Gaismas Darbinieki ievada Jauno Laikmetu

1.daļaPamelas čenelings ar Ješua “Awakening Zone” radio šovā


Dārgie draugi, ir tik liels prieks man būt kopā ar jums. Man tik ļoti patīk būt kopā ar jums. Es zinu jūs visus. Mums bija kopīgi mirkļi, kā šis, agrāk uz zemes, vienkārši esot kopā, iepriecinot ar savu klātbūtni vienam otru. Sajūtiet to kopā ar mani, vai jūs esat klāt šajā telpā, vai klausāties šo kanālu no attāluma. Mēs esam saistīti sirdī. Laikam un telpai nav tik daudz nozīmes šajā līmenī. Svinēsim mūsu vienotību kopā.


Es redzu visos jūs tādas ilgas un tādu iedvesmu uzcelt jaunu realitāti uz zemes. Jūs nesat Kristus apziņas lāpu šajā paaudzē, un es godinu jūs par to. Jūs jūtat, ka daudz kas mainās šajā laikā, un patiešām ir spriedze un haoss visā pasaulē tagad, un dziļi savā sirdī jūs nesat vīziju. Tā ir vīzija, tēls no apsolītās zemes. Jūs esat nesuši šo vīziju daudzu dzīvju laikā. Ja dvēselei būtu gēni, jūs to nestu savos gēnos kā dvēsele. Atkal un atkal šī vīzija, iedvesma ir iedvesmojusi jūs atgriezties uz zemes, bet kas ir apsolītā zeme? Bija runa par apsolīto zemi Bībelē, un daži cilvēki tad domāja, ka tas bija par īpašu fizisku valsti, bet tas tā nebija. Tagad jūs to saucat par Jauno Zemi. Jūs redzat citādu realitāti savā priekšā, bet es saku jums, ka Jaunā Zeme, par kuru jūs sapņojat, dzimst jūsu sirds iekšienē. Jūs esat lolojuši šo Jaunās Zemes vīziju tik ilgi, un tagad ir laiks pievienoties citiem, kuriem ir līdzīgi domājoša dvēsele.


Toreiz, visas vēstures laikā visi jūs tikāt ievainoti. Jūs mēģinājāt ieiet jaunā apziņā atkal un atkal, bet jūs arī sadūrāties ar pretestību un agresiju uz zemes. Tas jūs dziļi ievainoja, un vēl joprojām ir daudz baiļu daudzos no jums. Kā tikt galā ar to? Kā izdziedināt sevi? Mans vēstījums šodien ir par to, ka sevis izdziedināšana jūs ienesīs Jaunās Zemes, apsolītās zemes, realitātē.


Pagātnē daudzi no jums bija vērsti uz ārējām izmaiņām. Pat es biju manas dzīves laikā uz zemes. Es redzēju daudz netaisnību apkārt sev un es varēju just dusmas par to. Lai saglabātu līdzsvaru, man nācās aiziet no savas vides un atrast klusu vietu pārdomām. Man bija jālīdzsvaro manis paša emocijas un jāatjauno mana saikne ar paša dvēseli, un tas pats ir jādara jums. Jūs gribat mainīt lietas ārpus sevis, bet jūsu patiesā misija ir iet iekšienē un redzēt, cik tur ir vajadzīgs gaismas, lai justu saikni ar savu dvēseli un jūs sākat šīs dzīves laikā dziedināt sevi no vecajām rētām un tikko kā jūs to darāt, jūsu apziņa mainīsies. Kad jūs paraugāties iekšienē un redzat, vai jūsu pašu dziļākās bailes un sāpes var sasniegt jūs? Vai jūs varat just līdzjūtību pret savām tumšākajām daļām? Tas ir īsts izaicinājums jums šodien, lai kļūtu vienots pats ar sevi, pieņemtu, kāds esat. Dažreiz, kad jūs domājat par Jauno Zemi vai jūtat to, jūs ļoti satraucaties un gribat virzīties uz priekšu, cik vien ātri iespējams un vīzija, kuru jūs mīlat, ir patiešām patiesa, taču joprojām paliek jūsu daļa, kurai jāpievērš uzmanība, kurai jāpievērš pilna jūsu uzmanība, lai izdziedinātos.


Tagad es gribu dot nelielu vingrinājumu, kā savienoties ar šo jūsu daļu, kurai visvairāk ir nepieciešama dziedināšana. Iztēlojieties, ka jūs stāvat vārtu priekšā. Aiz šiem vārtiem ir Jaunā Zeme, apsolītā zeme. Sajūtiet šo vārtu enerģiju un redziet, kā tie lēni veras vaļā. Gaisma spīd caur tiem, un jūs sperat dažus soļus uz priekšu. Bet jūs neesat viens. Blakus jums ir bērns. Tas ir jūsu bērns. Tagad ejiet uz priekšu uz vārtiem. Izjūtiet gaismu, kas nāk no šīs jaunās realitātes un redziet, kā jūs uz to reaģējat. Kāda ir jūsu pirmā reakcija? 

Un tagad nolaidieties uz ceļiem bērna priekšā un jautājiet ko viņš vēlas? Vai bērnā ir bailes? Viņam ir nepieciešams jūsu jebkura veida atbalsts? Tas varētu būt ļoti labi, ka daļa jūsu vēlas doties cauri vārtiem, cik ātri vien iespējams, kamēr pārējās daļas turas nopakaļ un vilcinās. Nenosodiet šīs jūsu daļas. Ļaujiet viņām būt jums kā bērnam, kuram nepieciešams maigums un pacietība. Tā ir jūsu misija šīs dzīves laikā parūpēties par jūsu daļām, kuras vēl nevar saņemt tik daudz gaismas. Jūsos ir negatīvi uzskati par jums pašiem, par savu vērtību un savām spējām. Tāpēc es aicinu jūs nevis virzīties uz priekšu, cik ātri vien iespējams, bet nolaisties uz ceļiem pie šī bērna jūsu iekšienē, viņam pieder tikpat daudz Kristus enerģijas kā jums. Šis bērns padara jūs par cilvēku-eņģeli. Viņam piemīt jūsu būtība, jūsu šaubas, jūsu bailes, un tikai tad, kad mēs pilnībā pieņemam šo sevis daļu, mēs varam sasniegt citus ar patiesu līdzjūtību un sapratni. 

Un to patiesi rāda jaunā paaudze uz zemes – nevis vēlmi mainīt lietas ārpusē, bet spēju iet savā iekšienē un aizsniegties līdz tumšākajām un visvairāk izmisušajām daļām iekšienē. Tādā veidā jūs pietuvināt Jauno Zemi tuvāk šajā brīdī, un tādā veidā jūs varat darīt labu citiem. Ikreiz, kad jūs redzat viņu cīņas vai viņu sāpes, nenosodiet. Redziet viņu skaistumu un viņu drosmi. Tas atvieglos viņu slogu.


Un tā, jūs redzat, ka mans vēstījums patiešām ir ļoti vienkāršs. Jaunās Zemes vīzija ir reāla un vērtīga, bet reizēm jūs to glabājat savā prātā. Jūs sākat domāt un uztraukties, kas jums jādara, lai tā īstenotos. Jūs vēlaties, lai jums būtu ceļvedis ar konkrētiem pasākumiem, kas jums jāveic. Jūsu prāts kļūst ļoti aizņemts, tāpat arī jūsu gribasspēks, bet Jaunās Zemes atnākšana nenotiks šādā veidā. Enerģijas saņemšana no Jaunās Zemes ir kaut kas tāds, ko jūs darāt caur sirdi, bez vēlmēm, bez darbu saraksta. 

Patiesībā šīs jaunās realitātes radīšana notiek daudz vairāk caur jūsu sievišķo aspektu, nekā caur vīrišķo aspektu, kuru jūs tā esat pieraduši lietot. Abi aspekti ir vienlīdz svarīgi, bet jūs sliecaties uzsvērt un novērtēt vairāk vīrišķo aspektu. Sievišķais radīšanas aspekts aicina jūs sapņot par citu realitāti, saņemt vīzijas un fantāzijas par to un uzticēties dzīves plūsmai, lai ienestu jūs tajā. Un tā, sajūtas, ka esat atvērti, ļaujat sev ticēt, ir īpašības, kas ir svarīgas šeit. Es aicinu jūs visus palikt uzticīgiem vīzijai jūsu sirdī un uzticēties dzīvei.


Es gribētu aicināt jūs visus sajust manu enerģiju. Es esmu Ješua. Es esmu jūsu brālis un draugs. Es zinu, kā ir būt cilvēkam. Es nestāvu jūsu priekšā kā skolotājs vai meistars. Uzskatiet mani par draugu. Man patīk būt ar jums. Protams, jūs gribētu, lai jums dotu pēc iespējas vairāk informācijas, taču patiesa informācija nav galvenais. Jums ir visa vajadzīgā informācija jūsu pašu būtībā. Jūsu dvēseles runā ar jums visu laiku. Mana klātbūtne šeit ir, lai mudinātu jūs uzticēties savām dvēselēm. Paldies par to, ka esat šeit ar mani šodien, un es labprāt atbildēšu jums uz jūsu jautājumiem.


J. Vakar man bija vīzija par gaišzilu tauriņu un šorīt es redzēju tauriņu uz durvīm. Nebija sienu tikai durvis un es varēju sajust, ka aiz šīm durvīm ir cita realitāte. Es gribētu zināt, ko nozīmē durvis un arī, kad es esmu pie durvīm un paskatos atpakaļ es jūtu lielu prieku un laimi un sāku smaidīt par to, kas mēs bijām un kādā veidā mēs to izdarījām.


Tā ir brīnišķīga aina, ko jūs redzējāt un, kā es tikko teicu, jūsu dvēsele runā ar jums visu laiku. Un tas, ka jūs jūtaties aizkustināti par to un par realitāti aiz durvīm, liecina, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Jūsu sirds aicina jūs uzticēties šai vīzijai, šai enerģijai, un jūs jūtaties aizkustināti, jo daļa no jums tik ļoti ilgojas iziet caur šīm durvīm. Iespējams, tagad jūs varat arī ieraudzīt, ka dažām jūsu daļām nav tāda entuziasma. Par šo paradoksu es šodien runāju. Dažās jūsu daļās paliek bailes, un viņām ir grūti saņemt gaismu, kura ir aiz durvīm, un tas prasa no jums patiesi palikt uzticīgām šīm jūsu daļām, kurām joprojām nepieciešamas rūpes un maigums.


J. Ješua, vai tu vari pateikt kaut ko par cilvēku augšāmcelšanos nākamajā gadā?


Daudzi cilvēki šajā laikā veic intensīvu savienošanos ar savu dvēseli. Jūs varētu teikt, ka katrs dzīves laiks pārstāv vienu lielas saules staru. Jūsu būtība jeb jūsu dvēsele ir šī saule, un tas, kas notiek, kad ir augšāmcelšanās, kā jūs to saucat ir, ka jūs kāpjat augšup pa šo staru un nonākat tuvāk gaismas avotam. Un var gadīties, ka šajā procesā jūs savienojaties ar citiem stariem, atceraties citu dzīves laiku, kas jums ir bijuši. Jūsu apziņa paplašinās un jūs saprotat, ka esat daudz vairāk kā šis cilvēka ķermenis, kurš radīts no miesas un asinīm. 

Tas, kas notiek, ja cilvēki savienojas ar savu dvēseli ir, ka viņi sāk radīt no iekšienes uz āru, nevis vienkārši reaģē uz to, ko sabiedrība prasa no viņiem vai sagaida no viņiem, bet patiesi uzticas savas dvēseles balsij. Tas tieši tagad notiek uz zemes, bet ir dažādas cilvēku grupas. Dažas ir tikai šī procesa sākumā un citas diezgan tālu un tas ir tā, kā tas ir – ne man ir spriest par to un ir ļoti grūti paredzēt, kas notiks uz zemes, jo tas atkarīgs no šīs transformācijas iekšējā līmenī. Katrs cilvēks saduras ar izvēli starp veco un jauno, starp bailēm un mīlestību katru dienu, un, kad daudzi cilvēki izvēlas mīlestību vai savas dvēseles iedvesmu, tad lietas var notikt diezgan ātri, bet tas nav iepriekš noteikts. 

Tas ir jūsu pašu varā, lai izvēlētos. Jūsos ir tendence nenovērtēt šo varu. Jūs dažreiz pievēršat pārāk lielu uzmanību prognozēm, piemēram, par 2012. gadu, it kā ir realitāte ārpus jums, kas nosaka, kas notiks jūsu dzīvē, bet tas esat jūs, kas ir jūsu dzīves radītājs, un ir svarīgi palikt fokusētam uz sevi un savu dzīvi. Tad jūs piesaistīsiet citus, kuri vibrē līdzīgā līmenī, kuri ir līdzīgi jums.

www.jeshua.net


Tulkoja Jānis OppePievienots: 2012/05/22