Erceņģeļi un planētas

5.nodaļa


Mēs, Erceņģeļi, tikām radīti no planētu matērijas, un cilvēku dzīves dinamika ir mantota no mums. Mēs jums nodrošinām rezonansi ar Saules sistēmas planētām. Katram no mums ir kāda, unikāla īpašība, ko mēs piedāvājam izmantot cilvēku dzīvē. Patiesībā cilvēkiem nav citas izvēles, kā vien sadarboties ar šo planētu ietekmi.


Kā Erceņģeļi mēs darbojamies vienībā, taču jums savā dzīvē pozitīvi jāintegrē mūsu individuālais ieguldījums, lai gūtu iekšējo spēku un līdzsvaru.


Visvairāk cilvēka dvēseles izaugsmi aizkavē sevis un citu tiesāšana. Iepriekšējās inkarnācijās daudzi no jums ir piedzīvojuši sīvu kritiku reliģijas paspārnē, kas ietekmējusi jūsu uztveri par patieso garīgo realitāti. Lai labotu šo uztveri un celtu Zemes vibrācijas, jums pilnībā jāapzinās sava saikne ar mums un ar Radītāju, kas piedalās visos cilvēka dzīves aspektos.


Mūsu ietekme un rezonanse sasniedz jūs kā planetārie stari, ko uz Zemes uztver globālais tīkls. Visu jūsu planētu ieskauj kompleksais planetāro enerģiju tīkls, ko nevar saskatīt, bet var uztvert ar biolokāciju. Saule un planētas veido katra savu tīklu, kā daļu no kopējā tīkla enerģijas, un katra projicē uz Zemi savu īpašo ietekmi. Šīs enerģijas atšķiras no gravitācijas spēkiem, kas notur līdzsvarā jūsu saules sistēmu, un no citiem starojumiem, kā piemēram, Saules elektromagnētiskā spektra.


Katrs no šiem tīkliem (daži regulāra režģa formā, bet citi bez redzamas regularitātes) ir dinamisks enerģijas lauks, kas atbilst katra Erceņģeļa individuālajām īpašībām, tādā veidā ļaujot sūtīt Zemei atšķirīgas elektromagnētiskās vibrācijas. Mūsu projicētās raksturīgākās iezīmes ir garīgs izejmateriāls, kuru jūs kā indivīdi varat izmantot, lai ieaustu to savā emocionālajā dzīvē uz Zemes.


Cilvēka smadzeņu vibrāciju līmenis svārstās no 15-30 Hz. Tas ir daudz zemāks nekā mūsējais, tādēļ jūs neuztverat mūsu enerģiju laukus un neredzat planetāros tīklus. Tāpat jūs tiešā veidā neuztverat gravitāciju un tos daudzos elektromagnētiskos laukus, kas pastiprināti grauj jūs. Jūs esat efektīvi noskaņoti jūsu pašu planētai uz 8 Hz Zemes pulsu. Bet mēs esam noskaņoti uz mūsu pašu eņģeļu mājokļiem augstākās frekvencēs, kas tālu pārsniedz jums zināmo skalu, taču mēs spējam iekļūt jūsu vibrācijās un planetārie mūsu eņģeļu mājokļu lauki nav statiski, bet gan dinamiski, un šobrīd tie mainās.
Pievienots: 2009/03/21