienots: 2015/05/06