Mums priekšā ir grandiozas iespējas īstenot Dieva plānus šai planētai Zeme

Iemīļotais Ciklopejs caur Tatjanu Mikušinu


7. aprīlis 2005. gads


ES ESMU Ciklopejs. ES ESMU atnācis caur šo Sūtni tagad. ES ESMU Elohims Ciklopejs. ES ESMU atnācis, lai dotu jums Dievišķo Redzējumu situācijai uz planētas tuvākajā laikā. 


Es esmu formu pasaules radītājs un es biju tas, kas īstenoja Dievišķo Redzējumu izpaustās formu pasaules radīšanā.


Visa izpausme tika radīta ar manu līdzdalību. Es piedalījos visās materiālā visuma izpaušanas stadijās. Un es esmu tas, kas glabā savā apziņā Dievišķo Redzējumu šim visumam un Dieva plānu šim visumam. 
Tagad es sākšu sava Redzējuma izklāstu.


Izpaustā formas pasaule visā savā daudzveidībā ir nepieciešama radīšanas daļa, kad sākotnējās Dievišķās Enerģijas vibrācijas, kas ir šī visuma pamatā, pazeminās līdz minimālajai robežai, viszemākajai spektra frekvencei, kas pieļaujama šajā visumā. 


Jūs tagad atrodaties viszemākajā izpaustās pasaules punktā. Jūsu vibrācijas ir viszemākajā punktā. Un šim punktam atbilst jūsu izpaustā pasaule. Jūs atrodaties šajā pasaulē tāpēc, ka jūs pēc savām vibrācijām atbilstat jūsu apkārtējai pasaulei. Tāpēc viss, kas ir jūsu apkārtnē, jums šķiet reāls. Jūs varat to redzēt, jūs varat to aptaustīt. Tā ir jūsu pasaule. 


Tomēr tā pasaule, kas ir ap jums, ir kā aisberga daļa, kas ir virs ūdens. Un jūsu fiziskais ķermenis ir tikai neliela jūsu daļa, tā daļa, kuras vibrācijas atbilst Dievišķās Enerģijas izpausmes viszemākajai frekvencei.
Bet jūsu smalkākajiem ķermeņiem, kuri aptver jūsu fizisko ķermeni un nevar būt pieejami jūsu fiziskajai redzei, ir augstāka vibrāciju frekvence. Un šīs smalkās struktūras lielā mērā nosaka jūsu izpausmi fiziskajā pasaulē. 
Šie jūsu smalkie ķermeņi, jūsu smalkās enerģētiskās struktūras ir saistītas savā starpā un saistītas ar jūsu fizisko ķermeni caur enerģētisko centru sistēmu jeb čakrām. 


Jūs zināt, ka gar mugurkaulu ir izvietoti septiņi galvenie enerģētiskie centri, kas saistīti ar jūsu emocionālo ķermeni, mentālo ķermeni un ēterisko ķermeni. Patiesībā enerģētisko centru daudzums, kas izvietoti gar jūsu mugurkaulu, ir daudz lielāks. Un ir citi enerģētiskie centri, kas izvietoti citās jūsu ķermeņa daļās. Caur šiem centriem notiek jūsu fiziskā ķermeņa barošana ar Dievišķo Enerģiju. Es neatklāšu jums nekādu noslēpumu, ja pateikšu, ka lielākajai iemiesotās cilvēces daļai nav saites starp smalkajiem ķermeņiem un fizisko ķermeni, jo viņu enerģētiskie centri nefunkcionē. Un galvenais iemesls, kāpēc nefunkcionē jūsu enerģētiskie centri, ir jūsu karma, enerģija, kas blīva kā sīrups, ar ko aplipuši jūsu enerģētiskie centri un kas traucē tiem laist cauri Dievišķo Enerģiju. Labākajā gadījumā cilvēkiem atvērtas vai daļēji atvērtas tikai apakšējās čakras, kas ļauj viņiem dažreiz sajust Dievišķās Enerģijas vibrācijas pārdzīvojumu brīžos, priecājoties par dabu, mūziku vai baznīcas dievkalpojumu.

 
Taču lielākajai cilvēces daļai vispār nav iespējas tieši saņemt Dievišķo Enerģiju ar savu čakru palīdzību.
Bet jūs zināt, ka visa šī pasaule ir tikai Dievišķā Enerģija, kas vibrē dažādās frekvencēs. Un īstenībā šajā visumā neeksistē nekas, izņemot Dievišķo Enerģiju.


Tāpēc, kad cilvēks nevar saņemt Dievišķo Enerģiju caur savām čakrām, viņš faktiski atdala sevi no Dieva un Dievišķās Realitātes. Viņš nolemj sevi nāvei, jo zaudē saiti ar Dievišķo Realitāti.


Tāpēc, mīļotie, fiziskā ķermeņa eksistence bez saites ar Dievišķās Realitātes izpausmes smalkākajiem plāniem nolemj jūs nāvei jūsu fiziskās dzīves cikla beigās.


Un tā izvēle, ko katrs no jums izdara šajā planētai sarežģītajā laikā, jums patiešām ir dzīvības un nāves jautājums. 
Es ceru, ka es jums pietiekami saprotami paskaidroju notiekošo procesu būtību. 


Ja jūs atraidāt Dievišķo Realitāti, ja jūs izvēlaties atrautu eksistenci fiziskajā, iluzorajā pasaulē, tad jūs burtiskā nozīmē nolemjat sevi nāvei.


Lūk, kāpēc jums tagad pirmajā vietā izvirzās izvēles jautājums: kādu pasauli jūs izvēlaties? Iluzoro, jums apkārtesošo pasauli vai Dievišķo pasauli. Nīcīgo vai neiznīcīgo.
Un tās dvēseles, kas izvēlas eksistenci fiziskajā pasaulē, izvēlas šo pasauli, tās nolemj savu smalko daļu, savu nemirstīgo daļu nebūtībai. 


Nevar eksistēt tikai tā aisberga daļa, kas atrodas virs ūdens. 
Jums ir vai nu viss aisbergs vai vispār nav aisberga. 
Es ceru, kas es ļoti skaidri izklāstīju savu domu.


Ja jūs nedodat Dievam iespēju izpaust sevi caur jums, tad ko Dievam nozīmējat jūs?
Jūs visi esat Dieva vienotā organisma sastāvdaļas un, ja veselais organisms neatbrīvosies no mirušām, novecojušām šūnām, tad šis organisms nolemj sevi nāvei.


Jūs pat nepamanāt, kā jūsu organisms katru minūti atbrīvojas no atmirušām šūnām, no visa tā, kas viņā nav dzīvotspējīgs.
Analoģija starp jūsu organismu un visumu šajā gadījumā ir pilnīga. 
Jūs paši izdarāt izvēli, jūs ievirzāt jūsu uzmanības vektoru uz ilūziju vai jūs ievirzāt jūsu uzmanības vektoru uz Reālo Dievišķo Pasauli. 


Jums daudz reižu ir atkārtots caur šo sūtni dotajos diktātos, ka ir notikusi ciklu maiņa. Ir sākts iluzorās pasaules savākšanas cikls. Sākts fiziskās pasaules vibrāciju paaugstināšanas cikls, sākts Dievišķās izpausmes pārejas cikls uz smalkāku plānu.


Jūs nevarat teikt, ka kāds no jums to nav dzirdējis. Jums bija iespēja pilnīgi apzināti izdarīt izvēli ar savu ārējo apziņu. Un Zemes iedzīvotāju lielākā daļa jau ir izdarījusi šo izvēli līdz pašreizējam brīdim.
Tāpēc tuvākajā laikā notiks pastiprināta diferenciācija starp cilvēkiem, kuri izvēlējušies Dievu, un cilvēkiem, kuri izvēlējušies iluzoro pasauli.


Un jūs novērosiet agrāk slēptu spēju un garīgo dāvanu izpausmi pie vieniem un acīmredzamu degradāciju pie citiem.
Cilvēki, kuri nolēmuši sevi atrautībai no Dievišķās Enerģijas, nevarēs tuvākajā laikā izpaust sevi šajā pasaulē. Tāpēc, ka viņiem nebūs enerģijas avota. Viņi nevarēs vairs ņemt šo enerģiju no citiem, bet savas enerģijas viņiem nav.


Cilvēki, kuri izdarījuši izvēli par labu Dievam, tieši pretēji, saņems pieeju Dievišķajai Enerģijai un varēs izpaust šo enerģiju caur savu būtni un darīt Dieva darbus blīvajā pasaulē. 
Iemīļotie, jūs nevarat tirgoties ar Dievu. Jūs nevarat vairs atdot lūgšanu enerģiju labumu gūšanai fiziskajā pasaulē. Tirgus ir beidzies.


Un es iesaku tiem, kuri vēl nav izdarījuši apzinātu izvēli par labu Dievam, pasteigties ar izvēli.
Lai miroņi aprok miroņus. Mums priekšā ir grandiozas iespējas īstenot Dieva plānus šai planētai Zeme. Un lai jūs nemulsina acīmredzama netaisnība un visas iespējamās ļaunprātīgās izmantošanas, ko jūs redzat savā apkārtnē. Nakts ir tumša pirms rītausmas.


Bet rīts tūlīt ausīs un jau pēc dažām cilvēku paaudzēm jūs jutīsiet, kā mainīsies planēta.
Es jums nedevu nekādas jaunas zināšanas. Visu to jūs esat jau daudz reižu dzirdējuši no citiem avotiem. Iespējams, es vienkārši devu jūsu skatienam mazliet citādu redzes leņķi. Un es būšu priecīgs, ja šis redzes leņķis palīdzēs jums iegūt Dievišķo Redzējumu uz tagad notiekošo fiziskajā pasaulē jūsu apkārtnē un dos jums Dievišķo Redzējumu uz tām grandiozajām perspektīvām, kas gaida šo planētu nākotnē. 


ES ESMU Ciklopejs

© Tatjana Mikušina, 2005

http://www.sirius-riga.lv/diktati2005.03-06.html


Tulkoja Daina Daija, Lauma Ērgle, Olga GailePievienots: 2012/04/16