Zelta Ceļš: Šķērsojot Varavīksnes Tiltu uz Augstāko Apziņu

Erceņģelis Mihaels caur Siliju FennuJaunās Zemes Enerģijas 2011.gada decembris/2012.gada janvāris


Mīļotā Gaismas Ģimene, 2011.gada beigās un monumentālā 2012.gada sākumā mēs ļoti priecājamies sveikt jūs uz Zelta Ceļa! Tas ir tas, ko mēs dēvējam par pēdējiem soļiem jūsu ceļā uz Augstāko Apziņu uz Dievišķo Mīlestību uz Planētas Zeme. Zelta Ceļš atvērās 11/11/11, jo Zeme un tās iedzīvotāji saskaņojās ar Kosmisko Portālu, kurš atvērsies šogad laikā starp 12/12/12 un 21/12/12.


Mīļotie, šis ir nozīmīgs laiks. Tas ir tas, kā dēļ mēs esam strādājuši daudzus, daudzus gadus. Mēs to saucam par „Iespēju Mezglu”, kas visi sapņi un redzējumi saskaņojas tā, lai atvērtu jaunu Esības ceļu katrā Kosmosa līmenī. Un Zeme – ir šādas Pārbīdes fokusa punkts, jo, kad Zeme ieiet Kosmiskās Kristus Apziņas Zelta Gaismā, tā atveras savam liktenim – būt par šablonu jeb shēmu nākamajai „Zelta Galaktikai”, kura dzimst jūsu galaktikā „Piena Ceļš”, kā jūs to dēvējat. Mēs izvēlamies to saukt par „Zelta Rozes Galaktiku”, jo tieši par to tā kļūst – par Zelta Rozi Kosmiskā Gaismas Lotosa centrā.


Taču tas notiks nākotnē, ceļā aiz 2013.gada robežām, kad Zeme atklās savu Likteni. Šajā 2012.gadā jūs atklāsiet Varavīksnes Tiltu un pāriesiet uz 6-to un 7-to Augstākās Apziņas Dimensijām. Lauvu Vārtu laikā augustā jūs būsiet gatavi sasniegt 8-to un 9-to Dimensijas, kur jūs ieiesiet „Zemes Glabātāju Gaismas Padomju” Apziņā – tie ir tie, kuri notur Planētu Gaismā, virza un nosaka turpmāko kursu un izpauž jaunas struktūras un modeļus.


Mīļotie, šis būs „Lielo Krustceļu” gads, un mēs jums sakām – tas jau ir paveikts! Brīnišķīgs, sirsnīgs mīlestības darbs, kuru daudzi no jums ir veikuši pēdējos gados, ir radījis Gaismas Ģimenes „kodolu”, Gaismas Sabiedrību, kas uztur Gaismu Kristāliskajos Režģos un ieved Zemi Kosmiskās Kristus Apziņas Zelta Gaismā, jo tā [Zeme] saskaņojas ar Kosmosa Dimanta Sirdi.

Mīļotie, patiesi ir laiks svinēt – Jaunu Gadu, Jaunu Laikmetu, Jaunu zemi un Jaunas Galaktikas piedzimšanu!


Varavīksnes Tilts un Augstākās Gaismas Dimensijas
Mīļotie, tas, ko mēs saucam par Varavīksnes Tiltu – ir Planētas Zeme Gaismas Ceļš uz Augstākajām Dimensijām. Varavīksnes Tilts tika atvienots pirms daudziem gadu tūkstošiem, pēc galaktisko konfliktu beigām un to, kuri atradās uz Zemes, iekrišanas blīvumā. Tā bija daļa no lielāka plāna un tagad jūs esiet gatavi novākt ražu jūsu evolūcijai blīvuma zemākajos līmeņos un no jauna savienot Varavīksnes Tiltu ar Apziņas Augstākajām Dimensijām un jūsu Kosmiskajiem „Es” - kā „Zvaigžņu Bērni” vai Cilvēki-Eņģeļi un Dievišķās Gaismas Būtnes.


Varavīksnes Tilts – ir gaismas tilts, kurš 2011.gada augustā savienoja ikvienu no jums ar Zemi, pirmās saiknes tika izveidotas aiz Polārā Loka Norvēģijā un Somijā. Tajā laikā Vaļveidīgie, Elementāļi un Feju Valstība strādāja, lai palīdzētu Gaismas Ģimenei atkal savienot Varavīksnes Tiltu un atvērt Gaismas Portālus uz 6-to Dimensiju. 11/11/11 Varavīksnes Tilts tika atjaunots arī Ziemeļamerikā un Havaju salās, bet decembrī atkal savienošanās tika veikta Argentīnā, Dienvidāfrikā un Austrālijā. Tilts turpinās nostiprināties un nodrošinās Zelta Ceļus uz Augstākajām Dimensijām.


6-tā Dimensija – tā ir Arhetipiskās Iztēles telpa, Maģijas, Sapņu un Radīšanas Valstība. Tiem, kuri ieiet šajā Apziņas līmenī, ir jābūt stingri „noenkurotiem” Vienotības Apziņas Piektajā Dimensijā un Dievišķās Labestības un Līdzcietības Sirds Centrā. Jo šajā līmenī jūs kļūstat par paši savu stāstu Aušanas Meistariem. Jūsu dzīve kļūst par Mākslas Darbu, Stāstu, Dzejoli vai Deju, ko iedvesmojis Sapnis. Tieši Jūs, būdams Lielais Gaismas Audējs, pavēlat Arhetipiskajām Enerģijām radīt un manifestēt.


Atrodoties uz Jaunās Zemes un būdami Labestības Zelta Laikmetā, jūs apgūsiet esošos Arhetipus un radīsiet jaunus. Tas ir vajadzīgs Jaunajai Zemei, jo Zeme izpauž „realitāti” saskaņā ar Arhetipiem un Stāstiem, kas tiek austi Trešās Dimensijas „Radīšanas Stellēs”. Ir vajadzīgs, lai jūs tiktu pāri lielajiem dualitātes stāstiem ar to gaismas un tumsas konfliktu un sāktu aust jaunos Vienotības un Apvienošanās Stāstus.


Mīļotie, ikviens no jums – ir Gaismas Audējs, Stāstnieks un Dzejnieks, Gaismas Dejotājs. Ikviens no jums rada Mākslas Darbu, kas ir Jūsu Dzīve. Kad jūs ienākat šajā Apziņas līmenī, jūs sākat saskatīt, ka katra jūsu izdarītā izvēle – tas ir pavediens lielākā jūsu dzīves iecerē un nodomā uz Planētas.


Jo patiesi, Mīļotie, pats Kosmoss līdzinās lieliskam Mākslas Darbam, kas pastāvīgi attīstās un mainās saskaņā ar Dievišķo Gribu un izvēlēm, kuras jūs, kā Kop-Radītāji kopīgi ar Garu un Dievišķo Saprātu, izdarāt. Kad izvēle tiek izdarīta no tīras sirds un ar Nodomu Visu Visaugstākajam Labumam, tad jūs kļūstat par Dievišķās Radošās Saprātības kanālu, jūs kļūstat par daļu no Nodoma, bet arī par Nodoma Radītāju. Turklāt – apzināti! Vai tad tā nav lieliska dāvana, Mīļotie?!


Tāpat arī šajā 2012.gadā, kad jūs šķērsosiet Varavīksnes Tiltu uz 6-to Gaismas Dimensiju, jums būs jāturpina darbs ar sazemēšanās vingrinājumiem, lai pilnībā sazemētos Dvēseles Zvaigznes un Zemes Zvaigznes čakrās tā, lai jūsu dzīve un darbs būtu pilnībā saskaņoti ar Zemes enerģijām, jūsu Dvēseles enerģijām un Dievišķo Kosmisko Plānu, atbilstoši tā attīstībai.


Atkarībā no tā, kā jūs apgūsiet 6-tās Dimensijas enerģijas, jūs izmantosiet Varavīksnes Tiltu tam, lai saņemtu pieeju 7-tajai Dimensijai, kuru mēs dēvējam par Zelta Rozes jeb Lotosa Lauku. Šeit jūs pilnībā ienākat no „augšupceltā” stāvokļa un pilnībā apzināties sevi kā „Cilvēku-Eņģeli”. Šajā punktā Vainaga Čakra un Dvēseles Zvaigznes Čakra savienojas, rados brīnišķīgu Gaismas Ziedu, kas izpauž un izstaro Dievišķo Gaismu Pasaulē. Šajā vietā jūs patiesi iepazīstat sevi kā Gaismas Būtni un Pasaules Gaismu.


Atjaunošanās Kodi un Jaunais Radītais
Mīļotie 11/11/11, kad jūs strādājāt ar portālu 11/11, jūs tāpat arī tikāt svētīti ar to, ko mēs saucam par „Atjaunošanās Kodiem”. Tie ir Dievišķās Sirds Gaismas impulsi, kuri satur informāciju nākamajiem evolūcijas posmiem uz „Jaunām Debesīm un Jaunu Zemi”. Daudzdimensionāla Zeme un tās būtnes – ir Jaunā Radītā Pavards/Ceplis. Atjaunošanās Kodi aktivizē Potenciālās Atslēgas uz Kosmisko DNS, atļaujot Jaunajam izpausties. Ilgā „stagnācija” ir beigusies, pēdējās desmitgades pārmaiņas ir ievedušas Zemi un tās iedzīvotājus Kosmiskā laika plūsmā. Šajā plūsmā izaugsmes un pārmaiņu potenciāli pastiprinās un aktivizējas caur Izvēli.


Mīļotā Gaismas Ģimene, kad jūs ieejat Dabiskā jeb Dievišķā Laika Plūsmā, jūsu spēja manifestēt caur izvēli pastiprinās. Kad jūs strādāsiet ar 6-to Dimensiju un kļūsiet par prasmīgiem audējiem, būs ārkārtīgi vienkārši saņemt Jauno Radīto no Dievišķās Radošās Saprātības.


Daudzdimensionālā Zeme 2012.gadā
Izdzīvojot 2012.gadu, jūs kļūsiet daudz apzinātāki attiecībā uz to, ko nozīmē dzīvot Daudzdimensionālā Realitātē. Jūs, kā Gaismas Ģimene, tiksiet noenkuroti Piektajā Dimensijā un šķērsosiet Varavīksnes Tiltu uz Apziņas Augstākajiem Līmeņiem. Jūs būsiet Līderi un Ceļu Rādošie uz Jauno Zemi. Taču būs daudz to, kas nenokļūs šajā vietā. Būs tādi, kuri vēl atrodas agrīnajā atmošanās posmā un kuri var būt apjukumā un nemierā, jo viņi atlaiž vecās Trešās Dimensijas nosacītību, lai atklātu savu Daudzdimensionālo Realitāti. Viņiem būs vajadzīga palīdzība un vadība no tiem no jums, kas ir prasmīgāki attiecībā uz pieeju daudzdimensionalitātei.


Bez tam būs arī būtnes, kuras ir izvēlējušās būt par daļu no Zemes Piecdimensiju Realitātes, taču kuras vēl spējīgas atmosties pilnai apziņai. Viņas turpinās dzīvot tā, it kā atrastos Trešajā Dimensijā, viņas atklās, ka viņu dzīves vairs „nedarbojas” tā, kā tas ir bijis iepriekš. Viņas sāks iekrist negācijās, dusmās un cietsirdībā, jo viņu dzīve kļūs sarežģītāka un bruks kopā, jo sabrūk vecais dzīvesveids. Jums attiecībā uz viņiem ir jābūt mīlošiem un nav jāizvirza nekādi nosacījumi, taču centieties netikt ievilkti viņu negāciju, deficīta un manipulāciju drāmās, jo tie ir pēdējie dualitātes pārpalikumi un vecā dzīvesveida un esības spēka neesamība/trūkums.


Mīļotie, jūs esiet Vareni, jūs esiet Radoši! 2012.gadā jūs pārbaudīs, kā vēl nekad iepriekš, lai jūs atcerētos Kas Jūs Esiet un Izdzīvotu jūsu Sūtības Patiesību. Taču Balvas būs milzīgas, jo jūs šķērsojat Varavīksnes Tiltu un ieejat Augstākajās Gaismas Sfērās, kas tik ilgi ir tikušas slēptas no jums.


Ir pienācis laiks atzīt Jauno Dienu un Jauno Zemi. Jūs – esiet Daudzdimensionāli Zvaigžņu Bērni un Cilvēki-Eņģeļi, kas ik mirkli radāt savas Dzīves Stāstu. Potenciāls ir milzīgs, bet Prieks un Smiekli jūsu Brīvībā Izvēlēties un Radīt – tā ir Svētība, kuru mēs, Eņģeļu Valstībā, tik ilgi vēlējāmies sadzirdēt.


Visi kopā mēs Kop-Radām Jaunas Debesis un Jaunu Zemi .... Zelta Rozes Galaktiku!


http://www.starchildglobal.ru


No krievu valodas tulkoja Sandra Šņoriņa

http://www.draugiem.lv/group/16019359/gaismasberni/?f_tid=3755583Pievienots: 2012/01/13