Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labāZaratustra
2012. gada 27. decembrī

ES ESMU Zaratustra!
Es atnācu no jauna!
Šodien mēs aplūkosim vēl vienu Dievišķās Patiesības šķautni.
Tai laikā, kad es biju iemiesojumā, es biju tās reliģijas pravietis, kas tagad ir mazāk pazīstama uz Zemes. Tomēr toreiz tā bija  
visprogresīvākā tā laika reliģija. Ja to salīdzinātu ar tagad pastāvošajām reliģiskajām sistēmām, tad kaut kādā mērā es stipri apsteidzu gan savu laiku, gan arī visas tagadējās reliģiskā pasaules uzskata sistēmas. Tieši es iedibināju izpratni par to, kas ir cilvēka dabas pamatā: tā ir uguns, liesma. Es nostiprināju uguns kultu un ugunīgās, saules Dievības kultu, kurai cilvēce var pateikties par saprāta dāvanu. Es nostiprināju Ahura Mazdas kultu. Ar daudziem vārdiem šī diženā individualitāte ir pazīstama cilvēces vēsturē. Pašlaik jūs šo individualitāti pazīstat kā Sanatu Kumaru. 
Jā, es biju Sanata Kumaras pravietis. Un līdz šim laikam es noliecos Viņa diženuma priekšā, šā Augstā Gara diženuma priekšā.
Pateicoties šim Garam visa Zemes cilvēce varēja turpināt savu evolūciju. Ir pārāk netaisnīgi aizmirst šīs augstās individualitātes Gara varoņdarbu. Pārāk necienīgi nodot aizmirstībai to Būtni, kurai pateicoties cilvēce līdz šim laikam turpina savu evolūciju.
Man jums jāizstāsta šis notikums. Kuru jūs, iespējams, daudzas reizes esat dzirdējuši, bet iespējams, ka daži no jums šo stāstu dzirdēs pirmo reizi. 
Neatminamos laikos situācija uz planētas sāka pasliktināties. Neviens cilvēks vairs nespēja saglabāt un uzturēt savu Dievišķo dabu. Pat zemākās čakras vairs neuzturēja Gara vibrācijas. 
Visa cilvēce bija cieši bloķējusi pieeju Dievišķajai enerģijai. 
Tas bija pirms daudziem miljoniem gadu. Toreiz situācija uz planētas ļoti atgādināja situāciju, kāda ir izveidojusies jūsu laikā. 
Uz visas planētas nebija neviena, kas varētu uzturēt Dzīvības Liesmu, Dievišķo uguni savās čakrās. Nebija nevienas būtnes uz planētas, kas pārvadītu Dievišķo enerģiju pasaulē. 
Saskaņā ar Likumu pasaule, kas sevi atdalījusi no Dieva, bija iznīcināma kā neizdevusies civilizācija. 
Dievs jau bija iecerējis jaunu līlu* planētai Zeme. 
Tomēr atradās ļoti augsta individualitāte, kas galvoja par planētu un tās evolūcijām.
Pašā pēdējā momentā tika pieņemts lēmums: Zemes evolūcijām turpināt savu eksistenci, bet tikai tik ilgi, kamēr uz Zemes iemiesojumā būs kaut viens cilvēks, kas spēs saglabāt Dievišķās apziņas līmeni. 
Pirmais, kurš uzņēmās iemiesošanās krustu uz tumšās planētas, bija Sanats Kumara. Viņš ziedoja visus savus sasniegumus, lai atnāktu iemiesojumā un dotu planētas Zeme evolūcijām Dievišķos vadības principus un Dievišķā Likuma izpratni. 
Pateicoties šim Gara varoņdarbam miljoni dzīvesplūsmu varēja turpināt evolūciju uz planētas Zeme.
Man jums jāsaka, ka jūs visi kaut kad esat iemiesojušies uz planētas tajā viņas tumšajā laikā. Jūs visi esat pateicību parādā Sanatam Kumaram par to, ka tagad turpināt savu evolūciju.
Cik daudzi no jums to atceras? Cik daudzi no jums ir pateicīgi Kungam Sanatam Kumaram savās sirdīs? 
Kopš tā laika ir pagājuši miljoniem gadu. Sanats Kumara atkal un atkal ir nācis uz planētu, lai uzturētu nepieciešamo apziņas līmeni. Es lepojos ar to, ka man tika gods būt par Viņa pravieti. 
Sanats Kumara, Ahura Mazda deva Likuma izpratni caur mani kā viņa pravieti.
Kopš tiem laikiem ir pagājis ilgs laiks. Bet katrā pasaules reliģiju dibinātājā, kuras no tā laika radās šur un tur uz zemeslodes, vienmēr bija šīs diženās individualitātes – Sanata Kumaras klātbūtne. Bija arī citas diženas dvēseles, kuru klātbūtne bija tai vai citā pravietī vai reliģijas dibinātājā, bet kaut vai īslaicīgi, kaut vai uz neilgu laiku Sanata Kumaras klātbūtne bija katrā īstā pravietī. Tas iekšējais virziens, ko saņēma iemiesotais Debesu sūtnis, deva iespēju cilvēces labā ieviest Dievišķos vadības principus un šā Visuma Likumu katrā laikmetā te un tur uz zemeslodes. 
Par to, ka cilvēces evolūcija turpinās, cilvēce ir pateicību parādā Diženajam Garam – Sanatam Kumaram. 
Es izmantoju šo iespēju, lai atnāktu pie jums un dotu šo Mācību. Tāpēc, ka es zinu, ka šī Sūtne pieliks visas pūles un izdarīs pat neiespējamo, lai šis mans Vēstījums paliktu pierakstīts jums un jūsu pēctečiem. 
Senās Mācības zināšanām, tās galvenajām tēzēm vienmēr ir jābūt uz zemeslodes: kā svētajiem tekstiem vai tieši jābūt mūsu sūtņu un praviešu aurās. 
Pasaulei tā ir liela žēlastība, ka Sanats Kumara joprojām kalpo planētas Zeme evolūciju labā. 
Tagad, kad jūs zināt, kam jūs esat pateicību parādā par savu evolūciju, jūs nevarēsiet vairs bezatbildīgi rīkoties ar savu Dievišķo enerģiju. Miljoniem gadu Sanats Kumara ir piesists matērijas krustā, lai jūsu dvēseles varētu stiprināties un uzņemties atbildību par planētu un par savu pašu evolūciju. 
Jūs vairs nevarat izlikties, ka neko nezināt. Jums ir jāparāda viss savs apzinīgums un jāizjūt godbijība tā lielā upura priekšā, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā. 
Es atnācu šodien, lai atklātu jums jūsu seno vēsturi un jūs varētu apzinīgāk un ar pateicību izturēties pret to lielo Debesu žēlastību, kas tiek parādīta Zemes cilvēcei miljoniem gadu ilgi. 
Katru jūsu Mīlestības un pateicības sūtījumu Sanatam Kumaram un visiem pagātnes un tagadnes praviešiem un sūtņiem, kas ir mācījuši cilvēcei Lielo Dievišķo Patiesību, Karmas Valde uzskatīs par rādītāju tam, ka cilvēce demonstrē apziņas līmeni, kas ir pietiekams, lai sniegtu jaunas žēlastības un dispensācijas. 
Es atnācu, un es atstāju jūs.
Pacentieties neaizmirst šo manu Vēstījumu jūsu pasaulē valdošās kņadas un haosa vidū. 
Reizē ar šī mana Vēstījuma nodošanu uz jums gulstas liela atbildība. 
Sargājiet sevi un Dievišķās liesmas jūsos!
ES ESMU Zaratustra!

Tatjana Mikušina, 2012

-------------------------------------------------------------------------------------
* Līla (sanskr. लीला, līlā IAST) — sanskrita termins, kas burtiskā tulkojumā nozīmē "spēle", "laika pavadīšana": http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B0   (tulk. piez.)

Tulkoja Lauma Ērgle  

http://www.sirius-riga.lv/


Pievienots: 2015/04/24