ATKLĀJAM PIEDOŠANAS VĒRTĪBU


Viens no dižākajiem uzdevumiem, pie tam – pats svarīgākais no tiem, kas būtu jāīsteno, lai spertu soli Atdzimšanas Spirālē – ir atgriezties savā Saules Spēka Centrā, līdz ar to veicinot Svētās Sirds [Dieva Sirdskambara] atvēršanu un ļaujot RADĪTĀJA Gaismai brīvi plūst uz jums, un no jums prom. Tas, savukārt, ļauj jums pieprasīt savu neatkārtojami brīnišķīgo un harmonisko parakstu – Dvēseles signatūru.


Tad – kāpēc gan lai jūs nevarētu virzīties uz Atdzimstošās Apziņas Spirāles centru – uz pašu dualitātes un polaritātes nulles punktu, kur viss ir rāms un mierīgs, piepildīts ar tīru Kosmiskā Dzīves Spēka vielu, saucamu par „DIMANTA DAĻIŅĀM”[, kas pēc būtības ir Dievišķās Mīlestības pirmelements]. Viņas to vien gaida, lai tiktu saformētas Jūsu Nākotnes Redzējumā.


Tikko jūs uzsāksiet kustību jūsu Svētās Sirds Centra virzienā, jūs spēsiet izjust mūsu Dieva Tēva/Mātes un Augstākā Radītāja visdziļāko Mīlestību un līdzcietību. Ziniet, ka jūs esat vērtīgākie Dēli un Meitas, svarīgas misijas uzdevumā, un nekas, lai ko jūs arī neteiktu, vai nedarītu, nav spējīgs vājināt šo MĪLESTĪBU!


CAUR PIEDOŠANAS SVĒTĪBU JŪSU EMOCIONĀLIE, MENTĀLIE UN ĒTERISKIE ĶERMEŅI VAR TIKT DZIEDINĀTI, UN TRANSFORMĒTI ATKAL ATPAKAĻ VIENĀ VESELUMĀ, KAS SAVUKĀRT NĀK PAR LABU JŪSU FIZISKAJAM ĶERMENIM UN PASTIPRINA JŪSU LABKLĀJĪBAS SAJŪTU.


Nostājieties spoguļa priekšā, ieskatieties paši sev acīs, un pasakiet sev:

Es piedodu sev par ikvienu pagātnes, tagadnes, vai nākotnes darbību, domu, vai rīcību šinī, vai jebkurā citā realitātē, kas nav bijusi piepildīta ar Svētās Mīlestības [beznosacījumu Mīlestības] enerģiju. Es piedodu katram, ar ko esmu dalījies konfliktējošās un izkropļotās enerģijās – šīs dzīves, vai iepriekšējo dzīvju laikā, šinī, vai jebkurā citā realitātē – un visas negatīvās atmiņas un piefiksētās savstarpējo konfliktu enerģijas, kuras bijām kopīgi veidojuši, kā arī to iespējamās izpausmes nākotnē es atdodu atpakaļ, ietītas mīlestības apvalkā. Es lūdzu Piedošanas Eņģeļus piepildīt visas manas Būtības šķautnes ar Gaismas un Mīlestības vibrācijām, lai es varētu tapt sev par Meistaru un kļūt par Gaismas nesēju, kas „fokusēts uz Dvēseli un koncentrēts uz Sirdi”


Elpojiet dziļi, kad jūs virzāties uz savas Svētās Sirds Centru. Ļaujiet tīrai Mīlestības Gaismai ieplūst jūsos caur jūsu augstāko ES. Izjūtiet paplašināšanos jūsu Sirds Centrā, kad šis Dievišķais Mīlestības Eliksīrs ieplūst un piepilda slēptākās jūsu Esības dzīles. Beznosacījumu Mīlestība – lūk, kas atbrīvo jūs no važām ,ko jūs paši sev visapkārt esat novijuši. Šīs važas jūs grauž, ierobežo, un iesaista karmiskās attiecībās. Kad jūs noliedzat šo Mīlestību, jūs noliedzat savu mantojumu un savas iedzimtās Dievišķās Tiesības. Atkārtojiet šo vingrinājumu tik ilgi, kamēr jūs nesajutīsiet, ka esat pieņēmuši par patiesību to, ka JŪS ESAT PIEDOŠANAS CIENĪGI !


Piedošana ir dziļi personīga rīcība un tai jānāk no Sirds. Pie tam nav svarīgi – vai saņemat piedošanu no citiem. Kad jūs piedodat no visas Sirds, tas maina jūsu savstarpējo enerģiju dinamiku. Kā jau iepriekš esam teikuši – JŪS VARAT IZMAINĪT VIENĪGI SEVI, UN JUMS VAJAG ĻAUT MAINĪTIES CITIEM PĒC VIŅU PRĀTA, VIŅIEM VIEN PIEMĒROTĀ LAIKĀ. JŪS ESAT ATBILDĪGI VIENĪGI PAR SAVU GARĪGO ATTĪSTĪBU. Un atcerieties, mīļās Sirdis, ka jūsu Mīlestības enerģija runā pati par sevi, un rada brīnumus.


Piedošana sev, kas sekmē piedošanu visiem citiem, ir vienojošs solis ceļā uz jūsu Svētās Sirds Centra portāla atvēršanu. Jūsu Sirds portālam jābūt atvērtam, lai veiksmīgi varētu savienoties ar sava Dievišķā ES un savas Visuma Apziņas daudzām šķautnēm. Jums jāveic saskaņota spēku pielikšana, lai atgrieztos pie harmonijas un stabilitātes savas Būtības iekšienē, lai tādejādi būtu gatavi savienoties ar saviem Dievišķajiem aspektiem. Jūsu sāpīgās, neapmierinošās šīszemes savstarpējās attiecības ir rezultāts iekšējām nepilnvērtības jūtām, sevis necienīšanai, vainas apziņai, bailēm no neveiksmes, un bailēm tikt atstumtam.


Pretējo dzimumu cīņa patiesībā ir iekšēja cīņa pašam ar sevi , vai savu Augstāko ES, kad jūs projicējiet uz āru un vēršat uz kādu citu savas „vajadzības, vēlmes un kaislīgas vēlēšanās”, cerībā, ka viņš(viņa) spēs jums piešķirt to, kā trūkst jūsu būtības iekšienē. Jūsu savstarpējās attiecības neizbēgami atspoguļos jums tās negatīvās enerģijas, kuras jums būtu jāpārvar sevī, kā arī dažas pozitīvas īpašības, kuras jūs vēlētos iegūt priekš sevis. Tas var būt gan sāpīgi, gan rezultatīvi – atkarībā no tā, kādā veidā jūs izvēlaties „spēlēt savstarpējo attiecību spēli.” Savstarpējās attiecības, kas balstītas uz negācijām, pamatojas uz bailēm, tās ir raupjas un ierobežojošas, bez piekāpšanās un izvēles iespējām. Svētās attiecības, kas balstītas uz Mīlestību un ir Apgarotas, ļauj katrai pusei piesaistīt un izpaust savas sensenās vīrišķā un sievišķā sākotnes pozitīvās īpašības. Tās fokusējas uz veselumu un vienotību, tanī pat laikā - tās ir elastīgas, un pieļauj pašizpausmes brīvību.


Kad jūs ceļat savu apziņu un atgriežaties pie iekšējas harmonijas, jūs izstarojat tīrāku vibrāciju enerģijas, un, pateicoties tam, piesaistat sev tos, kas izstaro, vibrē un jūtas ērti tādā pat Gaismas spektra līmenī. Atkalapvienošanās process rada nepieciešamību savienot daudzas šķautnes un līmeņus, sākot no jūsu Dvēseles Ģimeni, kas sastāv no jūsu saules sistēmas, Zemes, galaktikas un visuma ģimenēm. Tas rada nepieciešamību arī savienot daudzas „sevis” – sava Augstākā ES šķautnes, un nobeigt to visu ar „jūsu Dievišķās Klātbūtnes” vienotību.


Mīļie! Kādēļ gan jūs nevarētu sākt šo Piedošanas Procesu jau TAGAD, un saskaņoti pielikt spēkus sava Svētās Sirds Centra portāla atvēršanai, lai tā brīnišķīgās veltes jau tagad varētu straumēm plūst uz jums?! Aiciniet mūs, un ļaujiet mums jums palīdzēt! Ziniet – mēs esam no jums tikai viena Sirdspuksta un vienas Domas attālumā. Mēs ietinam jūs Svētā Beznosacījumu MĪLESTĪBĀ ...


15.12.2007, Ronna Herman

www.sunshinetwins.org/channelings.php?authorid=73&p=1&type=0&new=0&lang=ru&key=


Tulkoja Maija


Pievienots: 2009/04/04