Tikai gara tumsība un apziņas ierobežotība atdala jūs no tā, lai jūs pieņemtu savā apziņā jūsu vienotību ar katru dzīvības daļiņu

Kungs Maitreija caur Tatjanu Mikušinu5. jūlijs 2006. gads


ES ESMU Maitreija, no jauna atnācis pie jums šajā dienā caur manu sūtni Tatjanu.


ES ESMU atnācis, lai atgādinātu jums to, ka katrs no jums ir neatkārtojama un unikāla Dieva daļiņa. Un saskaņā ar Dieva plāniem jums ir jāattīstās, tas ir, jāiet pa evolucionāras attīstības Ceļu tā, kā Dievs ir ieplānojis šī visuma sākumā. Jums šķiet, ka jūs esat neatkarīgi un autonomi, ka jūs esat pilnīgi atsevišķas būtnes, kas nav saistītas ne viena ar otru, ne ar kādu citu šajā visumā, lai kas tas arī nebūtu. Jūsu apziņas līmenī šāda pārliecība ir gandrīz neapstrīdama. Tāpēc, ka jūs savā apkārtnē redzat neapstrīdamus apliecinājumus šai jūsu pārliecībai, šim jūsu viedoklim, jūsu uzskatam par pasaules uzbūvi. Daudz reižu ir minēts piemērs, ka tikai pirms dažiem gadsimtiem jūs domājāt, ka jūsu Zeme nav apaļa un negriežas ap sauli. Tie jūsu uzskati un pārliecības, kas jums ir patlaban, turpmāk mainīsies, turklāt kardināli mainīsies. Jūs esat apguvuši jūsu fizisko pasauli. Un, tā kā jūs esat apguvuši jūsu pasauli, jums ir jāvirzās savā apziņā tālāk, uz citu, smalkāku pasauļu izzināšanu. Un jums ir arvien vairāk un vairāk jāsajūt saite, kas pastāv starp jums un mani, starp jums un Dievišķajiem Skolotājiem un pat starp jums pašiem. 


Lai kā jums nešķistu, ka jūs esat atdalīti un patstāvīgi, jums ar laiku būs jāizjūt jūsu iekšējo vienotību ne tikai ar Vienoto un nedalāmo šī visuma Radītāju, bet arī jūsu vienotību ar katru no jums, jūsu vienotību savā starpā.
Tā kā es esmu atnācis pie jums šajā dienā, tad es gribētu ražīgi izmantot katru mūsu tikšanās mirkli. Un tāpēc es ķeršos pie paša galvenā, kāpēc esmu atnācis. Jūs zināt, ka jūsu planēta nav vienīgā planēta Kosmosā. Eksistē citas pasaules un citas zvaigžņu sistēmas. Jūs neesat vientuļi Kosmosā.

 Un jūsu savstarpējā mijiedarbība un jūsu sakari ar citām kosmiskām būtnēm, kuri notiek no gadījuma uz gadījumu, izraisa jums dažādas jūtas, no bailēm līdz ziņkārei. Taču jūsu mijiedarbība ar citām visuma būtnēm turpināsies līdz ar jūsu attīstību. Un viss atkarīgs no tā, kāds ir jūsu iekšējais apziņas stāvoklis. Ja jūs turpināsiet uzstājīgi palikt pie jūsu nepilnībām, tad jūs pievilksiet uz jūsu planētu tādu pašu tehnokrātisku, sevī noslēgtu civilizāciju pārstāvjus. Un ja jūs pacentīsieties mainīt sevi un koncentrēties uz Dievišķu īpašību attīstīšanu sevī, tad ļoti drīz jūs varēsiet satikties ar eņģeļiem, elementāļiem un to pasauļu pārstāvjiem, kuri iet pa Dievišķu attīstības ceļu. Tāpēc mēs turpinām argumentēt un pārliecināt jūs, ka jums nepieciešams nopietni strādāt pie jūsu apziņas. 


Visa Mācība, ko mēs dodam, ir nesaraujami saistīta tikai ar vienu – ar jūsu apziņas mainīšanu, jūsu apziņas paplašināšanu. Mēs darām visu, lai jūs kļūtu spējīgi iziet ārpus jums piemītošo ierobežojumu rāmjiem. Reliģisko ierobežojumu rāmjiem, nacionālās kultūras un nacionālo interešu rāmjiem. Viss, kas ir virzīts uz tuvināšanos, uz integrāciju, uz Vispārējo Labumu, ir derīgs, viss, kas virzīts uz atdalīšanos, lemts aizmirstībai. 


Taču vienotība, par kuru mēs runājam, ir iespējama tikai tad, kad jūs savā starpā apvienojaties uz kopīgiem principiem. Nav iespējams apvienoties, ja katrs aizstāv tikai savus uzskatus un nevēlas redzēt otra uzskatus. Tomēr ir kopīgas saskares punkts, kopīga pozīcija, kurā nostājoties ir iespējama apvienošanās. Un šī pozīcija paredz atteikšanos no ego. Atteikšanās ceļš no ego ir tas, ko mēs mācām. Jūsu atdalīšanās ir stipra jūsos tikai līdz tam brīdim, kamēr katrs no jums aizstāv savus uzskatus par sliktu otram. Un tikai tad, kad katrs no jums ir spējīgs atteikties no tā jūsos, kas jums traucē bez aizspriedumiem palūkoties uz otra cilvēka pozīciju, tikai tad jūs varat virzīties ceļā uz vienotību un saskaņu. 


Ļoti daudz tiek runāts par vienotību, taču nekas daudz nemainās. Tāpēc, ka katrs, runājot par vienotību, iedomājas, ka visiem ir jāieklausās viņa uzskatos un jābūt tādos pašos uzskatos kā viņam. Taču viss, ko jums vajag izdarīt, ir pacelties uz to līmeni, kur visas pretrunas būs izlīdzinātas un kļūs neredzamas. 


Lūk, tas ir uzdevums, ko mēs vēlamies, lai jūs atrisinātu katrs priekš sevis savā apziņā. 
Pacentieties izanalizēt, kas atdala jūs no dažādu garīgu novirzienu pārstāvjiem, un jūs sapratīsiet, ka viss, kas jūs atdala, ir jūsu ego, jūsu gara tumsība. Un, kā vienmēr, mēs piedāvājam jums ceļu, pa kuru ejot jūs varēsiet atbrīvoties no jūsu nepilnībām un sasniegt novēlēto vienotību. 


Patiesībā tikai gara tumsība un jūsu apziņas ierobežotība atdala jūs no tā, lai savā apziņā pieņemtu jūsu vienotību ar katru dzīvības daļiņu. 
Tuvākajā laikā jums būs jāsper soļi un jāpieliek pūles, kas vērstas uz to, lai pārvarētu iekšējos ierobežojumus, kas atdala jūs savā starpā. Ievērojiet, es nerunāju par to, ka jums kādu jāpārliecina par to, ka viņa mācība ir nepareiza, bet jūsu – īstā pareizā. Es runāju par to, ka jums savā apziņā jānovāc tās barjeras un ierobežojumi, kas jums neļauj pieņemt citas mācības. 


Padomājiet par to, ka visu reliģiju visi pamatlicēji ir devuši vienu un to pašu Patiesību dažādā laikā, dažādās valodās. Un ja jūs uzskatāt sevi par izglītotu, intelektuālu cilvēces pārstāvi, tad virziet savas pūles uz to, lai atrastu to kopīgo, kas ir visu reliģiju pamatā. Nepievērsiet uzmanību tam, kas ir atšķirīgs. Koncentrējiet uzmanību uz kopīgiem principiem un pieeju un jūs ieraudzīsiet visu reliģiju un visu tikumisko mācību, kuras cilvēce jebkad ir saņēmusi no tīriem avotiem, vienotību. 


Un šī visu reliģiju apvienošana un jaunas reliģijas radīšana, kas ietver visas pasaules reliģijas, notiks tad, kad jūs kļūsiet spējīgi savā apziņā cienīt un pieņemt citu uzskatus, bet nevis akli palikt pie saviem uzskatiem un aizstāvēt tos pat ar ieročiem rokās. Tam visam ir jāpaliek pagātnē. Nekādam naidam nav vietas Jaunajā Pasaulē. Un naids pazudīs no jūsu pasaules reizē ar jūsu apziņas mainīšanos un augšanu. 


Visas jūsu pasaules problēmas ir tikai jūsu galvā, jūsu iekšienē. Un visa Dievišķā pilnība tāpat ir jūsu iekšienē.
Un jums ir jāizveido ieradums vērsties jūsu iekšienē, pie jūsu Augstākā Es pēc visu galveno jautājumu risinājumiem jūsu dzīvē. 


Saikne ar Augstāko Es un atbrīvošanās no ego ir mūsu dotās Mācības galvenie stūrakmeņi. 
Un tagad es gribu atvadīties no jums.


Uz nākamo tikšanos!
ES ESMU Maitreija


© Tatjana Mikušina, 2006


Tulkoja - Lauma Ērgle
http://www.sirius-riga.lv/diktati2006.06-07.html


Pievienots: 2013/01/11