Varavīksne

8.nodaļa

 


Jūsu gaismas ķermenis jeb aura ir viss, kas palicis no jūsu sākotnējās formas. Jūsu tagadējais ķermenis ir vienkārši blīvāka gaismas forma ar zemāku vibrāciju spektru. Fiziskais ķermenis ir savienots ar auru caur čakrām, un katrai no tām ir sava krāsa. Šīs čakras ir enerģētiskā saite starp ķermeņa endokrīno sistēmu, iekšējiem orgāniem un ārējām ēteriskajām enerģijām. Čakras iespaido ķermeni, jo tām ir augstāks vibrāciju līmenis.

Lai atjaunotu nepieciešamo saikni starp cilvēci, Zemi un Saules sistēmu, cilvēka čakru sistēmā notiks izmaiņas tā, lai katra no tām vibrētu attiecīgajā varavīksnes krāsā. Sirds čakra spēs sevī ietvert daudz vairāk mīlestības. Atvērsies ēteriskā čakra zem jūsu pēdām, lai savienotu jūs ar Zemi. Varbūt tas notiks kādu dienu, kad jūs basām kājām saskarsieties ar zemi. Jūs pēkšņi zem kājām sajutīsiet Zemes spēku un savu vienību ar šo vareno būtni, kurai tāpat kā jums ir dvēsele un garīgā saikne ar Radītāju. Arī Zemei ir sava čakru sistēma. Cilvēki ir saikne starp planētas un Visuma apziņu. Daži no jums ir iemācījušies apzināti iepludināt sevī Kosmisko enerģiju caur savu galvvirsas čakru, taču šī enerģija ieplūst arī Zemē un cilvēkiem tā ir jātransformē, pirms tā atgriežas atpakaļ kosmosā. Ir bīstami tikai pievilkt enerģiju, jo tā nevar palikt statiska, tā vienmēr atrodas kustībā. Jūs to varat izmantot pozitīvi vienīgi tad, ja tā ir noenkurota jūsos. Tā jāsazemē, radoši izpaužot savus talantus un ceļot planētas labklājību: tā jūs efektīvi varat izmantot šīs augstās enerģijas.

Apzināti savienojoties ar enerģijām spēka vietās, nesūcot enerģiju caur kāju pēdām no zemes un pievelkot augstāko enerģiju caur galvvirsas čakru šādi, divās plūsmās, jūs aktīvi pastiprināt zemes spēkus un uzlādējat savu saikni ar dievišķo. Šāda sadarbība atdzīvina Zemi un arī jūs kļūstat spēcīgāki. Jūs paaugstināt gan konkrētās vietas, gan paši savas vibrācijas. Šis process var notikt jebkurā vietā, un tas kļūs daudz efektīvāks, ja jūs darīsiet to, apzinoties savu atbildību un spēju transformēt šīs enerģētiskās plūsmas. Tādā veidā jūs palīdzat ne tikai sev, bet arī visiem pārējiem dzīvības līmeņiem un kalpojat Radītājam.

Ēteriskās čakras atveras un aizveras, atsaucoties iekšējiem un ārējiem stimuliem.


Pamatčakra cilvēces evolūcijā attīstījās pēc Atlantīdas krišanas, kad fiziskais ķermenis bija kļuvis blīvāks. Šī čakra ir saistīta ar zemes elementu, kas pārstāv fizisko pasauli, un uguni, kas pārstāv garu. Čakra ir sarkanā krāsā un attiecas uz reproduktīvajiem orgāniem. Tā savieno jūs ar Zemi un liek jums labi justies savā ķermenī. Tā saistīta ar seksuālās mīlestības jūtām un kopienas labklājību. Ja šī čakra nav līdzsvarota, var rasties seksuāli traucējumi, nesabiedriskums vai pat agresivitāte. Šo situāciju var novērst, saņemot daudz mīlestības bērnībā un jūtoties kādam vajadzīgam. Pamatčakrai ir pareiza plūsma, ja tā sadarbojas ar Sirds čakru, nodrošinot jūsu dzīvē emocionālo līdzsvaru.

Sakrālā čakra attiecas uz zemes un ūdens elementiem, kā arī uz jūsu emocijām. Tā ir oranžā krāsā. Šī čakra palīdz attīstīt individualitāti, ko atzīst un novērtē citi. Tā arī nodrošina ķermeni ar adrenalīnu, ļaujot ātri reaģēt briesmu gadījumos. Caur šo centru jūs var traumēt noliegšana, tiesāšana, kauns vai mazvērtības kompleksi, bremzējot spēju darboties sabiedrībā pozitīvi.

Saules pinuma čakru veido uguns, zemes un ūdens elementi, tādēļ šeit satiekas gars, fiziskais un emocijas. Šeit tiek uzkrāta Saules enerģija, lai to varētu izmantot ķermenis. Tā ir dzeltenā krāsā un līdzsvaro visas parējās čakras. Ārējās nesaskaņas un personīgās problēmas tiek ieslēgtas šajā čakrā, līdz tās tiek atrisinātas. Ja šī čakra nav līdzsvarota, jūs nespējat atrast pats savu patiesību.

Sirds ir vidējā čakra un savienota ar gaisu un metālu. Tā ir zaļā krāsā. Tā simbolizē augšanu un Kristus apziņas transformējošo spēku. Sirds gudrība ir spēja transformēt visas pārējās ķermeņa enerģijas gan fiziski, gan emocionāli. Ja šī čakra darbojas normāli, visas negatīvās enerģijas tiek transformētas pozitīvajās, bet ja valda bailes, sirds enerģija tiek bloķēta. Ja cilvēks nejūt piepildījumu, sirds ir skumja un gars nomākts, jo plaušas nav piepildītas ar dzīvīgumu. Sirds ietekmē arī visas pārējās čakras.

Kakla čakra ļauj jums izpaust sevi kā indivīdam. Tā ir zilajā iedvesmas krāsā un saistīta ar gaisu un metālu. Tā ir pārējo čakru radošās inteliģences krātuve. Ja šī čakra ir līdzsvarā, jūs pārvaldāt situāciju un spējat izteikt to, ko jūtat, bet ja tā nav līdzsvarota, jums ir grūti izteikties gan jūtās, gan savā radošajā darbībā.

Trešās acs čakra ir saistīta ar čiekurveida dziedzeri, kas ir gaismas uztvērējs ķermenī. Ēteriskajā līmenī šis dziedzeris uztver gaismu un gudrību no kosmiskās inteliģences. Caur šo centru varat attīstīt sesto maņu – intuīciju. Līdzsvarota šī čakra ir skaistā indigo krāsā. Ja jūs neesat līdzsvarots, jūs ātri varat nonākt citu kontrolē. Agrāk šo čakru no līdzsvara izsita intelekts un intuīcijas noliegšana, taču tagad tai vēl vairāk traucē mākslīgais apgaismojums, kas jūs novērš no dienas ritma un dabiskā gaismas cikla.

Galvvirsas čakra var darboties tikai tad, kad ir aktīvas pārējās čakras. Savienota ar hipofīzi un uguns elementu, tā darbojas kā vārti uz augstāko apziņu. Cilvēka mazulim, kamēr tam vēl galvaskauss nav kļuvis ciets, šī čakra darbojas un savieno dvēseli ar garu, lai viņam palīdzētu iejusties jaunajā vidē. Taču vēlāk, ja šī čakra nav attīstīta, garīgās enerģijas netiek pareizi izmantotas. Ideālā variantā jums būtu jāattīsta katra čakra un jābūt pilnībā sazemētam, lai augstākās enerģijas varētu darboties caur jums. Galvvirsas čakra ir violetā krāsā un, ja tā ir līdzsvarota, jūs esat saistīts ar savas dvēseles augstāko patiesību un pozitīvi uztverat dzīves izaicinājumus. Ja tā nav līdzsvarā, jūs nespējat pārvarēt grūtības un vienmēr prasāt padomu citiem. Sastopoties ar spēcīgākām enerģijām, jūs varat kļūt garīgi nelīdzsvarots, tādēļ ir bīstami atvērt šo čakru, iekams pārējās čakras nav attīstītas.


Cilvēka potenciāls ir viss varavīksnes spektrs, un kad šī varavīksne būs pilnībā attīstīta, jūs varēsiet darboties kopā ar eņģeļiem; jūsu pašu gaisma savienosies ar Radītāju.

Varavīksne debesīs jums atgādina par jūsu gaismas ķermeņiem. Tas ir tilts, kas savieno zemi ar debesīm, lai atgādinātu, no kurienes jūs esat nākuši. Elpošana dāvā čakrām enerģiju. Mācieties ieelpot gaismu, krāsas un skaņas un izelpojiet vecās bailes.

Ieelpu motivē jūsu apziņa, vēloties dzīvot un aktivizēt ķermeni, bet izelpu vada zemapziņa, atbrīvojoties no nevajadzīgā. Elpošana līdzsvaro ķermenī elementus, ļaujot aurai mirdzēt košās varavīksnes krāsās. Tas nozīmē, ka matērijā tiek ienests gars.Pievienots: 2009/04/03