Sirds čakra


Skolotājs Jēzus caur Natāliju Glassoni

                                                
Mani mīļie, svētie un dievišķie brāļi un māsas, es atkal nāku pie jums, mana sirds ir mīlestības pilna, es vēlos dalīties šajā mīlestībā, kā arī pastāstīt par apgaismību, kas iedvesmos jūs garīgajai atmodai. Es godāju jūs ar katru savas būtības aspektu, ar manas būtības mīlestības enerģiju. Patiesību sakot, tas ir visdziļākais Radītāja godināšanas veids un veids kā savienoties ar jūsu enerģijām. Fakts, ka esat pamodušies un zināt par mani, tas ir brīnišķīgi, tā ir patiesa svētība. Pat cilvēkiem uz Zemes ne vienmēr ir iespēja paust savu patiesību, tādēļ šodien man ir liels gods savienoties ar jums kaut arī mēs eksistējam divās dažādās gaismas vibrācijās. Tas, protams, nenozīmē to, ka esam šķirti, mēs vienmēr esam viena enerģija, viena gaismas būtne, viens Radītāja aspekts, kas savienots daudz, daudz ciešāk nekā šobrīd spējat iedomāties.


Iepriekšējā sarunā mēs runājām par īpašo dāvanu, kāda jums visiem ir piešķirta, tā ir Radītāja mūžīgā beznosacījumu mīlestība. Radītāja dievišķo mīlestību jums nekad un neviens nespēj atņemt, tā ir jūsu. Pat tiem cilvēkiem, kuri šobrīd uz Zemes vēl ir garīgi aizmiguši, pat tiem pieder šī īpašā dāvana. Lai pieņemtu šo dāvanu, vispirms ir jāmīl sevi, bez nosacījumiem un jāpakļaujas vai jāatdodas Radītāja gribai. Atdodiet un uzticiet visu negatīvo Radītājam, koncentrējieties tikai uz Radītāja beznosacījuma mīlestības saņemšanu. Ja spējat meditācijas laikā un ikdienas gaitās sajust un pieredzēt Radītāja beznosacījuma mīlestību, tad saprotat, ka vairāk nekas cits jums nav vajadzīgs. Pieņemot šo Radītāja dāvanu, jūs ļaujat Radītājam rūpēties par jums kā par dārgumu, jūs ļaujat sevi vest un vadīt un tā jūs ne tikai samazināt savas ciešanas, bet saņemat daudz lielāku savas realitātes brīvību un iespējas radīt. Atcerieties to vienmēr, ja jums pieder Radītāja beznosacījumu mīlestība, tad bailēm vairs nav vietas. 


Jūsu Dievišķā dzirksts pavisam dabīgā veidā tiek lolota un lutināta tad, kad savā fiziskajā ķermenī pieņemat un uzņemat Radītāja beznosacījumu mīlestību. Jūsu dievišķā dzirksts jau satur beznosacījuma mīlestību, tā ir jūsu esība un patiesība. Un vēlas, lai jūs tās beznosacījuma mīlestībā piepildītu arī savu fizisko ķermeni, personību, emocijas un prātu. Es saku „tās beznosacījumu mīlestībā” tāpēc, ka daudziem šķiet, ka pastāv divas lietas: jūsu dievišķā dzirksts un jūsu būtības aspekts, bet tā ir ilūzija. Katrs jūsu būtības aspekts ir integrēts kā viens, kas gan varētu aizkavēt plūsmu vai likt šķēršļus starp jums un jūsu dievišķo dzirksti, monādi vai Radītāju? Nekas, vienīgā patiesība ir mīlestība, tā ir mūžīgi plūstoša, tā veido un spēcina saites un savienošanos. Ja, piemēram, sarunas laikā cilvēks izstaro mīlestību, prieku un svētlaimi, vai esat pamanījuši kā pārējo skatieni tiek piesaistīti šī cilvēka izstarotajai mīlestībai kā magnēts. Tas tikai pierāda to, ka mīlestība ir visur, ja ļaujaties mīlestībai, tad ļaujaties savām dabīgajām saitēm ar Radītāju. 

 
Jūsu dievišķā dzirksts jau dabīgi satur tīru mīlestību un tajā dalīties ar citiem ir pavisam viegli, jo dievišķā dzirksts mīlestību rada aizvien no jauna. Kad pieņemat Radītāja beznosacījuma mīlestības dāvanu, tad sākat apjaust, ka tā ir īpaša dāvana ne tikai jūsu dievišķajai dzirkstij, bet arī monādei un dvēseles grupai. Tad sākat saprast, ka ikviens cilvēks uz Zemes sevī nes šo īpašo dāvanu, vēloties tajā dalīties un vēloties to arī dot no sevis. Padomājiet par to kādu brīdi, cik apbrīnojami un lieliski ir tas, ka ikviens vēlas sniegt jums mīlestības dāvanu un jūs vēlaties tam sniegt pretim īpašo mīlestības dāvanu. Runa iet par dievišķo dzirksti, jo personība par šo dievišķo dāvanu nav apzinātā stāvoklī. Tas arī ir būtībā augšāmcelšanās process un augšāmcelšanās procesa rezultāts, kad ikviens visos savos būtības līmeņos ir sapratis un izpratis šo īpašo Radītāja dāvanu. Cik laimīgi mēs esam par to, ka tiekam mīlēti un varam mīlēt bez nosacījumiem. Iezemējiet kārtīgi sevī šo domu.  


Sirds čakra būtībā ir galvenais aspekts, kas izpauž mīlestību. Tai ir spēks savā svētajā telpā uzturēt mīlestības pārpilnību un izstarot to visai cilvēcei vai arī tikai kādam individuāli. Tomēr sirds čakra ir ļoti smalka, tā var uzņemt un sevī glabāt arī sāpes, negatīvo un ciešanas, ja vien liksiet sirds centram to darīt, un diemžēl tā notiek diezgan bieži. Ļoti bieži cilvēku emocijas ir savienotas ar sirds čakru, un jau no bērnības. Sirds čakra ir izcili jūtīga un var ļauties milzīgām sāpēm un mokām. Tā pavisam viegli var izpaust mīlestību, bet tikpat viegli var arī sevī ielaist negatīvo. Ļoti daudzi cilvēki savās sirds čakrās glabā ciešanas. Mēs varam iedomāties sirds čakru kā dārglietu lādīti, kurā tiek glabāts viss vissvarīgākais, bet bieži vien esat sevi ieprogrammējuši ticībai, ka sāpīgā un negatīvā pieredze ir vērtīga, un tad nu šī sāpīgā un negatīvā pieredze ir aizņēmusi jūsu dārglietu lādīti. Protams, negatīvā pieredze ļauj augt un attīstīties, tās ir mācību stundas patiesības meklējumos, bet tām nav jāglabājas sirds čakras dārgumu lādītē. Uzglabātas sāpes sirds čakrā sastāvas un pazemina sirds čakras vibrācijas, liekot pamazām vien aizvērties sirds čakrai, jo tā nevēlas vairs turpmāk tikt sāpināta. Kad sirds čakra aizvērusies, tad cilvēkam ir ļoti grūti mīlēt sevi bez nosacījumiem, sajust apkārtējo mīlestību un izpaust savas dievišķās dzirksts būtību. Radītāja īpašā mīlestības dāvana var kļūt par netveramu realitāti tiem, kuri savās sirds čakrās glabā sāpes un nošķirtību, tā var pieredzēt tikai nošķirtību starp realitāti un dievišķo dzirksti.


Dievišķā dzirksts zinās par notiekošo sirds čakrā, bet nespēs pretoties, jo jums uz Zemes katram pašam pieder brīvā griba. Jums jālūdz pirms varat saņemt. Kad sirds, pateicoties uzkrātajām ēnām, sāk aizvērties, tad arī sāk pietrūkt mīlestības, rodas sajūta par to, ka kāds cits jūs apgrūtina vai kontrolē, jūs pārņem bezvērtības vai mazsvarīguma, nenozīmīguma sajūtas. Tad sāk attīstīties ilūzijas un notiek tas viss tikai tāpēc, ka dievišķā dzirksts nespēj vadīt procesu tā kā to vēlētos, un tad, savukārt, ļoti spēcīgs kļūst prāts un ego.


Lai „izskaiustu” šo sajūtu, ir jālūdz savai dievišķajai dzirkstij un pavadoņiem strādāt ar jūsu sirds čakru, izšķīdināt negatīvo, piepildīt un uzstrāvot to ar mīlestību. Papildus tomēr vajadzētu izprast, kāpēc savā sirds čakrā glabājāt sāpes. Atcerieties, ne jau sirds čakra vēlas sevī turēt negatīvo, bet gan jūs ar savu prātu un personību liekat ciest sirds čakrai. Kādēļ vēlaties ciest? Vai esat pelnījuši ciešanas? Atbildiet uz šiem jautājumiem, tie palīdzēs pacelt augšup sen apraktos uzskatus par sevi. Vienkārša apjausma var pieļaut atbrīvošanu.


Un tad jau varat ik dienas koncentrēties uz savas sirds un dievišķās dzirksts savienošanos, ļaujot savas dievišķās dzirksts gaismai ieplūst sirds čakrā- tā vērsies aizvien plašāk vaļā. Jums jāmīl sava sirds čakra un jārūpējas par to. Sirds čakra satur savas enerģētiskās vibrācijas un tādēļ varat sarunāties ar savu sirds čakru un tā jums atbildēs. Sarunas ar sirds čakru palīdzēs saprast tās vajadzības, kā arī to, vai vajadzīga vēl tālāka dziedināšana. Jūs varat Radītājam ļaut un lūgt attīrīt un pilnīgi izdziedināt savu sirds čakru. Tas nenozīmē, ka sirds čakra jūs pametīs, bet gan tieši pretēji- notiks dziedināšana, jo jūs lūdzāt Radītājam palīdzību. Un vēl, jūsu sirds čakrai, tieši tāpat kā katrai jūsu būtības daļai, ir balss. Pienācis laiks izrādīt cieņu savai sirds čakrai, jo tā ir saite starp jūsu dievišķo dzirksti un realitāti.


Ceru, ka mani vārdi jums bija noderīgi,
Jūs uz Zemes esat svēta gaisma un mīlestība un es svētu jūs!
Jūsu brālis un draugs,
Skolotājs Jēzus

24.janvārī/2011 


www.omna.org


Tulkoja Māra Brante


Pievienots: 2013/03/31