Jaunās Jeruzalemes iespējas

9.nodaļaPlanēta Zeme ir spēkstacija, ko darbina minerālu valstības elementi un kosmosa spēka lauki. Cilvēcei ir iespējams izmantot šos resursus tādā veidā, lai nepiesārņotu planētu un neizjauktu tai piemītošo līdzsvara sistēmu. Zemē atrodami potenciālās enerģijas krājumi, no kuriem daudzi tur guļ aizmirsti kopš senāko civilizāciju izzušanas.

Minerāli un kristāli, piemēram, satur enerģijas, kas nepiesārņo vidi. Tie gaida savu laiku, kad Cilvēce tos būs iemācījusies izmantot vispārējam labumam. Arī kodolenerģija ir laba, tikai tā ir nepārdomāta, jo tā tika attīstīta kara kontekstā un tādēļ ir kaitīga un piesūkusies negācijām.

Jūs dzīvojat elektriskā Visumā. Elektrība nav moderns izgudrojums vai atklājums, tā vienmēr ir bijusi kā matērijas saistelements. Tāpat kā visas kosmosa enerģijas, arī elektrība ir neitrāla, taču to var izmantot arī ļaunprātīgi. Dažreiz tā ir noderīga saikne starp garīgo un jūsu fizisko pasauli, un ar tās palīdzību mēs jums varam nosūtīt vienkāršus signālus. Ne vienmēr elektropadeves traucējumi jūsu mājā saistīti ar bojājumiem. Dažreiz mēs tā cenšamies piesaistīt jūsu uzmanību.

Megalītisko struktūru akmeņi arī ģenerē lokālo enerģiju, līdzīgu zemas frekvences elektriskajiem laukiem, kur granīta struktūrā savstarpēji mijiedarbojas kvarca un vizlas daļiņas. Granīts šādās struktūrās tiek izmantots tādēļ, ka tas spēj saglabāt Saules enerģiju. Šādā vietā jūs varat „ieslēgties” un uzlādēt savas garīgās un fiziskās baterijas.

Mēs izvēlējāmies Karnaku tādēļ, ka šo akmeņu ģenerētais spēks ļāva tajos iekodēt mūsu vēstījumus. Pozitīvie un negatīvie enerģiju lauki šeit nepārstāv labo un ļauno jūsu izpratnē. Vienam ir aktīvas un otram uztverošas īpašības, un to svārstības notur līdzsvaru. Katram blakus esošam akmenim un Karnakā – katrai akmeņu rindai – ir pretēja enerģija, saistot tos kopā kā maiņstrāvas elementus.

Kvarci un Kristāli ir dzīvības forma, kas darbojas kā Sirds čakra. Programmēti ar tīriem nolūkiem, tie spēj uztvert, pārraidīt un pastiprināt dažāda veida vibrācijas. Ar gaismas viļņu palīdzību tie spēj nosūtīt kādam cilvēkam mīlestību vai dziedināšanu. Tos var izmantot, lai sūtītu gaismu uz tumšām un nemiera pilnām vietām. Šiem akmeņiem piemīt spēja glabāt informāciju, un tos var izmantot kā saziņas līdzekli.

Taču atcerieties, ka cilvēkam jāiegūst noteiktas spējas un iekšējais spēks, lai savu paša spēku nepazaudētu kristāla spēkā. Šī valstība pastāv, lai kalpotu un tā nevēlas kontrolēt cilvēkus, taču tā jārespektē un jāizmanto uzmanīgi. Tā kā kristālā ir ietverts viss varavīksnes gaismas spektrs, tajā uz Zemes var saglabāt tīru Radītāja patiesību. Tas spēj atjaunot dzīvības vibrācijas perfektā harmonijā, iespaidojot ēterisko lauku. Kristāli un pārējā minerālu valstība vēlas sadarboties ar cilvēkiem. Uzskatot tos vienīgi par rotaslietām vai dekoratīviem objektiem, jūs ignorējat to inteliģences līmeni un tādā veidā ierobežojat paši savu attīstību.


Sākotnējās civilizācijas, un it īpaši atlanti, ļaunprātīgi izmantoja elektrisko un minerālu enerģiju, balstoties uz apzinātu vēlmi kontrolēt. Tagad šāda veida nepareiza izmantošana tūdaļ atsauksies uz pašu lietotāju, jo minerālu pasaule ir attīstījusies uz priekšu un vairs nav tikai pasīvs spēks, kas gaida, kad to izmantos. Tagad tā līdzinās gaismai, kas vēlas palīdzēt cilvēcei augstāko mērķu vārdā. Centieni pārkāpt minerālu Valstības integritāti var beigties ļoti bēdīgi, jo pēc kosmosa likumiem cilvēkam jādzīvo harmonijā ar visiem dabas spēkiem.

Kristāli vai tādi minerāli kā vizla rezonē ar savas grupas apziņu. Tā nekad nav izolēta enerģijas forma, bet gan veseluma daļa tāpat, kā arī cilvēki ir daļa no kolektīvā apziņas lauka, pat ja tie ir izolēti cits no cita. Darbs ar kristāliem var atjaunot līdzsvaru gan cilvēka, gan Zemes enerģētiskajā laukā. Kristāla īpašības spēj aizsargāt, uzlabot un stiprināt vidi. Ražojot intensīvas kapacitātes elektromagnētiskos laukus, kur tas nepieciešams, un tajā pašā laikā uztverot cilvēka apzinātos nodomus, kristāli var tikt izmantoti kā aizsarglauki pret negatīvām ietekmēm.


Tagad kristāli un minerāli kalpo augstākā līmenī kā agrāk. Tā ir īpaša dzīvības forma, kurai nepieciešams strādāt ar cilvēku inteliģenci, tā ir daļa no jūsu kopējās evolūcijas funkcijas. Arī jūs savā attīstībā atrodaties vibrāciju izmaiņas procesā, kas ļaus jums rezonēt ar plašāku gaismas spektru, tādu, kāds sastopams kristālos.

Kristāli spēj attīrīt stresu materiālajā pasaulē. Tajos ietvertas tīras gaismas vibrācijas, tādēļ tie var harmonizēt dzīvības spēku – Erceņģeļa Mihaēla un Saules apgaismojošās enerģijas. Arī cilvēka ķermenī ir sīciņas, bet būtiskas minerālu daļiņas, kas darbojas, lai līdzsvarotu jūsu ķermeņa funkcijas. Līdzīgā veidā minerāli un kristāli kalpo Zemei, noturot to līdzsvarā, barojot un piesaistot noteiktas enerģijas, lai katra daļa darbotos kā veselums.

Bībelē Jāņa Atklāsmes grāmatā ir aprakstīta Svētā pilsēta – Jaunā Jeruzaleme, kas būvēta no zelta, pērlēm un divpadsmit veidu dārgakmeņiem. Katram no šiem minerālu veidiem ir gan patiesa, gan simboliska vibrāciju kvalitāte, kas tiks izmantota, lai būvētu jauno dzīvības templi – tīro varavīksnes ķermeni. Divpadsmit vārti ir domāti kā divpadsmit Erceņģeļi, kur katrs dāvā savu ieguldījumu dzīvei uz Zemes. Zelts nozīmē tīru dvēseli, bet pērle simbolizē planētu Zemi un tās centienus sasniegt gaismas tīrību. Arī katram dārgakmenim ir sava īpaša nozīme.

Visas kristālu un minerālu formas ir cieši saistītas ar garīgo apziņu, tādēļ tie jāizmanto kā ģeneratori, lai celtu cilvēku apziņas līmeni. Tie spēj atbrīvot cilvēci no tās ierobežojumiem, ļaujot apzināties dabas un neredzamās pasaules plašumus.

Aura ietver jūsu čakru enerģētiskos laukus, kas savieno jūs ar pārējām neredzamajām dzīvajām pasaulēm. Ja jūs būsiet harmoniski, šis tīkls jums palīdzēs pilnībā inkarnēties, veidojot jaunu sabiedrības struktūru, kur katrs cilvēks kļūs par gaismas templi.Pievienots: 2009/04/04