Dualitāte un Trīsvienības Spēks

Hatoru planetārais vēstījums caur Tomu Kenjonu


Jūs dzīvojat duālā Visumā. Dualitāte/polaritāte ir pašā tā [Visuma] dabas pamatā. Tas izpaužas pretstatu principā, tajā, ka jebkuram spēkam, parasti piemīt vienlīdzīgs, taču tam pretējs spēks. Tas ir attiecināms kā uz fiziku jūsu Visumā, tā arī uz pašu duālās/polārās apziņas būtību.


Laika paātrinājums, caur kuru jūs tagad izejat, ietekmē arī jūsu Visuma duālo dabu, un par vienu no tā rezultātiem ir uzskatāma cilvēciskās apziņas dualitātes jeb polarizācijas pastiprināšanās.


Visapkārt ir vērojama polarizētu konfliktu starp nācijām, sabiedrībām, reliģijām un atsevišķiem cilvēkiem pastiprināšanās. Šāds visai skarbs lietu stāvoklis bija sagaidāms, pastiprinoties planetārajām un galaktiskajām enerģijām.


Mūsu vēstījums ir veltīts orientēšanās stratēģijai šajās polarizācijas pastiprināšanās grūtībās un virzībai cauri tām. Patiešām, jūs jau droši vien redzat, ka dažās jūsu sabiedrības aprindās eksistē pilnīgi pretēji uzskati attiecībā uz radušos situāciju, un naidīgums krājas.


Stratēģija, kuru mēs piedāvājam saucas „Trīsvienības Spēks”


Šī stratēģija ir uzskatāma par garīgās meistarības atribūtu un ļaus jums ar lielāku efektivitāti virzīties cauri polarizācijai. Tā arī ļaus jums ar lielāku ticamību manifestēt savas vēlēšanās, neieslīgstot polarizācijas un konfliktu drāmās.


Princips ir vienkāršs. Kā cilvēciskas būtnes, jūs esiet tendēti vai nu piesaistīt/pievilkt noteiktus cilvēkus jeb situācijas, vai arī - atgrūst tos. Šī tendence pievilkt vai atgrūst ir lielākoties neapzināts akts.


Jūs variet ar kādu satikties un sajust spēcīgu pievilkšanos attiecībā uz šo cilvēku. Un šīs pievilkšanās intensitāte var likt jums atmest visu pārējo informāciju par šo cilvēku. Tas pats var attiekties arī uz sabiedrisko, politisko vai reliģisko situāciju, kura jūs pievelk, neņemot vērā papildus informāciju, kura, iespējams, palīdzētu jums saprast, cik ļoti šī situācija ir „pareiza/piemērota” jums.


Līdzīga aina paveras arī attiecībā uz atgrūšanu. Atgrūžot no sevi cilvēku vai situāciju, jūs identificējaties ar šo atgrūšanos, norobežojot sevi no, iespējams, jums visai noderīgas informācijas.


Trīsvienības Spēks

Ja jūs iztēlojieties trīsstūri, kura kreisais stūris pārstāv pievilkšanos, bet labais – atgrūšanu, tad augšējais stūris starp šīm divām galējībām arī būs Trīsvienības Spēks.


Tā ir mentāla perspektīva, kurai piemīt garīgi atribūti. Tā ļauj jums pacelties virs situācijas un apskatīt to no vairākiem skatupunktiem.


Piemēram, ja jūs piesaista kāds noteikts cilvēks un jūs ļaujaties šai pievilcībai, nepievēršot uzmanību zīmēm un informācijai par šo cilvēku, jūs sevi pakļaujat riskantam stāvoklim.


Taču neidentificējoties ar šo pievilcību/pievilkšanos, jūs saņemat iespēju „pacelties virs” – Trīsvienības Spēka punktā - un iegūstat brīvību vērot cilvēka uzvedību, kas var dot jums signālu par šo savstarpējo attiecību nelietderību vai bīstamību.


Tieši tāpat, kad jūs noraidāt/atgrūžat kādu cilvēku vai situāciju, Trīsvienības Spēks ļauj jums pacelties pāri šim stāvoklim un „izbeigt identificēšanos” ar to, ļaujot jums ieraudzīt arī citas šeit esošās mācības. Taču var gadīties arī tā, ka tie [cilvēki un situācijas] atspoguļo jums to, kas jums nepatīk jūsos pašos. 


Uz mirkli apturot savu identificēšanos ar pievilkšanās vai atgrūšanas sajūtu, jūs iegūsiet iespēju daudz skaidrāk saskatīt cilvēku vai situāciju un ieraudzīt to no daudz plašākas perspektīvas.


Zināšanas – ir spēks. Un Trīsvienības Spēks dod jums pieeju iekšējiem skaidrības spēkiem. Tādejādi mēs jums iesakām šajā polaritātes pastiprināšanās un Paātrināšanās laikā pastāvīgi vērot sevi. Sajūtot pievilkšanos, uz mirkli apstājieties. Pakāpieties malā arī no šīs sajūtas. Pacelieties tai pāri un piesaistīt Trīsvienības Spēku. Tas jums palīdzēs iesaistīties attiecībās ar cilvēkiem vai situāciju ar vaļējām acīm.


Sajūtot atgrūšanu dariet tāpat. Pacelieties uz mirkli virs/pāri savām sajūtām un piesaistiet Trīsvienības Spēku, lai daudz skaidrāk ieraudzītu, daudz dziļāk sajustu, vai jums šī situācija ir kaitīga vai arī tā vienkārši atspoguļo to, kas jums ir jātransformē pašiem sevī.


Jo dziļāka ir iegremdēšanās planetārā procesa polarizācijas fāzē, jo lielāku palīdzību jums spēs sniegt Trīsvienības Spēks šajā pārejas periodā, kad pastiprinās personīgie, starppersonu un kolektīvie konflikti.


Hatori

2012.gada 1.jūlijā


http://tomkenyon.com/duality-and-the-triune-force


No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa 

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=4242122


Pievienots: 2012/07/31