Erceņģelis Sandalfons un Zeme


Cilvēces arhetips Sandalfons ir jūsu planētas sargs. Stāvot uz Zemes viņš aizsniedzas līdz Metatronam, lai dalītos ar dievišķās gaismas iedvesmu. Zeme kā visu pārējo planētu enerģiju uztvērēja ir pirmā vieta, kur visu Erceņģeļu ietekme saplūst kopā kā daļa no radošās evolūcijas universālās plūsmas. Šī visu mūsu atribūtu kombinācija ir vērsta, lai izveidotu fizisku vidi, Ēdenes Dārzu, kā izcilu mācību vietu, kur dvēseles varētu attīstīt jūtību caur visiem maņu orgāniem un apgūst mīlestības pieredzi caur sirds čakru. Dzīvojot uz Zemes, jūs varat savas vīzijas izpaust radoši, darbojoties gan materiālajās, gan garīgajās dimensijās visās dzīves jomās. Zemes uzdevums ir nodrošināt jūsu ķermeni ar barību, izmantojot to brīnišķīgo daudzveidību, kas tika radīta speciāli šim nolūkam.

Cilvēkiem jāattīsta savs sestais maņu orgāns – intuīcija – un jāiemācās tai uzticēties. Tas ir tilts uz neredzamajām pasaulēm. Intuīcija jūs vadīs tur, kur racionālā informācija vairs nesniegsies. Tā vadīs jūs arī tad, kad tradicionālās ticības vairs nedos nekādas zināšanas.

 

Cilvēki ir atbildīgi ne tikai par planētu, bet arī par savām attiecībām ar eņģeļu valstību, no kurienes nāk augstākās enerģijas. Jūsu uzdevums ir celt visu zemāko valstību – dzīvnieku, augu un minerālu valstību vibrācijas ne tikai izmantojot tos pārtikā, bet arī citādi. Šis pienākums jums uzlikts tādēļ, ka jums piemīt spēja sazināties un sadarboties ar visām pārējām valstībām – devu, eņģeļu un dievišķo pasauli.  Cilvēki ir saikne, tilts starp šiem augstākajiem un zemākajiem līmeņiem evolūcijas kāpnēs.

Šāds ir plāns, pēc kura Zemei jāsasniedz kosmiskā inteliģence un jāpaceļ vibrācijas pārējā Saules sistēmā.

Taču pašreizējā realitāte ir ļoti atšķirīga. No Zemes enerģētiskā lauka mēs uztveram daudz skumju no neapgaismotajām dvēselēm, kas sagūstītas starp astrālo plānu un Zemi. Šīs emocionāli ievainotās, pat prātu zaudējušās dvēseles nespēj atgriezties pie Avota. Tās arī nevar vairs atgriezties fiziskajā ķermenī, jo noslēdzas laiks, kad varēja risināt karmiskās problēmas. Tās atrodas aizmirstības stāvoklī, neapzinoties, ka var saņemt garīgu palīdzību, lai virzītos uz priekšu. Tās piesārņo Zemes atmosfēru, apgrūtinot celt vibrācijas. Šīm sagūstītajām dvēselēm- dažas no tām jūs pazīstat kā rēgus – nepieciešama cilvēku mīlestība. Daudzi no viņiem nekad to dzīvē nav pieredzējuši. Lai šīs dvēseles atbrīvotu un paceltu augstāk, kur tām varētu piekļūt gaisma un augstāka apziņa, nepieciešams daudz mīlestības un lūgšanas. Arī mēs cenšamies attīrīt tām ceļu, bet to nevar izdarīt bez cilvēku līdzdalības. Jūs esat vibrāciju tilts starp šiem dažādajiem esības līmeņiem. Taču jūs tik ļoti baidāties no visa pārdabiskā, ka drīz kļūsiet par vājāko šīs ķēdes posmu. Pārdabiskais nav nekas vairāk kā paplašinājums tam, ko jūs saucat par dabisko. Barjera pastāv vienīgi jūsu ierobežotās uztveres un jūtīguma dēļ. Jūs pārlieku paļaujaties uz savu fizisko redzi, vienmēr raugoties tikai uz ārpusi, bet reti kad ielūkojoties iekšpusē.

Aizvien vairāk cilvēku pieredz augstākus psihiskos vibrāciju līmeņus pateicoties garīgajai enerģijai, kas plūst no enerģētiskajiem tīkliem, pastiprinot režģus un veidojot zīmējumus labības laukos. Ieraugot sevi jaunā gaismā, jūs iedrošināsiet sevi atgūt savu personīgo brīvību; tas nozīmē lemt par sevi, uzņemties atbildību un būt pilnībā inkarnētam un nevainojamam, - būt cilvēkam, pilnībā apzinoties savus talantus. Jūs ieraudzīsiet, ka jūsu dzīvei ir nozīme, ka jums ir iemesls būt inkarnētam šajā laikā un ka jūsu ieguldījumu nekādā ziņā nevar uzskatīt par nenozīmīgu. Jūs ieraudzīsiet, ka visas līdzšinējās grūtības un izaicinājumi ir tikai ilūzija, ko var transformēt pozitīvi.

Ikviens no jums ir daļa no lielāka plāna, un tagad jūs atgriežaties pats pie sava modeļa. Kādu laiku būs sajūtams diskomforts, jo jaunais ceļš iet līdzās vecajam, taču jūsu dvēselei ir savs plāns priekš jums, ko jūsu apzinātais prāts vēl neapjauš.

Notiks atdzimšana. Fēniks pacelsies no pagātnes pelniem jaunā spēkā un skaistumā. Vecais necilvēciskums un pagātnes egoisms sairs un ļaus pacelties jaunai un pozitīvai cilvēcei, apveltītai ar dziļāku izpratni kā agrāk.Pievienots: 2009/03/24