Skats nākotnē

13.nodaļa


Karma, kādu to pieredzēja cilvēki, šajā dzīvē izbeidzas. Agrāk bija laiks reinkarnēties citā ķermenī, citā dzīvē, lai noņemtos ar iepriekšējo dzīvju neatrisinātajām problēmām. Tagad tam vairs nav vietas, jo noslēdzas noteikti laika cikli un nomainās laikmeti. Notiek kosmiskās pārmaiņas, un svārsts apstājas, iekams tas dosies pretējā virzienā.


Turpmāk uz Zemes dzīvos mazāk cilvēku un bez kosmiskajām saistībām. Viņu uzdevums būs veidot jauno pasauli. Uz Zemes ieradīsies cilvēki no citām planētām un galaktikām, kam iepriekš nav bijusi iespēja inkarnēties uz Zemes. Ieradīsies arī tie, kas agrāk bija delfīni. Uz zemes iknarnēsies pat daži Erceņģeļi, un šeit būs kā pašos Zemes sākumos, bet jau ar daudz varenāku garīgo spēku.

Kopumā cilvēki vēl nav sasnieguši pietiekami augstu apziņas līmeni, kā mēs cerējām. Notiks piebremzēšana, bet tajā pašā laikā Zemei tas būs jauns sākums. Pašreizēja cilvēka apziņa turpinās savu attīstību citur. Notiks daudzas izmaiņas, un jums būs jāiemācās būt daudz konstruktīvākiem un atbildīgiem ne tikai par sevi, bet arī par Zemi un pat par kosmosu. Turpmākais ceļš jums dāvās visu, kas nepieciešams augstākajam labumam. Jums būs jāiemācās pielietot savas domas gudri. Pēc tūkstošiem gadu ilga miega apzinīgais prāts mostas. Gaidāmās pārmaiņas nozīmē dzīvot ar pilnu apziņu un savas sirds gudrību. Taisnību sakot, nekad agrāk tas vēl nav noticis.

Mīlestība ir neierobežota enerģija, kuru jūs reti izmantojat. Tā ir visdinamiskākā enerģija, kāda vien pastāv. Tīra Mīlestība, bez vēlmes valdīt, var izgaismot jebkuru situāciju un ienest skaidrību visos tumšajos pasaules nostūros. Pieņemiet cilvēku daudzveidību, mīliet šo atšķirīgo skaistumu un dažādību un ļaujiet, lai tas bagātina veselumu. Ikviens cilvēks ir pilntiesīgs Radītāja mīlestības mantinieks. Esiet sirsnīgi. Jūsu sirds ir pietiekami liela, lai mīlētu visu pasauli un pat apgaismotu Visumu.

Zeme ir dzīva, elpojoša būtne, kas turpina attīstīties. Mēs jau jums aprakstījām dažas no mūsu, Erceņģeļu, enerģijām, ar kurām strādā jūsu planēta. Ja cilvēki šo plūsmu neuzmanības vai nevērības dēļ izjauc, Zeme to jūt. Tāpat kā cilvēka ķermenim, arī Zemei ir iedzimts spēks atgriezties veselīga līdzsvara stāvoklī. Atveseļošanās process var izsaukt negaidītas pārmaiņas, sagādājot jums daudzas neērtības.

Ar katru jaunu izpratni emocionālajā, mentālajā vai garīgajā līmenī notiek atbilstošas izmaiņas fiziskajā un šūnu līmenī. Tas var radīt sāpes, jo ķermenis gatavojas atlaist spriedzi, un apziņas paplašināšanās sūta jums jaunus enerģijas veidus. Tā ir attīrīšanās caur ķermeni.

Evolūcija nav tikai karmas risināšana, tā ir arī matērijas savienošana ar garu. Bez vadošās gaismas un garīgās būtības jums draud briesmas pārlieku aizrauties ar tehnoloģiskajiem sasniegumiem un iestrēgt materiālajā pasaulē.

Agrākie vadīšanas un pakļaušanās modeļi jūs pārliecinājuši atdot savu spēku tiem, kam ir stiprāka griba, un tas jūs padara viegli vadāmus.

Drīzumā uz pasaules skatuves parādīsies kāds garīgs līderis un pārbaudīs jūsu spriestspēju. Kā varonis un visu cilvēku draugs viņš stāstīs to, ko ievainotās sirdis vēlas dzirdēt. Šai iespaidīgajai personībai kādu laiku būs liela ietekme, taču visbeidzot tā izrādīsies aplama. Mēs aicinām jūs būt uzmanīgiem. Atcerieties, ja sirds būs noskaņota uz Kristus apziņu, to nekas neietekmēs, un tā paliks gaismā. Daži no jūdu ticīgajiem viņu pat uzskatīs par apsolīto mesiju, taču tā būs tikai ilūzija. Tā kā šī valdonīgā būtne daudzu acīs šķitīs starojam, cilvēkiem būs vēlme pazaudēt sevi šīs aplamās utopijas masu vīzijā. Šis varenais līderis izpletīs savu ietekmi pāri plašām Eiropas un Ziemeļamerikas teritorijām un izmantos citu cilvēku psihisko enerģiju, lai uzturētu savas personīgās ambīcijas. Pastāvēs ticība, ka tas ir ilgi gaidītais Pestītājs, jo cilvēki vēl joprojām raugās ārpus sevis pēc vadības. Daži domās, ka tā ir Kristus otrā atnākšana.

Tas būs interesants pārbaudes laiks. Kopš šī viltus pravieša parādīšanās paies ne vairāk kā daži gadi, un jūsu pašreizējās reliģiskās un politiskās struktūras sairs. Tas būs liels sajukuma periods, jo gaisma un tumsa tiks pretstatītas viena otrai.

Tiem, kas būs brīvi no karmiskā spiediena, mīlestība un integritāte izpaudīsies spontāni. To tūlīt varēs ieraudzīt, jo jūsos būs Grācija. Jūs būsiet nevainīgi kā mazi bērni, brīvi no negatīvās ietekmes.

Viltus pravietis aizies, un pašreizējās sociālās struktūras kļūs aizvien vājākas, līdz cilvēce ieies jau sen pareģotajā miera ēnā.

Pieaugot enerģijām, notiks pārmaiņas cilvēkā un kopējā apziņas laukā. Šis process jau ir sācies. Pārmaiņas sākušās arī Zemes vibrāciju laukos, pastiprinot Saules un Jupitera spēkus, ko uztver un glabā svētvietas.

Ikviena cilvēka enerģija reiz nonāks līdzsvarā, lai cik sāpīgs un ilgstošs arī nebūtu šis process. Jūs neesat cilvēki, kas apgūst garīgo pieredzi, bet gan gars, kas apgūst cilvēka pieredzi, tādēļ jums vajadzīga gan garīgā, gan fiziskā barība.

Lai palīdzētu jums šajā ceļā, mēs esam iekodējuši arī citus akmeņus ar turpmāku informāciju. Īstajā laikā šie akmeņi tiks atrasti un atšifrēti to vēstījumi. Šie vēstījumi vairāk attieksies uz nākotni un uz to vietu, kur tie tiks atrasti. Nākotnē, izmantojot domu spēku, jūs būsiet līdzradītāji nevis kalpi. Jūs sāksiet apzināti radīt savu realitāti, it visā ienesot tīru gaismu un savas sirds mīlestību. Cilvēces attīstība notiks ciešā saiknē ar Visuma saprātu.

Mīlestība ir Visuma radīta enerģija. Mīlestība ir dzīve harmonijā. Mēs esam Mīlestība, un arī jūs tādi būsiet.

Esiet svētīti jūs visi!Pievienots: 2009/04/24