Harmonija

2. nodaļas nobeigums

Jūs nekad neesat vieni, lai gan daudzi no jums jūtas vientuļi un atslēgti. Mēs vienmēr esam bijuši ar jums, bet tā kā uz Zemes vibrācijas līdz pat nesenai pagātnei bija ļoti zemas, mēs nespējām piekļūt jūsu dzīvei. Mēs spējām kontaktēties vienīgi ar tiem, kurus jūs saucat par svētajiem un kuru vibrācijas bija pietiekami tīras, lai tiešā veidā varētu saskarties ar dievišķo enerģiju. Viņi kalpoja, lai atgādinātu citiem, ka ir iespējams sasniegt šo vienmēr klātesošo Mīlestību.


Nākotnē daudzi no jums spēs sajust augstākas frekvences būtņu klātbūtni, kas apgaismos jūsu ceļu. Pievērsieties garīgajai praksei, nepametot ikdienas darbu, un jūs pieredzēsiet iekšēja prieka stāvokli, ko jums tik ilgi neļāva sajust vecās ticību sistēmas, kontrolējot prātu un ķermeni. Prieks atbrīvos jūs no tiesājošās sistēmas, kas dominēja ikvienā civilizācijā, atdalot jūs no dievišķās būtības.


Tagad cilvēcei dota iespēja saprast, kā Zeme iespaido Saules sistēmu un otrādi, kā to apvienotās enerģijas darbojas kopīgi, lai saglabātu fizisko līdzsvaru un nodrošinātu dzīves garīgo kvalitāti. Novērtējot šo būtisko sadarbību, jums radīsies vēlme attīstīties, un jūs atbalstīs eņģeļi un citi mūsu debesu palīgi.


Visām dzīvības formām ir sava elektromagnētiskā identitāte, izmērāms enerģijas vibrāciju lauks. Tas attiecas arī uz neredzamām dzīvības formām, jūsu palīgiem – eņģeļiem. Mēs nepārtraukti dažādās frekvencēs sūtām un uztveram signālus, kā radio ar daudzām stacijām. Jūsu domu viļņu garuma enerģija var jūs atbrīvot. Domu spēks ir radīšanas spēks, jo matērija seko domai. Domas rada jūsu dzīves kvalitāti. Tās iespaido jūsu emocijas. Atkarībā no tā, vai jūsu domas ir nomāktas, vai arī plūst brīvi, tās iespaido jūsu ķermeņa veselību un jūsu vidi. Jūsu domas nav privātas; tās uztveram gan mēs, gan arī citu būtņu Augstākie Es. Domas iemieso visdažādākās enerģijas un veido jūsu dzīves modeli.


Uz Zemes ir daudzas spēka vietas, kur saglabājušies stāvošie akmeņi, un jūs varat doties turp, lai uzņemtu enerģiju; tur jūs varat kontaktēties ar kosmosa dziedinošajiem spēkiem. Svētvietās varat atbrīvoties no traucējumiem, ko rada elektrības vadu mudžekļi, elektromagnētiskie lauki un negatīvās domas, kas pieblīvē atmosfēru un neļauj plūst tīrām domām. Paaugstinot savas vibrācijas svētvietā, pastiprinās gan svētvietas, gan jūsu pašu enerģija. Katra šāda vieta ir Zemes un kosmisko ēterisko enerģiju fokuss, šo spēku apvienojums. To simbolizē baznīcas smaile vai mošejas minarets. Tās visas ir celtas uz spēka vietām, lai piesaistītu kosmiskos spēkus un atjaunotu Zemi procesā, kuru var aktivizēt ar domu spēku.

Tagad tāpat kā agrāk, cilvēka dzīves problēmu sakne ir garīgo centienu trūkums un tas, ka jūs neko neredzat ārpus savām nebeidzamajām aktivitātēm. Līdz šim cilvēce nespēja neko uztvert skaidri un harmoniski, jo smadzeņu puslodes nebija līdzsvarotas. Loģiskā, aprēķinošā kreisā puslode dominēja pār intuitīvo labo puslodi, tādēļ cilvēku darbību vadīja nevis iedvesma, bet intelekta aprēķins. Lielas problēmas jums radījis arī līdzsvara trūkums starp vīrišķo un sievišķo enerģiju. Laiks iemācīties līdzsvarot abu smadzeņu pusložu funkcijas un atšķirīgās vīrišķās un sievišķās kvalitātes tā, lai jūs varētu darboties harmonijā ar citām Visuma būtnēm.


Mēs redzam, ka tehnoloģija turpina attīstīties bez jebkādas garīgas motivācijas. Tas, ko jūs saucat par zinātniskiem izmēģinājumiem, būtībā ir subjektīvs un ierobežots veids, kā gūt zināšanas, nesaprotot veselo. Pārāk liela uzmanība tiek veltīta ierobežotajiem loģiskajiem spriedumiem, kas nespēj sniegt daudzveidīgās realitātes patieso ainu. Šī detaļu un „izmēģinājumu” pārspīlēšana mazinājusi jūsu spēju sajust prieku un ekstāzi, noārdījusi ticību instinktiem un jūtām. Tas novedis pie bezspēcības sajūtas un „upura” apziņas, kas pazemina jūsu vitalitāti.

Savukārt vitālās enerģijas trūkums novedis pie daudzām fiziskajām problēmām imūnsistēmā. Problēmas rodas pat dzīvnieku pasaulē, kas atspoguļo to, kas notiek ar cilvēci. Visām dzīvības formām pastāv dabiska nepieciešamība piedzīvot prieku un izpaust savu radošo būtību caur fiziskajām sajūtām un caur prātu.

Ja cilvēkiem netiek dotas iespējas apgūt smadzeņu labās puslodes bagātības un tos iesprosto intelekta rāmjos, rodas nepiepildījuma sajūta. Daļa jauniešu šādos gadījumos sāk lietot narkotikas. Tas noved pie vēl lielākas abu pušu apziņas šķelšanās, jo pieredze ir nesavienota un ierobežo radošās attīstības iespēju pamatotā ceļā. Narkotiku lietošana var novest pie pilnīgas atraušanās no dzīves un dīvainām zemapziņas līmeņa dēmonisko spēku manifestācijām.


Jums jāiemācās lietot visus piecus maņu orgānus kopā ar sesto maņu – intuīciju. Visi kopā tie veido septīto maņu – Mīlestību, kas ļauj jums rast mieru un piederību Visumam. Dzīvojot caur sajūtām un vadoties pēc iekšējām zināšanām, ko neapēno negatīvas emocijas, jūs pieņemtu dzīves priekus, pārbaudījumus un izaicinājumus kā ceļu, kas ļauj izpētīt pašam savas personīgās dzīles un resursus.

Jums jāiemācās izpaust savu jūtīgumu un juteklību caur mīlestību, lai varētu pacelties uz augstākiem pieredzes līmeņiem. Noliedzot kādu no šīm dāvanām, jūs atsakāties no vissvarīgākā mācību instrumenta un noliedzat dzīvības plūsmu. Kā gan jūs varētu saskaņoties ar kosmosu, ja neesat saskaņā ar savu paša jūtību. Nespēja atsaukties uz dzīvi ar pozitīvām jūtām nocietina emocijas un rada neirozes. Ja jūs vēstures gaitā būtu spējuši izteikt savas jūtas un radošo būtību pozitīvi, jūsu emocijas nekad nebūtu kļuvušas tik baiļpilnas.


Jūs šobrīd atrodaties mācību procesā, lai kļūtu par pilnībā inkarnētiem cilvēkiem, mācoties saskaņot savu personīgo gribu ar radītāja gribu. Šādā veidā tiks attīstītas jūsu līdzradītāja spējas, kaut gan jūs jau visu laiku savā dzīvē esat radījuši gan labo, gan slikto. Ikvienā situācijā jums pastāv izvēles iespēja. Radītājs netiesā, bet atļauj. Tie ir cilvēki, kas tiesā un nespēj piedot, kas soda sevi un citus, izvēloties atkārtotās ciešanu dzīves, līdz aizmirstas to jēga un vienkārši izveidots ierasts modelis. Pienācis laiks apturēt ciešanas un sajust prieku. Sāciet izmantot savu spēju negatīvo jūtu vietā likt pozitīvās. 

Ļaujoties iekšējai vadībai, jūs sasniegsiet savu radošo talantu augstāko izpausmi. Kad jūs atbrīvosieties no jūsu reliģisko un izglītības sistēmu ierobežojumiem, jūs spēsiet izpaust dzīvi pilnībā un ar prieku. Uzņemieties atbildību izpaust savus radošos talantus, izmantojot sešus maņu orgānus, kas jūs savieno ar garu. Šādas izmaiņas apziņā palīdzēs jums atgūt savu garīgo identitāti.


Uzturot ciešus sakarus ar savām sajūtām, jūs sāksiet apgūt elementāļu – akmeņu, uguns, ūdens, vēja un mākoņu valodu. Jūs būsiet noskaņoti uz smalkajiem dzīvības spēkiem, kas piemīt visām dzīvajām būtnēm. Lai atgūtu Visuma līdzsvaru, cilvēkiem jādzīvo apzinātā harmonijā ar visām dabas būtnēm uz planētas un atkal jāveido ar viņiem kooperatīvās attiecības, kādas pastāvēja kādreiz. Tikai tad uz Zemes pilnībā varēs izpausties Mīlestības spēks.


Senatnē cilvēki spēja atzīt savu dievišķo sākotni. Viņi godāja un uzturēja dvēseles saikni ar planētām un zvaigznēm, no kurām reiz bija nākuši. Senči palīdzēja sabiedrības dzīvē. Taču vēlāk, pieaugot iedzīvotāju skaitam, radās cīņa par zemi un varu, kas aizsāka baiļu kultūru. Senču tēls pārvērtās bargos dievos, kas jāpielabina ar ziedojumiem. Radās bailes no neredzamā. Jūs joprojām baidāties no citām dzīvības formām – gan redzamām, gan neredzamām, jūs baidāties no dzīves.

Pienācis laiks uzzināt, kas patiesībā bija jūsu senči, un kā neredzamā garu pasaule harmonizē jūsu dvēseles ceļojumā caur jūsu dzīvi.Pievienots: 2009/03/15