Par lapu

Mēs esam tik atšķirīgi, bet tanī pat laikā mūs visus vieno vēlme izzināt.

Izzināt sevi, kā daļu no Visa...

Jau kopš seniem laikiem cilvēkus nodarbina jautājumi, kas mēs esam, no kurienes nākam un kāda ir mūsu vieta Visumā.

Pat paši neticīgākie redz un jūt, ka pasaule mums apkārt nav tāda pati kā senāk, viss ir mainījies. Laiks mums sācis skriet ātrāk, dabā un laika apstākļos ir lielas pārmaiņas utt.

Tas laiks ir klāt. Mēs vairs nevaram stāvēt malā un vienkārši noraudzīties, mēs esam daļa no tā Visa. Pārmaiņas notiek ik brīdi un tās ir tik straujas, ka gribot negribot ierauj notikumu virpulī. Jaunais laikmets ir klāt un mēs esam tie, kas šīs pārmaiņas īstenojam.

Šis ir laiks, kad katram un ikvienam ir jāizdara izvēle, jo ne kas vairs nav tā kā bija vakar un nekad vairs tā nebūs. Tas laiks ir pagājis, tas attīstības posms ir noiets. Cilvēce un planēta Zeme iesoļo Jaunā laikmetā.

Šajā lapā tiks apkopota informācija, kas varētu jums palīdzēt šajā dinamisko pārmaiņu laikā. Tās būs gan senas neskaitāmu gadu tūkstošu garumā uzkrātas zināšanas, gan vēstījumi, kuri tiek saņemti tagad un pavisam nesen.

Kas ir vēstījumi?

Vēstījumi, čenelingi, diktāti utt. ir smalkā saskarsme, kura notiek starp cilvēku un augstākām Visuma būtnēm. Šīs lapas kontekstā tiks lietots vārds vēstījumi – vēsts, ko indivīds saņem no augstākām Visuma būtnēm.

Šī lapa palīdzēs izprast jums apkārt notiekošos notikumus un šie vēstījumi jums atvieglos un palīdzēs atrast savu ceļu un vietu Visā...

Novēlam ikvienam lapas lietotājam rast atbildi uz meklēto un paņemt kaut nelielu daļiņu no Lielās Mīlestības, ko sniedz mums Jaunais laikmets (ēra).


Pievienots: 2009/02/08