Dvēseles ceļojums

12.nodaļa


Attīstoties apgaismotākā veidā, jūs pārkāpsiet vecos ierobežojumus un atbrīvosities no šķietami drošajām zemes ģimenes važām. Apzinoties, ka ģimenes attiecības ierobežo jūsu tālāko attīstību, jūs sāksiet meklēt pārmaiņas. Jūs sajutīsiet, ka jūs jau no šīs lomas esat izaudzis. Meklējot savu brīvību, jūs dosiet iespēju pārējiem meklēt savējo.

Meklējiet savu dvēseles ģimeni. Šī pārgrupēšanās ir pirmais solis uz nozīmīgu cilvēces apvienošanos.

Karma, kā jūs to saprotat, nav kosmisks likums; tas ir zemes modelis. Plānos neietilpa, lai jūs nokļūtu negatīvo emociju gūstā, kas saista jūsu garu. Jums nebija paredzēts visu laiku atgriezties uz Zemes, lai risinātu vienas un tās pašas problēmas. Taču tagad vairs nav laika šādām atkārtotām izrādēm: karma kļuvusi vairāk vai mazāk tūlītēja. Jūsu agrākais laika uztveres modelis mainās.

Ikvienam no jums ir iedzimtas spējas mīlēt un piederēt sev un citiem – tas var jūs atbrīvot no šķietami bezgalīgās drāmas. Dzīvojiet tagadnē, mīliet un darbojieties ar sapratni.

Ēģiptieši atzina, ka pēc fiziskā ķermeņa nāves dvēselei jāatgriežas gara mājokļos, taču ieradums mumificēt ķermeni padarīja šo atgriešanos nepilnīgu. Ja ķermenis, apejot svarīgu zemes dzīves ciklu, netiek atgriezts tā elementiem, evolūcijas process tiek apstādināts. Tie, kuru ķermeņi tika iekonservēti, nākamajās inkarnācijās parasti saslima ar lepru, lai šādā veidā pabeigtu ciklu, piedzīvojot dzīvu nāvi. Šis ir piemērs, kas notiek, ja tiek pārkāpti kosmiskie likumi un to vietā cilvēki izgudro savus. Pēc kosmiskā likuma dzīves transporta līdzeklis jāatgriež tiem elementiem, no kā tas ir taisīts. Ja tas netiek izdarīts, veidojas kosmisks karmiskais parāds. Tā kā tolaik tika mumificēti galvenokārt faraonu un priesteru ķermeņi, nākamajā dzīvē viņi bija spiesti piedzimt visai nepatīkamos apstākļos. Mumifikācijas mērķis bija izvairīties no reinkarnācijas, nodrošinot sev visu nepieciešamo pēcnāves dzīvei, ieskaitot arī fizisko ķermeni.

Kristiešu baznīca vēl joprojām noliedz reinkarnāciju, jo tas liktu pieņemt kosmisko likumu un mazinātu tās autoritāti, paverot ceļu tiešai garīgai apziņai. Izpratne par karmu un reinkarnāciju dāvātu brīvību un liktu uzņemties atbildību par sava dzīves ceļa izvēli. Diemžēl daudzi cilvēki labprātāk atdod savu spēku, pakļaujoties vecajiem reliģiskajiem uzskatiem, atbalstot organizāciju, kas uz viņu rēķina kļuvusi varena un bagāta, vai arī muļķīgi dzenoties pakaļ mantrausīgās sabiedrības vispārpieņemtajiem mērķiem. Jums tas viss jāprot saskatīt, lai jūs varētu uzņemties atbildību par sevi kā par indivīdu un par savu planētu, kas ir vitāli svarīgi mums visiem. Uzņemoties pilnu atbildību par sevi, jūs tiekat atbrīvoti no karmas. Jūs vairs nevainojiet nedz sevi, nedz citus, un sekojiet savam patiesajam mērķim.

Daudzi no jums ir pieņēmuši kā pašsaprotamas cilvēku radītās idejas. Piemēram, duālistiskais uzskats par debesīm un elli ir novienkāršota ilūzija, ar kuras palīdzību jūs patiesībā esat radījuši paši savas debesis un elli šeit uz Zemes, akurāti iedalot visu labajā un ļaunajā. Virspusēji tiesājot par pareizo un nepareizo, jūs dāsni dāļājat balvas vai atmaksu. Sabiedrības likumi neietver veselumu.

Inkarnējoties uz Zemes, ikvienam no jums tiek dots kāds noteikts dzīves virziens. Bērnībā jūs vēl esat saskarsmē ar savu vīziju, taču tā pamazām dziest pieaugušo uzspiestā viedokļa rezultātā, kuri no jums varbūt gaida pavisam ko citu. Pamazām jūsu personīgā vīzija kļūst vienīgi par fantāziju vai sapni, ko nav iespējams realizēt vidē, ko ierobežo pieaugušo likumi.

Bērnu sapņošana, par ko viņus tik bieži soda, ir veids, kā saglabāt kontaktu ar citām pasaulēm un ar Smadzeņu labās puslodes instinktiem. Mazi bērni ir tuvu gara pasaulēm un bieži vien sajūt savus garīgos vadītājus vairākus gadus. Lai gūtu iedvesmu, fantāzija un sapņošana ir svarīga arī pieaugušajiem, jo to nevar sasniegt ar loģiskā prāta palīdzību.

Uz individuālā gara rēķina jūs tikāt atšķirti no sava patiesā mērķa, lai atbilstu cilvēku sabiedrības prasībām. Jūs smagi nomāc arī senču un personīgās neatrisinātās problēmas. Katrā ģimenē ir kādi senči, kuriem šobrīd nepieciešama jūsu palīdzība, lai viņi pagrieztos uz gaismu. Jūs varat viņiem palīdzēt ar vienkāršu ceremoniju, aizdedzot sveci, atceroties viņus, sūtot mīlestību un piesaucot Erceņģeļus, kas viņus aizvestu uz gaismu. Šādā veidā palīdziet arī nedzimušo, neiznēsāto vai pārtraukto dzemdību mazuļu dvēselēm. Ikvienam ir jāpieredz cilvēku mīlestība, iekams viņi var atgriezties pie gaismas, lai sagatavotos piedzimšanai citur. Taču nevajag tādēļ kādu vainot vai pašam justies vainīgam: daudzas no šīm dvēselēm, izmantojot izvēles brīvību, nevēlējās piedzimt. Citas, savukārt, ieradās uz mirkli, lai piešķirtu dzīvei jaunu virzienu. Jebkurā gadījumā šī dvēsele jānosauc vārdā un jāsvin tās augšupceļš: tas ir svarīgi arī tiem, kas paliek fiziskajā pasaulē.Pievienots: 2009/04/20