Es uzaicinu jūs savā Mistēriju Skolā

Kungs Maitreija caur Tatjanu Mikušinu28. marts 2005. gads 


ES ESMU Maitreija. ES ESMU atnācis. Es esmu atnācis caur šo sūtni pie jums. 
Es esmu atnācis!


Uzmanīgi sekojiet maniem šīsdienas vārdiem, ar kuriem vēršos pie jums. Jums var likties, ka mani vārdi ir nenozīmīgi un nesatur nekādu jaunu informāciju. Nesteidzieties ar spriedumiem. Atstājiet man iespēju lemt, ko jums nepieciešams saņemt tieši tagad, lai jūs varētu spert nākamo soli jūsu garīgajā Ceļā. 


Jūs visi esat Gara kareivji. Jūs nākat uz šo fizisko pasauli, lai cīnītos ar ilūziju. Tāpēc, ka tāds patlaban ir Dieva plāns. Sākumā jūs uzsūcat sevī ilūziju, jūs pat varat pilnībā identificēt sevi ar šo ilūziju. Un lūk, pienāk brīdis, kad jums jāšķiras no šīs ilūzijas, jāpāriet uz augstāku jūsu apziņas attīstības līmeni.


Un jūs kļūstat par cīņas arēnu tiem spēkiem, kas aizstāv ilūziju, un tiem spēkiem, kas cenšas šo ilūziju pārvarēt. Jums šķiet, ka šī kauja notiek jūsu pasaulē, patiesībā kauja notiek katrā no jums.

 
Tas arī ir tas iesvētījums, kas notiek jūsu pašreizējā posmā – saprast, ka visa kauja notiek jūsu iekšienē. Un līdz tam laikam, kamēr jūsos notiks šī kauja, jūs atkal un atkal iemiesosieties šajā fiziskajā pasaulē un atradīsieties tādu pašu cilvēku lokā, kuros notiek šī kauja. 


Un jūs cīnīsieties ar jūsu kaislībām, jūsu trūkumiem un jūsu nepilnībām līdz tam laikam, kamēr pilnībā uzvarēsiet tos.  Te arī ir tās kaujas jēga, ko izcīna Gaismas spēki pret tumsas spēkiem. Bet šo jēgu es dodu jums tagad un šī cīņas jēga tiek dota jūsu apziņas līmenim. Kad jūsu apziņa kļūs skaidrāka un jūsu prāts būs līdzīgs caurspīdīgam kristālam, tad mēs dosim jums jaunas zināšanas un jaunu kaujas izpratni.


Tādēļ mans padoms jums – pārtrauciet vest ārēju karu, pārtrauciet meklēt ienaidniekus ārpus sevis. 
Katrs, kas jums tuvojas fiziskajā plānā, tuvojas jums tieši tāpēc, ka jūsu vibrācijas ļāva viņam to izdarīt. Un ja tas cilvēks nodara jums ļaunu, apvaino jūs, jums nav jāuzskata šo cilvēku par jūsu personisko ienaidnieku vai kritušo eņģeli. Viņš atnāca pie jums vai nu tādēļ, lai jūs varētu atdot viņam savu karmisko parādu, vai arī viņš atnāca tādēļ, lai pasniegtu jums mācību stundu. Pārbaudīt, kā jūs esat apguvuši to mācību stundu, ko saņēmāt no mums caur mūsu Mācību. 


Un katru reizi, kad jums iegribas atmaksāt tam cilvēkam, kurš nodarījis jums ļaunu, sodīt viņu, jums jāatceras, ka tas biju es, kas atnāca pie jums tā cilvēka izskatā, lai pieņemtu no jums eksāmenu, kā jūs esat apguvuši mūsu mācību stundas. 


Nav nekā ārpus jums pašiem, ar ko būtu vērts cīnīties. Un, ja jūs vēlaties, lai es parādu jums jūsu īsto ienaidnieku, pieejiet pie spoguļa un paskatieties uz to. Lūk, jūsu īstais ienaidnieks kopā ar visām viņa miesiskajām vēlmēm, egoismu, pašpaļāvību un pārliecību, ka viņš jau iepazinis visu Patiesību un var mācīt šo Patiesību citiem.
Lai mācītu Patiesību citiem, jums nepieciešams daudz strādāt ar sevi. Un jums jāizcīna kauja ar jūsu nereālo daļu, jums jāuzveic savs sliekšņa sargs, savs ego. Jums jāizcīna uzvara jūsu apziņā. Jums jābūt uzvarētājam jūsu kaujā. Lūk, tikai tad un ne agrāk jūs iegūsiet tiesības mācīt.


Guru Mantiju tieši tāpat kā Sūtņa Mantiju mēs nedodam bez zināmu nopelnu sasniegšanas. Daudziem no jums bija mantijas iepriekšējos iemiesojumos. Un jūsu dvēseles to zina. Jums ir milzīgs jūsu pagātnē sapelnīto sasniegumu momentums. 


Dažādu iemeslu dēļ jūs zaudējāt jūsu mantijas. Un katru reizi, atnākot iemiesojumā, jūs gūstat iespēju no jauna saņemt iesvētījumus un atgūt savu mantiju.


Tāpēc es uzaicinu jūs savā Mistēriju Skolā testu nokārtošanai. Daudzi no jums vēlētos mācīties pie manis personīgi. Un es vienmēr esmu gatavs skolnieku pieņemšanai. Jums vienkārši jāpieiet pie altāra un jāvēlas, lai es ņemtu jūs par skolnieku. Jūs varat vienkārši izteikt šo vēlēšanos jūsu sirdī. 


Daudzi izsaka vēlēšanos kļūt par maniem skolniekiem. Un es pieņemu visus sev par skolniekiem. Tomēr no šiem skolniekiem ļoti maz ir to, kas iztur pirmo manis doto testu. 


Man nav jāierodas pie jums personīgi, lai dotu jums pirmo testu. Es aizsūtīšu pie jums to cilvēku, kuru jūs uzskatāt par savu ienaidnieku, un tas cilvēks izdarīs jebkādu pret jums vērstu darbību, kas jums liksies apvainojoša. Jebkura testa uzdevums ir izvest jūs no līdzsvara. Jūs tiksiet novērtēti ne pēc tā, vai zaudēsiet līdzsvaru vai nē, jūs novērtēs pēc tiem secinājumiem, pie kuriem jūs nonāksiet testa rezultātā. 


Labākie skolnieki vienmēr pateicas Dievam un pateicas man kā Skolotājam par iespēju tikt pārbaudītiem ar šo testu. Tie, kas nav gatavi pat manu iesvētījumu sākuma pakāpei, pat nespēj saprast, ka es devu viņiem šo testu. Viņi reaģē tā, kā viņi reaģēja vienmēr, – ar aizvainojumu, naidu, sašutumu, vēlēšanos atmaksāt. Un tāds cilvēks zaudē iespēju gūt apmācību manā vadībā dažkārt līdz sava pašreizējā iemiesojuma beigām. 


Tāpēc ir daudz gribētāju iestāties manā Mistēriju Skolā, bet tikai nedaudzi iztur šo mazo iestājeksāmenu un saņem iespēju tikt pārbaudītiem ar citu testu. Man nevajag sapulcināt manus mācekļus kaut kur noteiktā Zemes vietā, lai dotu viņiem testu. Es izmantoju jūsu dzīves apstākļus un apkārtējos cilvēkus jūsu dzīvē, lai dotu jums savus testus. Iespēja iestāties manā Mistēriju Skolā ir visiem, bet tikai daži iegūst iespēju pabeigt šo skolu un pēc tās beigšanas saņemt Guru mantiju. 


Un jums jau nebūs nekāds jaunums, ka Tatjana, caur kuru es dodu šo manu diktātu, pabeidza manu skolu 2002. gadā, apgūstot paātrināto apmācības kursu. Tāda bija vajadzība. Un, kad Tatjana uzsāka apmācību, ļoti nedaudziem no mums bija pārliecība, ka viņa spēs apgūt šo apmācību. Bet viņa spēja un tikai pēc tam mums ir iespēja dot šo mūsu Mācību caur viņu. Es gribu, lai jūs zinātu, ka šajā situācijā nav nekāda izņēmuma. Katrs no jums var vēlēties iegūt apmācību manā vadībā. Un es uzaicinu jūs visus pie sevis par skolniekiem.


Bet jums tikai vienmēr jāatceras, ka no tā brīža, kad jūs griezīsieties pie manis ar lūgumu pieņemt jūs par manu skolnieku, jūsu dzīvē notiks visas iedomājamās bēdas un nelaimes, jūsu ierastā dzīve sabruks jūsu acu priekšā.
Un lai cik nežēlīgi jums tas arī neliktos, tas ir nepieciešamais apmācības posms. Jums jāapzinās, ka viss, kas ir jūsu apkārtnē, ir ilūzija un jums savā apziņā jāatraisās no visa, kam esat pieķērušies. Jums liksies, ka jūs esat neārstējami slimi, ka jums jāmirst. Un jums pazemībā jāpieņem šī doma. Jums liksies, ka jūs esat nomaldījušies no Ceļa, ka Dievs nevar būt tik nežēlīgs un tā sodīt jūs. Jūsu miesīgais prāts šaudīsies, meklēdams jebkuru iluzoru iespēju, pie kuras tas varētu pieķerties, lai aizvestu jūs no Iesvētījumu Ceļa. 


Bet jūs cīnīsieties ar savu miesīgo prātu, ar savu nereālo daļu. Un jo ilgāk jūs pretosieties, jo sāpīgāka jums būs gala pārbaudījuma, skolas izlaiduma eksāmena nolikšana. Un jūs nevarēsiet kļūt par manas skolas absolventu tik ilgi, kamēr kaut jel kāda jūsu daļa pretosies pakļauties Dievišķajam Likumam. 


Jā, mani mīļotie, manas skolas absolventi atsakās no savas viņiem Dieva dotās brīvās gribas. 
Dievs cilvēkam ir devis brīvo gribu kā dāvanu. Un, kad cilvēks pēc savas brīvās gribas atsakās no šīs Dieva dotās dāvanas, tad viņš manā skolā saņem nobeiguma iesvētījumu. Viņš noliek izlaiduma eksāmenu. 
Es šodien jums atklāju daudzus manas Skolas noslēpumus. 


Es biju ļoti atklāts. Patiesībā es nekad vēl neesmu bijis tik atklāts, uzstājoties tik lielas auditorijas priekšā. Es ceru, ka mana šīsdienas saruna nāks jums par labu.  
Un ja nu kāds no jums tomēr jūtas spējīgs apgūt apmācību manā skolā: laipni lūdzu. Manas skolas durvis vienmēr ir plaši atvērtas. Tikai ļoti maz ir gribētāju ienākt pa šīm durvīm un pārbaudīt sevi.


ES ESMU Maitreija, un es gaidu jūs.

© Tatjana Mikušina, 2005


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga Gaile

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.htmlPievienots: 2012/05/16