Megalīti

1. nodaļa Megalīti

Losandželosa, 2000

Erceņģeļu vēstījumi


Informācija nolasīta no Karnakas (Francija) megalītiem – stāvošiem akmeņiem, – ko tajos iekodēja Erceņģeļi, gatavojot cilvēci gaidāmajām pārmaiņām uz Zemes. Arī citviet pasaulē iekodēts vēl vairāk informācijas. Šos ziņojumus neierobežo nedz valoda, ne laiks; tie uztverami kā mūsdienīga informācija, kas domāta jaunajam Ūdensvīra laikmetam.


1. nodaļa         Megalīti


Vēstījumu, kuru jūs lasāt kontekstā ar savu laiku un vietu, Karnakas stāvošajos akmeņos iekodējām mēs, Erceņģeļi. Tas ir nepārtraukts process, kuru mēs uzsākām drīz pēc pirmā pasaules kara. Šis globālais konflikts aizsāka sabrukuma procesu, kas izjauca līdzsvaru ne tikai uz Zemes, bet arī Visumā. Tā bija ūdensšķirtne jūsu pasaules vēsturē, mirklis, kad mēs sajutām nepieciešamību iejaukties. Jūsu sabiedrības atšķelšanās no garīgās pasaules virza cilvēci uz pagrimumu, to it sevišķi veicina destruktīvā tehnoloģija un materiālisms.


Senos stāvošos akmeņus uzslēja jūsu senči, lai Zemei piesaistītu vitāli svarīgās dzīvības enerģijas, ko pārraida Saule un citi kosmiskie spēki. Līdzīgā veidā jūsu čakru sistēma nepārtraukti uzņem enerģiju, lai saglabātu dzīvības spēku ķermenī un tā orgānos. Uz Zemes pastāv īpaši ieejas punkti, kas uztver šo visbūtiskāko solāro spēku. Mēs šos punktus saucam par svētvietām, jo tie veidoti saskaņā ar Radītāja plānu.

Megalīti aktivizē kosmiskos spēkus un vizuāli piesaista šai vietai uzmanību. Tie darbojas līdzīgi kā akupunktūras adatas uz Zemes, saglabājot un stimulējot dzīvības enerģijas plūsmu tur, kur tas nepieciešams. Šiem akmeņiem piemīt tāds pats Mīlestības spēks kā eņģeļiem, un tie vibrē vienā ritmā ar cilvēka sirds čakru. Akmeņi nepieciešami kā transformētāji, lai varētu fokusēt enerģijas atjaunošanas procesā. Megalīti uztver smalkās barojošās enerģijas, ko nepieciešams novadīt zemē, lai atjaunotu pastāvīgu augšanas ciklu.

Senatnē ikviena nozīmīga konstrukcija tika rūpīgi ievietota ainavā, lai to pasargātu no disharmonijas enerģētiskajā līnijā vai svētvietā.

Šīs enerģētiskās vietas uz Zemes, ko tagad sargā Megalīti, mēs iezīmējām jau pirms Atlantīdas krišanas. Tās domātas, lai līdzsvarotu enerģijas. Ja cilvēki pārlieku izjauc enerģētisko līdzsvaru, Zeme pati to var atjaunot, piesaistot kosmiskos spēkus, bet tas jau saistīts ar lielām dabas katastrofām. Šobrīd jūs atrodaties smalkā starpposmā, kad vēl ir iespējams novērst lielus postījumus. Vēl ir laiks atjaunot līdzsvaru un sasniegt kosmisko harmoniju.

Lielie akmeņi un svētvietas atgādina par mūsu klātbūtni un uzjunda jūsu prātos senas atmiņas. Šos akmeņus izvietoja cilvēku grupas Neolīta laikmetā, kad vēl pastāvēja komunikācija starp cilvēkiem un eņģeļu valstību. Tas atviegloja uzdevumu uzsliet akmeņus; mēs devām instrukcijas, kā izmantot skaņas frekvenci – dziedāšana un koncentrēta darbība izmaina gravitācijas iespaidu.

Šīs akmens struktūras bija ļoti spēcīgas un aizsargātas vietas, kur regulāri notika kopienas ceremonijas. Te tika svinēti Zemes un kosmiskie cikli kā gadskārtēji periodiski notikumi. Tajos laikos vēl atklāti notika kontakti ar citām debesu sfērām. Šajās vietās nāca un gāja daudzi. Megalītu vietas vēl joprojām izmanto kā kosmiskos lidlaukus, taču te nav vajadzīgi nekādi fiziskie lidaparāti. Arī cilvēki varēja izmantot šos portālus, lai ārpus ķermeņa ceļotu uz citām planētām vai galaktikām. Mēs iestrādājām portālus, bet akmeņus, kas tos iezīmēja un noenkuroja, cilvēki uzslēja vēlāk.

Cilvēki, kuri ceļoja caur šiem vārtiem uz citām dimensijām, atgriezās ar zināšanām, lai tās nodotu tālāk Zemes iedzīvotājiem, kas fiziskajā dzīvē ir atkarīgi no Saules un citām kosmiskajām enerģijām.

Tomēr pamazām gadsimtu gaitā šī saikne ar citām pasaulēm mazinājās, līdz mēs redzējām, ka cilvēki vairs nedzīvo saskaņā ar dievišķo plānu, ka viņi ir zaudējuši izpratni par savu vietu kosmiskajā kārtībā. Cilvēki bija aizmirsuši savu sākotni. Evolūcija vairs negāja pēc plāna, un bija aizsācies šķelšanās process. Tad tika nolemts noteiktos akmeņos ieprogrammēt informāciju par cilvēces sākotni un uzmundrinošu vēstījumu par nākamību, lai palīdzētu atjaunot līdzsvaru.

Mūsu mērķis ir palīdzēt jums radīt jaunu dzīvesveidu uz Zemes un atgriezties pie visuma harmonijas.


Uzsākot veidot svētvietas, mēs sapratām, ka cilvēce jau ir zaudējusi savu dievišķo cēlumu, eleganci un laipnību, un mēs nezinājām, cik tālu šis kritiens turpināsies. Mēs centāmies atjaunot līdzsvaru, atstājot saikni ar dievišķo sevī, bet cilvēku prātus jau bija ietinusi tumsa. Lielākā daļa cilvēku aktivitātes kļuvušas destruktīvas, jo tās zaudējušas saikni ar Avotu. No tā cieš arī Visums, jo piesārņojums cilvēka prātā novedis pie visaptveroša planētas piesārņojuma, atstājot iespaidu uz citām planētām.


Mēs gribam jums atgādināt, ka jums, kā cilvēkiem, ir īpaša loma kosmiskā enerģijas transformācijā, tas pats uzdevums, ko ilgu laiku pildīja svētvietas. Jūs esat atbildīgi par savu vibrāciju paaugstināšanu gan garīgi, gan fiziski, lai tādā veidā celtu arī planētas vibrācijas. To var sasniegt darbojoties saskaņā ar dabisko kārtību jūsu fizisko spēju robežās, nevis pretojoties dabas plūdumam un tās ritmiem.

Savukārt, jūsu planēta transformē tās enerģijas, kas ieplūst caur svētvietu galvenajiem punktiem. Pretošanās, vai šī dabiskā plūduma noliegšana bloķē cilvēces un planētas evolūciju.

Aplamie materiālistiskie mērķi, kas tika pasniegti kā progress un neizpratne par kosmisko enerģiju vitāli svarīgo lomu, aizkavējusi jūsu attīstību un saskaņošanos ar dvēseli. Disharmoniju rada ūdens piesārņojums, intensīvā gaisa un ceļu satiksme, nepārdomātā ēku būvniecība, plaša ķimikāliju lietošana un elektromagnētisko lauku iejaukšanās atmosfērā. Cilvēku radītās negatīvo enerģiju plūsmas ārkārtīgi iespaido pozitīvo oriģinālo struktūru un darbojas pret dabisko līdzsvaru.

Ja cilvēkā ieplūstu un starotu garīgās izpratnes gaisma, matērija tai atsauktos un harmoniski kalpotu cilvēcei. Bez šīs gaismas matērija kļūst tumša un smaga un izstaro kontrolējošu varu pār cilvēci. Mantrausīgā sabiedrība nevar atjaunot harmoniju uz planētas.


Drīz jūs pieredzēsiet spēcīgu kosmisko enerģiju ieplūšanu – daži to jau ir sajutuši, - kas iespaidos Zemi un caur jūsu čakrām paaugstinās jūsu apziņu, lai sagatavotu jūs gaidāmajai apgaismībai. Agrāk pie jums tika sūtīti apgaismoti Skolotāji, lai palīdzētu atmodināt jūsu garu. Tagad mēs, Erceņģeļi, darbojamies kā starpnieki starp fizisko un dievišķo dzīvi.

Ja mūsu vēstījums sasniedz jūsu sirdi, atcerieties arī tā glabātājus, stāvošos akmeņus, starp akmeņiem un eņģeļiem pastāv dziļa garīgā saikne. Atšķirībā no mums, eņģeļiem, akmeņi, tāpat kā cilvēki, ir daļa no evolūcijas un vitāli svarīgi elementi Zemes līdzsvara atjaunošanā.

Dzīves nolūks ir dvēseles nevis sugu evolūcija, un evolūcija ir atkarīga no personas spējas apgūt mācību jebkurā dzīves situācijā. Uz patiesību un apgaismību nekad neved tieši ceļi, vienīgi taciņas, kas maina jūsu apziņu, ļaujot jums uztvert Zemes realitāti kā veseluma daļu.


Jūsu planēta gājusi cauri tumšam vēstures periodam, kad nebija svarīgi, vai mācību process ir pozitīvs vai negatīvs. Jūsu ikdienas dzīves kvalitāti iespaidoja neapzināta izvēle. Svarīgi bija tikai tas, vai mācība ir efektīva.

Nākotnē būs ārkārtīgi nepieciešams, lai mācība notiktu caur pozitīvu izvēli, kas palielinātu dzīves vērtību.

Tikai tas jūs atbrīvos no baiļu modeļiem, kas tik ļoti ierobežo dvēseles evolūciju.


Daudzi cilvēki nokļūs situācijās, kas ļaus viņiem saskarties ar vecajiem kosmiskajiem modeļiem. Neatrisinātās karmiskās situācijas atkārtosies līdz brīdim, kad tiks izārdīti vecie modeļi. Ja to neizdosies paveikt pašreizējā inkarnācijā, problēma būs jāatrisina garu pasaulē pēc nāves, kas jau ir daudz grūtāk, jo te nepieciešama palīdzība vairākos līmeņos. Šīm dvēselēm vairs netiks dota iespēja atgriezties uz zemes, lai pārspēlētu savas drāmas uz planētas, tās tiks atrisinātas citā dimensijā.

Jaunie apstākļi uz Zemes un debesīs vairs neļaus atkārtot vecos negatīvos modeļus. Negācijas perēkļi tiks aiztraukti prom kā putekļi. Tos cilvēkus, kas būs palikuši šeit, vadīs akmeņi un eņģeļi.

http://www.e-misterija.lv

Pievienots: 2009/03/13