Sākotne.

nobeigums

Nākamajās tūkstošgadēs pēc Atlantīdas nogrimšanas cilvēki sāka migrēt uz ziemeļiem. Nākamie megalītu celtnieki apmetās uz dzīvi Eiropas kontinenta rietumu piekrastē. Viņi iezīmēja svētvietas ar stāvošiem akmeņiem, lai fokusētu un uzturētu kosmiskās dzīvības plūsmas, noenkurojot tās un saskaņojot ar savu dzīves veidu. Viņi novēroja planetāros ciklus un godāja savu sākotni. Akmeņi parasti bija samēroti ar nozīmīgākajiem Saules un Mēness cikliem gadā. Spēka vietas iezīmēšana nodrošināja kosmiskās inteliģences sazemēšanu ar Zemes gudrību, lai tādējādi novērstu atlantu problēmas. Šeit savu ieguldījumu devām arī mēs, eņģeļi, jo mēs spējām sazināties ar megalītu celtniekiem. Viņi saņēma instrukcijas no augšas.


Pēc tam sekoja stabilitātes periods, dzīvojot integrācijā un godājot dabas ritmus. Bet tad atkal mainījās dzīves prioritātes; pieaugot iedzīvotāju skaitam, saikni ar dabas spēkiem pamazām izspieda doma par cilts, savas zemes un pārtikas resursu aizstāvēšanu. Izveidojās konkurence.


Tomēr katrā apvidū vēl turpinājās senču rituāli, tika godāta Saule un Mēness. Kamēr vien netrūka medību un ganību zemes, noritēja mierīga maiņas tirdzniecība. Vienotība ar dabas spēkiem nodrošināja pārpilnību. Taču tad, kad laiks kļuva vēsāks un mitrāks, cilvēkos atgriezās bailes, kas zemapziņā mājoja vēl kopš Atlantīdas laikiem. Šīs bailes nomainīja paļāvību un uzticību dabas pārpilnībai. Šīs bailes vēl uzkurināja tie, kas to redzēja kā kontroles līdzekli, un tā tika radīti ziedošanas rituāli, lai pielabinātu neredzamos spēkus vai dievus. Labvēlīgais Radītājs kļuva par šausminošu būtni; cilvēku dzīvē atkal iezagās tumsa.


Tehniskie sasniegumi metālapstrādē noveda pie ieroču ražošanas. Par līderiem kļuva kareivīgi noskaņotie cilts locekļi. Un pilnībā nostiprinājās vīriešu vara. Klimats Eiropā pasliktinājās, liela daļa zemes kļuva lauksaimniecībai nederīga, un miermīlīgās sadarbības vietā sākās cīņa par teritoriju. Drīz vien senās ceremonijas pavisam tika atstātas novārtā; no austrumiem viļņveidīgi migrēja tautas, kas tiecās apgūt jaunas zemes. Atkal sākās cīņa par varu, pār cilvēkiem un pār dabu, un tā turpinās vēl joprojām.


Tos, kuri spēja uztvert augstāko dievišķo vadību, mēģināja ar varu piespiest šo informāciju atklāt. Šī dievišķā prakse kļuva bīstama, jo to pieprasīja politiskiem mērķiem, lai nostiprinātu varu. Arī tādi Orākuli, kā Delfi un Dodona tika ļaunprātīgi izmantoti, tādēļ dievišķā vadība kļuva ierobežota un parasti mistiska. Dievišķās informācijas saņemšana jeb čenelings ieguva sliktu slavu un līdz pat nesenai pagātnei to apvija bailes no pārdabiskuma.


Patiesi uztverta dievišķā informācija jūsu dzīvei dāvā jaunu perspektīvu. Tā paskaidro, kā pagātne veido tagadni, ļaujot jums apzināti veidot nākotni. Visiem cilvēkiem piemīt spēja kontaktēties ar savu Augstāko Es un gūt pieeju dvēseles realitātei; daudzi var iet vēl tālāk un saslēgties ar Visuma Saprātu. Tie ir jūsu mistiķi, kuru mērķis ir meklēt augstākās patiesības, lai tādā veidā celtu cilvēces apziņu.


Atkāpšanās no dabas likumiem jeb krišana vispirms notiks nevis uz Zemes, bet gan garīgajā pasaulē ilgi pirms cilvēces fiziskās attīstības. Viss, kas tagad notiek fiziskajā pasaulē, atspoguļo to, kas jau reiz ir noticis gara mājokļos. Kā augšā, tā apakšā; fiziskais vienmēr atspoguļo gara stāvokli.


Augstākās eņģeļu pasaules uzņēmās atbildību vadīt plānotu dzīvības attīstību uz Zemes. Taču arī eņģeļus iespaidoja fiziskās vides polaritāte, un mūsu rindās ielauzās duālisms. Augstākā eņģeļu un arī cilvēku īpašība ir pakļaut personīgo gribu Radītājam. Lai gan Visumā mūsu enerģijas ir neitrālas, šeit eņģeļu dabā attīstījās duālie aspekti. Bet duālisms bija domāts tikai cilvēcei, lai tā mācītos atpazīt un izvēlēties ar ko strādāt; ar pozitīvo gaismas spēku vai ar negatīvo tumsas enerģiju. Mēs esam neitrāli, jo mēs kalpojam Radītājam, un tā kā viss esošais ir Radītāja aspekti, arī tumsa visbeidzot tiks pārvērsta gaismā.


Taču šobrīd pastāv opozīcija – tumsas griba pret gaismas gribu, vai arī zemākā griba pret augstāko gribu. Tā bija pirmā šķelšanās debesīs, kas kopš tā laika atspoguļojas uz Zemes cilvēku dzīvē.


Šo enerģiju atdalīšanu iecerēja tikai, lai pārbaudītu, cik cieša saikne pastāv starp radīto un Radītāju. Tumsai vajadzēja iejaukties visos iespējamos cilvēku dzīves aspektos uz Zemes, vienīgi vajadzēja atrast vietu, kur to fiziskajā plānā varētu iemitināt. Eņģeļi par šo tumsas funkcijas pildītāju izraudzījās smadzeņu kreiso puslodi. Un tā jūsu inteliģences dāvana kļuva gan par jūsu eņģeli, gan par dēmonu. Tā var kalpot arī kā ceļš uz apskaidrotu apziņu. Ja jūs spējat būt inteliģents, nekļūdams pārlieku intelektuāls, jūs varat sasniegt patiesu gudrību. Taču intelektuālajam prātam ir nosliece noliegt Radītāju, jo tam nav pieejama smadzeņu labās puslodes intuitīvā gudrība, un tas velti meklē pierādījumus, kurus var gūt vienīgi caur patiesajām sajūtām un empīriskajām zināšanām. Kreisās puslodes ierobežotā domāšana, ja tā nav pietiekami savienota ar labo puslodi, var novest pie negatīvas emocionālās reakcijas. Caur šīm negatīvajām emocijām jūs sasniedzat tumšākos un zemākos aspektus.


Cilvēku prāts bija tumšo spēku ierocis; viņi zināja, kādas potences tas glabā. Kad reliģiskās doktrīnas diskreditēja personīgo pieredzi par mistisko vienību ar kosmosu, cilvēka prātā palika tukšums un ilgas pēc garīgās barības. Tas ļāva izveidoties dažādām ticības sistēmām. Nepastarpinātā garīgā pieredze tika nosaukta par pagānismu. Īpaši jūtīgos cilvēkus pat vajāja un sodīja ar nāvi. Tas ierobežoja uzticību personīgajai intuitīvajai vadībai un pārcirta saikni starp Radītāju un radīto. Vēlāk radītās ticību sistēmas šīs ciešanas tikai vairojušas.


Loģika pastāv tikai Zemes mājokļos, nekur citur saules sistēmā tādas nav, lai gan arī citur Visumā rodami tās elementi. Tā ir daļa no cilvēces ilūzijām, kas tiek kultivēta kopš Aristoteļa laikiem. Tie, kuri cenšas dzīvot tikai loģiski un racionāli, jutīsies ļoti neērti augstākajos gara mājokļos, tāpat kā tie, kuri vadās vienīgi pēc emocijām un pēc ticību sistēmām.


Gara ēteriskajās pasaulēs tumsas enerģija pieņēma pūķa formu. Lai gan pūķi nekad nav mituši jūsu fiziskajā pasaulē, bija cilvēki, kas spēja redzēt viņu ēterisko formu; viņu fiziskā klātbūtne būtu izjaukusi spēku līdzsvaru uz Zemes.


Viens pūķis, kuru jūs visi labi pazīstat, ir iekšējais dumpinieks. Šis pūķis mudina jūs pretoties dabiskajam dzīves plūdumam, liekot darboties pretēji dievišķajai iedvesmai, tādējādi paildzinot jūsu ciešanas. Jūsu mitoloģijā, kur vienmēr ietverti patiesības elementi, šis pūķis attēlots kā jaunavu rijējs; zemapziņā tas simboliski pārstāv sievišķo intuitīvo gudrību, ko pārmāc vīrišķais intelekts.


Cits pūķis sargā dārgumus. Ja jūs spēsiet paiet garām šim intelekta pūķim, jūs sasniegsiet gudrības dārgumus. Tagad mītu jaunava vienpadsmitajā stundā tiks atbrīvota ar gaismas zobenu, ko savā rokā tur Erceņģelis Mihaēls – mēs redzam, ka cilvēce šo punktu jau ir sasniegusi. Tieši Mihaēls notur līdzsvarā abas cilvēka smadzeņu puslodes. Intelekta atšķirtība no intuīcijas ir tikai ilūzija, kas izpaužas vīrišķās un sievišķās enerģijas līdzsvara trūkumā. Tagad jūsu uzdevums ir apvienot šos elementus un dzīvot harmonijā ar šo vienību.


Šī atšķirtība tiešā veidā neietekmēja dzīvnieku, augu un minerālu valstības. Viņi saglabāja Grāciju, taču tos ietekmē jūsu darbība un jūsu domas. Viņi absorbē cilvēku negācijas. Piemēram, mājdzīvnieki bieži uzņemas savu īpašnieku slimības, palīdzot cilvēkiem nest šo nastu. Koki un augi deformējas, ja Zemes vibrācijas tiek traucētas vai arī ja cilvēka darbība pārtrauc šo planetāro saikni. Arī kristāli uzsūc negatīvo enerģiju, tāpat kā tie var tikt ieprogrammēti augstākām pozitīvām vibrācijām.


Uz Zemes nav neviens dzīves aspekts, ko neiespaidotu tumsa. Klātesot Mīlestībai, šīs negācijas var tikt transformētas. Augu un dzīvnieku valstības atbalsta cilvēci un kalpo tai daudzos un dažādos veidos un ir atkarīgas no cilvēku evolūcijas procesa. Šī iemesla dēļ tie ir jārespektē un par viņiem jārūpējas.


Gaidāmo izmaiņu dēļ uz Zemes daudziem no jums būs jāpiemērojas vienkāršākam dzīvesveidam nekā šobrīd ierasts. Būtiski, lai šīs izmaiņas notiktu tad, kad jūs jau būsiet savienojušies ar savu iekšējo dvēseles spēku. Jums būs jāmeklē jauni sadarbības ceļi, atmetot negatīvās emocijas un ieradumu manipulēt ar citiem, tad jūs varēsiet dzīvot harmonijā ar visām dzīvības formām. Jums būs jāiemācās uzturēt saikni ar elementāļu un eņģeļu valstībām; vienīgi tad jūs spēsiet atjaunot patiesos dzīvības modeļus uz Zemes un pārvērst planētu par paradīzes Dārzu.


Noskaņošanās uz garīgajiem likumiem ļaus jums rast līdzsvaru starp to, kas jāņem līdzi un kas jāatstāj aiz sevis, jūsu pašreizējā kultūrā ir maz kā tāda, kas saskaņotos ar augstāko garu! Pastāvēs jauna kultūra, kas balstīsies uz attiecībām ar augstākajām valstībām. Pastāvēs jauna izpratne par nozīmīgākajiem planetārajiem cikliem un to ietekmi. Šie vērojumi atbrīvos garu, pretēji reliģiskajām doktrīnām, kas to sagūstījušas mācībās par tiesu un sodu. Notiks patiesības atmoda. Zeme kļūs par svētnīcu, kur nepazīs kaunu, pazemojumu un ļaunumu.


Dažas no dvēselēm, kas atstāja savus ķermeņus Atlantīdas civilizācijas beigās, izvēlējās vairs neinkarnēties cilvēka formā. Tā vietā viņi atgriezās kā delfīni, lai turpinātu kalpot Radītājam un atgādinātu cilvēkiem, ka gara būtība ir prieks. Šīs dvēseles ievēroja, cik ātri cilvēki zaudē Grāciju un aizmirst savas saknes. Viņi negribēja neko aizmirst, tādēļ izvēlējās formu, kurā varētu noturēt Mīlestības spēku. Delfīni ietver sevī tīru radītāja būtību, iemiesojot mīlestību un gudrību, kurā viņi vēlas dalīties ar jums. Daži no jums ir pieredzējuši prieku, kāds rodas saskarsmē ar delfīniem, un jūs skumdina tas, ka šādas attiecības reti sastopamas cilvēku pasaulē.


Tagad šīs dvēseles atkal atgriežas cilvēka formā, lai ienestu mīlestību cilvēku pasaulē. Daudzi bērni dažādās pasaules malās savā iepriekšējā dzīvē bija delfīni, un tagad ārpus ūdens stihijas viņiem var rasties grūtības dzīvojot fizisko dzīvi jūsu elementā. Daudz kas ir mainījies, kopš viņi pēdējo reizi bija kopā ar jums; viņiem vajadzīgs liels atbalsts un izpratne, jo viņi ir pārlieku tīri un nepavisam ne pieredzējuši cilvēka dzīves apstākļiem. Taču viņi ir apveltīti ar prāta skaidrību, un pieauguši šie bērni atklās daudzus no senajiem noslēpumiem.Pievienots: 2009/03/18