Grācija

4.nodaļa

Mēs Erceņģeļi, esam Grācijas iemiesojums, Radītāja Grācija. Mēs esam ievērojuši, ka cilvēki ir zaudējuši savu pašcieņu un iestiguši pagrimuma procesā. Tādēļ mēs šeit jums sniedzam Grācijas koncepciju, kas ir daļa no dievišķā nodoma, lai jūs sevī atjaunotu gan cieņu, gan Grāciju.


Grācija ir īpašība, kas zudusi jau kopš cilvēces iegrimšanas materiālismā un intelekta dominēšanas. Tikai ar Grāciju jūs apgūsiet maģiju, kas padarīs visu iespējamu. Grācija ir mīlestība. Grācija ir godāšana. Grācija ir pašcieņa un laipnība.

Daudzi cilvēki pateicas pirms maltītes, taču iekams jūs patiesi un ar savas sirds mīlestību neizjutīsiet šo pateicību maltītei, nevis par maltīti, un šādā veidā nepadarīsiet ēdienu svētītu, šī darbība paliks tikai intelektuālā līmenī.

Ja jūs simtprocentīgi pievērstu uzmanību ikkatram dzīves mirklim, jūs darbotos vienīgi ar Mīlestību, un ikviena darbība jūsu dzīvē būtu Grācijas pilna. Pieķeršanās pagātnei un bailes no nākotnes liek cilvēkiem izpaust savas tumšākās emocijas, radot tagadnē lielu spriedzi. Dzīvošana tagadnē prasa pastāvīgu modrību un paplašinātu apziņu, lai apjaustu, kas notiek ārpus jūsu tiešā redzamības loka.


Vairums no jums domās, ka jums ir jānes smagā dzīves nasta, un tādēļ ir grūti būt Grācijas pilniem. Taču šo nastu, šo dzīves pieredzi, jūs paši sev izraudzījāties. Tagad vecās brūces jāsadziedē un pieredze jāintegrē dzīvē, lai atbrīvotos no saitēm, kas aiztur jūsu virzību. Dziedināšana var būt neredzama. Tās var būt iekšējas pārmaiņas, izmainot savu attieksmi. Dziedināšana notiek ar mūsu līdzdalību. Uzņemieties atbildību par savu dziedināšanu, saskaņojoties ar saviem iekšējiem ritmiem un Mīlestības spēku. Tad varēs notikt brīnumi.


Senās bailes un bremzējošās ticību sistēmas atdalījušas jūs no Grācijas un aizvērušas jūsu prātus garīgajai pieredzei, atšķirot jūs no dzīves mērķa un piepildījuma. Tagad ikvienam no jums jāuzņemas atbildība par savu attīstību, ļaujot, lai jūs gudri vada Mīlestības gaisma.


Daudz stresa uz jūsu planētas rada nepārtrauktā informācijas straume, kuru jūs saucat par masu saziņas līdzekļiem. Tas ir iespaidīgs līdzeklis, lai pārraidītu veco enerģiju tumšākos aspektus. Tie ar vieglu roku izplata bailes un trauksmi, uzkurinot sensāciju. Tas viss rada negāciju mākoņus ap cilvēci, un citām dvēselēm smagi jāstrādā lai tos attīrītu.


Pienācis laiks, lai cilvēki kļūtu patiesi cilvēciski un pilnībā iemiesotu sevi uz Zemes. Tikai tad jūs būsiet piepildījuši savas dvēseles mērķi. Tad jūs sapratīsiet kosmiskos likumus un kārtību. Piemēram, pārpilnības likums nozīmē, ka pastāv iespēja, lai visa kā būtu gana, taču , lai saņemtu, kaut kas ir arī jādod. Dodiet Zemei atpūtu, pēc tam, kad esat novākuši ražu. Pievilkšanās likums nozīmē, ka neredzamas saites pievelk jūsu dzīvē tos cilvēkus un notikumus, kas palīdz piepildīt jūsu dzīves mērķus.


Jūs nekad neesat bijuši pilnībā inkarnēti šajā pasaulē, jo jūsu dzīves bija fragmenti, kas darbojas dažādās gara dimensijās, jums to pat neapzinoties. Pienācis laiks integrēt šos fragmentus, apkopojot katra inkarnācijas mācību pašreizējā dzīvē un uzņemoties atbildību par jaunas, veselīgas un auglīgas vides radīšanu visiem.


Jūs dzīvojat burvīgā Visumā, kur domu spēks kopīgi ar jūtām ir spēcīgākais rīks, kāds jebkad pastāvējis gan labiem, gan ļauniem nolūkiem. Ja domās valda bailes, tās piesaista tumsas spēkus un rada tumsas ieročus. Tie no jums, kas mīlestībā esat piedzīvojuši ciešanas, esat aizslaucījuši prom ilūzijas un baidāties no mīlestības spēka. Jūs baidāties, ka tā atkal var nodarīt sāpes. Tā vietā jūs meklējat mierinājumu sentimentalitātē, emocionālās tuvības seklākajā formā. Taču, ja domās valda beznosacījumu mīlestība, notiek brīnumi, - arī tas ir visuma likums.


Jums, kā šīs īpašās planētas iedzīvotājiem, domas jāvirza citur, nevis tikai uz dzīves materiālajiem aspektiem un mantrausību. Materiālais nav jāignorē, bet to nevajag pārspīlēt. Jūsu materiālā sabiedrība ir atkarīga no lietu uzkrāšanas un sentimenta, bet jebkāda atkarība – vai tā būtu materiālā, vai garīgā, - nozīmē to, ka jūs nekontrolējat paši savu dzīvi. Atkarība jums aizvieto kaut ko tādu, kas jums pietrūkst citā līmenī. Ja pieļausiet, ka jūs no galvenā atvirza citi spēki, jūs vispār varat tikt atsviesti malā no patiesā dzīves skaistuma. Piemēram, ja jums ir kontroles atkarība, t.i. jūs cenšaties kontrolēt apstākļus vai apkārtējos cilvēkus, jūs zaudējat kontroli pats pār savu dzīvi. Tādā veidā jūs noliedzat, ka pastāv augstākā kārtība, kas sakārto dzīves plūdumu. Daudz vieglāk ir darboties ar šo plūdumu, nekā pret to. Tad dzīve vairāk sāk līdzināties piedzīvojumam un pieļauj spontānu enerģijas plūsmu. Lai atbrīvotu sevi no šādiem ierobežojumiem, izmantojiet savu intuīciju un atjaunojiet saikni ar iekšējo Skolotāju. Tas sniegs jums dzīvē jaunu atbalstu un mainoties apstākļiem, ļaus noturēt galvu virs ūdens. Jūsu iekšējais Skolotājs palīdzēs jums atgūt Grāciju, iepazīt Mīlestību un godāt planētu. Daudzi no jums vēro planētu kā tūristi, atrauti no tās dzīvīguma un daudzveidības un no tās patiesās lomas cilvēka evolūcijas procesā. Lai novērtētu pasaules brīnumus, nepietiek tikai ar vizuālo kontaktu.


Pilsētnieki, aizejiet uz parku un pasēdiet zem koka! Ieklausieties, ko saka koks, un jūs būsiet pārsteigti. Turiet istabā augus, lai to enerģija varētu dziedinoši iespaidot jūsu ikdienas dzīvi un atdzīvināt gaisu, kuru elpojat.


Dzīvei pietrūkst dzīvīguma un piepildījuma, ja jūs esat noraidošs un aizvērts garīguma plūsmai, cenšoties ignorēt tās pastāvēšanu. Tad jūs esat tikai pa pusei dzīvi un nespējat dziedāt paši savu dziesmu, kā to dara putni. Radītājs vēlas, lai jūs būtu tas, kas jūs esat.


Jūsu dzīve uz Zemes kļūtu pavisam citāda, ja jūs saprastu kādēļ esat šeit un no kurienes esat nākuši: kā jūs garu pasaulē rūpīgi sagatavoja šai inkarnācijai tie, kas jūs patiesi mīl. Bērns jūsu pasaulē ierodas no svētīgas Mīlestības pārpilnās garu pasaules. Ieradies uz Zemes, viņš raud, jo tagad viņam šī pati Mīlestība jāatrod fiziskajā pasaulē. Tā ir tieši pārpasaulīgā Mīlestība, pēc kuras jūs tik ļoti ilgojaties, jo cilvēku mīlestība to nespēj aizstāt.


Jūsu dzīve nav nejaušs notikums. Tā tika brīvprātīgi izraudzīta jūsu pašu labumam, ievērojot kosmiskās saiknes. Jums tās jāsajūt. Darbojoties ar šīm saiknēm pozitīvi, tās darbosies jūsu labā, bet darbojoties pret tām, sekos disharmonija. Vienmēr pastāv izvēles iespējas, kas nosaka jūsu dzīves kvalitāti. Iemācieties saskatīt ceļazīmes un darbojieties saskaņā ar tām.


Pirms piedzimšanas ikviens no jums noslēdz kontraktu ar savu dvēseli. Pēc piedzimšanas traumas un ierašanās svešā un bieži vien pat nemīlošā sabiedrībā, jūsu kontrakts tiek aizmirsts, taču tas joprojām ir spēkā. Tas turpina virzīt jūsu dzīves kursu. Kontrakts apstiprina, ka jūs vienmēr esat saistīti ar Avota Grāciju, pat ja baiļu vibrācijas, kas radušās turpmākajā dzīvē, neļauj jums to sajust.


Mēs vienmēr esam jums līdzās. Jūsu dvēseles nav sagūstītas ķermenī. Pat tad, ja jūsu personība jeb ego tur jūs cieši fiziskajā ķermenī, jūsu dvēsele var sarunāties ar eņģeļiem. Jūsu dvēselei ir jūsu tagadējās informācijas potenciālais plāns. Jums pašiem jāizlemj, kā šo plānu interpretēt, un jūs varat izvēlēties, kādā veidā kombinēt cilvēciskās īpašības ar mūsu eņģeliskajām iezīmēm.


Dažreiz vieglāk šķiet pretoties iekšējas vadības plūdumam un sekot sabiedrības diktātam, morālei vai paražām. Taču ērtie sabiedrības apstākļi aiztur dvēseli.


Garam augot, jums būs aizvien grūtāk iziet uz kompromisiem. Ja jūs nesekojat saviem patiesajiem mērķiem, gars sāk atrauties un jūs sevi nošķirat no Grācijas.Pievienots: 2009/03/19