Harmonija

2. nodaļa

    

Šis vēstījums ir domāts, lai uzrunātu sirdi, garu un dvēseli. Mīlestība ir varens spēks gan Visumā, gan uz Zemes. Dažreiz tā var būt postoša, ja tā pasniedz jums dzīves stundas, mācot to, kas nav Mīlestība, atbrīvojot jūs no ilūzijām un atverot acis. Tā var būt maiga kā vēsma, ja jūs tajā ieklausāties, un postoša kā vulkāna izvirdums, ja jūs to nedarāt.

Dievišķā Mīlestība ir universāls, radošs spēks. Ļaujot tam vadīt jūsu dzīvi uz Zemes, jūs kļūstat uzticīgs savam Augstākajam Es.

Planētas negācijas nevar tikt transformētas bez Radītāja Mīlestības dinamiskā spēka. Vienīgais, kas aug bez Mīlestības klātbūtnes ir sarūgtinājums.

Toreiz, kad mēs sākām veidot planetāro enerģiju tīklus ap Zemi, mēs vēlējāmies, lai tie rezonētu ap dzīvības Avotu un ļautu attīstīties un izpausties cilvēces dzīvesveidam pilnīgā saskaņā ar kosmiskajiem principiem un dabiskajiem ritmiem. Zeme ir kosmosa integrālā daļa, kas harmonizē visu Saules sistēmu. Ja tai trūkst līdzsvara, tas iespaido ne tikai Saules sistēmu, bet visu universu. Plānojot kosmisko enerģiju modeļus Zemei, mēs gribējām nodrošināt jūs ar globālo dzīvības atbalsta sistēmu tā, lai Visuma enerģijas plūsma caur asinīm un fiziskajiem orgāniem turpinātos cilvēka ķermenī.

Starp cilvēka ķermeni un Zemes ķermeni pastāv vienojoša rezonanse, tie veidoti no vienas vielas. Ja cilvēki nav harmoniski, tāda nav arī planēta, un arī mēs kosmosā sajūtam šo harmonijas trūkumu; jūs vairs neesat vienoti ar Radītāju. Jums vairs nav skaidra patiesība par radīšanu, un jūsu iekšējā dzīve vairs neatspoguļo radīšanas ārējo harmoniju. Kādreiz cilvēki dzīvoja harmonijā ar savu vidi un bija saskaņoti ar dzīvības spēku. Līdzsvarota šī spēka plūsma atspoguļojas cikliskajā dzīvesveidā, saskaņotā ar debess ķermeņu kustību. Visu gadu notika dažādas ceremonijas, atzīmējot nepieciešamos atpūtas, stādīšanas un ražas novākšanas laika periodus. Tolaik pastāvēja izpratne par neredzamo debesu būtņu eksistenci un to funkcijām un par to, cik Zemei ir nepieciešami mūsu izveidotie enerģētiskie tīkli.


Cilvēcei jāatjauno spēja atsaukties un saskaņoties ar šiem ritmiskajiem modeļiem. Jums jāiemācās ieklausīties sevī un jāatrod sava iekšējā patiesība, - tas ļaus jums atkal sadarboties ar Visuma gaismu. Intuīcija atjaunos jūsos to izpratni, ar kādu bija apveltīti senie Zemes iedzīvotāji. Šī gudrība ļaus jums apvienoties ar dievišķo kosmisko spēku. Tas ir jūsu mantojums. Tagad ir radusies nepieciešamība pacelt apziņu augstākajā līmenī un integrēt debesu gudrību planetārajā līmenī. Šim nolūkam jūsu kosmiskās ģimenes sūta jums jaunu enerģiju, kas jums palīdzēs atrast pareizo virzienu un atjaunot dzīvē līdzsvaru.

Kādreiz ikvienam dabiskam procesam sekoja vienkāršas spontānas atbildes emocijas. Toreiz tās nebija baiļu projekcijas, kā tagad. Emocijas ir virzījušās pa negatīvo ceļu, un tām it visur seko ēnas. Lai celtu cilvēces vibrācijas un atgūtu savu zaudēto dievišķību, jums jāattīsta sevī augstāka jūtīguma pakāpe, priekšgalā izvirzot mīlestību un strādājot ar labo smadzeņu puslodi, kas atklāj intuitīvās zināšanas.


Zemāko emociju vibrācijas, ko baro naids un bailes, ir apēnojušas patiesību. Zemes auru tagad izkropļo cilvēku skumjas par atšķelšanos no gaismas un Radītāja Mīlestības.


Tūkstošiem gadu jūs esat dzīvojuši negodājot kosmiskos likumus. Garīgos likumus jūs esat aizvietojuši ar cilvēku izdotiem likumiem, kas balstās uz varu un kontroli; tie nepauž Visuma dabisko harmoniju.

Vienīgi radītāja gaisma var izgaisināt šīs ēnas un izmainīt Zemes vibrācijas. Daudzi no jums jau sākuši dziedēt savas rētas. Jūs jau varat ievilkt gaismu savos ķermeņos, atveroties pārmaiņām. Iepriekšējās dzīvēs jūs esat absorbējuši pārāk daudz sāpju un ciešanu un jūsos atlicis pārāk maz „dejojošās enerģijas ”, kas piemita agrākajiem cilvēkiem. Viņi dziesmas un dejas izmantoja kā sakrālo saikni starp debesīm un zemi, lai dzīvē sasniegtu līdzsvaru. Ar dejām tika godāti gadalaiki, tādējādi atdzīvinot gan ārējo, gan iekšējo dievišķās enerģijas plūsmu. Planētai un cilvēkiem nepieciešama garīga barība, Mīlestība, kas svēta un godā ciklus un visas pārmaiņas dzīvē.

Ilgais atšķirtības laiks no kosmiskās apziņas licis jums uzskatīt ikdienas dzīvi par maznozīmīgu. Cenšoties aizvietot lietu dabisko kārtību, jūs esat radījuši paši savu paviršu kārtību, un tagad tā sabrūk, jo negūst Visuma atbalstu. Lai dzīvotu harmonijā, jāizveido gan iekšējā, gan ārējā saikne ar dievišķo. To jūs varat izdarīt, noskaņojoties uz svēto telpu sevī, kur valda pilnīgs miers. Ieklausoties savā Augstākajā Es, jūs varat rast sev visas nepieciešamās atbildes. Zemākais runā caur negatīvām emocijām. Cilvēka inkarnācijas mērķis ir atmodināt iekšējo dvēseles spēku un atjaunot vienotību un līdzsvaru, kas ēnas pārveido gaismā.


Ja sabiedrība atzīst tikai vienu savas būtības aspektu, piemēram, ja skaistums kļūst par modes lietu vai bagātību gūst populāri talanti, tad tiek noliegti tie, kuriem nav nekā, ko piedāvāt; ubagi un nemīlami cilvēki. Tas rada mīlestības trūkumu, sāpes, un tad jārēķinās ar negatīviem spēkiem. Ja negatīvais tiek pieņemts, kopiena tiek bagātināta, bet to ignorējot, tiek pievilktas ēnas, kas rada sociālo šķelšanos un izraisa mežonīgas akcijas. Ja cilvēka sirds un prāts būs saskaņoti ar Mīlestības frekvenci, planēta tiks atveseļota un kļūs vienota. Ja jūsu sabiedrība to nevarēs iemācīties, planēta sevi atjaunos bez jūsu piekrišanas, un daudzi no jums tiks atbīdīti no šī procesa.

Pārāk ilgi jūs esat bijuši atšķirti no Radītāja Mīlestības, kas ir tik būtiska cilvēka dzīvei. Tagad mēs iejaucamies jūsu vēsturē, lai atvērtu jūsu sirdis šai Mīlestībai, ja vien jūs vēlēsities to saņemt.

Mēģiniet saprast, ka mūsu eņģeļu valstības, enerģijas lauks ir ļoti spēcīgs, un cilvēki, kas nebūs attīstījuši pietiekamu jūtību, mūsu klātbūtnē jutīsies apjukuši un nobijušies. Tikai tad, ja jūs pazīstat Mīlestības spēku, jūs bez bailēm varat izturēt eņģeļu klātbūtni.


Pievienots: 2009/03/14