Elementāļu valstība

6.nodaļa


Jūsu planēta kopīgi ar jums apdzīvo daudzas būtnes, tikai tās pastāv citā dimensijā. Šīm būtnēm ir atšķirīgs vibrāciju līmenis, tādēļ cilvēka acs tās parasti nespēj saskatīt, taču iekšējā redze var uztvert to klātbūtni. Tās ir dvēseles, kas saglabājušas savus gaismas ķermeņus, tāpēc tām ir neliels vai vispār nav materiālā blīvuma. Tās nekad nav bijušas iegrimušas matērijā kā cilvēki, tomēr šīs būtnes tai ir piesaistītas, uzņemoties zināmu pienākumu pār dabas pasauli un darbojas kā nepieciešama saikne ar cilvēkiem.

Šīs dvēseles var dēvēt par elementāļiem. Tie ir daļa no universālā evolūcijas procesa, taču viņi var virzīties uz priekšu un atgriezties pie Avota vienīgi kopā ar cilvēkiem. Viņu progress un garīgā barība pilnībā ir atkarīgi no jums. Tā kā viņiem tas ilgi tika liegts, viņi vairs nesajūt saikni ar Avotu un ir aizmirsuši savu sākotni, taču turpina kalpot. Šo neredzamo dabas garu uzdevums ir atbalstīt minerālu, augu un dzīvnieku dzīvi.

Vēl nesen šos elementāļu garus pārvaldīja deviskās būtnes elfi. Taču arī elfi ir zaudējuši savu saikni ar dievišķo. Elfu kalpošanas laiks uz Zemes nesen beidzās, un, lai viņi varētu virzīties tālāk, viņiem bija jāgriežas pēc palīdzības pie cilvēkiem ar pietiekami augstām vibrācijām. Ar cilvēku palīdzību elfi spēj atstāt Zemi, lai turpinātu savu evolūcijas ceļu. Viena daļa devās uz Jupiteru, bet citi uz Neptūnu.

Elfi bija noraizējušies, ka jāatstāj dabas gari un viņu kompanjoni devas, lai turpinātu darbu bez viņu līdzdalības. Viņi jutās dziļi apbēdināti par cilvēku izpratnes trūkumu. Taču elfi ir nodomājuši atgriezties uz Zemes vēlāk jau ar paplašinātām spējām, lai dažādos veidos sadarbotos ar dabu. Jūs varat uzskatīt, ka viņi pašlaik piedalās kursos citā attīstības sfērā. Elfi ir gaismas būtnes, augumā garāki nekā cilvēki.

Visas elementāļu būtnes izvēlējās palikt kalpot planētai un nodrošināt apstākļus, kas nepieciešami tām jūsu dvēselēm, kas iemiesojušies kā cilvēki.

Elementāļi saglabā vidi, pret kuru jūs izturaties tik nevērīgi, taču viņi vēlas, lai šajā jomā notiktu sadarbība. Viņiem var palīdzēt, atgādinot viņu dievišķo izcelsmi, atzīstot viņu klātbūtni un kopīgi ar viņiem svinot gadalaiku ciklus, it sevišķi, saulgriežus, kad daudzviet uz zemes tiek pastiprināta atjaunojošā dzīvīguma plūsma. Tāpat kā cilvēki, arī elementāļi ir atšķirti no Radītāja, taču atšķirībā no jums viņi nekad nav zaudējuši izpratni par to, kādēļ šeit atrodas. Tad, kad cilvēks sasniegs noteiktu garīgās apziņas līmeni, kas spēs atzīt elementāļu klātbūtni, šīs būtnes tiks atbrīvotas un viņu pašreizējais stāvoklis tiks transformēts priekā.

Ikvienam no jums ir vairāki garīgie pavadoņi, kas labprāt jums kalpotu. Viņus pievilks jūsu īpašā darbība un talanti. Viņi var daudz vairāk jums palīdzēt, ja jūs apzināties viņu klātbūtni. Pagātnē mūsu palīdzība bija ierobežota, jo mēs nedrīkstējām ietekmēt jūsu brīvo gribu. Tagad šis ierobežojums ir beidzies un Radītāja vārdā mēs iejaucamies, lai glābtu cilvēci no tās ēnām. Gaismas dāvāšanas procesā mēs pat pārkāpjam dažas no jūsu neapzinātajām izvēlēm, ja tās nesaskan ar jūsu pašu dvēseles plānu.

Turpmākajā laikā daudzi no jums atjaunos saikni ar saviem neredzamajiem palīgiem.

Elementāļi apzinās, cik svarīgi ir visi dažādie esamības līmeņi, un viņi zina, ka tikai apzinīgs cilvēks var nodrošināt līdzsvaru starp visiem šiem līmeņiem.

Rietumu pasaulē centieni rast garīgo saiti pārāk bieži aprobežojas tikai ar mentālo plānu. Bailēs no senajām pagānu dievībām un mistērijām, jūs esat nomākuši tiešo personīgo kontaktu ar garīgo pasauli un Zemes dabas enerģijām. Jūs baidāties no citām būtnēm, kas dzīvo jūsu vidē. Lai atbrīvotos no bailēm, jums šīs citas būtnes jāsaprot un jāuzsāk ar tām atklāts kontakts.

Piemēram, koki ir ļoti svarīgas būtnes uz šīs planētas, taču diemžēl ne vienmēr par tādiem tiek uzskatīti. Tie glabā sevī senu gudrību un ir cieši saistīti ar noteiktu planētu kustību. Kad dzīvība uz Zemes vēl bija tās sākotnējā eksperimentālajā stadijā un tika izmēģināti daudzi prototipi, lai izraudzītos vispiemērotāko, koki spēja izcelt savas saknes no zemes un kustēties. Tie bija brīnišķīgas, varenas būtnes un varēja ceļot, kurp viņi vēlējās. Dvēseles, kas tagad iemājojušas kokos, dāvāja sevi, lai būtu jums patvērums mežā. Koki ir ne tikai piemērots materiāls un gaisa attīrītāji, tie ir arī savvaļas dzīves sargi un seno ceļu glabātāji; ar savām ārstnieciskajām spējām viņi ir dziedinātāji. Kopīgi ar dabas gariem viņi transformē un līdzsvaro enerģijas atmosfērā un uztur augsnes dzīvību. Koki glabā atmiņas, un tie, kas prot jautāt, saņem atbildes.

Mēs, Erceņģeļi, pilnībā kalpojam Radītājam un radītajam. Mēs neatrodamies evolūcijas procesā. Kā individuālās dvēseles mēs esam veseli un nedalīti, mēs neatšķiramies vīriešos un sievietēs kā jūs. Vajadzības gadījumā jūs varat piesaukt katru no mums, nosaucot mūsu vārdu. Ļoti svarīgi, lai jūs mūs piesauktu ikreiz, kad pulcējaties kopā gan darbā, gan svinībās. Šādi jūs savai darbībai saņemat īpašu svētību. Tādējādi jūs arī novēršat tumšo spēku līdzdalību, jo tie nekad nav īpaši jāpiesauc – tie vienmēr ir klāt, saukti vai nesaukti. Sadarbība ar eņģeļiem nodrošina pārmaiņas uz daudz augstāku līmeni nekā tas būtu iespējams, izmantojot jūsu pašu ierobežotos cilvēku resursus.

Jūs vienmēr kā indivīdi varat lūgt eņģeļu palīdzību. Bet tik bieži mūs uzskata par nereālām būtnēm! Mēs jums atgādinām, ka mēs esam šeit jūsu dēļ, lai palīdzētu ikvienam no jums. Eņģeļu pulks, ko jūs uztverat kā Dieva sūtņus, darbojas kā grupa, nevis kā atsevišķas individuālas būtnes, un tiem nav noteiktas dzimtes. Kad vien jums vajadzīga palīdzība, pasauciet mūs, un mēs tūdaļ būsim klāt – vai nu mēs, Erceņģeļi, vai arī eņģeļu pulks.

Reiz visas eņģeliskās un dievišķās būtnes bija pazīstamas kā Mirdzošie, kas nāk no vārda „El” un veido daļu no mūsu vārda. Tādus mūs redzēja toreiz, kad jūsu uztvere vēl nebija tik biezi aizplīvurota un mēs bijām vieglāk saskatāmi.


Zemes svētvietās, Saules un Jupitera enerģijas spēka vietās mājo devas un dabas gari, taču dažreiz šajā darbā Devas darbojas ar ieplūstošo enerģiju un sargā to. Tā ir kā izejmateriāls, kas jāpadara lietojams, saaužot to daudzos vijumos un dzīvības spēka vibrāciju rakstos, lai tie derētu ikvienai radītajai dzīvības formai. Ja svētvieta tiek ļaunprātīgi izmantota, devas var to aizvērt vai arī samazināt tur enerģijas plūsmu. Jūs varat uzskatīt šīs būtnes par garīgajiem tehniķiem, Saules enerģijas krātuvju uzraugiem. Vietējie gari, devas, kas darbojas kā šo vietu uzraugi, spēj manifestēties redzamā formā, iespējams, kā pūce vai lapsa vai arī kas cits, tam laikam piemērots, lai darītu zināmu savu klātbūtni cilvēka vizuālajai uztverei.

Kopā ar devām svētvietās uzturas arī dabas gari, un skaita ziņā to ir vairāk. Viņi ir atbildīgi par to, lai uzturētu labklājību, auglību un dzīvības ciklus visā florā un faunā, pārliecinoties, vai dzīvību nesošā enerģija tiek uzturēta augu sēklās un visu sugu jaunajos dzīvniekos. Viņi uztur ūdens, gaisa un zemes līdzsvaru un dzīvīgumu, neskatoties uz cilvēku radīto pieaugošo piesārņojumu. Pateicoties viņu klātbūtnei un darbībai, gan zeme, gan jūra galu galā attīrīsies.

Atšķirībā no devu un eņģeliskās pasaules, šie dabas gari pastāv kā atsevišķas vīrišķās un sievišķās būtnes un strādā kopā nelielās kopienās. Viņus pazina un respektēja daudzas jūsu senās kultūras. Grieķi tos dēvēja par nimfām, naiādām, driādām un oreādām. Līdzīgā veidā aborigēniem un indiāņiem tie ir ūdens, koku un akmeņu gari. Šīs dvēseles ietver sevī visu dabas formu shēmas.

Sievišķie dabas gari pieskata augus, putnus, zivis un ūdens un uguns elementus, bet vīrišķie gari rūpējas par kokiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, reptiļiem, mikroorganismiem un zemes un gaisa elementiem. Ja viņu darbību atbalsta un novērtē cilvēki, viņu darbs zeļ un plaukst, bet ja ne, tad šie gari tāpat kā cilvēku bērni kļūst nomākti un zaudē vitalitāti. Šo garu klātbūtni var sajust līdzīgi kā rīkstnieks sajūt ūdeni. Dažreiz dabas gars ceļo kopā ar cilvēku no vienas vietas uz otru, tiecoties pieredzēt kaut ko no cilvēka garīgās dzīves, vai arī ja tam vajag strādāt citā vietā. Pēc būtības viņi ir nomadi un var brīvi pārvietoties no vienas vietas uz citu. Viņiem patīk cilvēku sabiedrība, bet tikai iedvesmojošā un radošā līmenī.

Atrodoties ārpus dzīves un nāves cikla, dabas gari nepiedzīvo dvēseles reinkarnāciju. Viņi var dzīvot simtiem gadu un nomirstot tiek absorbēti grupas apziņā. Dažas dabas garu dvēseles izvēlējās piedzimt cilvēku veidolā, paņemot sev līdzi mīlestību pret dabas pasauli.


Ir arī būtnes, kuras mēs saucam par rūķiem vai gobliniem. Tie ir vīrišķie gari no Ziemeļiem. Tie ir saistīti ar minerālu pasauli un apdzīvo zemes dzīles. Katrā svētvietā atrodas viens rūķis, kura funkcija ir noenkurot uz Zemi plūstošo Saules enerģiju. To var izdarīt, pateicoties katras vietas akmeņu un minerālu enerģijām. Tieši šī iemesla dēļ kristāliem un minerāliem ir tik daudz gaismas un krāsu. Rūķis, būdams atbildīgs par zemāku dzīvības pulsu Zemes minerālu valstībā, darbojas ar enerģijām, kas ir zemākas par cilvēces vibrācijām, taču rūķus var dažreiz arī ieraudzīt, ja vien viņi paši vēlas parādīties. Lai gan rūķi darbojas kopīgi ar citiem elementāļu gariem, viņi nevar tos ieraudzīt, jo dabas gariem ir augstākas vibrācijas, tādēļ rūķiem bieži šķiet, ka viņi strādā vieni. Dažreiz rūķis tiek izdzīts no savas vietas, ja viņa teritorijā tiek būvēts ceļš vai celtas mājas, vai arī ja viņš zaudē saskarsmi ar devām. Tad rūķis jūtas apjucis, un viņa sauciens pēc palīdzības cilvēkiem var radīt problēmas (katra nevietā nobīdīta ēteriskās dzīvības forma izraisa līdzīgu efektu, cenšoties piesaistīt uzmanību šim kļūmīgajam stāvoklim). Šāds rūķis vienīgi vēlas atgriezties savā īstajā vietā. Te var palīdzēt jebkura pietiekami jūtīga persona, lūdzot palīdzību augstākajam avotam. Tā kā šādus traucējumus parasti rada cilvēku darbība, tie jāizlabo cilvēkiem kopīgi ar eņģeļiem. Jebkurš celtniecības darbs, kas tiek veikts bez attiecīgās ceremonijas, var radīt problēmas. Par savu iecerēto darbību būtu jāinformē zemes gari un jālūdz viņu sadarbība.

Senākos laikos valdīja paraža pie namdurvīm izlikt bļodiņu ar pienu mazajiem ļautiņiem. Tā bija cieņa un savstarpēja sadarbība, kas tagad ir zudusi. Tomēr, lai pārliecinātu elementāļu valstību būtnes sadarboties, vajag vairāk nekā tikai putras bļodiņu. Viņu izraidīšana bērnu grāmatu lappusēs, jūsu izpratnē šīs būtnes padarījusi nenozīmīgas, tomēr tas norāda, ka kaut kur dziļi jūsu prātā vēl glabājas šīs atmiņas. Ja jūs kaut ko varat iztēloties, tad kaut kādā līmenī tas arī pastāv, un, ja jūs spētu aizdzīt bailes no nezināmā, tad jūs spētu tajā visā vairāk iedziļināties...


Vārtu sargi ir nelielas devu grupas, kas aktivizē portālus ārpusķermeņa ceļojumiem. Daudzi no šiem slepenajiem portāliem joprojām tiek izmantoti, tie pieejami gaismas būtnēm no citām planētām un galaktikām, kas ierodas šeit, lai palīdzētu gaidāmajai pārejai. Šīs dvēseles nepaliek vārtos, bet tūdaļ dodas uz vietu, kur nolēmušas strādāt: jums neredzami, bet labvēlīgi.

Šajā jūsu vēstures periodā, kad materiālisms draud aprīt cilvēka garu, būtu ļoti svarīgi apzināties visu šo neredzamo būtņu nozīmīgo ieguldījumu. Viņi varētu jums daudz ko pastāstīt par savu darbu un par Visuma radošajiem spēkiem, par dabas ekosistēmas vitālajām enerģijām, kurās jūs dzīvojat un kuru svarīga daļa esat arī jūs paši. Katrs indivīds ir būtiska kosmiskās kārtības daļa. Jūsu gars un jūsu ķermenis ir īpaši noskaņoti tā, lai jūsu smadzeņu un orgānu vibrācijas atbilstu Zemei un jums būtu kopīgas pamatiezīmes, kādas nepastāv citur. Līdzīgi ir arī ar elementāļiem, sākot ar rūķiem, dabas gariem un devām, līdz pat mūsu, eņģeļu, valstībām: mums visiem piemīt elektromagnētiskā forma un apziņas līmeņi, kas var saskaņoties ar cilvēkiem. Zemākajos līmeņos elementāļi ir atkarīgi no cilvēku apziņas kvalitātes, jo viņu darbu ar uguni, gaisu, ūdeni un zemi un ar visām matērijas dzīvības formām tiešā veidā iespaido cilvēces attieksme. Varētu teikt, ka jums ir tādi laika apstākļi, kādus esat pelnījuši.

Ja cilvēki nespēj noturēt līdzsvaru starp elementiem sevī, šo spēku ārējā izpausme var būt visai destruktīva, kā jūs to redzat Zemestrīcēs, plūdos, viesuļvētrās un ugunsgrēkos. Cilvēku uzvedība var piesaistīt šādu elementāļu izpausmi.


Tagad jums tiek piedāvāta iespēja ikdienas dzīvē apzināti sadarboties ar elementāļiem, eņģeļiem un, visbeidzot, ar Radītāju. Šī brīnišķīgā sadarbība pilnībā uz Zemes vēl nekad nav izpaudusies, jo cilvēci vienmēr ir iespaidojušas negatīvās emocijas. Cilvēce vēl nav realizējusi savu Mīlestības potenciālu.

Liekot lietā savas milzīgās spējas, Mīlestību un sadarbību, jūs radīsiet jaunu pasaules kārtību, kur nebūs cīņas un sāpju; tā dibināsies uz dievišķo iedvesmu. Un tā jūs atjaunosiet savu iekšējo gaismu.Pievienots: 2009/03/27